Goederenvervoer Voertuigbeperkingen en goederenvervoerroutes

Binnen Utrecht gelden in een aantal straten lengte-, hoogte- en/of aslastbeperkingen. In sommige straten mogen helemaal geen vrachtwagens rijden. Er gelden ook breedtebeperkingen op de grachten van 2,2 meter.

Voertuigbeperkingen en hoofdroutes in de binnenstad

De meeste beperkingen gelden in de binnenstad (binnen de singels). Zo beschermen we onze historische bruggen, werfkelders en gebouwen.

Bekijk de binnenstadskaart met routes, routeplanner en beperkingen

Op de binnenstadskaart staan:

 • de beperkingen in de historische binnenstad
 • de hoofdroutes voor bevoorradingsverkeer
 • een routeplanner voor vrachtverkeer en bestelbusjes

Hoofdroutes voor vrachtverkeer

De 3 hoofdroutes voor het vrachtverkeer tussen de Ring Utrecht en de binnenstad zijn:

 • Richting centrum Oost: A27 - Biltse Rading - Kardinaal de Jongweg - Blauwkapelseweg - Kleine singel.
 • Richting centrum West: A2 - Martin Luther Kinglaan - Weg der Verenigde Naties - Graadt van Roggenweg - Westplein - Daalsetunnel.
 • Richting centrum West: A12 - Europalaan - Overste Den Oudenlaan - Graadt van Roggenweg - Westplein - Daalsetunnel.

Volg de bevoorradingsbewegwijzering

Deze hoofdroutes komen uit op de Singelring om de binnenstad. Vanaf hier volgt u de speciale bevoorradingsbewegwijzering. De binnenstad is in vakken ingedeeld en er zijn veel eenrichtingsstraten. U kunt dus niet vanaf elke ingang van de binnenstad op de gewenste bestemming komen. Daarom zijn met speciale bewegwijzering 5 routes door de verschillende delen van de binnenstad aangegeven. Deze routes hebben zo min mogelijk beperkingen.

Het gaat om de volgende routes:

 • Binnenstad Oost
 • Wijk C/voetgangersgebied
 • Mariaplaats e.o.
 • Museumkwartier
 • Servaasbolwerk e.o.

Voertuigbeperkingen in de rest van de stad

Ook op sommige plekken buiten de binnenstad zijn er beperkingen en verboden voor vrachtverkeer.

Overzicht voertuigbeperkingen en vrachtautoverboden buiten binnenstad (pdf, 32 kB)

Milieuzone voor vrachtwagens

Sommige oude (diesel)vrachtwagens mogen de milieuzone niet in.

Doe de kentekencheck en kijk of u een ontheffing kunt aanvragen

Bijzonder transport

Het is verboden om goederen te transporteren die te lang of te breed zijn. Wilt u dat toch doen? U vraagt dan een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Meer informatie over soorten ontheffingen, voorwaarden en wat u mee moet sturen bij uw aanvraag, staat op de website van de RDW.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen hebben we afspraken gemaakt.

Lees meer over vervoer van gevaarlijke stoffen

Hulp en contact Goederenvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

stadslogistiek@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht