Schoolstraten

We willen de omgeving rondom scholen verkeersveiliger maken. Dit kunnen we doen door straten bij scholen af te sluiten voor auto’s tijdens haal- en brengmomenten. Deze straten noemen we schoolstraten.

Waarom een schoolstraat?

Ouders, kinderen en omwonenden voelen zich regelmatig onveilig in het verkeer rondom de school. Dit komt vooral doordat ouders hun kinderen met de auto brengen. Ook komt het door doorgaand verkeer. We willen de omgeving van de school verkeersveiliger maken. Zo geven we meer ruimte aan kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. Zonder auto’s voelen kinderen zich veiliger en is de lucht schoner.

Wat is een schoolstraat?

  • Bij een schoolstraat is de straat voor de school afgesloten voor auto’s tijdens breng- en haaltijden. Dit is 2 keer per dag ongeveer 30 minuten.
  • De afsluiting bestaat uit een hek waar altijd iemand bij staat. Deze persoon kan het hek opzijzetten als dat nodig is.
  • Omwonenden gebruiken de auto buiten de tijden dat de straat afgesloten is of parkeren ergens anders. Is dit echt niet mogelijk? Dan kunnen zij langzaam langs de afsluiting rijden.

Voorwaarden schoolstraat

We hebben eerder proeven gedaan. Daarom weten we wat nodig is om een schoolstraat goed te laten werken.

  • Initiatief voor het invoeren van een schoolstraat komt van school/ouders.
  • De gemeente ondersteunt bij communicatie, verkeersbesluiten, advies over verkeer en inzetten van verkeersregelaars in de eerste weken.
  • De school is verantwoordelijk voor inzet van ouders/omwonenden bij de hekken.  
  • Er is een duidelijk beeld van de verkeerssituatie rond de school. Hierdoor zijn de gevolgen van een afsluiting duidelijk.
  • We moedigen de school aan om gebruik te maken van leerzame projecten (vanuit Fietsmeesters of Veilig Verkeer Nederland). Hiermee leren kinderen en ouders hoe zij kunnen meehelpen aan een gezonde en verkeersveilige schoolomgeving.

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

verkeersveiligheid@utrecht.nl