Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

We willen de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal groter en groener maken. Ook willen we meer mogelijkheden voor recreatie, en de plek aantrekkelijk maken om te wandelen, sporten, fietsen, te verblijven en te ontmoeten. Zo bouwen we aan een gezonde leefomgeving voor Utrecht.

Ambitie: levendige parkzone in de stad

We willen van deze plek een levendige parkzone maken op een centrale plek in de stad. Leidsche Rijn is straks op een natuurlijke manier verbonden met de rest van de stad. Bewoners beleven het kanaal nu als een stadsrand midden in de stad. Het kanaal heeft een totale oeverlengte van 20 kilometer. Een deel van de oevers is samen met de oever van het Merwedekanaal het Rondje Stadseiland. Dit is een lint van 12 kilometer van de oevers van beide kanalen, met ruimte voor recreatie en groen.

Kwaliteiten aan het kanaal

Het is nog niet mogelijk om van noord naar zuid helemaal langs het kanaal te fietsen en te wandelen. Ook zijn er nog weinig voorzieningen voor de recreant. Het kanaal heeft veel kwaliteiten die we beter kunnen gebruiken, zoals:

  • uniek uitzicht door het grote wateroppervlak
  • buitengevoel midden in de stad
  • de honderden vrachtschepen die dagelijks over het kanaal varen zorgen voor levendigheid

Onze ambitie om het kanaal in een levendige groene parkzone te veranderen vraagt om een ontwikkeling in stappen. En daarmee om een lange adem. Het ontwikkelingskader helpt hierbij.

Ontwikkelingskader

In het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) werken we de ambitie van de parkzone uit. Er staat in hoe we het gebied bij het kanaal willen inrichten. Zo benoemen we:

  • regels voor de inrichting en onderdelen van de inrichting. Dit versterkt de ruimtelijke samenhang langs en over het kanaal
  • bijzondere plekken, waar bezoekers rust of juist levendigheid kunnen vinden

Meedenken

Bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen meedenken over de uitwerking van de plannen. Bij het uitwerken van een nieuwe inrichting van een locatie langs het kanaal betrekken we hen via een participatietraject.

In de reactienota (pdf, 312 kB) staat welke reacties we in 2015 kregen op het ontwikkelkader. En wat de antwoorden van de gemeente zijn op de reacties.

Uit de reacties komt duidelijk naar voren dat:

  • een belangrijk deel van de indieners de ontwikkeling van oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal tot een parkzone een prachtig initiatief vindt voor de stad
  • omwonenden graag betrokken willen worden bij de uitwerking van de verschillende deelgebieden
  • indieners al veel waardevolle suggesties doen voor aandachtpunten die meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van de verschillende deelgebieden.

Daarnaast zijn er kanttekeningen.

  • Omwonenden van het gebied rond de rivier de Leidsche Rijn maken zich zorgen over het verbinden van de Rooseveltboulevard over de Leidsche Rijn naar Oog in Al. Die zorgen gaan vooral over (sociale) veiligheid en overlast rond de Meernbrug en op de route tussen Kanaleneiland en Oog in Al.  
  • Een deel van de indieners vraagt bij de uitwerking van de plannen nadrukkelijk om aandacht te geven aan de ecologische waarden van de gebieden.

Projecten in de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

De afgelopen jaren zijn al projecten in de zone afgerond die bijdragen aan meer aantrekkelijke oevers. Zoals de Rooseveltboulevard (Kanaleneiland), het Loggerplantsoen (Schepenbuurt) en de Dafne Schippersbrug (fietsbrug bij Oog in Al).

Op dit moment werken we aan:

Midden in de stad

Door de groei van de stad aan de westkant van Utrecht ligt het Amsterdam-Rijnkanaal nu midden in de stad.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier