Verkeersprojecten Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Wat doen we en waarom?

We richten de Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw in. Hieronder staan de belangrijkste punten.

 • Eenrichtingsverkeer in de Kanaalstraat-oost van Damstraat naar J.P. Coenstraat. De rijrichting in de Damstraat-noord wordt omgedraaid.
 • Er komen gebakken klinkers van gevel tot gevel. Op de Kanaalstraat-west komen fietsstroken in asfalt.
 • De ongeveer 50 bomen langs de weg worden vervangen en waar mogelijk verplant; er komen meer dan 80 nieuwe bomen terug.
 • Er komen op 6 plekken langs de weg ondergrondse containers voor restafval.
 • De verkeerslichten op de kruising Kanaalstraat - J.P. Coenstraat gaan weg.
 • Er komt nieuwe riolering in de Kanaalstraat en misschien ook in de Damstraat.

Een nieuwe inrichting voor de straten is een van de maatregelen uit de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat. De buurtvisie hebben we samen met ondernemers en bewoners gemaakt. Het gaat niet alleen over verkeer en openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld veiligheid, winkels en horeca.

Voorlopig ontwerp vastgesteld

In het voorjaar van 2021 heeft iedereen kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp is nu vastgesteld door het college van B en W. Ons antwoord op de reacties staan in de reactienota (pdf, 579 kB). De volgende stap is dat we het voorlopig ontwerp uitwerken in een definitief ontwerp.

Video herinrichting Kanaalstraat en Damstraat

In de video hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste punten van het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp en plankaarten

Hieronder vindt u de plankaarten met het voorlopig ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn, zowel boven als onder de grond. In de toelichting voorlopig ontwerp Kanaalstraat-Damstraat leest u de uitleg bij dit onderwerp.

Plankaart Kanaalstraat-West (pdf, 1,5 MB)

Plankaart Kanaalstraat-Oost (pdf, 2,0 MB)

Plankaart Damstraat (pdf, 1,5 MB)

Plankaart met profielen Kanaalstraat en Damstraat (pdf, 1,8 MB)

Toelichting bij voorlopig ontwerp Kanaalstraat en Damstraat (pdf, 2 MB)

Ontwerp plein bij het Stadsklooster

Het plein bij het Stadsklooster (eerder Antoniuskerk) gaan we verbeteren. We hebben samen met Stichting Stadsklooster een plan gemaakt. Zij beheren het plein. Stichting Stadsklooster wil een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit is terug te zien in het ontwerp van het plein. Het wordt mooier, groener en prettiger om er te zijn dan nu.

Een paar onderdelen van het plan zijn:

 • Kerkplein komt op dezelfde hoogte als ‘Dialoogpleintje’.
 • Hele plein krijgt nieuwe roodbruine bakstenen.
 • Grote plantenvakken met verschillende planten en bomen. Met hoge rand waar mensen op kunnen zitten.
 • Dezelfde zitrand bij boom hoek J.P. Coenstraat.
 • We zetten de afvalcontainers in de Abel Tasmanstraat anders neer en verplaatsen de fietsenrekken naar een andere plek. Ook de vlaggenmasten verdwijnen.

Bekijk het ontwerp voor het plein bij het Stadsklooster

Wilt u meehelpen om het plein schoon en groen te houden? U kunt zich aanmelden voor de zelfbeheergroep via info@stadskloosterutrecht.nl.

Definitief ontwerp

Het vastgestelde voorlopig ontwerp werken we nu uit in een definitief ontwerp. Hierin nemen we de reacties op het voorlopig ontwerp mee. In het definitief ontwerp komt de inrichting van het plein voor de Antoniuskerk en staat hoe de ingangen, zitbanken en prullenbakken eruit gaan zien. Ook is dan duidelijk of en hoe we de stadsverwarming in de Damstraat vernieuwen. We weten dan wat dit betekent voor de planning van de herinrichting van de Damstraat.
Het definitief ontwerp is in het najaar van 2021 klaar.   

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat

Najaar 2021

Definitief ontwerp maken
Eind 2021 / begin 2022Aannemer zoeken die het werk gaat uitvoeren

Half 2022

Start werkzaamheden
Half 2024Werkzaamheden klaar

Wat is al gebeurd?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Aanmelden nieuwsbrief

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat