Verkeersprojecten Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Wat doen we en waarom?

We richten de Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw in. Hieronder staan de belangrijkste punten.

 • Eenrichtingsverkeer in de Kanaalstraat-Oost van Damstraat naar J.P. Coenstraat. De rijrichting in de Damstraat-Noord draait om.
 • De rijbaan wordt smaller. Zo wordt de stoep breder en is oversteken makkelijker.
 • Er komen roodbruine klinkers van gevel tot gevel. Op de Kanaalstraat-West komen fietsstroken in asfalt.
 • Er komen extra fietsparkeerplekken.
 • Er komen laad- en losvakken die u op de drukste tijden ook kunt gebruiken voor parkeren.
 • Er komen op 6 plekken langs de weg ondergrondse containers voor restafval.
 • De verkeerslichten op de kruising Kanaalstraat - J.P. Coenstraat gaan weg.
 • Er komt nieuwe riolering.
 • Van de bestaande 53 bomen verplanten we 16 op een andere plek in de wijk. De andere bomen kappen we. Er komen 89 nieuwe bomen terug. Er komen extra plantvakken met mooie beplanting.
  Om ruimte te maken voor de nieuwe bomen kappen of verplanten we de oude. Hiervoor hebben we een kapvergunning aangevraagd. Binnen de wettelijke termijn van 8 (en maximaal 14 weken) nemen we hierover een besluit. Verlenen we de kapvergunning? Dan kunt u ook daarna hiertegen bezwaar maken.

Een nieuwe inrichting voor de straten is een van de maatregelen uit de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat. De buurtvisie hebben we samen met ondernemers en bewoners gemaakt. Het gaat niet alleen over verkeer en openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld veiligheid, winkels en horeca.

Ontwerp aangepast met reacties

Met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben wij het ontwerp aangepast:

 • De 4 entrees van de Damstraat en Kanaalstraat krijgen een andere straatkleur. En er komen klimplanten die een groene poort vormen.
 • Betonnen zitranden krijgen een zitting van hout en een patroon met oosterse tulpen. Dit patroon komt terug in straatstenen en stickers op afvalbakken.
 • De bank rond de boom op de hoek van de J.P. Coenstraat krijgt een zitrand en beplanting rond de boom.
 • In overleg met enkele ondernemers passen we in het ontwerp hun terras anders in.
 • Fietsparkeerplekken verdelen we beter, met meer rekken dan vakken.

Plankaarten definitief ontwerp

Hieronder staan de plankaarten met het definitief ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn. U ziet hoe het er boven en onder de grond uitziet. In de toelichting leest u de uitleg bij dit onderwerp.

Plankaart Damstraat Noord en Zuid (pdf, 1,4 MB)

Plankaart Kanaalstraat-oost tussen Bandoengstraat en Westplein (pdf 1,7 MB)

Plankaart Kanaalstraat-west (pdf 1,8 MB)

Profielenblad Damstraat Kanaalstraat (pdf 1,8 MB)

Toelichting op het Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp is een uitwerking van het voor de zomer vastgestelde Voorlopig Ontwerp. We hebben verhardingsmaterialen, beplanting en meubilair, zoals zitbanken en prullenbakken, verder uitgewerkt. In het Definitief Ontwerp hebben we opmerkingen verwerkt van bewoners, ondernemers en de toetscommissie BInG. Deze commissie bestaat uit beheerders, brandweer en politie. Ook hebben we het resultaat van de gesprekken met de eigenaar van de Antoniuskerk en betrokkenen van het Stadsklooster in het ontwerp verwerkt.

De 4 ingangen van het winkelgebied bij de Damstraat-noord en -zuid, J.P. Coenstraat en Moskee maken wij herkenbaar door:

 • Een afwijkende gekleurde gele gebakken klinker (confetti) in de straat.
 • Een paal waar klimplanten aan kunnen groeien.
 • Nieuwe (dubbele) spandraden zodat de klimplanten ook over de weg gaan hangen. Er komt geen beeldmerk (signing) aan de spandraden te hangen.

De betonnen zitranden, de markering van de uitstallingsstrook en de zijkanten van de prullenbakken krijgen een tulp als symbool. De oosterse tulp is een passend symbool voor de Kanaalstraat en Damstraat en de buurt Lombok. De tulp komt oorspronkelijk uit Zuid- Europa/Noord-Afrika/Midden-Oosten. Deze is nu onderdeel van de Nederlandse cultuur. De tulp staat hiermee ook symbool voor de verschillende (economische) migratiestromen en bevolkingsgroepen die Nederland en de buurt Lombok hebben gemaakt tot wat het nu is.

Videotoelichting voorlopig ontwerp

Deze video is een toelichting op het voorlopig ontwerp van februari 2021. In de zomer van 2021 is dit ontwerp op sommige punten aangepast. Hierboven op deze pagina leest u meer over dit definitieve ontwerp.

Ontwerp Kerkplein

Het kerkplein voor de Antoniuskerk is in eigendom van de Antoniuskerk. Stichting Stadsklooster beheert het plein. Samen hebben wij een ontwerp gemaakt dat aansluit op de nieuwe openbare ruimte. Belangrijkste onderdelen zijn:

 • 2 grote plantvakken op het plein met nieuwe, grote bomen en kleurige beplanting. U kunt op de rand aan de pleinzijde van het plantvak zitten.
 • Extra langwerpige plantvakken in de Kanaalstraat bij de kerk, hotel The Anthony en het gezondheidscentrum.
 • De Dialoogbank bij de grote plataan vervangen wij door een nieuwe bank die past bij de nieuwe uitstraling van de straat.

Bekijk het ontwerp Kerkplein (pdf, 803 kB)

Wilt u meehelpen om het plein schoon en groen te houden? U kunt zich aanmelden voor de zelfbeheergroep via info@stadskloosterutrecht.nl.

Bomen en groen

 • We hebben onderzocht dat we 12 bomen kunnen verplanten. Op aangeven van de Groengroep 507 hebben wij in de wijk nieuwe plekken gevonden waar we deze 12 bomen naartoe kunnen verplanten.
 • De boomvakken schermen we tijdelijk af met een draad met paal om de boom te beschermen.

Fietsparkeren

Op verzoek van buurtbewoners en de Fietsersbond hebben wij het aantal fietsvakken verminderd en fietsrekken geplaatst. Dit betekent dat er minder fietsparkeerplaatsen bijkomen dan in het Voorlopig Ontwerp was bedacht. Dit waren er 500 en dit wordt 455. Nu zijn er 420 plaatsen.

Terrassen

In overleg met enkele exploitanten van bestaande terrassen hebben wij hun terras anders ingepast in het ontwerp.

Laden en lossen

We hebben op 2 plekken de laad- en lostijden omgedraaid:

 • Laad- en losvak Kanaalstraat 64 - 66: laden en lossen tussen 7 en 12 uur
 • Laad- en losvak Kanaalstraat 85 - 89: laden en lossen tussen 7 en 18 uur

Dit is om een eventuele terrasinvulling ter hoogte van Kanaalstraat 64 - 66 ruimtelijk mogelijk te maken.

Stopverbod

Na elke kruising in het gedeelte Damstraat - J.P. Coenstraat komen aan 2 kanten van de weg stopverbodborden. Dit is om het stopverbod te kunnen handhaven.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat

Tot voorjaar 2022

Aannemer zoeken die het werk gaat uitvoeren
Najaar 2022Start werkzaamheden Kanaalstraat

Eind 2023

Kanaalstraat klaar
Begin 2024Verleggen stadsverwarming door Eneco
Najaar 2024Start herinrichting Damstraat

Stadsverwarming

De herinrichting van de Kanaalstraat start vanaf de Billitonkade. We werken in korte stukken naar de Damstraat toe. Eneco wil de stadsverwarming in de Damstraat vervangen voordat we de straat opnieuw inrichten. We onderzoeken samen met hoe we dit goed kunnen doen. Begin 2022 informeren we de omgeving hierover. Dan weten we wat de gevolgen zijn voor de planning en de omgeving.

Wat is al gebeurd?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Aanmelden nieuwsbrief

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat