Rivierenwijk samen groener maken

Rivierenwijk heeft weinig groen. Samen met bewoners maken we de wijk groener.

Tegelteller Rivierenwijk: 39.644

Een groenere wijk zorgt voor een gezonde leefomgeving. Niet alleen voor de inwoners van de stad, maar ook voor de planten en dieren. Samen met de inwoners van Rivierenwijk zijn we bezig met de eerste projecten.

Op deze pagina:


Willem Sluyterstraat

De Willem Sluyterstraat is een voetgangersgebied dat grenst aan de Vondellaan. Het ligt tussen het Grafisch Lyceum en het ROC Midden Nederland. Het plein is erg stenig. Hierdoor is het plein in de zomer heel heet en is het geen prettige verblijfsplek. Studenten gaan daarom de wijk in om te pauzeren. Helaas leidt dit soms tot overlast. Het is belangrijk dat jongeren een goede verblijfsplek krijgen.

Samen met de scholen, die grenzen aan het plein, en omwonenden maakte de gemeente een nieuw ontwerp voor het plein. De focus van het ontwerp is groen en ontmoeten.

Wat komt er?

 • We voegen 700 m2 groen toe in het midden van de Willem Sluyterstraat.
 • Het groen bestaat uit 5 plantvakken met lage beplanting. Er komen ook 10 extra bomen bij, een aantal daarvan komt in de plantvakken. U kunt links en rechts van de plantvakken wandelen en ook tussendoor komen paden.
 • Verder plaatsen we 3 banken en een picknickbank bij de plantvakken.
 • Het bestaande voetbalveld is aan het einde van de straat. Achter beide doelen komen plantvakken. Ook komen er 4 kleine bankjes om het bestaande voetbalveld.
 • Na het voetbalveld komt u op de kruising met de Jacob Westerbaenstraat. Het gazon dat daar al ligt, krijgt een uitbreiding.
 • Op een later moment voegen we ook een ontmoetingsplek met overkapping toe. Dat is bij de trappen aan de linkerkant van de straat. De overkapping krijgt een sedumdak.

De reacties op het ontwerp

Gebruikers en omwonenden van de Willem Sluyterstraat reageerden tijdens een bijeenkomst in juni overwegend positief op het ontwerp.

Gebruikers en bewoners vinden het extra groen er mooi uitzien. Zij zijn blij met de verkoeling die het groen gaat geven tijdens hete zomers. Studenten reageerden enthousiast op de extra zitplekken die er komt.

Enkele omwonenden maakten zich zorgen over het onderhoud van het groen. Het groen op de Willem Sluyterstraat onderhouden we samen met het Grafisch Lyceum. Er komen prullenbakken op het plein en zowel wij als de school ruimt het afval op.

Enkele omwonenden maakten zich zorgen over de overkapping op het plein. Later in 2023 komt er een overkapping van 3 meter lang over de trap aan de oostzijde van Willem Sluyterstraat. Hierdoor kunnen jongeren ook met slechter weer hier verblijven. Zo voorkomen we overlast in de wijk.

Planning

Als de temperatuur boven het vriespunt blijft beginnen we op 11 januari met de werkzaamheden aan de Willem Sluyterstraat. We verwachten dat de werkzaamheden 6 weken duren.

Werkzaamheden

 • Tijdens de werkzaamheden is de Willem Sluyterstraat minder toegankelijk. U kunt de ingang van het Grafisch Lyceum bereiken via de Vondellaan.
 • De fietsenstallingen in de straat kunt u tijdens de werkzaamheden niet gebruiken.
 • Tijdens de werkzaamheden rijden er grote voertuigen door de Willem Sluyterstraat vanuit de Croesestraat via de Jacob Westerbaenstraat. Deze voertuigen begeleiden verkeerbegeleiders door de straten.
 • Er kan lichte geluidsoverlast zijn.

We hopen op uw begrip.


Het Amerhofje

Bij Amerhofplein, achter buurthuis de Nieuwe Jutter, schuilt een hofje met de bijnaam het Amerhofje. Dit is een voormalige parkeerplaats, maar nu ongebruikt. Omwonenden willen er graag een mooi en groen hofje van maken. Samen met ons maakten ze een nieuw ontwerp. Zo wordt het straks een prettige plek om te verblijven of langs te lopen.

Hoe ziet het nieuwe ontwerp eruit?

 • We voegen 250 m2 groen toe.
 • Het groen bestaat uit verschillende vakken met bloemen en een stuk gras.
 • Door het groen lopen wandelpaden zodat alle huizen goed toegankelijk blijven.
 • We planten een leiboom met appels en een kruidenspiraal.
 • Ook komt er een pergola met een klimplant (blauwe regen).
 • En bij de ingang komen er 2 bomen met tegen de muur een klimplant (Oost Indische kers).
 • In het hofje komen geen zitelementen. Wel is er de gelegenheid om uw eigen stoel in het gras te zetten.

We verwachten in de 2e helft van 2022 te beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden.

 • Het ontwerp bestaat uit 5 plantvakken die worden gescheiden door wandelpaden die naar de huizen en het buurthuis toe lopen. Zo blijven de huizen goed toegankelijk.
 • Als u het hofje binnenkomt is er rechts een plantvak met een kruidenvak.
 • Links is een lang plantvak met verschillende lage planten, die doorloopt tot aan de achteringang van het buurthuis.
 • Als u het pad verder loopt, loopt u onder een pergola met klimplanten door.
 • Er volgt aan uw rechterhand een tweede stuk groen met gras waar u een stoel kunt zetten als u wilt.
 • Loopt u door, volgt er nog een klein plantvak aan uw rechterhand met gras en lage planten.
 • Op het eind van het hofje ligt het laatste plantvak waar nu al een boom staat. Deze blijft.

Waalstraatplantsoen

Het Waalstraatplantsoen is veranderd in een bloementuin. Sinds juni 2021 onderhouden omwonenden samen het plantsoen. Dat doen ze met hulp van lokale tuinman Pieter van Tuinwijzer Wagenborg. Pieter is ingeschakeld door de gemeente.

De omwonenden hebben eerst onkruid verwijderd en borders aangelegd. Nu planten ze verschillende planten met bloemen en onderhouden het groen dat er al is.

Wilt u meer informatie over dit project of wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar waalstraatplantsoen@gmail.nl of loop gerust eens langs. U bent ook welkom voor een praatje. De vrijwilligers tuinieren iedere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.


Drakenplein

Samen met bewoners maken wij het Drakenplein groener. Bijvoorbeeld door meer planten en bomen toe te voegen. Zo blijft het plein koeler tijdens hete zomers en spelen kinderen straks prettiger.

Bewoners hebben hun wensen en zorgen doorgegeven voor het plein tijdens 2 bewonersmomenten op 18 april en 17 mei 2022. Een samenvatting hiervan, vindt u hieronder. Aan de hand van deze reacties maken we een ontwerp en stemmen het af met een bewonerscommissie (dit is een groep actieve bewoners die meedenkt bij het ontwerp). Wij verwachten dat het ontwerp in het najaar van 2022 af is en dan kunt u hierop reageren. Onze inschatting is om in het najaar van 2023 in uitvoering te gaan.

Reacties bewonersavonden 18 april en 17 mei 2022

Bewoners willen graag tegels vervangen voor groen op het Drakenplein. Nu is het plein erg heet in de zomer. Door tegels te vervangen door groen blijft het plein koeler tijdens hete zomers.

Wat voor groen willen bewoners?

Bewoners willen meer bomen en bloemen op het plein. Bij voorkeur zijn de planten seizoensplanten, die verkleuren per seizoen. Bewoners geven verder aan dat zij de grenzen van plantvakken en paden liever slingerend zien, dan in rechte lijnen.

 

Het plein heeft een focus op spelen. Bewoners vragen om een speelplek voor peuters. Bijvoorbeeld schommels met een omheining. Bewoners willen graag natuurlijk spelen, waarbij de speeltoestellen dicht bij elkaar staan in plaats van verspreid over het plein. Kinderen die wij spraken op het plein willen graag waterelementen, klimbomen, trampolines, een plek om te voetballen, schommels of een speelhuisje.

Verder is de wens dat het plein meer ruimte geeft aan ontmoeting door meer zitelementen toe te voegen. Bijvoorbeeld een picknicktafel of zitranden om plantvakken. Ook willen bewoners verkeer, zoals fietsers en scooters, weren van het plein. Zo wordt het plein prettiger voor spelen en ontmoeten.

Bewoners vinden dat het plein voor iedereen is. Zij stellen een buitengym en foodtruck voor. Ook een watertappunt wordt genoemd. Verder ervaren bewoners overlast van voetballende jeugd op het plein. Zij willen daarom ook een activiteit voor de jeugd op het plein.

Bewoners hebben zorgen over het beheer van groen. Zij vinden het groen dat er nu is, niet goed wordt onderhouden en ervaren overlast van honden- en kattenpoep. Daarnaast is er zwerfafval op het plein. Bewoners stellen daarom prullenbakken voor. Tot slot hebben bewoners zorgen over de sociale veiligheid op het plein. Zij stellen meer verlichting voor. Bij het maken van het ontwerp worden deze zorgen meegenomen.

Wilt u meedenken in de bewonerscommissie of hebt u vragen? Mail dan naar rivierenwijk@groen.nl.


Amstelstraat

Samen met bewoners kijken we hoe we de Amstelstraat groener maken. In januari 2022 tijdens een bewonersavond gaven bewoners aan wat zij wilden. We gebruiken de reacties om een schets te maken. Het gaat om het deel van de Amstelstraat tussen de Jutfaseweg en Rijnlaan. De schets delen we weer met de straat, zodat bewoners erop kunnen reageren. De schets verwachten we eind 2022 of begin 2023.

Brief proefsleuven

Bewoners in de Amstelstraat kregen een brief over het graven van proefsleuven in de straat. Dit betekent niet dat er al een plan ligt. We graven de proefsleuven zodat we weten waar wel en niet bomen kunnen komen. Met deze informatie en de reacties van bewoners maken we een ontwerp.

Reacties bewonersavond

In januari 2022 hielden we een bewonersavond om met elkaar te praten hoe we de straat groener kunnen maken. Bewoners deelden hun wensen en zorgen over groen.

De aanwezige bewoners willen meer groen in de straat. Om de straat op te fleuren, voor een veiligere straat en voor verkoeling in de huizen tijdens de zomer. Zij zien groen graag terug door kruispunten te vergroenen, meer bomen te planten en stroken gras toe te voegen.

Hierbij vinden bewoners het belangrijk dat het groen onderhoudsvriendelijk is, aantrekkelijk voor de bijen en lekker ruikt. Voorbeelden die zij noemden zijn leibomen, groentetuintjes en bloembakken aan lantaarnpalen.

Tijdens de bewonersavond benoemden de bewoners ook een aantal uitdagingen en zorgen bij het groener maken van de Amstelstraat. Er moeten voldoende parkeerplekken behouden worden, de stoepen moeten toegankelijk blijven en er moet voldoende zonlicht op de zonnepanelen en in de huizen blijven vallen. Daarnaast vinden de aanwezigen het belangrijk dat ook de meningen van de andere bewoners in de straat worden gehoord. Zij willen de hele straat erbij betrekken.

Aan de hand van deze reacties maken we nu een schets. Deze verwachten we in april of mei 2022. De schets delen we weer met de straat, zodat bewoners erop kunnen reageren. Heeft u hierover een vraag? Stel deze dan per mail aan Inge Aarts.


Reggestraat

In de loop van de tijd is het groen uit de Reggestraat verdwenen. Daar is veel steen voor terug gekomen. Een aantal bewoners wil hier verandering in brengen door de straat weer groener te maken. Zij zijn langs alle deuren geweest om ideeën op te halen en vanuit de gemeente hielden we een bewonersavond.

Aan de hand van de reacties die we kregen, maken we nu een schetsontwerp. De schets delen we weer met de straat, zodat bewoners erop kunnen reageren. De schets verwachten we in het voorjaar van 2022.

Hebt u vragen over de Reggestraat? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Terugkoppeling enquête en bewonersavond

Begin 2022 gingen bewoners met een enquête langs de deuren in de Reggestraat. Zij ontvingen 16 reacties. Hierop volgend organiseerde de gemeente in april 2022 een bewonersbijeenkomst. 8 bewoners waren aanwezig. Hieronder volgt een korte terugkoppeling van de reacties.

Er kwamen hier gemixte signalen naar voren over groen. Een aantal bewoners willen meer groen om de straat gezelliger te maken en tegen de hitte in de huizen tijdens hete zomers.

Maar ook een aantal bewoners heeft geen behoefte aan meer groen in de straat. Zij maken zich zorgen over het behoud van voldoende parkeerplekken. Daarnaast maken zij zich zorgen over het onderhoud van groen. Zij willen dat het groen met zorg op lange termijn onderhouden wordt.

Aan de hand van deze reacties maakt de gemeente een ontwerp. Hierin wordt de behoefte aan groen en parkeerplekken meegenomen. Ook wordt gekeken naar een goed beheerplan en geschikte planten. Dit ontwerp leggen we in het najaar van 2022 weer voor aan de bewoners van de Reggestraat.


Amerhof

De Amerhof is in 1991 ontworpen als kunstwerk door Hans van Houwelingen. Het werk bestaat voor een groot deel uit een mozaïek van stenen in de vorm van een Perzisch tapijt. Dit tapijt staat symbool voor het verwelkomen en samenbrengen van iedereen die in Rivierenwijk woont. Een mooie gedachte, die we graag willen voortzetten.

In oktober 2022 gingen we met bewoners in gesprek over de betekenis van het plein. De reacties verwerken we in een visie voor het plein. De visie is de basis voor het ontwerp, die we samen met kunstenaar Hans van Houwelingen maken. Daarbij behouden wij het mozaïek en gaan de tegels in ere herstellen. Ook willen we het plein aangenamer en koeler maken met meer groen rondom het mozaïek.

Reactie bewonersavond 12 oktober 2022

Bewoners weten vaak niet dat het plein een kunstwerk is. Van de bewoners die het wel weten, waarderen sommigen het kunstwerk en anderen niet. Vanuit de gemeente willen we het kunstwerk behouden en in ere herstellen. Bewoners denken dat het kunstwerk meer tot haar recht komt wanneer er een informatiebord wordt geplaatst over het kunstwerk en er bijvoorbeeld muurschilderingen om het plein worden toegevoegd.

Bewoners willen graag meer groen om het plein. Er is ruimte voor groen om het mozaïek van tegels heen. Bewoners willen meer bomen, seizoensgroen en groen in hoogteverschillen. Daarnaast geven bewoners aan dat het plein in de zomer heet is. Daarom willen bewoners meer zitplekken in de schaduw van bomen op het plein.

Het plein wordt nu gebruikt voor verschillende activiteiten, zoals voetbal en fietslessen. Bewoners willen dat er overdag meer activiteiten op het plein georganiseerd worden. Hier gaat buurthuis de Nieuwe Jutter zich voor inzetten. Verder willen een aantal bewoners meer bankjes en speelelementen op het plein. Bijvoorbeeld een waterspel.

Bewoners vinden het plein slecht onderhouden. Dit komt doordat er binnen de gemeente verwarring was over wie het plein moest onderhouden. Bij de herinrichting van het plein maken we duidelijke afspraken over het onderhoud. Hierdoor wordt het plein straks goed onderhouden.


Maasplein

Ouders, leerlingen en inwoners maakten samen een nieuw ontwerp voor het schoolplein van de Maaspleinschool. Het doel is dat de leerlingen lekker kunnen spelen op een groen schoolplein.

Het plein bestond vooral uit tegels. Nu is er 1.400 m2 groen toegevoegd en zijn speeltoestellen vervangen.

Nieuwe locatie voor speelboot en glijbaan Maasplein

Op het Maasplein is een aantal speeltoestellen vervangen, waaronder de speelboot en de gele glijbaan. Deze speeltoestellen zijn vervangen omdat zij vies werden op het plein en soms zorgden voor overlast. De speeltoestellen komen daarom beter tot hun recht op een andere plek. De glijbaan is verplaatst naar een nieuwe locatie van Moviera. En de speelboot heeft een plek gekregen in het museum voor de binnenvaart in Dordrecht.

Voor vragen kunt u e-mailen naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.


Zelf iets doen voor meer groen

Woont u in Rivierenwijk en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? We helpen u graag op weg.

Pop-up groen aanvragen

We doen in Rivierenwijk een proef met pop-up groen. Het is een stukje groen met bijvoorbeeld een boom, bloemen of kruiden. Ook kunnen we een bankje en/of een fietsenrek toevoegen. Dit kunt u met uw buren bepalen. Het pop-up groen plaatsen we voor een paar weken op een parkeervak of op een breed stuk stoep. Zo kunt u ervaren hoe het is om meer groen in uw straat te hebben. Bevalt het goed? Dan kunnen we definitief groen planten.

Wilt u ook pop-up groen in uw straat? Stuur dan een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Andere manieren om de buurt groener te maken

Wat kan ik zelf doen?

Hulp en contact Rivierenwijk groen

Telefoon

14 030

E-mail

rivierenwijkgroen@utrecht.nl