Vissen

Vissen zijn belangrijk voor de kwaliteit van onze rivieren, kanalen en grachten. Ze helpen namelijk bij het water gezond en schoon houden. Daarom helpen we vissen bij hun jaarlijkse zoektocht naar een goede plek om zich voor te planten. Dat doen we met de visdeurbel.

Visdeurbel 2023: 105.000 keer digitaal aangebeld!

De visdeurbel was open tussen 6 maart en 30 juni. De zoektocht van vissen naar een goede plek om zich voort te planten is weer voorbij. Maar goed nieuws, de visdeurbel is er weer op 1 maart 2024!

  • Er werd ruim 105.000 keer digitaal aangebeld door mensen die vissen voor de sluis zagen wachten. De website werd 8,2 miljoen keer bezocht, met ruim een miljoen unieke bezoekers.
  • Via visdeurbel.nl kon u dit jaar voor het eerst live volgen hoeveel vissoorten de sluis voorbij gingen. De baars en brasem kwamen het meest voorbij. We zagen ook weer bijzondere vissoorten, zoals een meerval en de paling.
  • Er was dit jaar enorme, internationale aandacht voor de visdeurbel. De meeste gebruikers kwamen uit Duitsland (464.000) en de Verenigde Staten (137.000). In Nederland waren er 131.000 gebruikers. Er waren daarnaast ook veel gebruikers uit Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland en Canada.
  • We plaatsten een stuk van de eeuwenoude Domtoren in het water voor de viscamera. Dit stuk kwam van het project ‘Van Dom tot steengoed’. Op veel beelden zagen we hoe vaak vissen, en zelfs vogels, bij de Domsteen te vinden waren. Hoe meer uitsteeksels en waterplanten in het water, hoe meer schuil- en voedselplekken voor vissen. Zo maken we hun leefgebied groter.
  • Voor de opening op 6 maart maakten we een speciale les over de visdeurbel. Groep 7 van OBS de Koekoek kreeg de eerste les op de kades bij de Weerdsluis. Ook gaf Utrecht Natuurlijk gratis een spannende leskist (w)onderwaterwereld aan Utrechtse basisscholen.

Vergroten leefgebied vissen

Utrecht vindt gezond leven onder water heel belangrijk. Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legden we op verschillende plekken in de grachten en singels structuren onder water aan. Ook werken we samen met burgerinitiatief DOMunderWater. Zij willen een zoetwaterrif bouwen in Utrecht met natuursteenblokken van de Domtoren. Dat zorgt voor levendige en zichtbare onderwaternatuur.

Visdeurbel

Veel vissen, zoals de baars, winde en brasem, zwemmen ieder voorjaar vanaf de Vecht via de Weerdsluis en de Oudegracht naar de Kromme Rijn. Dwars door Utrecht dus. En soms moeten ze lang wachten bij de sluis. Dat komt omdat de sluisdeuren in het voorjaar niet vaak open gaan. Daar hebben we iets op bedacht: de visdeurbel. Onder water bij de Weerdsluis hangt er in het voorjaar een camera. Van ongeveer maart tot en met juni kunt u de beelden van de camera live bekijken. Zijn er vissen in beeld die wachten voor de sluis? Dan kunt u op de digitale deurbel drukken. De sluiswachter krijgt een seintje en bekijkt of het nodig is om de sluis open te doen als er veel vissen zijn. Zo helpt u vissen om door te gaan op hun route.

Samenwerking

De visdeurbel is een project van de gemeente Utrecht, en de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij zorgen voor het beheer van het water in de Vecht en in de Utrechtse grachten.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier