Landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen

Fietser en wandelaars op de brug bij landgoed Rhijnauwen

Met landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen bedoelen we eigenlijk 3 landgoederen: de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en landgoed Rhijnauwen. Natuur, cultuur en boerenbedrijven kenmerken het gebied.

Deze rijksmonumenten trekken samen ieder jaar ruim een miljoen bezoekers. Daarmee is landgoed Amelisweerd het best bezochte groengebied van Utrecht. Iedere Utrechter komt weleens wandelen op ‘Amelisweerd’.

Uniek gebied

De landgoederen zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Het is een uniek gebied, rijk aan historie en bijzondere planten en dieren. We werken er hard aan om dit gebied zo goed mogelijk te beheren en waar nodig te vernieuwen.

Openingstijden, bereikbaarheid en parkeren

Amelisweerd is het hele jaar vrij toegankelijk. De openingstijden zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Vooral in de weekenden is het druk op de landgoederen en op de parkeerplaatsen. Parkeren kan dan lastig zijn. Wilt u de drukte met parkeren ontwijken? Kom dan op de fiets of met het openbaar vervoer.

Meer over openingstijden, bereikbaarheid en parkeren

Plattegrond Amelisweerd en Rhijnauwen

Toekomstvisie

Om het unieke karakter van de 3 landgoederen te behouden is een duidelijke visie op beheer en onderhoud nodig. Dit staat in de Toekomstvisie landgoederen 2011-2031 (pdf, 5,2 MB). De gemeenteraad heeft deze visie in 2012 vastgesteld. In de toekomstvisie staat hoe we het landgoed willen behouden en herstellen. De laatste grote projecten uit deze visie hebben we in 2019 uitgevoerd. De projecten zijn mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling en de provincie Utrecht.

Dagelijks beheer

De gemeente zorgt ook voor het dagelijks beheer en onderhoud aan het groen en de andere voorzieningen. Hiervoor hebben we een beheerplan. Dit is een uitwerking van de Toekomstvisie. Wilt u het beheerplan ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.


Verbreding van de A27

Ten westen van landgoed Amelisweerd ligt de snelweg A27. In 2009 is besloten om de tunnelbak van de A27 met 4 rijstroken te verbreden. Ook wordt de tunnelbak deels overdekt over een lengte van bijna 250 meter. De verbreding van de weg gaat ten koste van historische grond en bomen. Door de overkapping neemt de geluidsoverlast wel af. Op het dak komt nieuw groen.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 de aanleg stil laten leggen, op grond van de bezwaren van milieuorganisaties. De Raad van State heeft Rijkswaterstaat gevraagd de gevolgen voor het milieu verder te onderbouwen. Rijkswaterstaat wacht op een uitspraak van de Raad van State over dezelfde situatie rondom de snelweg A15. Die uitspraak is nog niet geweest.

Alternatief aangeboden

Op 1 februari 2023 presenteerden de bestuurders van de provincie en de gemeente Utrecht bouwstenen voor een alternatief. Dat deden ze tijdens een informatiebijeenkomst voor Staten- en raadsleden. Het alternatief steunt op 3 punten:

  • het verminderen van de verwachte groei van het autoverkeer
  • het verhogen van de capaciteit binnen de bak
  • het beter gebruik maken van de omliggende wegen

In de volgende stap onderzoeken provincie en gemeente de gevolgen van de bouwstenen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De resultaten van dat onderzoek vormen de basis voor het alternatief. De regio heeft de tussentijdse resultaten van het alternatief gedeeld met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Bekijk de Rapportage Alternatief Ring Utrecht in beeld


Hulp en contact Landgoederen

Telefoon

14 030

E-mail

landgoederen@utrecht.nl