Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

Fase project:
In uitvoering

Werkzaamheden klaar:
Begin 2024

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting en meer groen. De straten krijgen een verkeersveilige inrichting. De maximumsnelheid verlagen we naar 30 kilometer per uur. 

Snel naar:

Wat gaan we doen?

Op 31 oktober 2022 begonnen we met het opnieuw inrichten van de Kanaalstraat. De aannemer voert de werkzaamheden uit. Dit gaan we doen:

 • de stoep, de fietspaden en de weg van de hele Kanaalstraat opnieuw inrichten
 • het oude riool vervangen voor een gescheiden vuil water- en hemelwaterriool
 • meer bomen planten en groen aanleggen

De werkzaamheden zijn groot en veroorzaken overlast. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. Samen met de bewoners en ondernemers stelden we eisen op voor een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast.

Vertraging van de werkzaamheden

De werkzaamheden op de Kanaalstraat lopen uit tot maart 2024. Dat komt omdat de aannemer in april 2023 asbest vond in de kit (lijmsoort) van de rioolbuizen. Hierdoor moet de aannemer nog preciezer werken en dat duurt langer. 

De vondst van het asbest heeft géén direct risico voor uw gezondheid of dat van de mensen in uw omgeving. Er is geen risico voor de omgeving (geweest) bij de werkzaamheden. De situatie in de Kanaalstraat valt in de laagste risicocategorie voor asbest.

Start werkzaamheden Kanaalstraat-Midden

Op maandag 26 juni 2023 begint de aannemer met de aanleg van het nieuwe riool onder het kruispunt van de J.P. Coenstraat. Fietsers en auto's kunnen van 26 juni tot naar verwachting eind juli niet over het kruispunt. Voetgangers kunnen er wel gewoon door. We leiden u om met verkeersborden. Als het nodig is helpt een verkeersregelaar.

Daarna werkt de aannemer door naar de Lombokstraat. En uiteindelijk naar de Damstraat (dat is het laatste deel, werkvak Kanaalstraat-Oost). De aannemer vervangt het riool en richt de straat opnieuw in. Het stuk van de Kanaalstraat tussen de J.P. Coenstraat en de Damstraat wordt een eenrichtingsweg. Daardoor wordt de rijbaan een stuk smaller. Dat heeft invloed op het autoverkeer tijdens de werkzaamheden. De aannemer werkt in fases. Zo blijft de straat steeds (gedeeltelijk) bereikbaar en kunnen ondernemers hun voorraad aanvullen.

Meer informatie over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Bomen en groen

In totaal planten we 89 nieuwe bomen langs de Kanaalstraat, de Damstraat en op het kerkplein. Deze komen in grote plantvakken met mooie nieuwe beplanting.

Aanleg geveltuinen

Met meer bomen en plantvakken op de Kanaalstraat bereiden we de stad voor op klimaatverandering en maken we de stad gezonder en aantrekkelijker. Met het opnieuw inrichten van de Kanaalstraat leggen we, voor wie dat wil, ook meteen geveltuinen aan. Geveltuinen helpen regenwater opvangen en planten en bloemen zijn goed voor de vlinders en bijen. Ook bij winkels kunnen we geveltuinen aanleggen.

Bent u bewoner of ondernemer aan de Kanaalstraat en wilt u meer weten over een geveltuin en de voorwaarden? Stuur ons dan een e-mail. Woont u niet aan de Kanaalstraat, maar wilt u wel een geveltuin? Kijk dan naar de mogelijkheden op pagina Geveltuin.

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp is een uitwerking van het vastgestelde Voorlopig Ontwerp. We verwerkten hierin opmerkingen van bewoners, ondernemers en de toetscommissie BInG. Deze commissie bestaat uit beheerders, brandweer en politie. Ook verwerkten we het resultaat van de gesprekken met de eigenaar van de Antoniuskerk en betrokkenen van het Stadsklooster in het ontwerp.

Toelichting op het Definitief Ontwerp

We werkten verhardingsmaterialen, beplanting en meubilair, zoals zitbanken en prullenbakken, verder uit. De bank rond de boom op de hoek van de J.P. Coenstraat krijgt een zitrand en planten rond de boom.

De 4 ingangen van het winkelgebied bij de Damstraat-noord en -zuid, J.P. Coenstraat en Moskee maken wij herkenbaar door:

 • een afwijkende gekleurde gele gebakken klinker (confetti) in de straat.
 • een paal waar klimplanten aan kunnen groeien.
 • nieuwe (dubbele) spandraden zodat de klimplanten ook over de weg gaan hangen, er komt geen beeldmerk (signing) aan de spandraden te hangen

De betonnen zitranden, de markering van de uitstallingsstrook en de zijkanten van de prullenbakken krijgen een tulp als symbool. De oosterse tulp is een passend symbool voor de Kanaalstraat en Damstraat en de buurt Lombok. De tulp komt oorspronkelijk uit Zuid- Europa/Noord-Afrika/Midden-Oosten. Deze is nu onderdeel van de Nederlandse cultuur. De tulp staat hiermee ook symbool voor de verschillende (economische) migratiestromen en bevolkingsgroepen die Nederland en de buurt Lombok hebben gemaakt tot wat het nu is.

We willen de werkzaamheden goed en veilig kunnen doen. Daarom hebben we eerst alle bomen (het grootste deel iepen) op de Kanaalstraat, Damstraat en het kerkplein verwijderd. In totaal waren dat 54 bomen, 42 daarvan stonden aan de Kanaalstraat. We hebben 8 bomen verplaatst naar de Timorkade, 3 naar Cartesius. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk nieuw groen aan te leggen door:

 • meer bomen aan te planten, in totaal 89
 • plantvakken rondom de bomen te vergroten en te vergroenen
 • bewoners en ondernemers geveltuinen aan te bieden

We moesten de bomen kappen, omdat we andersde werkzaamheden niet goed en veilig kunnen uitvoeren. Dat komt omdat we boven en onder de grond werken. De situatie van de bomen was niet goed: ze waren in matige conditie, niet stabiel of stonden in niet goed ingerichte groeiplaatsen en drukten de tegels omhoog. Ook door lateregraafwerkzaamheden konden ze nog instabiel worden of doodgaan. Dat had ook nog gebeuren als we ze later terug planten. Het graven zorgt voor wortelverlies. De kans dat een boom overleeft is dan kleiner. Dat is gevaarlijk en wilden we voorkomen. Vooral omdat de bomen dicht op gevels staan.

Door de bomen te verwijderen kunnen we zorgen voor meer bomen en groen op de Kanaalstraat. De bomen die terugkomen zijn al best groot, ongeveer 7 meter. Deze bomen zijn ook beter bestand tegen de ziektes en het veranderende klimaat.

De bomen die na onderzoek wel een goede overlevingskans leken te hebben, zijn verplaatst. Doordat we ze in 1 keer naar hun nieuwe plek verplaatsen, hebben ze rust en is de kans groot dat ze nog lang blijven leven. We hebben 11 bomen verplant. Samen met de Groengroep 507 keken we naar plekken in de wijk waar de bomen naartoe kunnen. 8 bomen staan nu op de Timorkade en 3 bomen komen tijdelijk in de Craamkamer van Cartesius te staan. Deze komen uiteindelijk in de groene lus rondom de nieuwe wijk Cartesius.

De gekapte bomen zijn bij Buurman Utrecht, molen De Ster en Stadstuin Kanaalweg terecht gekomen. Zij hergebruiken het hout.

Het kerkplein voor de Antoniuskerk is in eigendom van de Antoniuskerk. Stichting Stadsklooster beheert het plein. Samen maakten we een ontwerp dat aansluit op de nieuwe openbare ruimte. Belangrijkste onderdelen zijn:

 • 2 grote plantvakken op het plein met nieuwe, grote bomen en kleurige beplanting. U kunt op de rand aan de pleinzijde van het plantvak zitten.
 • extra langwerpige plantvakken in de Kanaalstraat bij de kerk, hotel The Anthony en het gezondheidscentrum.
 • de dialoogbank bij de grote plataan vervangen wij door een nieuwe bank die past bij de nieuwe uitstraling van de straat.

Bekijk het ontwerp Kerkplein (pdf, 803 kB)

Wilt u meehelpen om het plein schoon en groen te houden? U kunt zich aanmelden voor de zelfbeheergroep via info@stadskloosterutrecht.nl.

Op verzoek van buurtbewoners en de Fietsersbond verminderden we het aantal fietsvakken en plaatsten we fietsrekken. Dit betekent dat er minder fietsparkeerplaatsen bijkomen dan we in het Voorlopig Ontwerp bedachten. Dit waren er 500 en dit wordt 455. Nu zijn er 420 plaatsen.

In overleg met enkele exploitanten van bestaande terrassen hebben wij hun terras anders ingepast in het ontwerp.

We hebben op 2 plekken de laad- en lostijden omgedraaid:

 • Laad- en losvak Kanaalstraat 64 - 66: laden en lossen tussen 7 en 12 uur
 • Laad- en losvak Kanaalstraat 85 - 89: laden en lossen tussen 7 en 18 uur

Dit is om een eventuele terrasinvulling ter hoogte van Kanaalstraat 64 - 66 ruimtelijk mogelijk te maken.

Na elke kruising in het gedeelte Damstraat - J.P. Coenstraat komen aan 2 kanten van de weg borden met stopverbod. Dit is om het stopverbod te kunnen handhaven.

Plankaarten Definitief Ontwerp

Hieronder staan de plankaarten met het definitief ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn. U ziet hoe het er boven en onder de grond uitziet. In de toelichting leest u de uitleg bij dit onderwerp.

Plankaart Damstraat Noord en Zuid (pdf, 1,4 MB)

Plankaart Kanaalstraat-oost tussen Bandoengstraat en Westplein (pdf 1,7 MB)

Plankaart Kanaalstraat-west (pdf 1,8 MB)

Profielenblad Damstraat Kanaalstraat (pdf 1,8 MB)

Bereikbaarheid

Door de werkzaamheden is de Kanaalstraat minder bereikbaar voor verkeer. De aannemer werkt per fase een verkeersplan uit. We werken in 3 hoofdfases:

 • Fase A: Kanaalstraat West (Billitonkade-J.P. Coenstraat) van 31 oktober 2022 tot eind juni 2023
 • Fase B: Kanaalstraat Midden (J.P. Coenstraat – Lombokstraat) van eind juni 2023 tot begin november 2023
 • Fase C: Kanaalstraat Oost (Lombokstraat – Damstraat) van begin november 2023 tot begin maart 2024

Belangrijkste uitgangspunten:

 • Elke fase bestaat uit meerdere werkvakken waaraan de aannemer werkt. Deze vakken zijn afgesloten met bouwhekken en maximaal 80 meter lang. De Kanaalstraat is voor en achter het werkvak toegankelijk voor het verkeer.
 • De Kanaalstraat en zijstraten blijven bereikbaar voor bewoners, bezoekers, voorbijgangers en bevoorradings- en bestemmingsverkeer. Het verkeer moet soms wel omrijden of keren bij het werkvak.
 • Fietsers leiden we om het werk via de omliggende straten of via een doorgaande fietsroute op de Vleutenseweg.
 • Voetgangers kunnen altijd langs het werk.
 • Winkels, bedrijven en woningen blijven altijd bereikbaar. Elke winkel kan via tijdelijke laad- en losplaatsen en de voetpaden de winkelvoorraad aanvullen. Vrachtwagens langer dan 12 meter kunnen in fase B niet meer door de Kanaalstraat Oost.

De aannemer maakt omleidingsplannen die hij per fase huis-aan-huis verspreidt. Deze plannen kunt u later op deze pagina bekijken of via een app op de telefoon.

Omleidingsroutes voor fietsers

Voor het doorgaande verkeer door de Kanaalstraat zijn er fietsomleidingsroutes:

 • via het fietspad Vleutenseweg
 • via Leidskade

Op de hoogte blijven

Bouwapp en communicatie over de werkzaamheden

We houden u tijdens het werk op de hoogte. De aannemer stelt gedurende het hele werk een app beschikbaar voor op de telefoon. Via de app 'Herinrichting Kanaalstraat' kunt u precies zien wanneer en waar de aannemer werkt en welke omleidingen er zijn. U ziet wanneer de aannemer voor uw straat werkt en u kunt vragen stellen of meldingen doen.

De bouwapp kunt u op uw telefoon installeren door:

 • de QR-code op deze pagina te scannen
 • de app 'Herinrichting Kanaalstraat' in de app store te downloaden

U kunt de aannemer ook persoonlijk aanspreken in de informatiekeet die op het plein Antoniuskerk staat. Daarnaast stuurt de aannemer huis-aan-huis berichten in het gebied waar ze werken. Voordat we beginnen met een nieuwe fase organiseren we ook een informatieavond.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Kanaalstraat en Damstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk West.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
31 oktober 2022 - eind juni 2023Begin Fase A: opnieuw inrichten Kanaalstraat West: Billitonkade – J.P.Coenstraat (inclusief een deel van de bomen planten).
Eind juni - begin november 2023Fase B: Opnieuw inrichten Kanaalstraat Midden: J.P. Coenstraat - Lombokstraat.
Begin november 2023 - begin maart 2024Fase C: Opnieuw inrichten Kanaalstraat Oost: Lombokstraat - Damstraat.
Maart 2024Opnieuw inrichten Kanaalstraat af en alle overige bomen planten.
2024Eneco werkt aan stadsverwarming in de Damstraat.
Najaar 2024Opnieuw inrichten Damstraat en aantrekkelijker maken Moskeeplein.

Wat is al gebeurd?

Naast het opnieuw inrichten bouwen we ook op andere manieren aan de toekomst van de Kanaalstraat en Damstraat samen met bewoners en ondernemers.

Lees meer over het verbeteren van de Kanaalstraat en de Damstraat

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat