Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

Fase project:
In uitvoering

Werkzaamheden klaar:
Oktober 2025

We maken de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting en meer groen. De straten krijgen een verkeersveilige inrichting. De maximumsnelheid verlagen we naar 30 kilometer per uur. 

Snel naar:

Wat gaan we doen?

We richten de Kanaalstraat en Damstraat opnieuw in. Sinds eind maart 2024 is de Kanaalstraat weer open voor al het verkeer. Het verkeer rijdt vanaf de Damstraat-zuid richting de J.P. Coenstraat in 1 richting. Ook de rijrichting van de Damstraat-noord tussen de Vleutenseweg en het kruispunt met de Kanaalstraat is vanaf 19 april omgedraaid. Tot de zomer houden we goed in de gaten hoe de nieuwe inrichting werkt.

Begin 2025 starten we met het opnieuw inrichten van de Damstraat.

Onderzoek nieuwe inrichting

We krijgen al complimenten over de nieuwe inrichting. Maar we horen ook de zorgen. Daarom zijn we aanwezig op de Kanaalstraat en handhaven we waar nodig. In juni meten we de gevolgen van het eenrichtingsverkeer en vergelijken die we met het eerdere onderzoek. De resultaten bespreken we in een overleg met een groep bewoners uit de straten rondom de Kanaalstraat. We nemen maatregelen waar nodig en mogelijk.

Opnieuw inrichten Damstraat

Het opnieuw inrichten van de Damstraat start begin 2025. Eerder meldden we dat we hier na de zomer mee zouden starten. Tijdens het laatste werk bleek er meer grondwater onder de kruising Kanaalstraat-Damstraat te staan. Hierdoor kon de aannemer niet zo diep graven als nodig. We doen nu eerst onderzoek. En daarna doen we het werk samen met het opnieuw inrichten van de Damstraat.

Gebruik Kanaalstraat

Een nieuwe inrichting betekent nieuwe afspraken. U leest ze hieronder. Daarbij vragen we alle gebruikers om zelf het goede voorbeeld te geven met het juiste (verkeers)gedrag.

Stopverbod, parkeren, laden en lossen
 • In de Kanaalstraat is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.
 • Verkeer rijdt in 1 richting van de Damstraat richting de J.P. Coenstraat.
 • Fietsers kunnen in 2 richtingen over de Kanaalstraat. De stoep is voor voetgangers.
 • Er geldt een stopverbod.
 • Parkeren mag alleen op de parkeerplaatsen.
 • Vrachtauto’s langer dan 12 meter kunnen de Kanaalstraat niet meer in. De laad- en losvakken zijn voor kleine vrachtauto’s.
Afval inzamelen
 • In de Kanaalstraat gaan we later dit jaar over op Het Nieuwe Inzamelen: we halen het restafval niet meer huis aan huis op, maar u levert het in via ondergrondse containers. We informeren bewoners als de containers geplaatst zijn.
 • Er staan grote, nieuwe prullenbakken waar u het afval in kunt doen.
 • Ondernemers leveren hun papier en karton in afgesloten bakken, om zwerfafval tegen te gaan. 

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp laat zien hoe de straten er na de nieuwe inrichting uit komen te zien. We maken meer ruimte voor verblijf en groen en minder ruimte voor de auto. Dat doen we door van de Kanaalstraat-oost een eenrichtingsweg te maken. En door op de Damstraat-zuid aan 1 kant parkeren op te heffen. Dit zijn de andere maatregelen:

 • klinkers van gevel tot gevel
 • 89 nieuwe bomen, grote boomvakken en meer groen
 • meer ruimte voor parkeren van fietsen
 • aparte riolen voor regenwater en vuil water
 • ondergrondse afvalcontainers
 • omdraaien rijrichting Damstraat-Noord
 • eenvoudigere kruising J.P. Coenstraat – Kanaalstraat (zonder verkeerslichten)
 • herkenbare ingangen winkelgebied met klimplanten en een andere bestrating (confetti)
 • een tulp als symbool voor Lombok in de uitstallingstrook en op de zijkanten van prullenbakken en zitranden
 • pleinen Billitonkade en Antoniuskerk opnieuw inrichten
 • een stopverbod op de rijbaan voor autoverkeer

Plankaarten Definitief Ontwerp

Hieronder staan de plankaarten met het definitieve ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn. U ziet hoe het er boven en onder de grond uitziet. In de toelichting leest u de uitleg bij dit onderwerp.

Plankaart Damstraat Noord en Zuid (pdf, 1,4 MB)

Plankaart Kanaalstraat-oost tussen Bandoengstraat en Westplein (pdf 1,7 MB)

Plankaart Kanaalstraat-west (pdf 1,8 MB)

Profielenblad Damstraat Kanaalstraat (pdf 1,8 MB)

Op de hoogte blijven en meedenken

Meedenken

Geef ook uw mening over de definitieve inrichting. Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat gaat goed en wat kan beter? Laat het ons weten via kanaalstraat@utrecht.nl.

Meld aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Kanaalstraat en Damstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk West.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juni 2024Verkeersmeting eenrichtingsverkeer
Januari 2025 - oktober 2025Opnieuw inrichten Damstraat en aantrekkelijker maken Moskeeplein

Wat is er al gebeurd?

Naast het opnieuw inrichten bouwen we ook op andere manieren aan de toekomst van de Kanaalstraat en Damstraat samen met bewoners en ondernemers.

Lees meer over het verbeteren van de Kanaalstraat en de Damstraat

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat