Diervriendelijk bouwen

gierzwaluw-dwergvleermuis-huismus

Utrecht wil dat haar gebouwen diervriendelijk zijn. Want gebouwen, huizen en kantoren zijn belangrijk voor dieren. Ze maken bijvoorbeeld een nest onder daken.

Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn afhankelijk van geschikte gebouwen om in te nestelen en te verblijven. De Wet natuurbescherming beschermt deze dieren en hun nest- en verblijfplaatsen. Het kan zijn dat u voor werkzaamheden een ontheffing nodig hebt. Dat kan ook als u geen omgevingsvergunning nodig hebt.

Rekening houden met dieren bij (ver)bouwwerkzaamheden

Wat kunt u doen?

  1. Ga na welke soorten in of om uw huis voorkomen.
  2. Plan de werkzaamheden in de periode waarin de dieren het minst kwetsbaar zijn.
  3. Neem maatregelen om dieren te beschermen.

Welke soorten komen bij mijn huis voor?

Op de kaart 'Natuur in je buurt' kunt u kijken welke soorten in of rondom uw huis voorkomen. De kaart is gebaseerd op waarnemingen die zijn gedaan in de stad. Dit geeft een goed beeld van de verspreiding van dieren en planten in de stad.

De kaart is niet compleet. U kunt ons helpen planten en dieren beter in kaart te brengen door waarnemingen aan ons door te geven of in te voeren op www.waarneming.nl.

Extra aandacht voor beschermde dieren bij bouw

Deze dieren komen hier het meest voor. Ze lopen daarom het grootste risico bij bouwprojecten.

Door diervriendelijk bouwen komt er extra ruimte voor deze dieren in de stad. Dit kan door het inmetselen van nestkasten voor gierzwaluwen en huismussen bij nieuwbouw en het vrijlaten van ruimte in de spouwmuur voor de gewone dwergvleermuis.

In het soortenmanagementplan geven we aanwijzingen over diervriendelijk bouwen voor deze soorten.

Bekijk het soortenmanagementplan diervriendelijk bouwen (pdf, 6,4 MB)

Wet natuurbescherming

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar misschien beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten. In sommige situaties geldt een uitzondering en kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen.

Ontheffing voor de gemeente

De gemeente heeft vanaf 21 april 2017 een ontheffing op de Wet Natuurbescherming:

  • voor een gebied waar de gierzwaluw, de huismus en de gewone dwergvleermuis in grote groepen voorkomen in de stad
  • alleen voor gebouwen in dat gebied die eigendom van de gemeente Utrecht zijn
  • voor een periode van 10 jaar

Bij deze ontheffing horen voorwaarden zoals het maken van extra nestplekken en vleermuisverblijfsplaatsen.

We hoeven hierdoor niet meer voor elk project een aparte ontheffing aan te vragen.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier