Rivierenwijk samen groener maken

Rivierenwijk heeft weinig groen. Samen met bewoners maken we de wijk groener.

Tegelteller Rivierenwijk: 50.200

Een groenere wijk zorgt voor een gezonde leefomgeving. Niet alleen voor de inwoners van de stad, maar ook voor de planten en dieren. Samen met de inwoners van Rivierenwijk zijn we bezig met de eerste projecten.

Op deze pagina:

Zelf iets doen voor meer groen

Woont u in Rivierenwijk en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? We helpen u graag op weg.

Wat kan ik zelf doen?


Groene Entree bij het ROC  

De ruimte voor de ingang van het ROC aan de Vondellaan heeft nu nog geen beplanting. Samen met de school hebben we een nieuw groenplan gemaakt. Er komen een paar nieuwe bomen in plantvakken en er komen bloeiende klimplanten bij de gevel. De nieuwe bomen en planten worden aankomende winter 2023 geplant. 


Reggestraat

De Reggestraat bestaat vooral uit steen. Dit zorgt ervoor dat de straat en de woningen in de zomer erg heet worden. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om in de Reggestraat bomen te planten. Deze geven namelijk verkoeling. Wij willen 12 bomen in de straat planten. 

Op maandag 17 april zijn we in de Reggestraat op bezoek geweest om een groen- en bomenplan te bespreken. Uit de gesprekken bleek dat bewoners andere wensen en verwachtingen hebben. Daarom organiseren we nu een stemming. Wilt u hier meer over weten? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

De vervolgstappen

 1. Bewoners kunnen stemmen op hun voorkeur van 4, 8 of 12 bomen in de straat. 
 2. We koppelen deze uitslag terug in de week van 29 mei via een kort wijkbericht. De uitslag van de stemming staat dan vast (is bindend). 
 3. We maken een definitief plan en delen dit met u in september 2023 of eerder. 
 4. We planten de nieuwe bomen in de winter van 2023 in de straat en op het Roerplein. 

Spieghelstraat (Dichterswijk)

In de Spieghelstraat staan nu geen bomen. Voor een gezonde stad is meer groen nodig. Daarom planten we 12 nieuwe bomen in de straat. We kappen en vervangen daarnaast ook 2 bomen aan het begin van de straat. 

De ruimte om de nieuwe bomen te planten vinden we door 6 parkeerplaatsen te verwijderen. We beseffen dat niet iedereen het hier mee eens is. We kiezen hier toch voor, omdat de parkeerplaatsen ruimte maken voor bomen die bijdragen aan een groene, gezonde en leefbare stad. Dit vinden we als gemeente belangrijk. Nu, maar zeker ook in de toekomst. 

Wat gaan we doen?

 • We planten 12 extra bomen. 
 • We vervangen 2 bestaande bomen. De 2 bomen zijn namelijk beschadigd. Hierdoor kunnen ze niet meer groeien tot grote en mooie bomen.  
 • De bomen komen in de straat: 
  • tussen Tesselschadestraat 5 en huisnummer 1 
  • tussen huisnummer 6 en 8 
  • bij huisnummer 11 
  • bij huisnummer 24 
  • tussen huisnummer 25 en 27 
  • tussen huisnummer 32 en 34 
  • bij huisnummer 35 
  • bij huisnummer 42 
  • bij huisnummer 47 
  • bij huisnummer 56 
  • bij huisnummer 57 
  • bij huisnummer 64 
 • Er komen 7 fietsparkeerplekken bij. Er komen fietsenrekken ter hoogte van de huisnummers 2, 19 en 49.  
 • Verder blijft de ruimte voor bankjes bij de drempels ter hoogte van de huisnummers 22 en 52. 
 • De stoep maken we 245 centimeter breed, de parkeerplaatsen 180 centimeter breed en de rijbaan 340 centimeter breed. De bomen planten we in de parkeerstrook.
 • De invalideplek bij nummer 66 blijft.

Keuze bomen voor de Spieghelstraat

Bij het selecteren van de bomen hebben we gekeken naar de volgende punten:

 • voedselboom voor bijen en vogels en/of een waardboom voor vlinders
 • geschikt voor een smalle straat
 • beschikbare ondergrondse groeiruimte per boom

4 bomen van 3-8 meter hoog met een smalle kroon

6 bomen van 6-9 meter hoog met normale kroon

4 bomen van 10-12 meter hoog met smalle kroon


Drakenplein

Samen met bewoners maken wij het Drakenplein groener aan de Grevelingstraat. Bijvoorbeeld door meer planten en bomen toe te voegen. Zo blijft het plein koeler tijdens hete zomers en spelen kinderen straks prettiger.

Bewoners hebben hun wensen en zorgen doorgegeven voor het plein. Dit deden ze tijdens 2 bewonersmomenten op 18 april en 17 mei 2022. Hieronder vindt u een samenvatting. Aan de hand van deze reacties maken we een ontwerp en stemmen het af met een bewonerscommissie. Deze commissie bestaat uit actieve bewoners die meedenken bij het ontwerp. Wij verwachten dat het ontwerp in het voorjaar van 2023 af is. Dan kunt u hierop reageren. Wij verwachten in het najaar van 2023 te beginnen met de werkzaamheden.

Reacties bewonersavonden 18 april en 17 mei 2022

Bewoners willen graag tegels vervangen voor groen op het Drakenplein. Nu is het plein erg heet in de zomer. Door tegels te vervangen door groen blijft het plein koeler tijdens hete zomers.

Wat voor groen willen bewoners?

Bewoners willen meer bomen en bloemen op het plein. Bij voorkeur zijn de planten seizoensplanten, die verkleuren per seizoen. Bewoners geven verder aan dat zij de grenzen van plantvakken en paden liever slingerend zien, dan in rechte lijnen.

 

Het plein heeft een focus op spelen. Bewoners vragen om een speelplek voor peuters. Bijvoorbeeld schommels met een omheining. Bewoners willen graag natuurlijk spelen, waarbij de speeltoestellen dicht bij elkaar staan in plaats van verspreid over het plein. Kinderen die wij spraken op het plein willen graag waterelementen, klimbomen, trampolines, een plek om te voetballen, schommels of een speelhuisje.

Verder is de wens dat het plein meer ruimte geeft aan ontmoeting door meer zitelementen toe te voegen. Bijvoorbeeld een picknicktafel of zitranden om plantvakken. Ook willen bewoners verkeer, zoals fietsers en scooters, weren van het plein. Zo wordt het plein prettiger voor spelen en ontmoeten.

Bewoners vinden dat het plein voor iedereen is. Zij stellen een buitengym en foodtruck voor. Ook een watertappunt wordt genoemd. Verder ervaren bewoners overlast van voetballende jeugd op het plein. Zij willen daarom ook een activiteit voor de jeugd op het plein.

Bewoners hebben zorgen over het beheer van groen. Zij vinden het groen dat er nu is, niet goed wordt onderhouden en ervaren overlast van honden- en kattenpoep. Daarnaast is er zwerfafval op het plein. Bewoners stellen daarom prullenbakken voor. Tot slot hebben bewoners zorgen over de sociale veiligheid op het plein. Zij stellen meer verlichting voor. Bij het maken van het ontwerp worden deze zorgen meegenomen.

Wilt u meedenken in de bewonerscommissie of hebt u vragen? Mail dan naar rivierenwijk@groen.nl.


Amerhof

De Amerhof is in 1991 ontworpen als kunstwerk door Hans van Houwelingen. Het werk bestaat voor een groot deel uit een mozaïek van stenen in de vorm van een Perzisch tapijt. Dit tapijt staat symbool voor het verwelkomen en samenbrengen van iedereen die in Rivierenwijk woont. Een mooie gedachte, die we graag willen voortzetten.

In oktober 2022 gingen we met bewoners in gesprek over de betekenis van het plein. Het plan is om bij de randen van het plein meer planten en bomen toe te voegen. We maken de komende maanden een ontwerp. Dit delen we in het najaar via een wijkbericht. U kunt dan hierop reageren. Aan de hand van de reacties passen we het ontwerp nog een keer aan. Daarna is het ontwerp definitief. We verwachten het plein voor de zomer van 2024 aan te passen.

Reactie bewonersavond 12 oktober 2022

Bewoners weten vaak niet dat het plein een kunstwerk is. Van de bewoners die het wel weten, waarderen sommigen het kunstwerk en anderen niet. Vanuit de gemeente willen we het kunstwerk behouden en in ere herstellen. Bewoners denken dat het kunstwerk meer tot haar recht komt wanneer er een informatiebord wordt geplaatst over het kunstwerk en er bijvoorbeeld muurschilderingen om het plein worden toegevoegd.

Bewoners willen graag meer groen om het plein. Er is ruimte voor groen om het mozaïek van tegels heen. Bewoners willen meer bomen, seizoensgroen en groen in hoogteverschillen. Daarnaast geven bewoners aan dat het plein in de zomer heet is. Daarom willen bewoners meer zitplekken in de schaduw van bomen op het plein.

Het plein wordt nu gebruikt voor verschillende activiteiten, zoals voetbal en fietslessen. Bewoners willen dat er overdag meer activiteiten op het plein georganiseerd worden. Hier gaat buurthuis de Nieuwe Jutter zich voor inzetten. Verder willen een aantal bewoners meer bankjes en speelelementen op het plein. Bijvoorbeeld een waterspel.

Bewoners vinden het plein slecht onderhouden. Dit komt doordat er binnen de gemeente verwarring was over wie het plein moest onderhouden. Bij de herinrichting van het plein maken we duidelijke afspraken over het onderhoud. Hierdoor wordt het plein straks goed onderhouden.


Het Amerhofje

Bij Amerhofplein, achter buurthuis de Nieuwe Jutter, ligt een hofje met de bijnaam het Amerhofje. Vroeger was dit een parkeerplaats. Samen met omwonenden maakten we er een mooi en groen hofje van. We wipten 2700 tegels en plantten 3 bomen. Een enthousiaste groep onderhoudt het groen samen met een lokale hovenier. 


Willem Sluyterstraat

De Willem Sluyterstraat is een voetgangersgebied. Dit gebied ligt aan de Vondellaan. Het ligt tussen het Grafisch Lyceum en het ROC Midden Nederland. Het plein bestond vooral uit steen. Samen met omwonenden en studenten maakten we een groen ontwerp. 

Begin 2023 pasten we het plein aan. We voegden 700 m2 groen toe en plaatsten picknickbanken en banken. Hierdoor is het plein nu een prettige plek om te ontmoeten en wandelen. 

Op het plein voegen we later ook nog een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) toe. Zo is er bij slecht weer ook een fijne ruimte voor jongeren om samen te komen. De JOP is van staal gemaakt en op het dak komen sedumplantjes. De JOP komt in najaar 2023 op de trap van de school. 


Gierzwaluwplantsoen

Het Gierzwaluwplantsoen aan de Waalstraat is veranderd in een bloementuin. Sinds juni 2021 onderhouden omwonenden samen het plantsoen. 

Wilt u meer informatie over dit project of wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar waalstraatplantsoen@gmail.nl of loop gerust eens langs. U bent ook welkom voor een praatje. De vrijwilligers tuinieren iedere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.


Maasplein

Ouders, leerlingen en inwoners maakten samen een nieuw ontwerp voor het schoolplein van de Maaspleinschool. Het doel is dat de leerlingen lekker kunnen spelen op een groen schoolplein. Het plein bestond vooral uit tegels. Nu is er 1.400 m2 groen toegevoegd en zijn speeltoestellen vervangen. De speelboot heeft een plek gekregen in het museum voor de binnenvaart in Dordrecht.

Hebt u een vraag? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.


Pop-up groen aanvragen

We doen in Rivierenwijk een proef met pop-up groen. Het is een stukje groen met bijvoorbeeld een boom, bloemen of kruiden. Ook kunnen we een bankje en/of een fietsenrek toevoegen. Het pop-up groen plaatsen we voor een paar weken op een parkeervak of op een breed stuk stoep. Zo kunnen bewoners ervaren hoe het is om meer groen in de straat te hebben.  

Wilt u ook pop-up groen in uw straat? Stuur dan een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Hulp en contact Rivierenwijk groen

Telefoon

14 030

E-mail

rivierenwijkgroen@utrecht.nl