Toezicht Alcoholwet

De gemeente controleert of bedrijven en inwoners zich houden aan de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet). Hierin staat onder meer dat bedrijven geen alcoholhoudende drank mogen verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Jongeren zijn zelf ook strafbaar als zij alcoholhoudende drank bij zich hebben. 

Toezicht en handhaving

Hebt u een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt? Drank met een hoger alcoholpercentage dan 0,5 % mag u alleen aan jongeren verkopen van wie u hebt vastgesteld dat ze 18 jaar of ouder zijn. Als u zich niet aan de regels houdt krijgt u eerst een waarschuwing. Overtreedt u opnieuw de regels? Dan krijgt u een boete.  

Bij meerdere overtredingen kunnen we ook strengere maatregelen nemen. Zoals een tijdelijk verbod voor het verkopen van alcohol in een supermarkt of het (tijdelijk) intrekken van de horecavergunning van een horecabedrijf. 

Leeftijdscontrole

Als u alcoholhoudende drank verkoopt, bent u wettelijk verplicht om vast te stellen dat de koper 18 jaar of ouder is. U moet daarom altijd een identiteitsbewijs vragen aan kopers in deze leeftijdscategorie. Vraagt u niet naar een identiteitsbewijs? Dan kunnen wij u een waarschuwing of boete geven. Het maakt niet uit of de koper 18 jaar is of niet. Als u alcoholhoudende drank verkoopt, moet u dus bij twijfel altijd de leeftijd vaststellen. 

Testjongeren

Wij werken onder meer met testjongeren om te controleren of bedrijven zich houden aan de regels van de Alcoholwet. Deze jongeren zijn rond de 18 jaar. Vaak is niet meteen te zien hoe oud zij zijn. De jongeren bestellen alcoholhoudende drank. Op verzoek laten zij altijd een identiteitsbewijs zien. 

Waarom zetten wij testjongeren in?

  • We kunnen op deze manier goed controleren of bedrijven zich aan de regels houden. 
  • Het kost de gemeente en de ondernemers weinig tijd. 
  • Onze inspecteurs vallen teveel op, omdat ze bekend zijn bij horeca en supermarkten.

Andere controles

Wij controleren ook op andere manieren: 

  • Een inspecteur bekijkt een tijd lang of een bedrijf alcoholhoudende drank verkoopt aan jongeren van wie niet is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn. 
  • Handhavers controleren of jongeren in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben. 
  • Inspecteurs controleren op de andere regels van de Alcoholwet, zoals het blijven doorschenken aan klanten die duidelijk al te veel gedronken hebben. 

Boetes

  • Bedrijf dat alcoholhoudende drank verkoopt aan iemand die jonger is dan 18 jaar: € 1.565 tot € 3.1350. 
  • Iemand die jonger is dan 18 jaar met alcoholhoudende drank in bezit: € 110.
  • Iemand die alcoholhoudende drank geeft aan iemand die jonger is dan 18 jaar: Geen vastgesteld boetebedrag, wordt bepaald voor het OM.

Overleg met partners

We overleggen regelmatig over de wettelijke regels met bijvoorbeeld de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de Vereniging Sport Utrecht, studentenverenigingen, stichting NIX18 en de supermarkten. Op deze manier houden we samen in de gaten hoe het gaat en beschermen we jongeren tegen de gevaren van alcoholhoudende drank. 

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112