Taxi Utrechts Taxikeurmerk

Sinds oktober 2018 geldt de nieuwe Utrechtse Taxiverordening. Voor een goede uitvoering van deze verordening zijn een aantal besluiten genomen. Hieronder een paar belangrijke onderwerpen uit die verordening.

Keurmerkeisen

De keurmerkeisen (kwaliteitsregels taxivervoer) beschrijven aan welke eisen een taxichauffeur moet voldoen.

Lees alle keurmerkeisen

Handhaving

De gemeente voert de handhaving uit op de Utrechtse taxivergunningsplicht. Voor een goede handhaving van de verordening hebben wij de sancties (straffen of boetes) vastgelegd in een handhavingsstrategie. Dit maakt duidelijk welke straf of boete iemand bij welke overtreding krijgt. Dit geldt alleen voor Utrechtse taxivergunninghouders. De taxichauffeurs in Utrecht zonder vergunning krijgen een boete van € 360,00 per keer dat ze op een taxiplaats worden aangetroffen. Daarnaast zetten wij mystery guests in. Met deze manier van handhaving en de inzet van mystery guests willen we de kwaliteit van het taxivervoer bewaken.

De Utrechtse taxitoets

Taxichauffeurs kunnen de Utrechtse taxivergunning krijgen door een schriftelijke en mondelinge toets te doen. TA Nederland uit Tilburg, een onafhankelijke en professionele organisatie, neemt de toetsen af. De regels voor het afleggen van de toets zijn vastgelegd.

De Utrechtse taxivergunning is 5 jaar geldig. Dat betekent dat iedere chauffeur na 5 jaar opnieuw een vergunning moet aanvragen. Als u in 2020 een nieuwe vergunning aan moet vragen, dan ontvangt u hierover een brief van ons.

Taxivergunningen en coronavirus

In de Taxiverordening 2018 is opgenomen dat de Utrechtse taxivergunningen van taxichauffeurs die een keurmerk van de voormalige keurmerkstichting (STKU) hebben gekregen per oktober 2020 vervallen. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe Utrechtse taxivergunning moeten zij vóór oktober 2020 een hertoets met positief eindresultaat doen. Door de coronacrisis is het niet mogelijk dit goed te organiseren en door te laten gaan.

Het college heeft daarom op 23 juni 2020 besloten alle taxichauffeurs die voor inwerkingtreding van de huidige taxiverordening al een taxivergunning hadden langer de gelegenheid te geven om de verplichte kwaliteitstoets van de Taxiverordening 2018 af te leggen en een nieuwe taxivergunning aan te vragen. De geldigheidsduur van de oude taxivergunning is dan ook verlengd tot en met 31 december 2021. Zo kunnen in 2021 de hertoetsen afgenomen worden, waarbij rekening kan worden gehouden met de dan eventueel geldende overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Alle taxichauffeurs waar dit voor geldt, ontvangen hierover een brief.

Werkboek Taxikeurmerk

Alle informatie over het taxikeurmerk-examen staat in het Werkboek Utrechts Taxikeurmerk (pdf, 693 kB). Zo kunt u zich goed voorbereiden op de Utrechtse taxiregels en op het schriftelijke en mondelinge examen. Veel van de toetsvragen staan in dit werkboek.

Lagere kosten

Sinds de Utrechtse Taxiverordening 2018 geldt, zijn de kosten voor de chauffeurs lager. De jaarlijkse contributie van € 300,00 aan de voormalige keurmerkorganisatie STKU en de autokeuring zijn vervallen.

Als u nu al een Utrechtse taxivergunning hebt, bestaan uw kosten vanaf 2021 uit € 261,40 voor de legeskosten voor de aanvraag van de verlenging van uw taxivergunning en € 90,00 voor de kosten van een herexamen. U betaalt dus 1 keer per 5 jaar totaal € 351,40, dat is € 65,60 per jaar. In 2019 en 2020 hebt u geen kosten aan het Taxikeurmerk gehad.

Voor nieuwe taxichauffeurs zijn de kosten dus:

  • legeskosten voor de aanvraag van een Utrechtse taxivergunning (5 jaar geldig) : € 261,40
  • kosten voor een volledig examen : € 180,00
  • kosten voor een deelexamen : € 90,00.

Nieuwe raamkaart

Er is een nieuwe raamkaart met een anti-kopieerbeveiliging ontwikkeld waardoor een kwaliteitstaxi voor de klant goed herkenbaar is.

Taxivergunning Utrecht aanvragen

U kunt een taxivergunning aanvragen. De gemeente plant een examen voor u in. Ook over de Utrechtse Taxiverordening kunnen vragen gesteld worden bij het examen.

Hulp en contact Taxi

Telefoon

14 030

E-mail 

taxi@utrecht.nl