Faunapassages

Om dieren veilig te laten oversteken leggen we onder, over of langs wegen en onder bruggen oversteekplaatsen aan. Dit noemen we faunapassages.

Waarom faunapassages?

  • Dieren bewegen zich makkelijker tussen groene gebieden.
  • Uitwisseling tussen soortgenoten is mogelijk.
  • Het opnieuw bevolken van een park is makkelijker.
  • Kleine zoogdieren hebben een vluchtroute naar het buitengebied.

Voor welke dieren?

Faunapassages zijn voor lopende en kruipende dieren. In Utrecht gebruiken egels, katten, muizen en ratten ze veel.
Aan de buitenrand van de stad gebruiken de hermelijn, de wezel, de bunzing en de vos de passages. De das en de steenmarter gebruiken ze sinds kort ook.

Veilig oversteken

Dieren steken veilig over bij een ecoduct, of als er buizen, planken, keien of schanskorven (stenen met gaas) liggen. 

Passage Biltse Rading

In het voorjaar van 2020 is een faunapassage aangelegd tussen Utrecht en De Bilt. Een van onze ecologen vertelt er in deze video meer over.

Video: Een tunnel voor dieren

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier