Fietsroute om de Noord

Fase project
In voorbereiding

Geplande aanleg
Eind 2026

Tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat werken we aan een nieuwe fietsroute: Fietsroute om de Noord. Via deze route fietst u snel en comfortabel van oost naar west, via de Herenweg, de Adelaarsstraat en het Griftpark. Ook proberen we zoveel mogelijk groen op deze route aan te brengen.

Wat gaan we doen en waarom?

In Utrecht kiezen steeds meer mensen voor de fiets. Dat is fijn want de fiets is een duurzaam vervoermiddel. Dit betekent wel dat we moeten werken aan meer en betere fietsroutes en goede voorzieningen. We zoeken naar een goede inrichting van de vaak smalle straten. Dat betekent ook dat we soms keuzes moeten maken. Met de nieuwe fietsroutes fietsen we prettiger, spreiden we de drukte en bereiken we woon- en werklocaties beter.

Dit gaan we doen:

 • we maken een herkenbare, comfortabele fietsroute aan de noordkant van de binnenstad
 • we voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, daar waar het kan
 • we voegen fietsparkeerplekken toe
 • we verminderen het aantal parkeerplekken voor auto's

Werk fietsroute combineren met andere werkzaamheden

Delen van het werk aan de fietsroute valt samen met projecten waar we al mee bezig zijn. Hier sluiten we bij aan. Deze projecten zijn:

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2e helft 2022Uitwerken plan met eisen en wensen
Voorjaar 2023Reageren op het voorlopige plan met eisen en wensen
Zomer 2023Uitwerken voorlopig ontwerp
Najaar 2023Reageren op het voorlopig ontwerp
Voorjaar 2024Uitwerken definitief ontwerp
Eind 2024Voorbereiden uitvoering van delen van de route. We werken in delen aan de route

Wat is al gedaan?

 • Voorjaar 2022: aanwonenden van verschillende delen van de route konden meedenken
 • 28 september 2021: het college stemde in met de eerste ideeën voor dit project

Hoe loopt de route?

De route loopt via de volgende straten vanaf Amsterdamsestraatweg/Westplein richting Utrecht Science Park (en andersom):

 • Herenweg
 • Kaatstraat
 • Adelaarstraat
 • Johannes de Bekastraat
 • Van 's-Gravesandestraat
 • Menno van Coehoornstraat
 • Griftpark
 • Alexander Numankade - F.C. Dondersstraat (dit deel valt onder de projecten Doorfietsroute Amersfoort en Waterproof Zeeheldenbuurt)

Hulp en contact Fietsroute om de Noord

Telefoon 

14 030 

E-mail 

fietsomdenoord@utrecht.nl