Veiligheid van bomen controleren

We controleren regelmatig de bomen van de gemeente. Zo zorgen we dat het veilig blijft en er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Het is ons doel om bomen zo lang mogelijk te laten staan, tenzij de boom een gevaar wordt voor de omgeving.

Bomen die meer risico vormen voor de omgeving controleren we ieder jaar. Dat zijn bijvoorbeeld bomen langs een drukke autoweg, bomen waar iets mis mee is, of hele grote oude bomen.

  • De bomen langs de Oudegracht en Nieuwegracht onderzoeken we elk half jaar.
  • De andere bomen controleren we 1 keer per 3 jaar.
  • Jonge bomen controleren we 1 keer per 5 tot 8 jaar.

Op deze manier ontdekken we risico’s voor de veiligheid op tijd. Bijvoorbeeld als een boom niet meer stevig staat, of losse, te zware takken heeft. Deze bomen snoeien we of we vervangen ze door nieuwe bomen. Zo zorgen we voor gezonde en veilige bomen in Utrecht, ook in de toekomst.

Controle

We controleren de Utrechtse bomen met een boomveiligheidscontrole. We volgen daarbij de richtlijnen uit het Handboek Bomen. We verwijderen klimop die in bomen groeit. Zo kunnen we de bomen goed controleren. Bij een controle kijken we vanaf de grond of er iets mis is met de boom. We beoordelen of de boom gezond is, stabiel staat en veilig is. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van de boom. We kijken of de boom goed kan doorgroeien op de plek waar hij staat. Alle informatie van de controle van elke boom bewaren we in een digitaal systeem.

Video: uitleg boomveiligheidscontrole

Extra onderzoek

Soms weten we na de eerste controle nog niet zeker of een boom stevig genoeg is. We doen dan extra onderzoek om te bekijken hoe veilig de boom is. We onderzoeken bijvoorbeeld een holte in de stam en de plek waar de boom groeit. En we controleren hoe stabiel de boom is. Soms gebruiken we een hoogwerker om de boom te onderzoeken.  

Na de controle

Blijkt de boom niet stevig genoeg? Dan helpt het vaak als we de boom snoeien. Zo zorgen we dat er geen takken afbreken en vangt de boom minder wind.

Bomen die een gevaar worden voor hun omgeving, zetten we op de vellijst. Op deze lijst staan de bomen die we binnen een jaar willen kappen. Sommige bomen zorgen voor direct gevaar voor hun omgeving. Die halen we zo snel mogelijk weg. Dat heet een noodkap. Als we een boom weghalen, planten we een nieuwe boom terug.

Bomen in bos en bosjes

Groepen bomen en struiken (bosplantsoenen) controleren we anders. Hier controleren we alleen bomen die in een gebied van 10 meter langs wandelpaden staan. Bomen op Amelisweerd en Rhijnauwen controleren we in een gebied van 20 meter rond de paden. Ook grote bomen die verder weg staan en op het pad kunnen vallen controleren we.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier