Weerdsingel Oostzijde: fiets- en wandelvriendelijk maken

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
2025

De Weerdsingel Oostzijde krijgt een nieuwe inrichting. Het wordt een veilige en comfortabele fietsroute met veel groen en meer ruimte voor de voetganger.  

De fietsroute sluit aan op de Maliesingel en Wittevrouwensingel en op de fietsroute van de binnenstad naar de Staatsliedenbuurt en Overvecht. De nieuwe inrichting helpt de fietsdrukte in de binnenstad te verminderen. Ook maakt de nieuwe inrichting duidelijk dat de Weerdsingel Oostzijde een fietsroute is, waar auto's te gast zijn. 

We vergroten de kwaliteit, comfort en herkenbaarheid van de fietsroute als onderdeel van het fietsnetwerk. Door het toevoegen van groen en ruimte voor wandelen en recreatie maken we de singel gezond, aantrekkelijk en bereikbaar. 

Belangrijke fietsroute

Het aantal fietsers in Utrecht groeit. De Weerdsingel Oostzijde is een belangrijke fietsroute en wordt de komende jaren voor fietsers nog belangrijker. Door aantrekkelijke routes aan te bieden spreiden we de fietsers over de stad. Daarom richten we het gedeelte van de Weerdsingel Oostzijde tussen de Hopakker en de Vaaltbrug anders in. De fietsroute Weerdsingel Oostzijde sluit aan op al bestaande fietsroutes en paden: de Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en regionale fietsroutes.

Wat gaan we doen?

  • We richten de Weerdsingel Oostzijde in als een groene en aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers. Hier is de auto te gast.
  • We maken de weg smaller, waardoor de groenstrook langs het water breder wordt. Aan de kant van de singel komt zo meer groen en een beter wandelpad.
  • Fietsers staan centraal in de nieuwe inrichting, dus fietsverkeer blijft in 2 richtingen mogelijk. Er blijft éénrichtingsverkeer voor de auto.
  • De rotonde bij de Noorderbrug maakt plaats voor een eenvoudige kruising. Zo ontstaat hier meer ruimte voor groen langs het water.

Het ontwerp 

Begin 2023 is het conceptontwerp vastgesteld. Dat hebben we verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). In het najaar van 2023 kon iedereen daarop reageren. In maart 2024 is het voorlopig ontwerp vastgesteld. In het voorlopig ontwerp staan nu de details voor:   

  • Fiets- en autoparkeren 
  • Inrichting van het oeverpark en het wandelpad 
  • Inrichting van de kruispunten en de aansluiting op de straten 
  • Groen, wandelpad en bomen 
  • Straatmeubilair (waaronder fietsenrekken, vuilnisbakken, lantaarnpalen, ondergrondse afvalcontainer) 

Bekijk het Voorlopig Ontwerp en de reactienota

Wat is er al gedaan?

We hebben eerst een conceptontwerp gemaakt, ook wel het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO). In het IPvE staan alle eisen en wensen voor het gebied. In een FO staat waar wat moet komen. Bijvoorbeeld waar het groen komt en waar de fietsenrekken komen.  

Van 19 september tot en met 30 oktober 2022 kon iedereen op het ontwerp reageren. We hebben veel reacties gehad. In de reactienota geven we op alle reacties een antwoord en geven we aan welke aanpassingen we hebben gedaan naar aanleiding van de reacties. In februari 2023 stelde het college het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) vast. 

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (met daarin het Functioneel Ontwerp) en de reactienota

Planning

In de volgende tabel vindt u de planning tot en met de verwachte start in 2025.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Maken Definitief Ontwerp en aannemer zoeken (aanbesteding)
2025Verwachte start van het werk

Overige activiteiten

Dit project gaat om het opnieuw inrichten van de Weerdsingel Oostzijde tussen de Vaaltbrug en de Hopakker. We werken aan meer projecten in de omgeving van de Weerdsingel.

Opnieuw inrichten omgeving Weerdsluis

Het deel van de Weerdsingel Oostzijde ten westen van de Hopakker maakt deel uit van de ‘gebiedsverkenning omgeving Weerdsluis’. In dat project kijken we hoe we de openbare ruimte rond de Weerdsluis meer kwaliteit kunnen geven. We nemen daarbij ook mee hoe we dit gebied kunnen aansluiten op de fietsroute over de singel.

Meer over opnieuw inrichten omgeving Weerdsluis

Fietsroute om de Noord

We werken dichtbij ook aan 'Fietsroute om de Noord'. Het gaat daar om het verbeteren van de fietsroute via de Herenweg-Kaatstraat-Adelaarstraat-Johannes de Bekastraat-Menno van Coehoornstraat-Griftpark. Samen met de Fietsroute om de Noord draagt de Weerdsingel-Oostzijde bij aan betere fietsroutes ten noorden van de binnenstad.

Meer over Fietsroute om de Noord

Hulp en contact Weerdsingel Oostzijde

Telefoon

14 030

E-mail

weerdsingeloz@utrecht.nl