Parken en plantsoenen Parkzone Johan Wagenaarkade

Status project
In voorbereiding

Geplande aanleg
2020-2022

De gemeente gaat de Johan Wagenaarkade en de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal veranderen. In 2017 hebben we met omwonenden de wensen voor herinrichting besproken. Het gaat om het gebied van de Cervanteslaan tot het Attleeplantsoen. In de breedte gaat het om de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de Johan Wagenaarkade.

Wat komt er?

We willen van dit gebied stapsgewijs een aantrekkelijke recreatieve, ecologische en groene parkzone maken. De zone levert zo een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk, levendig, gezond en klimaatbestendig Utrecht: een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte die aansluit bij een groeiende stad. Onderdeel van het plan is een verbinding over de Leidsche Rijn voor fietsers en voetgangers.

De parkzone Johan Wagenaarkade maakt onderdeel uit van de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal en het Rondje Stadseiland.

Meer over de ontwikkeling van parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

Meer over het Rondje Stadseiland

Ideeën voor verbetering van de parkzone

Leden van de klankbordgroep zijn in 2017 met ideeën gekomen om het groen in de parkzone te verbeteren. Buurtbewoners en andere betrokkenen hebben gereageerd op het schetsontwerp.

Vervolgens heeft de gemeente in juni 2017 een Programma van Eisen (pdf, 5,9 MB) samengesteld en een Functioneel Ontwerp (pdf, 1,1 MB) gemaakt. Hiervoor hebben we samengewerkt met de omwonenden maar ook met de Tennisclub Domstad, het Denksportcentrum en met Rijkswaterstaat. Het Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp zijn gebaseerd op bijeenkomsten met deze betrokkenen.

Voorlopige planning

Er is nog niet voldoende budget beschikbaar om het totale schetsontwerp in 1 keer te kunnen maken. Daarom wordt het plan in delen verder uitgewerkt.

  • 2019: De gemeente verwerkt op dit moment de ideeën in een voorlopig ontwerp voor het gebied van de Johan Wagenaarkade tussen de Cervanteslaan en de Petristraat.
  • 2019: Mitros ontwikkelt plannen voor sloop en nieuwbouw van hun woningen aan de Johan Wagenaarkade tussen de Petristraat en de Richard Wagnerlaan. De herinrichting van de openbare ruimte zal daarop aansluiten.

Lees meer over de plannen van Mitros

  • Begin 2020: De uitwerking van het overige plangebied verwachten we begin 2020 op te starten.
  • 2020-2022: De herinrichting van de verschillende deelgebieden zal in delen worden uitgevoerd en naar verwachting plaatsvinden tussen 2020 en 2022. 

Op de hoogte blijven?

Voor het project Johan Wagenaarkade is geen formele inspraakprocedure nodig, omdat de plannen passen binnen het vastgestelde kader voor de Amsterdam-Rijnkanaalzone en binnen het bestemmingsplan. Het Ontwikkelingskader kunt u lezen op de pagina Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.

Op 31 oktober organiseert de gemeente een inloopavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden over het voorlopige ontwerp van het noordelijke deelgebied (Cervanteslaan – Petristraat). Wilt u hiervoor worden uitgenodigd? Stuur dan een bericht aan parkzonejohanwagenaarkade@utrecht.nl.

Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
11 april 2017

Inloopavond over het Programma van Eisen (pdf, 5,9 MB) en Functioneel Ontwerp (pdf, 1,1 MB)

 
14 maart 2017

Bijeenkomst klankbordgroep

 
21 januari 2017Bijeenkomst klankbordgroep (wandeling)
22 november 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

 
13 oktober 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

 
30 augustus 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

 
27 juni 2016

Bewonersavond: ideeën bewoners gebruiken we in verdere uitwerking van het plan

 
Voorjaar 2015 
  • Reactiemogelijkheid Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.
 
  • 2 informatieavonden met onder andere presentatie Ontwikkelingskader
 
Uw mening