Vogelenbuurt, onderzoek verkeersroute door Votulast

Verkeer op Adelaarstraat

In 2017 onderzochten we welke verkeersmaatregelen nodig zijn voor de verkeersroute door Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt). Dit deden we samen met de buurt. Uit dit onderzoek kwamen verschillende veranderingen naar voren. 

Wat willen we bereiken?

De verkeersroute Votulast is te druk met doorgaand verkeer. We willen het volgende: 

 • Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte.
 • De straten worden toegangsroutes voor de buurt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het 30-kilometergebied kan worden.
 • Doorgaand verkeer niet meer via de volgende straten rijden:
  • Kaatstraat
  • Adelaarstraat 
  • Willem van Noortstraat 
  • Antonius Matthaeuslaan 
  • Pieter Nieuwlandstraat 
  • Ingen Houszstraat 
  • Juliusstraat

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de buurt en de gemeente veel dezelfde wensen en ideeën voor deze route hebben. Tijdens de werksessies onderzochten we verschillende mogelijke maatregelen zoals: 

 • verlaging van de snelheid en inrichting als 30-kilometergebied 
 • aanpassing van hoe het verkeer moet rijden, zoals eenrichtingsverkeer 
 • invloed uitoefenen op de routekeuze en vervoerwijze van automobilisten

Wat gaan we doen?

Na dit onderzoek zijn we verschillende projecten gestart: 

Uitkomsten onderzoek 2017

In april 2017 werkten 1.165 mensen mee aan dit onderzoek, via een vragenlijst. We hebben bijeenkomsten en werksessies gehouden. Ook hebben we een kentekenonderzoek gedaan, om te kijken hoeveel doorgaand verkeer er was.

Bekijk de resultaten van de enquête (pdf, 789 kB)

Bekijk de antwoorden op de open vragen (pdf, 1,3 MB)

Bekijk de resultaten van de inloopbijeenkomsten (april) (pdf, 57 kB)

Bekijk de resultaten van de werksessies (pdf, 124 kB)

Bekijk de belangrijkste resultaten van het kentekenonderzoek (pdf, 323 kB)

Hulp en contact Verkeersroute Votulast

Telefoon

14 030

E-mail

oudenoordkaatstraat@utrecht.nl