Toezicht garagebedrijven

Als ondernemer met een garagebedrijf moet u voldoen aan verschillende milieuwetten en regels. De gemeente controleert of u aan deze regels voldoet.

Hoe en wat controleert de gemeente

De gemeente controleert garagebedrijven eens in de 2 jaar. We werken het bestand met garages regelmatig bij. Nieuwe garagebedrijven krijgen dus ook een controle. Garagebedrijven krijgen voor de controle een brief waarin we vragen om administratieve gegevens. Daarna komen we pas echt controleren. De helft van deze controles kondigen we aan. De andere helft van de bedrijven controleren we zonder aankondiging.

We controleren vooral de volgende punten.

 1. Hebt u de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vloeistoffen die de bodem bedreigen goed geregeld?
 2. Voldoen de procedures van uw bedrijf voor controle, onderhoud en het beheren van voorzieningen die de bodem beschermen, aan de regels?
 3. Zijn medewerkers op de hoogte van de procedures?
 4. Ruimt u gemorste en gelekte stoffen op?
 5. Hebt u de opslag van gasflessen goed geregeld?
 6. Voert u afval regelmatig en op de juiste wijze af?
 7. Vindt proefdraaien van motorvoertuigen binnen plaats?
 8. Voert u afgezogen gassen en dampen af boven het dak?
 9. Is bij het starten en beëindigen van het bedrijf een bodemonderzoek uitgevoerd?

Checklist milieucontrole

Bekijk de uitgebreide checklist voor milieucontrole (pdf, 72kB)
(samengesteld in overleg tussen de Omgevingsdienst De Vallei en de Bovag)

Erkende energiebesparende maatregelen

Vanaf 2017 kijken controleurs ook naar de uitvoering van de erkende energiebesparende maatregelen voor garagebedrijven met een verbruik groter dan 50.000 kWh. In de video krijgt u een eenvoudige uitleg van de maatregelen.

Uitleg maatregelen

Minder controles bij goede naleving

Als de gemeente bij 2 opeenvolgende controles geen overtredingen heeft gemerkt, slaan we de volgende controle over. We controleren nog wel of er geen grote wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn. Grotere overtredingen krijgen hogere boetes dan lichtere overtredingen. Iemand krijgt bijvoorbeeld een zwaardere boete voor het niet afgeven van gevaarlijk afval aan een erkende inzamelaar, dan iemand die een lichte administratieve overtreding heeft gedaan. Ook houden we rekening met het effect/risico voor de omgeving van de overtreding. Bij een groter effect/risico krijgt u slechts heel kort de tijd om iets aan de overtreding te doen.

Meer informatie

 • Voor vragen over regels en nieuwe milieuwetten kunt u terecht bij InfoMil. Infomil geeft ook uitleg over landelijke milieuwetten.
 • Bekijk meer informatie over ondernemen en milieu (waaronder ook energiebesparing en duurzaamheid).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht