Ina Boudier-Bakkerlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project
In uitvoering

Planning
2023-2028

In de Ina Boudier-Bakkerlaan en omgeving gaan we de riolering vernieuwen. We zorgen ook voor meer groen en voor meer wateropvang. Zo maken we de omgeving geschikt voor klimaatverandering.

De straten waar het om gaat:

  • Ina Boudier-Bakkerlaan
  • Burgemeester Fockema Andreaelaan
  • Burgemeester Ter Pelkwijklaan
  • Notebomenlaan (tussen Minstraat en Bosboomstraat)
  • Bosboomstraat (tussen Notebomenlaan en Boomstraat)

Wat komt er?

  • Gescheiden rioolsysteem met 2 buizen
  • Meer groen
  • Meer wateropvang in de buurt
  • Nieuwe inrichting van de openbare ruimte, nieuwe bestrating

Nieuw riool en regenwatersysteem

We vervangen het riool door een dubbel stelsel: 1 buis voor het afvalwater en 1 buis voor het regenwater. Het regenwater houden we eerst zoveel mogelijk vast in het groen. Zo kunnen we het nuttig gebruiken binnen het gebied.

Het nieuwe regenwatersysteem verbinden we met de Kromme Rijn (aan de zuidkant) en de Minstroom (aan de noordkant). Regenwater stroomt daardoor niet het riool in, maar voeren we af via dit oppervlaktewater.

Samenhang met andere projecten in het gebied

Er zijn verschillende bouwprojecten bezig in het gebied. We willen alle projecten zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2028nieuwe inrichting klaar

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Riool vervangen

Telefoon

14 030

E-mail

sbsisecretariaat@utrecht.nl