Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

Fase project
In uitvoering

Werkzaamheden klaar
Eind 2023

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 kilometer per uur inrichting en meer groen.

Snel naar:

Wat gaan we doen?

Op 31 oktober begint het opnieuw inrichten van de Kanaalstraat. De aannemer bereidt nu de werkzaamheden voor en begint bij de Ouderijnbrug, Kanaalstraat West. Dit gaan we doen:

 • de stoep, de fietspaden en de weg van de hele Kanaalstraat opnieuw inrichten
 • het oude riool vervangen voor een gescheiden vuil water- en hemelwaterriool
 • we leggen meer bomen en groen aan   

De werkzaamheden zijn groot en veroorzaken overlast. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We stelden hierom samen met de bewoners en ondernemers eisen op voor een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast. Aannemer Kroeze heeft het beste plan om de werkzaamheden binnen de eisen uit te voeren.

Bomen en groen

We vinden het heel vervelend, maar we moeten alle bomen (merendeel iepen) verwijderen op de Kanaalstraat. Van de 53 bomen verplanten we er 16 naar een andere plek in de wijk, onder andere naar de Timorkade. Voor het kappen en verplanten hebben we een kapvergunning.

We planten 89 nieuwe bomen langs de Kanaalstraat, de Damstraat en op het kerkplein. Deze komen in grote plantvakken met mooie nieuwe beplanting.

We zochten naar een goede plek voor de bomen die we moeten kappen. Buurman Utrecht en molen De Ster hergebruiken het hout van een deel van deze bomen. Voor de andere boomstammen zoeken we met een bewonersgroep een nieuwe plek in de wijk.

We proberen zo veel mogelijk groen aan te leggen door:

 • Meer bomen aan te planten.
 • Plantvakken rondom de bomen te vergroten en te vergroenen.
 • Bewoners en ondernemers geveltuinen aan te bieden.

Aanleg geveltuinen

Met meer bomen en plantvakken op de Kanaalstraat bereiden we de stad voor op klimaatverandering en maken we de stad gezonder en aantrekkelijker. Met het opnieuw inrichten van de Kanaalstraat leggen we, voor wie dat wil, ook gelijk geveltuinen aan. Geveltuinen helpen regenwater opvangen en planten en bloemen zijn goed voor de vlinders en bijen. Winkels kunnen we ook voorzien van geveltuinen.

Bent u bewoner van een huis aan de Kanaalstraat en wilt u meer weten over een geveltuin en de voorwaarden? Stuur ons dan een e-mail. Woont u niet aan de Kanaalstraat, maar wilt u wel een geveltuin? Kijk dan naar de mogelijkheden op www.utrecht.nl/geveltuin

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp is een uitwerking van het voor de zomer vastgestelde Voorlopig Ontwerp. We verwerkten hierin opmerkingen van bewoners, ondernemers en de toetscommissie BInG. Deze commissie bestaat uit beheerders, brandweer en politie. Ook verwerkten we het resultaat van de gesprekken met de eigenaar van de Antoniuskerk en betrokkenen van het Stadsklooster in het ontwerp.

Toelichting op het Definitief Ontwerp

We werkten verhardingsmaterialen, beplanting en meubilair, zoals zitbanken en prullenbakken, verder uit. De bank rond de boom op de hoek van de J.P. Coenstraat krijgt een zitrand en planten rond de boom.

De 4 ingangen van het winkelgebied bij de Damstraat-noord en -zuid, J.P. Coenstraat en Moskee maken wij herkenbaar door:

 • een afwijkende gekleurde gele gebakken klinker (confetti) in de straat.
 • een paal waar klimplanten aan kunnen groeien.
 • nieuwe (dubbele) spandraden zodat de klimplanten ook over de weg gaan hangen, er komt geen beeldmerk (signing) aan de spandraden te hangen

De betonnen zitranden, de markering van de uitstallingsstrook en de zijkanten van de prullenbakken krijgen een tulp als symbool. De oosterse tulp is een passend symbool voor de Kanaalstraat en Damstraat en de buurt Lombok. De tulp komt oorspronkelijk uit Zuid- Europa/Noord-Afrika/Midden-Oosten. Deze is nu onderdeel van de Nederlandse cultuur. De tulp staat hiermee ook symbool voor de verschillende (economische) migratiestromen en bevolkingsgroepen die Nederland en de buurt Lombok hebben gemaakt tot wat het nu is.

Het kerkplein voor de Antoniuskerk is in eigendom van de Antoniuskerk. Stichting Stadsklooster beheert het plein. Samen maakten we een ontwerp dat aansluit op de nieuwe openbare ruimte. Belangrijkste onderdelen zijn:

 • 2 grote plantvakken op het plein met nieuwe, grote bomen en kleurige beplanting. U kunt op de rand aan de pleinzijde van het plantvak zitten.
 • extra langwerpige plantvakken in de Kanaalstraat bij de kerk, hotel The Anthony en het gezondheidscentrum.
 • de dialoogbank bij de grote plataan vervangen wij door een nieuwe bank die past bij de nieuwe uitstraling van de straat.

Bekijk het ontwerp Kerkplein (pdf, 803 kB)

Wilt u meehelpen om het plein schoon en groen te houden? U kunt zich aanmelden voor de zelfbeheergroep via info@stadskloosterutrecht.nl.

 • We hebben onderzocht dat we 16 bomen kunnen verplanten. Op aangeven van de Groengroep 507 vonden we in de wijk nieuwe plekken waar we deze 16 bomen naartoe kunnen verplanten.
 • De boomvakken schermen we tijdelijk af met een draad met paal om de boom te beschermen.

Op verzoek van buurtbewoners en de Fietsersbond verminderden we het aantal fietsvakken en plaatsten we fietsrekken. Dit betekent dat er minder fietsparkeerplaatsen bijkomen dan we in het Voorlopig Ontwerp bedachten. Dit waren er 500 en dit wordt 455. Nu zijn er 420 plaatsen.

In overleg met enkele exploitanten van bestaande terrassen hebben wij hun terras anders ingepast in het ontwerp.

We hebben op 2 plekken de laad- en lostijden omgedraaid:

 • Laad- en losvak Kanaalstraat 64 - 66: laden en lossen tussen 7 en 12 uur
 • Laad- en losvak Kanaalstraat 85 - 89: laden en lossen tussen 7 en 18 uur

Dit is om een eventuele terrasinvulling ter hoogte van Kanaalstraat 64 - 66 ruimtelijk mogelijk te maken.

Na elke kruising in het gedeelte Damstraat - J.P. Coenstraat komen aan 2 kanten van de weg borden met stopverbod. Dit is om het stopverbod te kunnen handhaven.

Plankaarten Definitief Ontwerp

Hieronder staan de plankaarten met het definitief ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn. U ziet hoe het er boven en onder de grond uitziet. In de toelichting leest u de uitleg bij dit onderwerp.

Plankaart Damstraat Noord en Zuid (pdf, 1,4 MB)

Plankaart Kanaalstraat-oost tussen Bandoengstraat en Westplein (pdf 1,7 MB)

Plankaart Kanaalstraat-west (pdf 1,8 MB)

Profielenblad Damstraat Kanaalstraat (pdf 1,8 MB)

Bereikbaarheid

Door de werkzaamheden is de Kanaalstraat minder bereikbaar voor verkeer. De aannemer werkt per fase een verkeersplan uit. We werken in 3 hoofdfases:

 • Fase A: Kanaalstraat West (Billitonkade-J.P. Coenstraat) van 31 oktober 2022 tot begin mei 2023
 • Fase B: Kanaalstraat Midden (J.P. Coenstraat – Lombokstraat) van mei 2023 tot augustus 2023
 • Fase C: Kanaalstraat Oost (Lombokstraat – Damstraat) van eind augustus 2023 tot eind 2023

Belangrijkste uitgangspunten:

 • Elke fase bestaat uit meerdere werkvakken waaraan de aannemer werkt. Deze vakken zijn afgesloten met bouwhekken en maximaal 80 meter lang. De Kanaalstraat is voor en achter het werkvak toegankelijk voor het verkeer.
 • De Kanaalstraat en zijstraten blijven bereikbaar voor bewoners, bezoekers, voorbijgangers en bevoorradings- en bestemmingsverkeer, maar moeten soms omrijden of keren bij het werkvak.
 • Fietsers leiden we om het werk via de omliggende straten of via een doorgaande fietsroute op de Vleutenseweg.
 • Voetgangers kunnen altijd langs het werk.
 • Winkels, bedrijven en woningen blijven altijd bereikbaar en elke winkel kan bevoorraad worden via tijdelijke laad- en losplaatsen en de voetpaden. Vrachtwagens langer dan 12 meter kunnen in fase B niet meer door de Kanaalstraat Oost.

De aannemer maakt omleidingsplannen die hij per fase huis-aan-huis verspreidt. Deze plannen kunt u later op deze pagina bekijken of via een app op de telefoon.

Afsluitingen en omleidingen voor auto's vanaf 9 januari 2023

 • Van 9 januari tot eind januari  2023 werken is het kruispunt J.P Coenstraat afgesloten, behalve voor auto’s vanuit de Kanaalstraat-Oost naar de Vleutenseweg. Auto’s op de J.P. Coenstraat kunnen keren bij het werkvak op de kruising.
 • Lombok Zuid is dan te bereiken via de Damstraat, Oude Rijnbrug en Billitonkade, of via de Abel Tasmanbrug.
 • Vrachtwagens die Lombok in willen mogen maximaal 12 meter (trekker oplegger) zijn. Anders kunnen ze niet keren. Langere vrachtwagens komen de Kanaalstraat niet in.

Omleidingsroutes voor fietsers

Voor het doorgaande verkeer door de Kanaalstraat zijn er fietsomleidingsroutes:

 • via het fietspad Vleutenseweg
 • via Leidskade

Op de hoogte blijven

Bouwapp en communicatie over de werkzaamheden

We houden u tijdens het werk op de hoogte. De aannemer stelt gedurende het hele werk een app beschikbaar voor op de telefoon. Hierop kunt u precies zien wanneer en waar de aannemer werkt en welke omleidingen er zijn. De bouwapp Herinrichting Kanaalstraat is actueel en hiermee kunt u ook zien wanneer de aannemer voor uw straat werkt en kunt u vragen stellen of meldingen doen.

Door het scannen van deze QR-code (of deze in de app store te downloaden) kunt u de bouwapp direct op uw telefoon installeren.

U kunt de aannemer ook persoonlijk aanspreken in de informatiekeet die op het plein Antoniuskerk  staat. Daarnaast stuurt de aannemer huis-aan-huis berichten in het gebied waar ze werken. Voordat we beginnen met een nieuwe fase organiseren we ook een informatieavond.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Kanaalstraat en Damstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk West.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat

November 2022

Verplanten 12 bomen en kappen bomen op de Kanaalstraat West.
31 oktober 2022 - midden april 2023Begin Fase A: opnieuw inrichten Kanaalstraat West: Billitonkade – J.P.Coenstraat (inclusief een deel van de bomen planten).

Februari 2023

Overgebleven bomen Kanaalstraat Oost verplanten en kappen.
April - midden juli 2023Fase B: Opnieuw inrichten Kanaalstraat Midden: J.P. Coenstraat - Lombokstraat.
Juli - eind november 2023Fase C: Opnieuw inrichten Kanaalstraat Oost: Lombokstraat - Damstraat.
Eind 2023Opnieuw inrichten Kanaalstraat af en alle overige bomen planten.
2024Eneco werkt aan stadsverwarming in de Damstraat.
Najaar 2024Opnieuw inrichten Damstraat en aantrekkelijker maken Moskeeplein.

Wat is al gebeurd?

Naast de herinrichting bouwen we ook op andere manieren aan de toekomst van de Kanaalstraat en Damstraat samen met bewoners en ondernemers. Lees meer over het verbeteren van de Kanaalstraat en de Damstraat

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat