Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren

In Parkwijk-Zuid willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. Met de buurtagenda kiezen we samen waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. 

Wat is een buurtagenda?

In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. We maken samen keuzes over waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dit staat met duidelijke, haalbare acties in de buurtagenda. We blijven werken aan de buurtagenda. Zijn we klaar met een actie? Dan kijken we wat we daarna kunnen doen. Ook de onderwerpen kunnen veranderen, als dat nodig is.

Lees meer over het verbeteren van kansen in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn

Wat gaan we doen?

In Parkwijk-Zuid beginnen we met deze onderwerpen: elkaar kennen en helpen, meer aandacht voor jongeren en schone & veilige buurt. Bewoners en professionals vinden parkeren, (verkeers)veiligheid en hulp bij geldzaken ook belangrijke onderwerpen. Welke acties doen we? 

Elkaar kennen en helpen

 • 7 bewoners hebben een kerngroep gestart die samen gewenste acties in de buurt oppakken en sociale activiteiten organiseren.
 • We hebben een buurtvitrine in Parkwijk-Zuid geplaatst waarin we alle leuke activiteiten plaatsen. De vrijwilligers zorgen voor deze kast en de informatie. Hiermee willen we meer bekendheid geven aan initiatieven en activiteiten in Parkwijk-Zuid. Zodat ook andere bewoners mee kunnen doen. Heeft u ook een activiteit die in de buurtvitrine past? Stuur dan een e-mail naar infoparkwijkzuid@gmail.com
 • Er is meer aandacht voor Burendag, waardoor Burendag op verschillende plekken in de wijk, meer dan voorgaande jaren, feestelijk wordt gevierd. 
 • Samen deden we kerstpakketjes bij iedereen in de brievenbus, met daarbij de uitnodiging om mee te doen aan de Buurtagenda en het mooier maken van de buurt.
 • Bewoners zijn de Buurtband gestart. Zingen en muziek maken met jong en oud.
 • Buurtspreekuur: elke laatste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur bij het winkelcentrum van Terwijde (tegenover de Albert Heijn). Kom langs en bespreek wat er gebeurt in de buurt of in de wijk. De wijkadviseur van Terwijde, de politie, handhaving, DOCK, JoU en de Schone Stad Coach zijn aanwezig en geven antwoord op al uw vragen!
Video: buurtvitrine
Video: buurtspreekuur

Meer aandacht voor jongeren

 • SportUtrecht en JoU hebben meer aandacht voor jongeren in de Buurt. Ze organiseren extra activiteiten, zoals kickboxen voor meiden.
 • We ondersteunen het project GAAF. Dit is een project dat zelfverzekerdheid bij jongeren vergroot, gecombineerd met sporten en gezonde kookworkshops.

Schone en veilige buurt

 • Samen met bewoners en Academie10 zijn we gestart met een actie voor gedichten rondom ondergrondse containers, met als doel:
  • Jeugd verbinden met de buurt
  • Kunst in de openbare ruimte
  • Ontmoedigen verkeerd aanbieden afval
 • We zijn in gesprek met de afvalophaaldienst om de belangen van bewoners mee te geven.
 • We willen meertalig communiceren via stickers op ondergrondse containers.
 • Na signalen van de buurt hebben we de verkeerssituatie bij basisschool Al Amana veiliger gemaakt voor de kinderen rond breng- en haaltijd.

Opruimdag Terwijde en Parkwijk-Zuid

Poster met alle acties 

Wat we gaan doen in 2024 staat ook op een poster. U kunt de poster uitprinten zodat u de acties met andere bewoners kunt bespreken.

Bekijk de poster (pdf, 1,5 MB) 

Helpt of denkt u mee? Dan wordt de buurtagenda pas echt een succes! Mail naar leidscherijn@utrecht.nl, bel naar 14 030 of kom langs op het wijkbureau. Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven.

Waarom Parkwijk-Zuid?

In 2022 deden we onderzoek naar Parkwijk-Zuid. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? We keken naar Buurten in cijfers. Ook interviewden we bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt. Daaruit kwamen de volgende punten naar voren:

 • De sfeer in de buurt is een aandachtspunt. U geeft aan dat u niet altijd uw buren kent en elkaar moeilijk weet te vinden. Ook op straat wordt niet altijd gedag gezegd tegen elkaar.
 • U geeft aan dat er niet veel (speel)plekken zijn voor kinderen en jongeren. Er ligt vaak zwerfafval op straat.
 • Een aantal van u geeft aan dat parkeren en verkeer aandachtspunten zijn. Auto’s staan buiten de vakken geparkeerd en soms rijden mensen te hard.
 • Een aantal van u vindt het gevoel van veiligheid in de buurt niet goed.
 • En ook verborgen armoede en sociale problemen bij mensen thuis is een probleem.

Op basis van deze punten spraken we met bewoners en professionals en kozen we de ideeën en acties voor de buurtagenda.

Wat hebben we al gedaan?

Bijeenkomst met 5 bewoners, de sociaal makelaar DOCK, gebiedsconsultant Woonin en een medewerker en adviseur van wijkbureau Leidsche Rijn. We hebben plannen gemaakt voor 2 evenementen op Burendag 23 september 2023. Ook hebben we het idee besproken om 1 of 2 activiteiten-borden neer te zetten in de buurt. Hier kunnen posters van alle sociale activiteiten door JoU, DOCK, gelovige instellingen, enzovoorts worden opgehangen. De bewoners zorgen voor het beheer van de posters. Deze wens is er, omdat er best veel gebeurt in de wijk, maar het lastig is om hier centraal over te communiceren. Internet werkt voor veel buurtbewoners niet en lang niet iedereen komt in het buurtcentrum. De bewoners zien dit als een mooie eerste stap voor meer samenhang. Ook gezamenlijke beheer helpt daar bij.

8 bewoners, Dock, Portaal en de gemeente waren aanwezig. Als eerste blikten we kort terug op de eerste bijeenkomst van 7 maart. Hierna is er verder gesproken over de onderwerpen veiligheid en sfeer in de buurt. Bewoners zijn met ideeën gekomen om samen de veiligheid en de sfeer in de buurt te verbeteren. Eerst wordt er gesproken over veiligheid. Mensen geven aan dat ze het lastig vinden om incidenten te melden. Er wordt een idee geopperd om een veiligheidsbuurtapp in te stellen. En om een flyer te maken met uitleg over hoe je dingen kunt melden.

Daarna ging het over de sfeer in de buurt. Er is vraag naar sociale activiteiten in de wijk. Maar bewoners geven aan dat mensen in de buurt elkaar niet kennen. Iets ‘groots’ organiseren is dan lastig. Maar klein beginnen kan wel: een opruimactie, een kleedjesmarkt, gewoon met elkaar afspreken of een buurt sportdag. Er wordt nu gekeken wat mogelijk is. En er wordt voorgesteld om een appgroep te starten met bewoners en de wijkadviseur.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst van 3 april? Mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl.

23 bewoners uit Parkwijk-Zuid en professionals van onder andere Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Sport Utrecht, politie en de gemeente zijn bij elkaar gekomen voor de aftrapbijeenkomst van de buurtagenda. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken: veiligheid, sfeer in de buurt, verkeer & parkeren, openbare ruimte, jeugd en jongeren.

Op ieder onderwerp was er de gelegenheid om met professionals in gesprek te gaan. Aan het einde hebben de gespreksleiders van ieder onderwerp een korte terugkoppeling aan de zaal gegeven:

 • Bij veiligheid wordt alertheid en signaleren van verdacht gedrag benoemd als belangrijk punt.
 • Bij het onderwerp sfeer in de buurt is er behoefte aan betrokkenheid van verschillende kanten. Er is behoefte aan iemand die contacten kan leggen, die mensen kent en die de weg weet om iets te organiseren.
 • Bij het onderwerp verkeer & parkeren wordt vooral de situatie rondom het winkelcentrum en rondom de scholen genoemd.
 • Bij het onderwerp openbare ruimte bespreken de aanwezigen dat de buurt als groen en schoon gezien wordt. Maar er is wel zwerfafval rond containers en de jongeren ontmoetingsplekken.
 • Bij het onderwerp jeugd en jongeren gaat het erover dat jongeren vaak niet op de hoogte zijn van wat er georganiseerd wordt in de buurt. Ook zou het wenselijk zijn om meer creatieve activiteiten voor jongeren te organiseren in het buurthuis.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst van 7 maart? Mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur