Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren

In Parkwijk-Zuid willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. Met de buurtagenda kiezen we samen waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen.

Wat is een buurtagenda?

In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. We maken samen keuzes over waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dit schrijven we op in de buurtagenda. Dat doen we met duidelijke, haalbare acties.

Lees meer over het verbeteren van kansen in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn

Waarom Parkwijk-Zuid?

In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar Parkwijk-Zuid. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? We hebben gekeken naar Buurten in cijfers. Ook hebben we bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt geïnterviewd. Daaruit kwamen de volgende punten naar voren:

  • De sfeer in de buurt is een aandachtspunt. U geeft aan dat u niet altijd uw buren kent en elkaar moeilijk weet te vinden. Ook op straat wordt niet altijd gedag gezegd tegen elkaar.
  • U geeft aan dat er niet veel (speel)plekken zijn voor kinderen en jongeren. Er ligt vaak zwerfafval op straat.
  • Een aantal van u geeft aan dat parkeren en verkeer aandachtspunten zijn. Auto’s staan buiten de vakken geparkeerd en soms rijden mensen te hard.
  • Een aantal van u  vindt het gevoel van veiligheid in de buurt niet goed.
  • En ook verborgen armoede en sociale problemen bij mensen thuis is een probleem.

Op basis van deze punten willen we samen met u een buurtagenda maken.

Lees meer over het onderzoek naar Parkwijk-Zuid

Meedenken over buurtagenda

Woont of werkt u in Parkwijk-Zuid en wilt u meedenken over de agenda? Stuur dan een e-mail naar leidscherijn@utrecht.nl.

U kunt ook op DenkMee digitaal meedenken over de buurtagenda van Parkwijk-Zuid.

Wat hebben we al gedaan?

23 bewoners uit Parkwijk-Zuid en professionals van onder andere Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Sport Utrecht, politie en de gemeente zijn bij elkaar gekomen voor de aftrapbijeenkomst van de buurtagenda. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken: veiligheid, sfeer in de buurt, verkeer & parkeren, openbare ruimte, jeugd en jongeren.

Op ieder onderwerp was er de gelegenheid om met professionals in gesprek te gaan. Aan het einde hebben de gespreksleiders van ieder onderwerp een korte terugkoppeling aan de zaal gegeven:

  • Bij veiligheid wordt alertheid en signaleren van verdacht gedrag benoemd als belangrijk punt.
  • Bij het onderwerp sfeer in de buurt is er behoefte aan betrokkenheid van verschillende kanten. Er is behoefte aan iemand die contacten kan leggen, die mensen kent en die de weg weet om iets te organiseren.
  • Bij het onderwerp verkeer & parkeren wordt vooral de situatie rondom het winkelcentrum en rondom de scholen genoemd.
  • Bij het onderwerp openbare ruimte bespreken de aanwezigen dat de buurt als groen en schoon gezien wordt. Maar er is wel zwerfafval rond containers en de jongeren ontmoetingsplekken.
  • Bij het onderwerp jeugd en jongeren gaat het erover dat jongeren vaak niet op de hoogte zijn van wat er georganiseerd wordt in de buurt. Ook zou het wenselijk zijn om meer creatieve activiteiten voor jongeren te organiseren in het buurthuis.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst van 7 maart? Mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl.

8 bewoners, Dock, Portaal en de gemeente waren aanwezig. Als eerste blikten we kort terug op de eerste bijeenkomst van 7 maart. Hierna is er verder gesproken over de onderwerpen veiligheid en sfeer in de buurt. Bewoners zijn met ideeën gekomen om samen de veiligheid en de sfeer in de buurt te verbeteren. Eerst wordt er gesproken over veiligheid. Mensen geven aan dat ze het lastig vinden om incidenten te melden. Er wordt een idee geopperd om een veiligheidsbuurtapp in te stellen. En om een flyer te maken met uitleg over hoe je dingen kunt melden.

Daarna ging het over de sfeer in de buurt. Er is vraag naar sociale activiteiten in de wijk. Maar bewoners geven aan dat mensen in de buurt elkaar niet kennen. Iets ‘groots’ organiseren is dan lastig. Maar klein beginnen kan wel: een opruimactie, een kleedjesmarkt, gewoon met elkaar afspreken of een buurt sportdag. Er wordt nu gekeken wat mogelijk is. En er wordt voorgesteld om een appgroep te starten met bewoners en de wijkadviseur.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst van 3 april? Mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur