Vogelenbuurt, onderzoek verkeersroute door Votulast

Verkeer op Adelaarstraat

De gemeente onderzoekt samen met de buurt welke verkeersmaatregelen nodig zijn voor de verkeersroute door Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt). De route bestaat uit de Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat.

Wat willen we bereiken?

De verkeersroute Votulast staat in het Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB). Volgens het mobiliteitsplan moet in de toekomst:

  • meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers
  • de straten worden ingericht als toegangsroute voor de buurt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het 30-kilometergebied kan worden
  • doorgaand verkeer niet meer via de genoemde straten rijden.

Uitkomsten onderzoek 2017

In april 2017 hebben 1.165 mensen meegewerkt aan dit onderzoek middels een enquête. Ook zijn er bijeenkomsten en werksessies geweest. Tijdens een aantal werksessies met bewoners hebben we gewenste maatregelen verder besproken.

Bekijk de resultaten van de enquête (pdf, 789 kB)

Bekijk de antwoorden op de open vragen (pdf, 1,3 MB)

Bekijk de resultaten van de inloopbijeenkomsten (april) (pdf, 57 kB)

Bekijk de resultaten van de werksessies (pdf, 124 kB)

Kentekenonderzoek

Vooral in de spits is het druk op deze route. Een deel van de verkeersdeelnemers woont of werkt hier en is bestemmingsverkeer. Een ander deel is doorgaand verkeer dat dwars door de buurt rijdt, bijvoorbeeld van/naar de Kardinaal de Jongweg of Oudenoord. We hebben in het voorjaar van 2017 een kentekenonderzoek uitgevoerd. Hiermee werd duidelijk welk deel van de auto’s doorgaand verkeer is.

Bekijk de belangrijkste resultaten van het kentekenonderzoek (pdf, 323 kB)

Conclusie

Met alle informatie uit het onderzoek is een ambitiedocument geschreven. Uit het onderzoek blijkt dat de buurt en de gemeente veelal dezelfde wensen en ideeën voor deze route hebben. Tijdens de werksessies hebben we verschillende mogelijke maatregelen verkend zoals:

  • verlaging van de snelheid en inrichting als 30-kilometergebied
  • aanpassing van hoe het verkeer moet rijden, zoals eenrichtingsverkeer
  • invloed uitoefenen op de routekeuze en vervoerwijze van automobilisten

Wat gaan we doen?

Er is op dit moment helaas te weinig geld voor de hele herinrichting. We zetten wel een eerste stap door in de begroting van 2019 al een deel van het benodigde geld te reserveren.

Daarnaast werken we op dit moment eenvoudige maatregelen uit waarmee het doorgaand verkeer op de Votulast-route verminderd kan worden. Er komt een verbod voor auto’s om rechtsaf te slaan van de Oudenoord naar de Kaatstraat. Dit verbod geldt dan niet voor bussen. Bij de uitwerking nemen we de wens vanuit de omgeving mee om dit stukje groener in te richten.

Bekijk de raadsbrief over de verkenning verkeersroute Votulast (pdf, 76 kB)Bekijk het volledige ambitiedocument (pdf, 2 MB)

Hulp en contact Verkeersroute Votulast

Telefoon

14 030

E-mail

oudenoordkaatstraat@utrecht.nl