Rivierenwijk samen groener maken

Rivierenwijk heeft weinig groen. Samen met bewoners maken we de wijk groener.

Op deze pagina:

Zelf iets doen voor meer groen

Woont u in Rivierenwijk en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? We helpen u graag op weg.

Wat kan ik zelf doen?


Buurtpuzzel

Samen met bewoners maken we de Volkerakstraat, Mijdrechtstraat, Runstraat, Alblasstraat en Nieuwravenstraat (nog) mooier en fijner. Waar kunnen parkeerplekken ruimte maken voor bijvoorbeeld bomen en plantvakken? Maar ook voor het parkeren van fietsen, deelauto’s of een bankje? We onderzoeken waar behoefte aan is, nu en in de toekomst.

Samen met bewoners werken wij aan deze ‘buurtpuzzel’ in de 5 straten. Met een groep van 35 buren zijn we gestart met een plan voor de straten. We hebben tijdens de eerste bijeenkomsten op 26 maart en 2 april 2024 gepuzzeld met de vraag: waar kunnen parkeerplekken ruimte maken voor bomen en fietsparkeren?

Schets bekijken op 22 april

Graag tonen we de eerste schets op maandagavond 22 april 2024. Het ontwerp is te bekijken tussen 17:00-21:00 uur op de hoek van de Alblasstraat en de Mijdrechtstraat. We geven dan ook meer informatie over de aanleg van groene daken, afkoppelen, geveltuinen en deelmobiliteit.

Ontwerpen op 13 mei

Op maandagavond 13 mei gaan we verder aan de slag met het ontwerp. Dan vragen we alle straatbewoners om ook met ons mee te denken over de boom- en plantsoorten, geveltuinen, eventuele bankjes of andere wensen. Graag aanmelden via buurtpuzzel@utrecht.nl.

Vragenlijst

104 bewoners (37% van het totaal) vulden een vragenlijst in over hun wensen en behoeften voor de straten.

Uit de vragenlijst blijkt dat veel inwoners be­hoefte hebben aan meer groen in de straat, maar ook graag de auto en de fiets willen parkeren. De bewoners geven aan dat zij het contact met de buren in de straten het meest waarderen. Daarnaast voelen zij zich er veilig. Zij geven ook aan dat er te weinig groen is dat dat het er in de zomer veel te heet op straat en in de huizen wordt. Ook vinden bewoners dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Toch staat een groot deel van de bewoners positief tegenover het opheffen van enkele parkeerplekken voor bomen, planten en bloemen.


Amerhof

De Amerhof is in 1991 ontworpen als kunstwerk door Hans van Houwelingen. Het werk bestaat voor een groot deel uit een mozaïek van stenen in de vorm van een Perzisch tapijt. Dit tapijt staat symbool voor het verwelkomen en samenbrengen van iedereen die in Rivierenwijk woont. Een mooie gedachte, die we graag willen voortzetten.

In oktober 2022 gingen we met bewoners in gesprek over de betekenis van het plein. Het plan is om bij de randen van het plein meer planten en bomen toe te voegen. Het proces lag even stil. Dit had te maken met de verbouwingsplannen van de school de Wereldwijzer. Inmiddels is het ontwerpproces weer gestart. 

Reactie bewonersavond 12 oktober 2022

Bewoners weten vaak niet dat het plein een kunstwerk is. Van de bewoners die het wel weten, waarderen sommigen het kunstwerk en anderen niet. Vanuit de gemeente willen we het kunstwerk behouden en in ere herstellen. Bewoners denken dat het kunstwerk meer tot haar recht komt wanneer er een informatiebord wordt geplaatst over het kunstwerk en er bijvoorbeeld muurschilderingen om het plein worden toegevoegd.

Bewoners willen graag meer groen om het plein. Er is ruimte voor groen om het mozaïek van tegels heen. Bewoners willen meer bomen, seizoensgroen en groen in hoogteverschillen. Daarnaast geven bewoners aan dat het plein in de zomer heet is. Daarom willen bewoners meer zitplekken in de schaduw van bomen op het plein.

Het plein wordt nu gebruikt voor verschillende activiteiten, zoals voetbal en fietslessen. Bewoners willen dat er overdag meer activiteiten op het plein georganiseerd worden. Hier gaat buurthuis de Nieuwe Jutter zich voor inzetten. Verder willen een aantal bewoners meer bankjes en speelelementen op het plein. Bijvoorbeeld een waterspel.

Bewoners vinden het plein slecht onderhouden. Dit komt doordat er binnen de gemeente verwarring was over wie het plein moest onderhouden. Bij de herinrichting van het plein maken we duidelijke afspraken over het onderhoud. Hierdoor wordt het plein straks goed onderhouden.

Op de hoogte blijven

Hebt u interesse in het ontwerp voor Amerhofplein? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl. U ontvangt dan berichten over de ontwikkelingen. Ontvangt u berichten liever per post? Bel 14 030.

Drakenplein

Samen met bewoners maken wij het Drakenplein groener aan de Grevelingstraat. Bijvoorbeeld door meer planten en bomen toe te voegen. Zo blijft het plein koeler tijdens hete zomers en spelen kinderen straks prettiger.

Bewoners hebben hun wensen en zorgen doorgegeven voor het plein. Dit deden ze tijdens 2 bewonersmomenten op 18 april en 17 mei 2022. Hieronder vindt u een samenvatting. Aan de hand van deze reacties maakten we een ontwerp. Op 4 juli 2023 stonden we op het plein om vragen over het nieuwe ontwerp te beantwoorden. Midden februari 2024 zijn de werkzaamheden op het plein gestart. Deze duren tot uiterlijk 15 april.

Ontwerp

  • De draak en zijn blauwe ondergrond blijft.
  • Tussen de draak en het ’t Strandpaviljoen plaatsen we de speeltoestellen. Zo hebben ze voldoende afstand van de woningen. De speeltoestellen zijn voor het grootste deel van hout.
  • Er komt bijvoorbeeld een klimttoestel met klimnetten en ook nog andere speeltoestellen.
  • Er komt een waterpomp met waterschalen om mee te spelen.
  • We voegen 2.900 m2 gras toe. Via 3 paadjes loop je over het plein.
  • Het hekwerk bij het peuterpleintje passen we aan naar een rechthoekige vorm langs het gebouw. Voor het hek planten we een haag.
  • Op het plein komen 4 kleine plantvakken met lage planten.
  • Aan de noordzijde staat nu een enkele rij bomen. Hier maken we een dubbele bomenrij van. Midden op het plein komen 4 extra bomen.
  • Alle bomen en struiken die we planten zijn uiteraard niet giftig en hebben geen vervelende stekels.

In de Grebbestraat maken we:

  • 3 plantenvakken met lage planten en kleine bomen. Hier komt ook ruimte om zelf plantenbakken neer te zetten.

Reacties bewonersavonden 18 april en 17 mei 2022

Bewoners willen graag tegels vervangen voor groen op het Drakenplein. Nu is het plein erg heet in de zomer. Door tegels te vervangen door groen blijft het plein koeler tijdens hete zomers.

Wat voor groen willen bewoners?

Bewoners willen meer bomen en bloemen op het plein. Bij voorkeur zijn de planten seizoensplanten, die verkleuren per seizoen. Bewoners geven verder aan dat zij de grenzen van plantvakken en paden liever slingerend zien, dan in rechte lijnen.

 

Het plein heeft een focus op spelen. Bewoners vragen om een speelplek voor peuters. Bijvoorbeeld schommels met een omheining. Bewoners willen graag natuurlijk spelen, waarbij de speeltoestellen dicht bij elkaar staan in plaats van verspreid over het plein. Kinderen die wij spraken op het plein willen graag waterelementen, klimbomen, trampolines, een plek om te voetballen, schommels of een speelhuisje.

Verder is de wens dat het plein meer ruimte geeft aan ontmoeting door meer zitelementen toe te voegen. Bijvoorbeeld een picknicktafel of zitranden om plantvakken. Ook willen bewoners verkeer, zoals fietsers en scooters, weren van het plein. Zo wordt het plein prettiger voor spelen en ontmoeten.

Bewoners vinden dat het plein voor iedereen is. Zij stellen een buitengym en foodtruck voor. Ook een watertappunt wordt genoemd. Verder ervaren bewoners overlast van voetballende jeugd op het plein. Zij willen daarom ook een activiteit voor de jeugd op het plein.

Bewoners hebben zorgen over het beheer van groen. Zij vinden het groen dat er nu is, niet goed wordt onderhouden en ervaren overlast van honden- en kattenpoep. Daarnaast is er zwerfafval op het plein. Bewoners stellen daarom prullenbakken voor. Tot slot hebben bewoners zorgen over de sociale veiligheid op het plein. Zij stellen meer verlichting voor. Bij het maken van het ontwerp worden deze zorgen meegenomen.

Wilt u meedenken in de bewonerscommissie of hebt u vragen? Mail dan naar rivierenwijk@groen.nl.

Het Amerhofje

Bij Amerhofplein, achter buurthuis de Nieuwe Jutter, ligt een hofje met de bijnaam het Amerhofje. Vroeger was dit een parkeerplaats. Samen met omwonenden maakten we er een mooi en groen hofje van. We wipten 2700 tegels en plantten 3 bomen. Een enthousiaste groep onderhoudt het groen samen met een lokale hovenier. 

Gierzwaluwplantsoen

Het Gierzwaluwplantsoen aan de Waalstraat is veranderd in een bloementuin. Sinds juni 2021 onderhouden omwonenden samen het plantsoen. 

Wilt u meer informatie over dit project of wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar waalstraatplantsoen@gmail.nl of loop gerust eens langs. U bent ook welkom voor een praatje. De vrijwilligers tuinieren iedere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Maasplein

Ouders, leerlingen en inwoners maakten samen een nieuw ontwerp voor het schoolplein van de Maaspleinschool. Het doel is dat de leerlingen lekker kunnen spelen op een groen schoolplein. Het plein bestond vooral uit tegels. Nu is er 1.400 m2 groen toegevoegd en zijn speeltoestellen vervangen. De speelboot heeft een plek gekregen in het museum voor de binnenvaart in Dordrecht.

Hebt u een vraag? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Pop-up groen aanvragen

We doen in Rivierenwijk een proef met pop-up groen. Het is een stukje groen met bijvoorbeeld een boom, bloemen of kruiden. Ook kunnen we een bankje en/of een fietsenrek toevoegen. Het pop-up groen plaatsen we voor een paar weken op een parkeervak of op een breed stuk stoep. Zo kunnen bewoners ervaren hoe het is om meer groen in de straat te hebben.  

Wilt u ook pop-up groen in uw straat? Stuur dan een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Reggestraat en Roerplein

De Reggestraat en een groot deel van het Roerplein bestonden vooral uit steen. Dit zorgde voor een hete straat en woningen in de zomer. Daarom hebben we begin 2024 9 extra bomen geplant in de Reggestraat en bij het Roerplein. Ook zijn er extra lage planten en hagen toegevoegd.

Wilt u hier meer over weten? Stuur een e-mail naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Spieghelstraat (Dichterswijk)

Begin 2024 zijn 12 nieuwe bomen in de Spieghelstraat geplaatst op initiatief van bewoners. De bomen die geplant zijn dragen bij aan een groene, gezonde en leefbare stad.

Willem Sluyterstraat

De Willem Sluyterstraat is een voetgangersgebied. Dit gebied ligt aan de Vondellaan. Het ligt tussen het Grafisch Lyceum en het ROC Midden Nederland. Het plein bestond vooral uit steen. Samen met omwonenden en studenten maakten we een groen ontwerp. 

Begin 2023 pasten we het plein aan. We voegden 700 m2 groen toe en plaatsten picknickbanken en banken. Hierdoor is het plein nu een prettige plek om te ontmoeten en wandelen.

Op het plein voegden we ook nog een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) toe. Zo is er bij slecht weer ook een fijne ruimte voor jongeren om samen te komen. De JOP is van staal gemaakt en op het dak komen sedumplantjes. De JOP staat op de trap van de school. 

Verder voegen we ook meer planten toe bij de ingang van het ROC aan de Vondellaan. Samen met de school maakten we een plan. Er komen een paar bomen in plantvakken en er komen bloeiende klimplanten bij de gevel. De nieuwe bomen en planten planten we in de winter 2023.

Naar boven

Hulp en contact Rivierenwijk groen

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl