Fietsroute Lunetten-Galgenwaard

Fase project:
In voorbereiding

Geplande aanleg:
2025-2026

We werken tussen Lunetten en de Galgenwaard aan een betere fietsverbinding langs de Waterlinieweg en de forten. Deze verbinding is onderdeel van de Fietsroute om de Zuid.

Wat gaan we doen en waarom?

In Utrecht kiezen steeds meer mensen voor de fiets. Een fijne ontwikkeling, want de fiets is een duurzaam vervoermiddel. Omdat Utrechters steeds meer fietsen, moeten we werken aan meer en betere fietsroutes en goede voorzieningen. De fietsroute Lunetten-Galgenwaard wordt een belangrijk onderdeel van de route tussen Nieuwegein en het Utrecht Science Park.

Variantenstudie

Een centrale vraag voor deze route is op welke manier fietsers de tram- en treinsporen kunnen kruisen. Dit is in deel C (Koningsweg-Waterlinieweg, Lunet II en III) op de afbeelding onderaan deze pagina. Voor de kruising met de trein- en tramsporen hebben wij als eerste stap een variantenstudie gedaan naar de mogelijke routes. Hierbij hebben wij 4 mogelijke routes aan de oostzijde (zijde van de forten) van de Waterlinieweg onderzocht. Daarnaast hebben wij ook een verbetering van het bestaande fietspad aan de westzijde van de Waterlinieweg onderzocht.

Wij kiezen samen met U Ned voor het verbeteren van de fietsroute aan de westzijde. Met deze variant houden we rekening met een ingewikkelde omgeving. Hierin zitten belangrijke waarden als groen, ecologie en het Unesco Werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie met Rijksmonumenten. We gaan nu de eisen opstellen waar de fietsroute aan moet voldoen. We stellen ook een eerste ontwerp op in overleg met de omgeving.

 • De rode lijn is de route vanaf het Houtensepad, via de Laan van Kovelswade en het fietspad langs de Waterlinieweg.
 • Via de blauwe lijn over het Galgenwaardsepad kunnen fietsers de route Lunetten – Galgenwaard vervolgen.
 • Via de blauwe lijn over de Koningsweg (richting de Gansstraat) kunnen fietsers naar de binnenstad.

Werk fietsroute combineren met andere werkzaamheden

Delen van het werk aan de fietsroute vallen samen met (deel)projecten waar we al mee bezig zijn. Daaronder vallen het Lunettenpark en het ontwikkelen van Galgenwaard en omgeving.

Waar helpt dit project aan mee?

Deze fietsverbinding is onderdeel van de Fietsroute om de Zuid. Dit zijn verschillende verbeteringen van bestaande fietsroutes om de zuidkant van de binnenstad. Daarnaast werken we aan meer fietsroutes door de stad. Het doel van deze routes is om fietsers meer te spreiden, via veilige en snelle verbindingen. Fietsers krijgen daarbij meer ruimte en op meer punten voorrang.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
1e helft 2024

Uitwerken plan met eisen en 1e ontwerp in overleg met de omgeving

halverwege 2024 
 • Reageren op het 1e plan met eisen en ontwerp
 • Uitwerken voorlopig ontwerp
 
2025

Voorbereiden uitvoering van het werk aan de fietsroute. We doen het werk in delen.

Wat is al gedaan?

 • 11 oktober 2023: in de raadsbrief 'Tracékeuze fietsroute Lunetten – Galgenwaard bij kruising trein- en tramsporen' vertelden we de raad meer over de variantenstudie en het resultaat.
 • Oktober 2023: variantenstudie afgerond, het college kiest de variant langs de westkant van de Waterlinieweg.
 • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
 • 1 oktober 2021: op basis van het startdocument is de gemeenteraad geïnformeerd.
 • Oktober 2021: start onderzoek variantenstudie.

Hoe loopt de route?

De fietsroute Lunetten-Galgenwaard loopt vanaf de Herculeslaan naar de Lunettenbaan. Deze fietsroute komt in de buurt van de Waterlinieweg, langs de forten Lunet I, II, III en IV. Een deel van de route gaat over al bestaand fietspad. In onderstaande afbeelding staat de totale route door het gebied. De afbeelding is een schets en laat nog niet de definitieve route zien. De route is verdeeld in 4 delen:

 • A: Herculeslaan - Kromme Rijn (aan de kant van stadion Galgenwaard)
 • B: Kromme Rijn - Koningsweg (langs fort Lunet I)
 • C: Koningsweg - Waterlinieweg (ter hoogte van Lunet II en III)
 • D: Lunet IV - Lunettenbaan. Voor dit deel kunnen we nog kiezen tussen twee mogelijkheden:
  • het bestaande fietspad langs de Stelviobaan gebruiken, of
  • van het voetpad Oude Liesbosweg een fietspad maken, met een andere plek voor het voetpad

Hulp en contact Fietsroute om de Zuid