Fietsroute om de Noord

Fase project
In voorbereiding

Geplande aanleg
Eind 2024

Tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat werken we aan een nieuwe fietsroute: Fietsroute om de Noord. Via deze route fietst u snel en prettig van oost naar west, via de Herenweg, de Adelaarstraat en het Griftpark. We voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, door bijvoorbeeld de snelheid te verlagen naar 30 km/uur. En er komen meer fietsparkeerplekken en er komen minder parkeerplekken voor auto’s.

Wat gaan we doen en waarom?

In Utrecht kiezen steeds meer mensen voor de fiets. Dat is fijn want de fiets is een duurzaam vervoermiddel. Dit betekent wel dat we moeten werken aan meer en betere fietsroutes en goede voorzieningen. We zoeken naar een goede inrichting van de vaak smalle straten. Dat betekent ook dat we soms keuzes moeten maken. Met de nieuwe fietsroutes fietsen we prettiger, spreiden we de drukte en bereiken we woon- en werklocaties beter.

Dit gaan we doen:

 • we maken een herkenbare, comfortabele fietsroute aan de noordkant van de binnenstad
 • we voegen groen toe en verbeteren de leefbaarheid, daar waar het kan
 • we voegen fietsparkeerplekken toe
 • we verminderen het aantal parkeerplekken voor auto's.

Op de hoogte blijven en reageren

Voor het maken van de fietsroute zijn een Integraal Programma van Eisen en een Functioneel Ontwerp gemaakt. Hierin leggen we precies uit hoe we de straten willen aanleggen en hoe we denken dat de route er straks uit komt te zien. We geven aan waar we straten en stoepen versmallen of verbreden, waar meer groen of ruimte voor fietsparkeren komt en waar bij voorbeeld parkeerplekken wegvallen. Ook zijn er plaatjes en tekeningen waarop u kunt zien hoe het er straks uit komt te zien. 

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPvE) met daarin het Functioneel Ontwerp (FO)

Reageer tot en met 7 april 2023

Van 24 februari tot en met 7 april 2023 kunt u op het ontwerp reageren. We bekijken alle reacties die zijn binnengekomen op het conceptontwerp. We stellen een reactienota op waarin we op alle reacties een antwoord geven. We geven daarin ook aan waar we het ontwerp aanpassen. Die wijzigingen nemen we op in het voorlopig ontwerp dat in de zomer van 2023 klaar is.

Werk fietsroute combineren met andere werkzaamheden

Delen van het werk aan de fietsroute vallen samen met projecten waar we al mee bezig zijn. Hier sluiten we bij aan. Deze projecten zijn:

Waar werken we naartoe in de buurt?

De nieuw aan te leggen en te verbeteren fietsroutes in Noordoost, waaronder de Fietsroute om de Noord en de Fietssingel Noord, dragen bij aan het verspreiden van de fietsstromen en de verkeersdrukte in het centrum van de stad en buurt. Ze helpen verschillende doelgroepen zich op een veilige en comfortabele manier te verplaatsen met meer keuzemogelijkheden en soms kortere routes. Het kan mensen een reden geven om vaker voor de fiets te kiezen, waardoor men zich op een duurzame wijze verplaatst en het wegennet wordt ontlast.

Votulastroute

De Votulastroute (de verkeersroute door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt) is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de snelweg A27 te gaan. Het gaat hier om de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Daarom is in 2017 samen met bewoners de ‘Verkenning verkeersroute Votulast’ uitgevoerd. Uit dit rapport blijkt dat bewoners en de gemeente het erover eens zijn dat er in de toekomst meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers. En dat er minder doorgaand verkeer over de route rijdt en de snelheid van de auto’s moet worden verlaagd.

De Votulastroute is opgedeeld in 3 gedeeltes;

 1. Het 1e deel (het kruispunt Oudenoord- Kaatstraat) wordt begin 2023 aangepakt. De belangrijkste verandering is een afslagverbod voor autoverkeer richting de Kaatstraat. Bussen, noodvoertuigen en fietsers kunnen nog wel rechtsaf, maar automobilisten moeten rechtdoor de binnenstad uit.
 2. Het 2e gedeelte is de herinrichting van de Kaatstraat en Adelaarstraat. Deze herinrichting is onderdeel van Fietsroute Om de Noord. De plannen voor deze twee straten staan in het IPvE waarop u tot 7 april 2023  kunt reageren op de eerder genoemde manieren.
 3. Het 3e en laatste deel is een nieuwe inrichting van de Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Hiervoor is op dit moment nog geen geld beschikbaar.

Oudenoord/Nijenoord

Ook voor de Oudenoord zijn er toekomstplannen vastgelegd. Deze staan in de Ontwikkelkoers Oudenoord/Nijenoord (2016). Deze plannen gaan uit van meer groen, betere oversteekplaatsen en minder doorgaand autoverkeer.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Voorjaar 2023Reageren op het voorlopige plan met eisen en wensen
Zomer 2023Uitwerken voorlopig ontwerp
Najaar 2023Reageren op het voorlopig ontwerp
Voorjaar 2024Uitwerken definitief ontwerp
Eind 2024Voorbereiden uitvoering van delen van de route. We werken in delen aan de route

Wat is al gedaan?

 • 2e helft 2022: uitwerken plan met eisen en wensen
 • Voorjaar 2022: aanwonenden van verschillende delen van de route konden meedenken
 • 28 september 2021: het college stemde in met de 1e ideeën voor dit project.

Hoe loopt de route?

De route loopt via de volgende straten vanaf Amsterdamsestraatweg/Westplein richting Utrecht Science Park (en andersom):

 • Herenweg
 • Kaatstraat
 • Adelaarstraat
 • Johannes de Bekastraat
 • Van 's-Gravesandestraat
 • Menno van Coehoornstraat
 • Griftpark
 • Alexander Numankade - F.C. Dondersstraat (dit deel valt onder de projecten Doorfietsroute Amersfoort en Waterproof Zeeheldenbuurt)

Hulp en contact Fietsroute om de Noord

Telefoon 

14 030 

E-mail 

fietsomdenoord@utrecht.nl