Verkeersprojecten Weerdsingel-Oostzijde: fiets- en wandelvriendelijk maken

Fase project
Planvorming

Uitvoering
2023

Op de Weerdsingel-Oostzijde wordt fietsen aantrekkelijker en krijgen voetgangers meer ruimte. De auto is er te gast en er komt meer groen.

Het aantal fietsers in Utrecht groeit. De Weerdsingel-Oostzijde is een belangrijke fietsroute en zal de komende jaren voor fietsers nog belangrijker worden. De aanpak van de singel is onderdeel van het Actieplan Utrecht Fietst (pdf, 14,6 MB), een netwerk van fietsroutes door de stad.

Door alternatieve routes aan te bieden spreiden we de fietsers over het netwerk en door de stad. De fietsroute Weerdsingel-Oostzijde sluiten aan op al bestaande fietsroutes en paden: de Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en regionale fietsroutes.

We werken nu aan een concept-Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde tot fietsroute. We hebben regelmatig overlegd met een klankbordgroep van bewoners over de plannen. Eind 2020 hebben we geconstateerd dat er geen overeenstemming is tussen de idee├źn van de gemeente voor de fietsroute en de wensen van de bewoners voor de Weerdsingel. Een kerngroep van vertegenwoordigers van bewoners en gemeente is daarom nog uitgebreider in gesprek gegaan. Er komt een voorstel en daarna worden de plannen afgemaakt.

Planning
WanneerWat
Tot en met eind 2021In kerngroep van bewoners en gemeente inhoudelijke voorstellen van het Integraal Programma van Eisen (IPvE) bespreken
3e kwartaal 2021

Concept IPvE afronden
Presentatie concept IPvE en bewonersbijeenkomst

2e kwartaal 2022Vaststellen IPvE en start Voorlopig Ontwerp

Overige activiteiten

De (nieuwe) oversteek ter hoogte van de Weerdsluis is onderdeel van de fietsroute over de noordelijke singel. Voor deze nieuwe oversteek loopt momenteel een aparte verkenning.

Hulp en contact Weerdsingel Oostzijde

Telefoon

14 030

E-mail

weerdsingeloz@utrecht.nl