Huismus

Utrecht staat voor diervriendelijk bouwen. Bij (bouw)werkzaamheden moet u rekening houden met dieren die beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. De huismus en hun nestplaatsen vallen onder deze wet.

Kenmerken huismus

De vooral grijsbruin gekleurde vogeltjes zijn het hele jaar door in kleine groepjes van 10 tot 30 in tuin en buurt aanwezig. Ze leven van zaden, pitjes en insecten.

Huismussen broeden meestal onder dakpannen. Soms maken zij gebruik van nisjes in gebouwen en van nestkasten. In Utrecht komt de huismus nog in veel wijken voor, al daalt het aantal huismussen in Utrecht wel.

Huismussen zijn nuttige vogels en brengen geen schade toe aan uw gebouw.

Kwetsbare periode

De huismus broedt in de periode maart-augustus. Voer daarom uw werkzaamheden aan uw dak of aan een andere locatie waar huismussen broeden, uit in de periode september tot maart.

Hoe weet ik of er huismussen in mijn huis broeden?

Huismussen zijn meestal het hele jaar rond hun nestplaats aanwezig. Tjilpende mussen in de dakgoot zijn vaak een teken dat ze onder de dakpannen broeden. Let ook op mussen die nisjes of nestkasten invliegen. De huismus broedt in de periode maart-augustus. In strenge winters zoeken zij hun oude nesten op voor beschutting.

Waar komen huismussen voor?

Huismussen broeden bij voorkeur in huizen met dakpannen en maken hun nesten dan meestal onder de eerste rij dakpannen bij de dakgoot. Op de onderstaande kaart kunt u zien in welke buurten de huismus broedt. Komen er in uw beurt huismussen voor en gaat u verbouwing of renovatie uitvoeren? Neem dan contact op met gemeente of tref onderstaande maatregelen. Geef deze informatie ook door aan uw aannemer.
Bekijk de broedplaatsenkaart

De kaart geeft een goed beeld van de verspreiding van huismussen in de gemeente. De kaart is echter niet compleet. U kunt ons helpen de huismus beter in kaart te brengen door waarnemingen aan ons door te geven of in te voeren op www.waarneming.nl

Bij welke werkzaamheden kunnen nestplaatsen verloren gaan?

De volgende werkzaamheden aan uw huis kunnen mussen en nesten in gevaar brengen:

  • na-isolatie van het dak, vooral de ruimte tussen dakbeschot en dakpan met bijvoorbeeld 'isoparels'
  • plaatsing van vogelschroot  (een voorziening aan de onderzijde van een dakvoet. Deze voorkomt dat vogels onder de dakbedekking (pannen) of het dakbeschot kruipen en nesten maken)
  • plaatsing van dakkapellen
  • herstel van scheefliggende of gebroken dakpannen
  • herstel van losse of gescheurde loodslabben
  • onderhoud en herstel van dakgoten

Bij werkzaamheden die zorgen voor schade aan de nestplaatsen, hebt u misschien een ontheffing nodig. Dit kunt u regelen via een omgevingsvergunning.

Huismussen beschermen bij uw werkzaamheden

  • Voer de werkzaamheden aan uw dak en/of dakgoot niet uit in de broedperiode van de huismus (maart-augustus). Maar wacht tot de broedperiode voorbij is (september-maart).
  • Wijs uw aannemer op de aanwezigheid van huismussen. Vraag hem om voor de start van de werkzaamheden al rekening te houden met de nesten en de dieren niet te verstoren. Neem van tevoren ook zelf tijdelijke maatregelen die ervoor zorgen dat de nesten niet gebruikt worden.
  • Plaats vogelschroot onder de tweede rij dakpannen, zodat mussen onder de eerste rij kunnen broeden of plaats vogelvides (speciaal ontwikkelde mussennestkasten) onder de eerste rij dakpannen.
  • Verdwijnen er nesten? Dan kunt nieuwe nestgelegenheid aanbieden, bijvoorbeeld een mussenkast.

Meer informatie

Meer weten over de huismus? Lees in het RVO-rapport (pdf, 1,9 MB) meer over ecologisch onderzoek en informatie, maatregelen en activiteiten.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier