Weerdsingel Oostzijde: fiets- en wandelvriendelijk maken

Fase project
Planvorming

Geplande bouw
2024

We werken aan een nieuwe inrichting van de Weerdsingel Oostzijde. Het wordt een veilige en comfortabele fietsroute met veel groen en meer ruimte voor de voetganger. De fietsroute sluit aan op de Maliesingel en Wittevrouwensingel. Het verbeteren van de Weerdsingel Oostzijde draagt bij aan het verminderen van de fietsdrukte in de binnenstad.

De herinrichting markeert de Weerdsingel Oostzijde als route voor de fiets waar de auto te gast is. We vergroten de kwaliteit, comfort en herkenbaarheid van de fietsroute als onderdeel van het fietsnetwerk. Door het toevoegen van groen en ruimte voor wandelen en recreatie maken we de singel gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Belangrijke fietsroute

Het aantal fietsers in Utrecht groeit. De Weerdsingel Oostzijde is een belangrijke fietsroute en wordt de komende jaren voor fietsers nog belangrijker. Door aantrekkelijke routes aan te bieden spreiden we de fietsers over de stad. Daarom richten we het gedeelte van de Weerdsingel Oostzijde tussen de Hopakker en de Vaaltbrug anders in. De fietsroute Weerdsingel Oostzijde sluit aan op al bestaande fietsroutes en paden: de Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en regionale fietsroutes.

Wat gaan we doen?

  • We richten de Weerdsingel Oostzijde in als een groene en aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers, waar de auto te gast is.
  • We versmallen de breedte van de verharding waardoor de groenstrook langs het water breder wordt. Aan de kant van de singel komt zo meer groen en een beter wandelpad.
  • We leggen fietsstroken aan in 2 richtingen. Er blijft éénrichtingsverkeer voor de auto.
  • De rotonde bij de Noorderbrug maakt plaats voor een eenvoudige kruising. Zo ontstaat hier meer ruimte voor groen.

Op de hoogte blijven

We hebben een conceptontwerp gemaakt, ook wel het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO). Van 19 september tot en met 30 oktober 2022 kon iedereen op het ontwerp reageren. We hebben veel reacties gehad. In de reactienota geven we op alle reacties een antwoord en geven we aan welke aanpassingen we hebben gedaan naar aanleiding van de reacties.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (met daarin het Functioneel Ontwerp) en de reactienota

We starten nu met de volgende ontwerpstap, het Voorlopig Ontwerp. We verwachten dat het Voorlopig Ontwerp eind 2023 klaar is. We vragen dan bewoners met ons mee te denken over de specifieke invulling van bijvoorbeeld groen en plaatsing van banken en fietsenrekken.

Planning

In de volgende tabel vindt u de planning tot en met de verwacht start in 2024

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2e en 3e kwartaal 2023Maken Voorlopig Ontwerp
2023-2024Maken Definitief Ontwerp en aannemer zoeken (aanbesteding)
2024Verwachte start van het werk

Overige activiteiten

Dit project gaat om het opnieuw inrichten van de Weerdsingel Oostzijde tussen de Vaaltbrug en de Hopakker. We werken aan meer projecten in de omgeving van de Weerdsingel.

Opnieuw inrichten omgeving Weerdsluis

Het deel van de Weerdsingel Oostzijde ten westen van de Hopakker maakt deel uit van de ‘gebiedsverkenning omgeving Weerdsluis’. In dat project kijken we hoe we de openbare ruimte rond de Weerdsluis meer kwaliteit kunnen geven. We nemen daarbij ook mee hoe we dit gebied kunnen aansluiten op de fietsroute over de singel.

Meer over opnieuw inrichten omgeving Weerdsluis

Fietsroute om de Noord

We werken dichtbij ook aan 'Fietsroute om de Noord'. Het gaat daar om het verbeteren van de fietsroute via de Herenweg-Kaatstraat-Adelaarstraat-Johannes de Bekastraat-Menno van Coehoornstraat-Griftpark. Samen met de Fietsroute om de Noord draagt de Weerdsingel-Oostzijde bij aan betere fietsroutes ten noorden van de binnenstad.

Meer over Fietsroute om de Noord

Hulp en contact Weerdsingel Oostzijde

Telefoon

14 030

E-mail

weerdsingeloz@utrecht.nl