Fietsroute om de Noord

Fase project
Planvorming

Start aanleg
Eind 2024

Tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat werken we aan een nieuwe fietsroute: Fietsroute om de Noord. Via deze route fietst u snel en prettig van oost naar west, via de Herenweg, de Adelaarstraat en het Griftpark. We voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, door bijvoorbeeld de snelheid te verlagen naar 30 km/uur. En er komen meer fietsparkeerplekken en er komen minder parkeerplekken voor auto’s.

Wat gaan we doen en waarom?

In Utrecht kiezen steeds meer mensen voor de fiets. Dat is fijn want de fiets is een duurzaam vervoermiddel. Dit betekent wel dat we moeten werken aan meer en betere fietsroutes en goede voorzieningen. We zoeken naar een goede inrichting van de vaak smalle straten. Dat betekent ook dat we soms keuzes moeten maken. Met de nieuwe fietsroutes fietsen we prettiger, spreiden we de drukte en bereiken we woon- en werklocaties beter.

Dit gaan we doen:

 • we maken een herkenbare, comfortabele fietsroute aan de noordkant van de binnenstad
 • we voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, daar waar het kan
 • we voegen fietsparkeerplekken toe
 • we verminderen het aantal parkeerplekken voor auto's.

Op de hoogte blijven en reageren

Voor het maken van de fietsroute is een conceptontwerp gemaakt, ook wel het Integraal Programma van Eisen en een Functioneel Ontwerp. Van 24 februari tot en met 7 april 2023 kon iedereen op het ontwerp reageren. We hebben 109 reacties gehad. In de reactienota geven we op alle reacties een antwoord en geven we aan welke aanpassingen we hebben gedaan naar aanleiding van de reacties.

Bekijk de Reactienota Integraal Programma van Eisen & Functioneel Ontwerp (IPvE)

Bekijk de definitief Integraal Programma van Eisen & Functioneel Ontwerp (IPvE)

We starten nu met de volgende ontwerpfase, het Voorlopig Ontwerp. We verwachten dat het Voorlopig Ontwerp begin 2024 klaar is. We vragen bewoners met ons mee te denken over de specifieke invulling van bijvoorbeeld groen en de plaatsing van fietsenrekken.

Waar werken we naartoe in de buurt?

De nieuw aan te leggen en te verbeteren fietsroutes in Noordoost, waaronder de Fietsroute om de Noord en de Fietssingel Noord, dragen bij aan het verspreiden van de fietsstromen en de verkeersdrukte in het centrum van de stad en buurt. Ze helpen verschillende doelgroepen zich op een veilige en comfortabele manier te verplaatsen met meer keuzemogelijkheden en soms kortere routes. Het kan mensen een reden geven om vaker voor de fiets te kiezen, waardoor men zich op een duurzame wijze verplaatst en het wegennet wordt ontlast.

Fietsroutes in de wijk Noordoost

De Votulastroute (de verkeersroute door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt) is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de snelweg A27 te gaan. Het gaat hier om de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Daarom is in 2017 samen met bewoners de ‘Verkenning verkeersroute Votulast’ uitgevoerd. Uit dit rapport blijkt dat bewoners en de gemeente het erover eens zijn dat er in de toekomst meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers. En dat er minder doorgaand verkeer over de route rijdt en de snelheid van de auto’s moet worden verlaagd.

De Votulastroute is opgedeeld in 3 gedeeltes;

 1. Het 1e deel (het kruispunt Oudenoord- Kaatstraat) wordt begin 2023 aangepakt. De belangrijkste verandering is een afslagverbod voor autoverkeer richting de Kaatstraat. Bussen, noodvoertuigen en fietsers kunnen nog wel rechtsaf, maar automobilisten moeten rechtdoor de binnenstad uit.
 2. Het 2e gedeelte is de herinrichting van de Kaatstraat en Adelaarstraat. Deze herinrichting is onderdeel van Fietsroute Om de Noord. De plannen voor deze twee straten staan in het IPvE waarop u tot 7 april 2023  kunt reageren op de eerder genoemde manieren.
 3. Het 3e en laatste deel is een nieuwe inrichting van de Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Hiervoor is op dit moment nog geen geld beschikbaar.

Ook voor de Oudenoord zijn er toekomstplannen vastgelegd. Deze staan in de Ontwikkelkoers Oudenoord/Nijenoord (2016). Deze plannen gaan uit van meer groen, betere oversteekplaatsen en minder doorgaand autoverkeer.

Delen van het werk aan de fietsroute vallen samen met projecten waar we al mee bezig zijn. Hier sluiten we bij aan. Deze projecten zijn:

 Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
3e en 4e kwartaal 2023Uitwerken voorlopig ontwerp
1e kwartaal 2024Reageren op het voorlopig ontwerp
2e en 3e kwartaal 2024Uitwerken definitief ontwerp
3e en 4e kwartaal 2024Voorbereiden uitvoering van delen van de route. We werken in delen aan de route

Wat is al gedaan?

 • Voorjaar 2023: iedereen konden reageren op de plannen
 • 2e helft 2022: uitwerken plan met eisen en wensen
 • Voorjaar 2022: aanwonenden van verschillende delen van de route konden meedenken
 • 28 september 2021: het college stemde in met de 1e ideeën voor dit project.

Hulp en contact Fietsroute om de Noord

Telefoon 

14 030 

E-mail 

fietsomdenoord@utrecht.nl