Weerdsingel Oostzijde: fiets- en wandelvriendelijk maken

Fase project
Planvorming

Geplande bouw
2024

We werken aan een nieuwe inrichting van de Weerdsingel Oostzijde. Het wordt een veilige en comfortabele fietsroute met veel groen en meer ruimte voor de voetganger. De fietsroute sluit aan op de Maliesingel en Wittevrouwensingel.

De fietsroute wordt benadrukt door gebruik van rood asfalt en een smalle strook klinkers. Zo vergroten we kwaliteit, comfort en herkenbaarheid van de fietsroute als onderdeel van het fietsnetwerk. Door het toevoegen van groen en ruimte voor wandelen en recreatie maken we de singel gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Belangrijke fietsroute

Het aantal fietsers in Utrecht groeit. De Weerdsingel Oostzijde is een belangrijke fietsroute en wordt de komende jaren voor fietsers nog belangrijker. Door aantrekkelijke routes aan te bieden spreiden we de fietsers over de stad. Daarom richten we het gedeelte van de Weerdsingel Oostzijde tussen de Hopakker en de Vaaltbrug anders in. De fietsroute Weerdsingel Oostzijde sluit aan op al bestaande fietsroutes en paden: de Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en regionale fietsroutes.

Wat gaan we doen?

  • We versmallen de breedte van de verharding van nu 6,5 meter naar 4,8 meter. Daardoor ontstaat er ruimte voor groen.
  • We richten de Weerdsingel Oostzijde in als een groene en aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers, waar de auto te gast is.
  • We leggen fietsstroken op rood asfalt aan in 2 richtingen, met een strook klinkers in het midden. Er blijft éénrichtingsverkeer voor de auto.
  • Aan de kant van de singel komt meer groen en een wandelpad.
  • De rotonde bij de Noorderbrug maakt plaats voor een eenvoudige kruising. Zo ontstaat hier meer ruimte voor groen.

Op de hoogte blijven en reageren

We hebben een conceptontwerp gemaakt, ook wel het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO).

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPvE) met daarin het Functioneel Ontwerp (FO)

Lees de raadsbrief van 19 september 2022

Van 19 september tot en met 30 oktober 2022 kon iedereen op het ontwerp reageren. We bekijken alle reacties die zijn binnengekomen op het conceptontwerp. We stellen een reactienota op waarin we op alle reacties een antwoord geven. We geven aan welke reacties leiden tot aanpassing van het ontwerp. We verwachten dat de reactienota begin 2023 klaar is.

Planning

In de volgende tabel vindt u de planning tot en met de verwacht start in 2024

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
3e kwartaal 2022Reageren op het conceptontwerp
4e kwartaal 2022Verwerken van de reacties op het conceptontwerp
2023Ontwerp verder uitwerken en aannemer zoeken
2024Verwachte start van het werk

Overige activiteiten

Dit project gaat om het opnieuw inrichten van de Weerdsingel Oostzijde tussen de Vaaltbrug en de Hopakker. Het deel van de Weerdsingel Oostzijde ten westen van de Hopakker maakt deel uit van de ‘gebiedsverkenning omgeving Weerdsluis’. In dat project kijken we hoe we de openbare ruimte rond de Weerdsluis meer kwaliteit kunnen geven. We nemen daarbij ook mee hoe we dit gebied kunnen aansluiten op de fietsroute over de singel.

We werken dichtbij ook aan de Fietsroute om de Noord. Het gaat daar om het verbeteren van de fietsroute via de Herenstraat-Kaatstraat-Adelaarstraat-Johannes de Bekastraat-Menno van Coehoornstraat-Griftpark. Samen met de Fietsroute om de Noord draagt de Weerdsingel-Oostzijde bij aan betere fietsroutes ten noorden van de binnenstad.

Hulp en contact Weerdsingel Oostzijde

Telefoon

14 030

E-mail

weerdsingeloz@utrecht.nl