Verkeersprojecten Weerdsingel-Oostzijde: fiets- en wandelvriendelijk maken

Fase project
In uitvoering

Uitvoering
December 2020

Op de Weerdsingel-Oostzijde wordt fietsen aantrekkelijker en krijgen voetgangers meer ruimte. De auto is er te gast en er komt meer groen.

Het aantal fietsers in Utrecht groeit. De Weerdsingel-Oostzijde is een belangrijke fietsroute en zal de komende jaren voor fietsers nog belangrijker worden. De aanpak van de singel is onderdeel van het Actieplan Utrecht Fietst (pdf, 14,6 MB), een netwerk van fietsroutes door de stad.

Door alternatieve routes aan te bieden spreiden we de fietsers over het netwerk en door de stad. De fietsroute Weerdsingel-Oostzijde sluiten aan op al bestaande fietsroutes en paden: de Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en regionale fietsroutes.

Op 25 november 2019 was er een informatieavond. Daar zijn de eerste denkrichtingen aan bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. De reacties van die avond zijn verzameld en gedeeld met de aanwezigen, en worden gebruikt als inbreng voor het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Ook is er een klankbordgroep samengesteld die meedenkt. De komende maanden werken we aan een schetsontwerp, dat we tussendoor bespreken met de klankbordgroep. In oktober 2020 wordt het concept IPvE en schetsontwerp aan de buurt en belanghebbenden gepresenteerd. Eind 2020 zal het ontwerp vastgesteld worden.

Planning

  • Opstellen concept Integraal Programma van eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (schetsontwerp): april tot en met september 2020.
  • Buurtpresentatie over het concept IPvE en inventariseren van reacties: oktober 2020.
  • Verwerken reacties: november 2020.
  • Vaststellen IPvE en start Voorlopig Ontwerp: december 2020.

Overige activiteiten

Wij gaan binnenkort de riolering op de Weerdsingel-Oostzijde, de Bellamystraat en de Valkstraat verbeteren, de huisaansluitingen vervangen en een nieuwe hemelwaterafvoer aanbrengen. Dit gebeurt in de eerste helft van 2020, voorafgaande aan de herinrichting. De werkzaamheden aan het riool en voor de herinrichting worden op elkaar afgestemd, maar niet tegelijkertijd uitgevoerd. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u mailen naar sbsisecretariaat@utrecht.nl 

Ook de (nieuwe) oversteek ter hoogte van de Weerdsluis is onderdeel van de fietsroute over de noordelijke singel. Voor deze nieuwe oversteek loopt momenteel een aparte verkenning.

Hulp en contact Weerdsingel Oostzijde

Telefoon

14 030

E-mail

weerdsingeloz@utrecht.nl