Verkeersprojecten Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Wat doen we en waarom?

We richten de Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw in. Na het opnieuw inrichten rijdt het verkeer anders. Op de Kanaalstraat-Oost wordt de rijbaan smaller en éénrichting voor auto’s (naar de J.P. Coenstraat). De rijrichting voor auto’s van de Damstraat-Noord draaien we om. Dit doen we omdat we hiermee verwachten dat de Kanaalstraat rustiger en veiliger wordt.

Hieronder staan de belangrijkste punten.

 • Eenrichtingsverkeer in de Kanaalstraat-Oost van Damstraat naar J.P. Coenstraat. De rijrichting in de Damstraat-Noord draait om.
 • De rijbaan wordt smaller. Zo wordt de stoep breder en is oversteken makkelijker.
 • Er komen roodbruine klinkers van gevel tot gevel. Op de Kanaalstraat-West komen fietsstroken in asfalt.
 • Er komen extra fietsparkeerplekken.
 • Er komen laad- en losvakken die u op de drukste tijden ook kunt gebruiken voor parkeren.
 • Er komen op 6 plekken langs de weg ondergrondse containers voor restafval.
 • De verkeerslichten op de kruising Kanaalstraat - J.P. Coenstraat gaan weg.
 • Er komt nieuwe riolering.
 • We (ver)planten en kappen bomen in de straten

Een nieuwe inrichting voor de straten is een van de maatregelen uit de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat. De buurtvisie hebben we samen met ondernemers en bewoners gemaakt. Het gaat niet alleen over verkeer en openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld veiligheid, winkels en horeca.

Bomen

Van de bestaande 53 bomen verplanten we 16 op een andere plek in de wijk. De andere bomen kappen we. Er komen 89 nieuwe bomen terug. Er komen extra plantvakken met mooie beplanting. Om ruimte te maken voor de nieuwe bomen kappen of verplanten we de oude. Hiervoor hebben we een kapvergunning gekregen.

Eisen werkzaamheden uitvoeren Kanaalstraat 

We werken samen met aannemer die het beste plan voor het uitvoeren van de werkzaamheden maakt. Samen met de omgeving stelden we eisen op. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast tijdens de uitvoering. De aannemer werkt nu de plannen voor khet uitvoeren van het werk verder uit. Dan weten we ook precies wanneer hij dit najaar begint.

Verkeersonderzoek

In februari 2022 onderzochten we in de buurt hoe druk het is in de verschillende straten, hoe hard het verkeer rijdt en door welke straten ze rijden. Na het opnieuw inrichten doen we het onderzoek nog een keer. Zo kunnen we zien of de Kanaalstraat echt rustiger en veiliger is geworden of dat dat we maatregelen moeten nemen. De conclusies van het eerste verkeersonderzoek:

 • de avondspits is drukker dan de ochtendspits
 • de Damstraat-Zuid is bijna 2x zo druk als de Damstraat-Noord
 • de J.P. Coenstraat is relatief rustig, er rijden evenveel fietsers als auto’s
 • de auto’s rijden niet hard (op uitzonderingen na), op de Kanaalstraat-West rijden auto’s het hardst en binnen de maximale snelheid (op uitzonderingen na)
 • alle zijstraten van de Kanaalstraat zijn relatief rustig, voor wat betreft hoeveelheid verkeer en snelheid

Nieuwsgierig naar de situatie in uw straat? U kunt alle gegevens opvragen via kanaalstraat@utrecht.nl.

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp is een uitwerking van het voor de zomer vastgestelde Voorlopig Ontwerp. We verwerkten hierin opmerkingen van bewoners, ondernemers en de toetscommissie BInG. Deze commissie bestaat uit beheerders, brandweer en politie. Ook verwerkten we het resultaat van de gesprekken met de eigenaar van de Antoniuskerk en betrokkenen van het Stadsklooster in het ontwerp.

Toelichting op het Definitief Ontwerp

We werkten verhardingsmaterialen, beplanting en meubilair, zoals zitbanken en prullenbakken, verder uit. De bank rond de boom op de hoek van de J.P. Coenstraat krijgt een zitrand en planten rond de boom.

De 4 ingangen van het winkelgebied bij de Damstraat-noord en -zuid, J.P. Coenstraat en Moskee maken wij herkenbaar door:

 • een afwijkende gekleurde gele gebakken klinker (confetti) in de straat.
 • een paal waar klimplanten aan kunnen groeien.
 • nieuwe (dubbele) spandraden zodat de klimplanten ook over de weg gaan hangen, er komt geen beeldmerk (signing) aan de spandraden te hangen

De betonnen zitranden, de markering van de uitstallingsstrook en de zijkanten van de prullenbakken krijgen een tulp als symbool. De oosterse tulp is een passend symbool voor de Kanaalstraat en Damstraat en de buurt Lombok. De tulp komt oorspronkelijk uit Zuid- Europa/Noord-Afrika/Midden-Oosten. Deze is nu onderdeel van de Nederlandse cultuur. De tulp staat hiermee ook symbool voor de verschillende (economische) migratiestromen en bevolkingsgroepen die Nederland en de buurt Lombok hebben gemaakt tot wat het nu is.

Het kerkplein voor de Antoniuskerk is in eigendom van de Antoniuskerk. Stichting Stadsklooster beheert het plein. Samen maakten we een ontwerp dat aansluit op de nieuwe openbare ruimte. Belangrijkste onderdelen zijn:

 • 2 grote plantvakken op het plein met nieuwe, grote bomen en kleurige beplanting. U kunt op de rand aan de pleinzijde van het plantvak zitten.
 • extra langwerpige plantvakken in de Kanaalstraat bij de kerk, hotel The Anthony en het gezondheidscentrum.
 • de dialoogbank bij de grote plataan vervangen wij door een nieuwe bank die past bij de nieuwe uitstraling van de straat.

Bekijk het ontwerp Kerkplein (pdf, 803 kB)

Wilt u meehelpen om het plein schoon en groen te houden? U kunt zich aanmelden voor de zelfbeheergroep via info@stadskloosterutrecht.nl.

 • We hebben onderzocht dat we 12 bomen kunnen verplanten. Op aangeven van de Groengroep 507 vonden we in de wijk nieuwe plekken waar we deze 12 bomen naartoe kunnen verplanten.
 • De boomvakken schermen we tijdelijk af met een draad met paal om de boom te beschermen.

Op verzoek van buurtbewoners en de Fietsersbond verminderden we het aantal fietsvakken en plaatsten we fietsrekken. Dit betekent dat er minder fietsparkeerplaatsen bijkomen dan we in het Voorlopig Ontwerp bedachten. Dit waren er 500 en dit wordt 455. Nu zijn er 420 plaatsen.

In overleg met enkele exploitanten van bestaande terrassen hebben wij hun terras anders ingepast in het ontwerp.

We hebben op 2 plekken de laad- en lostijden omgedraaid:

 • Laad- en losvak Kanaalstraat 64 - 66: laden en lossen tussen 7 en 12 uur
 • Laad- en losvak Kanaalstraat 85 - 89: laden en lossen tussen 7 en 18 uur

Dit is om een eventuele terrasinvulling ter hoogte van Kanaalstraat 64 - 66 ruimtelijk mogelijk te maken.

Na elke kruising in het gedeelte Damstraat - J.P. Coenstraat komen aan 2 kanten van de weg borden met stopverbod. Dit is om het stopverbod te kunnen handhaven.

Plankaarten Definitief Ontwerp

Hieronder staan de plankaarten met het definitief ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn. U ziet hoe het er boven en onder de grond uitziet. In de toelichting leest u de uitleg bij dit onderwerp.

Plankaart Damstraat Noord en Zuid (pdf, 1,4 MB)

Plankaart Kanaalstraat-oost tussen Bandoengstraat en Westplein (pdf 1,7 MB)

Plankaart Kanaalstraat-west (pdf 1,8 MB)

Profielenblad Damstraat Kanaalstraat (pdf 1,8 MB)

Planning

Als de aannemer de plannen verder uitgewerkt dit najaar nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst om te vertellen wat de werkzaamheden voor u betekenen. Maar eerst werkt Vitens aan de waterleiding. Voordat Vitens bij u in de straat begint, sturen zij een brief. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan de waterleiding op de website van Vitens.

Het opnieuw inrichten van de straten begint dit najaar op de Kanaalstraat-West, vanaf de Billitonkade. We werken naar de Damstraat toe.

Stadsverwarming

Eneco wil de stadsverwarming in de Damstraat vervangen voordat we de straat opnieuw inrichten. We onderzoeken samen hoe we dit goed kunnen doen. We verwachten dat Eneco in het 2e kwartaal van 2024 in de Damstraat start. Als dit duidelijk is informeren we u verder.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat

Vanaf mei tot februari 2023

Vitens werkt aan drinkwaterleiding
Najaar 2022Begin werkzaamheden Kanaalstraat

Eind 2023

Kanaalstraat klaar
Begin 2024Verleggen stadsverwarming door Eneco
Najaar 2024Begin opnieuw inrichten Damstraat en aantrekkelijker maken Moskeeplein

Wat is al gebeurd?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Kanaalstraat en Damstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk West.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat