Rivierenwijk samen groener maken

Rivierenwijk heeft weinig groen. Samen met bewoners maken we de wijk groener.

Op deze pagina:

Zelf iets doen voor meer groen

Woont u in Rivierenwijk en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? We helpen u graag op weg.

Wat kan ik zelf doen?


Drakenplein

Samen met bewoners maken wij het Drakenplein groener aan de Grevelingstraat. Bijvoorbeeld door meer planten en bomen toe te voegen. Zo blijft het plein koeler tijdens hete zomers en spelen kinderen straks prettiger.

Bewoners hebben hun wensen en zorgen doorgegeven voor het plein. Dit deden ze tijdens 2 bewonersmomenten op 18 april en 17 mei 2022. Hieronder vindt u een samenvatting. Aan de hand van deze reacties maakten we een ontwerp. Op 4 juli 2023 stonden we op het plein om vragen over het nieuwe ontwerp te beantwoorden. Wij verwachten in het najaar van 2023 te beginnen met de werkzaamheden.

Ontwerp

 • De draak en zijn blauwe ondergrond blijft.
 • Tussen de draak en het ’t Strandpaviljoen plaatsen we de speeltoestellen. Zo hebben ze voldoende afstand van de woningen. De speeltoestellen zijn voor het grootste deel van hout.
 • Er komt bijvoorbeeld een klimttoestel met klimnetten en ook nog andere speeltoestellen.
 • Er komt een waterpomp met waterschalen om mee te spelen.
 • We voegen 2.900 m2 gras toe. Via 3 paadjes loop je over het plein.
 • Het hekwerk bij het peuterpleintje passen we aan naar een rechthoekige vorm langs het gebouw. Voor het hek planten we een haag.
 • Op het plein komen 4 kleine plantvakken met lage planten.
 • Aan de noordzijde staat nu een enkele rij bomen. Hier maken we een dubbele bomenrij van. Midden op het plein komen 4 extra bomen.
 • Alle bomen en struiken die we planten zijn uiteraard niet giftig en hebben geen vervelende stekels.

In de Grebbestraat maken we:

 • 3 plantenvakken met lage planten en kleine bomen. Hier komt ook ruimte om zelf plantenbakken neer te zetten.

Reacties bewonersavonden 18 april en 17 mei 2022

Bewoners willen graag tegels vervangen voor groen op het Drakenplein. Nu is het plein erg heet in de zomer. Door tegels te vervangen door groen blijft het plein koeler tijdens hete zomers.

Wat voor groen willen bewoners?

Bewoners willen meer bomen en bloemen op het plein. Bij voorkeur zijn de planten seizoensplanten, die verkleuren per seizoen. Bewoners geven verder aan dat zij de grenzen van plantvakken en paden liever slingerend zien, dan in rechte lijnen.

 

Het plein heeft een focus op spelen. Bewoners vragen om een speelplek voor peuters. Bijvoorbeeld schommels met een omheining. Bewoners willen graag natuurlijk spelen, waarbij de speeltoestellen dicht bij elkaar staan in plaats van verspreid over het plein. Kinderen die wij spraken op het plein willen graag waterelementen, klimbomen, trampolines, een plek om te voetballen, schommels of een speelhuisje.

Verder is de wens dat het plein meer ruimte geeft aan ontmoeting door meer zitelementen toe te voegen. Bijvoorbeeld een picknicktafel of zitranden om plantvakken. Ook willen bewoners verkeer, zoals fietsers en scooters, weren van het plein. Zo wordt het plein prettiger voor spelen en ontmoeten.

Bewoners vinden dat het plein voor iedereen is. Zij stellen een buitengym en foodtruck voor. Ook een watertappunt wordt genoemd. Verder ervaren bewoners overlast van voetballende jeugd op het plein. Zij willen daarom ook een activiteit voor de jeugd op het plein.

Bewoners hebben zorgen over het beheer van groen. Zij vinden het groen dat er nu is, niet goed wordt onderhouden en ervaren overlast van honden- en kattenpoep. Daarnaast is er zwerfafval op het plein. Bewoners stellen daarom prullenbakken voor. Tot slot hebben bewoners zorgen over de sociale veiligheid op het plein. Zij stellen meer verlichting voor. Bij het maken van het ontwerp worden deze zorgen meegenomen.

Wilt u meedenken in de bewonerscommissie of hebt u vragen? Mail dan naar rivierenwijk@groen.nl.


Reggestraat

De Reggestraat bestaat vooral uit steen. Dit zorgt ervoor dat de straat en de woningen in de zomer erg heet worden. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om in de Reggestraat bomen te planten. Deze geven namelijk verkoeling. 

In mei 2023 stemden bewoners over het aantal bomen in de Reggestraat. De uitkomst was 4 bomen in de straat. De bomen komen in de parkeerstrook te staan. Voor de huisnummers: 13, 18, 33 en 46. Bij het planten van 4 bomen in de Reggestraat blijft het aantal parkeerplekken gelijk. De soort bomen zijn een Sierkers en een Veldesdoorn. In het najaar van 2023 planten we de bomen. 

Wilt u hier meer over weten? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.


Spieghelstraat (Dichterswijk)

In de Spieghelstraat staan nu geen bomen. Voor een gezonde stad is meer groen nodig. Daarom planten we 12 nieuwe bomen in de straat. We kappen en vervangen daarnaast ook 2 bomen aan het begin van de straat. 

De ruimte om de nieuwe bomen te planten vinden we door 6 parkeerplaatsen te verwijderen. We beseffen dat niet iedereen het hier mee eens is. We kiezen hier toch voor, omdat de parkeerplaatsen ruimte maken voor bomen die bijdragen aan een groene, gezonde en leefbare stad. Dit vinden we als gemeente belangrijk. Nu, maar zeker ook in de toekomst. 

 • We planten 12 extra bomen. 
 • We vervangen 2 bestaande bomen. De 2 bomen zijn namelijk beschadigd. Hierdoor kunnen ze niet meer groeien tot grote en mooie bomen.  
 • De bomen komen in de straat op de volgende plekken: 
  • tussen Tesselschadestraat 5 en huisnummer 1 
  • tussen huisnummer 6 en 8 
  • bij huisnummer 11 
  • bij huisnummer 24 
  • tussen huisnummer 25 en 27 
  • tussen huisnummer 32 en 34 
  • bij huisnummer 35 
  • bij huisnummer 42 
  • bij huisnummer 47 
  • bij huisnummer 56 
  • bij huisnummer 57 
  • bij huisnummer 64 
 • Er komen 7 fietsparkeerplekken bij. Er komen fietsenrekken ter hoogte van de huisnummers 2, 19 en 49.  
 • Verder blijft de ruimte vrij voor bankjes bij de drempels ter hoogte van de huisnummers 22 en 52. 
 • De bomensoorten zijn een Krentboom, Lijsterbes, Sierappel, Veldesdoorn en Vogelkers. De planten onder de bomen worden vaste bloemenplanten. Bewoners gaan deze zelf onderhouden. Hieromheen komt een wilgenrand.

Bij het selecteren van de bomen hebben we gekeken naar de volgende punten: 

 • voedselboom voor bijen en vogels en/of een waardboom voor vlinders 
 • geschikt voor een smalle straat 
 • beschikbare ondergrondse groeiruimte per boom  

4 bomen van 3-8 meter hoog met een smalle kroon

 • Sierappel, 2 keer: drachtboom voor bijen
  Let op: de Sierappel wisselen we om voor de Sierkers. De Sierappel kan namelijk met zijn vruchtjes schade veroorzaken. De Sierkers is een vergelijkbare boomsoort maar met kleinere vruchtjes.
 • Veldesdoorn, 2 keer: drachtboom voor bijen en waardboom voor vlinders

6 bomen van 6-9 meter hoog met normale kroon

 • Krentenboompje: voedselboom voor vogels

4 bomen van 10-12 meter hoog met smalle kroon

 • Vogelkers, 2 keer: drachtboom voor bijen, waardboom voor vlinders, voedselboom voor vogels
 • Lijsterbes, 2 keer: drachtboom voor bijen, waardboom voor vlinders, voedselboom voor vogels

Amerhof

De Amerhof is in 1991 ontworpen als kunstwerk door Hans van Houwelingen. Het werk bestaat voor een groot deel uit een mozaïek van stenen in de vorm van een Perzisch tapijt. Dit tapijt staat symbool voor het verwelkomen en samenbrengen van iedereen die in Rivierenwijk woont. Een mooie gedachte, die we graag willen voortzetten.

In oktober 2022 gingen we met bewoners in gesprek over de betekenis van het plein. Het plan is om bij de randen van het plein meer planten en bomen toe te voegen. Het proces lag even stil. Dit had te maken met de verbouwingsplannen van de school de Wereldwijzer. Inmiddels is het ontwerpproces weer gestart. 

Reactie bewonersavond 12 oktober 2022

Bewoners weten vaak niet dat het plein een kunstwerk is. Van de bewoners die het wel weten, waarderen sommigen het kunstwerk en anderen niet. Vanuit de gemeente willen we het kunstwerk behouden en in ere herstellen. Bewoners denken dat het kunstwerk meer tot haar recht komt wanneer er een informatiebord wordt geplaatst over het kunstwerk en er bijvoorbeeld muurschilderingen om het plein worden toegevoegd.

Bewoners willen graag meer groen om het plein. Er is ruimte voor groen om het mozaïek van tegels heen. Bewoners willen meer bomen, seizoensgroen en groen in hoogteverschillen. Daarnaast geven bewoners aan dat het plein in de zomer heet is. Daarom willen bewoners meer zitplekken in de schaduw van bomen op het plein.

Het plein wordt nu gebruikt voor verschillende activiteiten, zoals voetbal en fietslessen. Bewoners willen dat er overdag meer activiteiten op het plein georganiseerd worden. Hier gaat buurthuis de Nieuwe Jutter zich voor inzetten. Verder willen een aantal bewoners meer bankjes en speelelementen op het plein. Bijvoorbeeld een waterspel.

Bewoners vinden het plein slecht onderhouden. Dit komt doordat er binnen de gemeente verwarring was over wie het plein moest onderhouden. Bij de herinrichting van het plein maken we duidelijke afspraken over het onderhoud. Hierdoor wordt het plein straks goed onderhouden.

Op de hoogte blijven

Hebt u interesse in het ontwerp voor Amerhofplein? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl. U ontvangt dan berichten over de ontwikkelingen. Ontvangt u berichten liever per post? Bel 14 030.


Het Amerhofje

Bij Amerhofplein, achter buurthuis de Nieuwe Jutter, ligt een hofje met de bijnaam het Amerhofje. Vroeger was dit een parkeerplaats. Samen met omwonenden maakten we er een mooi en groen hofje van. We wipten 2700 tegels en plantten 3 bomen. Een enthousiaste groep onderhoudt het groen samen met een lokale hovenier. 


Willem Sluyterstraat

De Willem Sluyterstraat is een voetgangersgebied. Dit gebied ligt aan de Vondellaan. Het ligt tussen het Grafisch Lyceum en het ROC Midden Nederland. Het plein bestond vooral uit steen. Samen met omwonenden en studenten maakten we een groen ontwerp. 

Begin 2023 pasten we het plein aan. We voegden 700 m2 groen toe en plaatsten picknickbanken en banken. Hierdoor is het plein nu een prettige plek om te ontmoeten en wandelen.

Op het plein voegen we later ook nog een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) toe. Zo is er bij slecht weer ook een fijne ruimte voor jongeren om samen te komen. De JOP is van staal gemaakt en op het dak komen sedumplantjes. De JOP komt in najaar 2023 op de trap van de school. 

Verder voegen we ook meer planten toe bij de ingang van het ROC aan de Vondellaan. Samen met de school maakten we een plan. Er komen een paar bomen in plantvakken en er komen bloeiende klimplanten bij de gevel. De nieuwe bomen en planten planten we in de winter 2023.


Gierzwaluwplantsoen

Het Gierzwaluwplantsoen aan de Waalstraat is veranderd in een bloementuin. Sinds juni 2021 onderhouden omwonenden samen het plantsoen. 

Wilt u meer informatie over dit project of wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar waalstraatplantsoen@gmail.nl of loop gerust eens langs. U bent ook welkom voor een praatje. De vrijwilligers tuinieren iedere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.


Maasplein

Ouders, leerlingen en inwoners maakten samen een nieuw ontwerp voor het schoolplein van de Maaspleinschool. Het doel is dat de leerlingen lekker kunnen spelen op een groen schoolplein. Het plein bestond vooral uit tegels. Nu is er 1.400 m2 groen toegevoegd en zijn speeltoestellen vervangen. De speelboot heeft een plek gekregen in het museum voor de binnenvaart in Dordrecht.

Hebt u een vraag? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.


Pop-up groen aanvragen

We doen in Rivierenwijk een proef met pop-up groen. Het is een stukje groen met bijvoorbeeld een boom, bloemen of kruiden. Ook kunnen we een bankje en/of een fietsenrek toevoegen. Het pop-up groen plaatsen we voor een paar weken op een parkeervak of op een breed stuk stoep. Zo kunnen bewoners ervaren hoe het is om meer groen in de straat te hebben.  

Wilt u ook pop-up groen in uw straat? Stuur dan een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Hulp en contact Rivierenwijk groen

Telefoon

14 030

E-mail

rivierenwijkgroen@utrecht.nl