Parken en plantsoenen Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

We willen de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal groter en groener maken. Ook willen we meer mogelijkheden voor recreatie, en de plek aantrekkelijk maken om te wandelen, sporten, fietsen, te verblijven en te ontmoeten. Zo bouwen we aan een gezonde leefomgeving voor Utrecht.

Ambitie: levendige parkzone in de stad

We willen van deze plek een levendige parkzone maken op een centrale plek in de stad. Leidsche Rijn is straks op een natuurlijke manier verbonden met de rest van de stad. Bewoners beleven het kanaal nu als een stadsrand midden in de stad. Het kanaal heeft een totale oeverlengte van 20 kilometer. Een deel van de oevers is samen met de oever van het Merwedekanaal het 'Rondje Stadseiland'. Dit is een lint van 11 kilometer van de oevers van beide kanalen, met ruimte voor recreatie en groen.

Kwaliteiten aan het kanaal

Het is nog niet mogelijk om van noord naar zuid helemaal langs het kanaal te fietsen en te wandelen. Ook  zijn er nog weinig voorzieningen voor de recreant. Het kanaal heeft veel kwaliteiten die we beter kunnen gebruiken, zoals:

  • uniek uitzicht door het grote wateroppervlak
  • buitengevoel midden in de stad
  • de honderden vrachtschepen die dagelijks over het kanaal varen zorgen voor levendigheid.

Onze ambitie om het kanaal in een levendige groene parkzone te veranderen vraagt om een ontwikkeling in stappen. En daarmee om een lange adem. Het Ontwikkelingskader helpt hierbij.

Ontwikkelingskader

In het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) werken we de ambitie van de parkzone uit. Er staat in hoe we het gebied bij het kanaal willen inrichten. Zo benoemen we:

  • regels voor de inrichting en onderdelen van de inrichting. Dit versterkt de ruimtelijke samenhang langs en over het kanaal
  • bijzondere plekken, waar bezoekers rust of juist levendigheid kunnen vinden

Meedenken

Bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen meedenken over de uitwerking van de plannen. Bij het uitwerken van een nieuwe inrichting van een locatie langs het kanaal betrekken we hen via een participatietraject.

Projecten in de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

De afgelopen jaren zijn al projecten in de zone afgerond die bijdragen aan meer aantrekkelijke oevers. Zoals de Rooseveltboulevard (Kanaleneiland), het Loggerplantsoen (Schepenbuurt) en de Dafne Schippersbrug (fietsbrug bij Oog in Al).

Op dit moment werken we aan:

Meer informatie

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier