Fiets Fiets stallen

Met de fiets naar de binnenstad of het station? Gebruik dan de openbare fietsenstallingen. Hier staat uw fiets gratis, droog en veilig. Samen met de andere stallingen werken we toe naar 33.000 plaatsen rond het centraal station. Bij een aantal stallingen kunt u gratis een buggy lenen of uw elektrische fiets opladen.

Openbare fietsenstalling vinden

De ‘P-route fiets’ laat vrije plekken in de dichtstbijzijnde fietsenstallingen zien. Hier stalt u uw fiets gratis, droog en veilig. Via digitale borden op straat vindt u vrije ruimte in fietsenstallingen.

Deze informatie staat ook in de app ‘P-route fiets’. Zo bekijkt u thuis al of er nog plek is.
U kunt de app downloaden via:

Fietsenstallingen vinden op www.veiligstallen.nl

Buurtfietsenstallingen, fietstrommels en fietsenrekken

Jaarabonnement gemeentelijke stalling

De eerste 24 uur stalt u uw fiets gratis in een stalling. Wilt u uw fiets langdurig en regelmatig stallen?
Vraag een jaarabonnement gemeentelijke stalling aan

Hulp en contact Fiets

Telefoon

14 030

E-mail

fiets@utrecht.nl