Fietsroute om de Noord

Fase project
In voorbereiding

Start aanleg
Eind 2025

In de toekomst fietst u via de Fietsroute om de Noord snel en prettig om de binnenstad heen, tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat. We gaan nu werken aan de straten tussen de Amsterdamsestraatweg en het Griftpark. We voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, onder andere door de snelheid te verlagen naar 30 km/uur. En er komen meer fietsparkeerplekken en er komen minder parkeerplekken voor auto’s.

Om welke straten gaat het?

Het project waar we nu mee bezig zijn betreft de straten tussen de Amsterdamsestraatweg en het Griftpark, maar is onderdeel van een grotere route.

Welke straten staan er op de kaart, als onderdeel van de Fietsroute om de Noord?

 • Herenweg
 • Kaatstraat
 • Adelaarstraat
 • Johannes de Bekastraat
 • Van ’s-Gravesandestraat
 • Menno van Coehoornstraat
 • Griftpark
 • Alexander Numankade
 • F.C. Dondersstraat


De straten tussen het Griftpark en de Biltstraat zijn onderdeel van andere projecten:

 • De Alexander Numankade is onderdeel van het project doorfietsroute naar Amersfoort
 • De F.C. Dondersstraat hebben we al opnieuw ingericht.

Wat gaan we doen en waarom?

In Utrecht kiezen steeds meer mensen voor de fiets. Dat is fijn want de fiets is een duurzaam vervoermiddel. Dit betekent wel dat we moeten werken aan meer en betere fietsroutes en goede voorzieningen. We zoeken naar een goede inrichting van de vaak smalle straten. Dat betekent ook dat we soms keuzes moeten maken. Met de nieuwe fietsroutes fietsen we prettiger, spreiden we de drukte en bereiken we woon- en werklocaties beter.

Dit gaan we doen:

 • we maken een herkenbare, comfortabele fietsroute aan de noordkant van de binnenstad
 • we voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, daar waar het kan
 • we voegen fietsparkeerplekken toe
 • we verminderen het aantal parkeerplekken voor auto's.

Op de hoogte blijven en reageren

In 2023 maakten we het eerste ontwerp. Dit noemen we het Integraal Programma van Eisen & Functioneel Ontwerp. We zitten nu in de volgende ontwerpfase, het Voorlopig Ontwerp. We verwachten dat het voorlopig ontwerp in het voorjaar van 2024 klaar is. We vragen bewoners dan om te reageren op de specifieke invulling van bijvoorbeeld groen en de plaatsing van fietsenrekken.

Bekijk de Reactienota Integraal Programma van Eisen & Functioneel Ontwerp (IPvE)

Bekijk de definitief Integraal Programma van Eisen & Functioneel Ontwerp (IPvE)

Waar werken we naartoe in de buurt?

De fietsroutes die we in Noordoost nieuw aanleggen en verbeteren, dragen bij aan het aanbieden van een beter fietsnetwerk. Het gaat om bijvoorbeeld de Fietsroute om de Noord en de Weerdsingel Oostzijde. Daarin verspreiden we de fietsers en verminderen we de verkeersdrukte in en rond het centrum van de stad. Zo kunnen zij een veilige en comfortabele route kiezen.

Fietsroutes in de wijk Noordoost

De Votulastroute (de verkeersroute door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt) is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de snelweg A27 te gaan. Het gaat hier om de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Daarom is in 2017 samen met bewoners de ‘Verkenning verkeersroute Votulast’ uitgevoerd. Uit dit rapport blijkt dat bewoners en de gemeente het erover eens zijn dat er in de toekomst meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers. En dat er minder doorgaand verkeer over de route rijdt en de snelheid van de auto’s moet worden verlaagd.

De Votulastroute is opgedeeld in 3 gedeeltes;

 1. Het 1e deel (het kruispunt Oudenoord- Kaatstraat) is begin 2023 aangepakt. De belangrijkste verandering is het afslagverbod voor autoverkeer richting de Kaatstraat. Bussen, noodvoertuigen en fietsers kunnen nog wel rechtsaf, maar automobilisten moeten rechtdoor de binnenstad uit.
 2. Het 2e gedeelte is de herinrichting van de Kaatstraat en Adelaarstraat. Deze herinrichting is onderdeel van Fietsroute Om de Noord. De plannen voor deze twee straten staan in het IPvE waarop u tot 7 april 2023  kunt reageren op de eerder genoemde manieren.
 3. Het 3e en laatste deel is een nieuwe inrichting van de Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat.

Delen van het werk aan de fietsroute vallen samen met projecten waar we al mee bezig zijn. Hier werken we nauw mee samen. Deze projecten zijn:

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Najaar 2023 - voorjaar 2024Uitwerken voorlopig ontwerp
2e kwartaal 2024Reageren op het voorlopig ontwerp
3e en 4e kwartaal 2024Uitwerken definitief ontwerp
Eind 2024 en begin 2025Voorbereiden uitvoering van delen van de route. We werken in delen aan de route

Wat is al gedaan?

 • November 2023: bewonersbijeenkomst over eerste ideeën voor het voorlopig ontwerp.
 • Voorjaar 2023: iedereen konden reageren op de plannen.
 • 2e helft 2022: uitwerken plan met eisen en wensen.
 • Voorjaar 2022: aanwonenden van verschillende delen van de route konden meedenken.
 • 28 september 2021: het college stemde in met de eerste ideeën voor dit project.

Hulp en contact Fietsroute om de Noord

Telefoon 

14 030 

E-mail 

fietsomdenoord@utrecht.nl