Wijken Jongerenontmoetingsplek Middenwetering

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom maken we een jongerenontmoetingsplek aan het water bij de Middenwetering.

Hoe gaat het eruitzien?

We maken aan de oever een kade met een zitplek. Zo kunnen mensen hier vissen, of zitten aan het water. Op de helling komen brede betonnen trappen. En in de hoek een overkapping van maximaal 2 meter breed en 2 meter diep. De overkapping heeft 2 wanden van staal. In de wanden snijden we teksten uit als versiering. Er komen ook fietsklemmen en een prullenbak. Een wandelpad schuin op de heling maakt de plek ook toegankelijk voor mensen die niet gemakkelijk trappen kunnen lopen.

Bekijk hieronder het voorlopig ontwerp.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Hoe zijn bewoners betrokken?

Leerlingen van 15 en 16 jaar van het Niftarlake College maakten verschillende ontwerpen voor deze jongerenplek. Ze waren erg enthousiast over de locatie aan het water.

Op 28 september 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst in Castellum Hoge Woerd. Tijdens deze avond en tot half oktober 2021 konden mensen reageren op het voorlopig ontwerp.

Samenvatting reacties

Reactie gemeente

We hebben zorgvuldig en uitgebreid gekeken naar wat de beste locatie is voor de jongerenplekken door heel Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Dit deden we samen met specialisten van Veiligheid, de wijkagent, sociaal makelaars en jongerenwerk. Ook is gesproken met de jongeren zelf. Bij de keuze voor de locaties zochten we balans tussen de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid, de veiligheid en aantrekkelijkheid voor jongeren.

Reactie gemeente

Een jongerenvoorziening betekent niet dat jongeren hier voor overlast mogen zorgen. Bij normaal gebruik is dat ook niet het geval. Als er overlast is, wordt daartegen opgetreden. Net zoals dat op andere plekken gebeurt. We hebben afspraken gemaakt met de politie en Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) om de plek te beheren, onderhouden en veilig te maken en houden. Deze afspraken bespreken we maandelijks. Bij overlastmeldingen houden professionals de locatie in de gaten om de overlast te stoppen. We handhaven als dat nodig is. Ervaart u overlast? Meld het bij de politie per telefoon: 0900 8844.

Lees de beheerafspraken

Uw reactie

Goed dat er aandacht is voor plekken voor deze doelgroep, maar liever op een ander locatie die verder weg is van de woningen en dichter bij de McDonald’s die deze doelgroep aantrekt.

Reactie gemeente

De plek moet aantrekkelijk zijn voor jongeren tussen 12 – 18 jaar die even willen chillen met vrienden zonder ouders erbij, maar wel met sociale controle van de omgeving. De alternatieve plekken op het bedrijventerrein vinden wij niet geschikt, omdat er te weinig sociale controle vanuit de omgeving mogelijk is en daarmee te aantrekkelijk wordt voor groepen of individuen die juist uit zicht willen blijven.

 

Uw reactie

De locatie aan het water is niet geschikt voor een jongerenontmoetingsplek (JOP), omdat het geluid ver draagt over het water. Waardoor het geluid van de jongeren letterlijk te verstaan zal zijn bij de woonboten. Draai het huisje 180 graden waardoor geluidsoverlast naar de bestaande woningen minder wordt.

Reactie gemeente

De geluidsbelasting op de tegenoverliggende woonboten gaan we onderzoeken en we bekijken welke opties er zijn om dit eventueel te beperken. Het huisje draaien biedt geen oplossing omdat de wanden van het huisje van metaal zijn en opengewerkt.

 

Uw reactie

Het zwerfafval komt in het water terecht. Dat is moeilijk op te ruimen en het is een drinkwaterwingebied.

Reactie gemeente

Bij elke JOP wordt het zwerfafval dagelijks opgeruimd. We kijken of er extra maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat zwerfafval in het water terecht komt. Het water wordt gezuiverd voordat het drinkwater wordt.

 

Uw reactie

Deze jongerenplek vergroot de al aanwezige overlast van de oudere jongeren die er nu al zijn op het bedrijventerrein. Die hangen in de open parkeergarages waar ze drugs en drank gebruiken, zwerfvuil achterlaten en regelmatig hard racen op brommers en in auto’s op de Middenwetering. Ze zullen de jongere jeugd in de JOP negatief beïnvloeden. Het creëert een onveilige omgeving voor passanten lopend of op de fiets.

Reactie gemeente

Op de Wetering komt veel jeugd vanwege de aantrekkelijke winkels voor hen en ook een veelal s avonds verlaten bedrijventerrein is voor velen aantrekkelijk. Het Parkmanagement de Wetering, de gemeente, stichting Jongerenwerk Utrecht en politie werken dan ook nauw samen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken, het terrein te beheren, te onderhouden en veilig te maken en te houden. McDonalds en KFC zijn hierin ook actief. Parkmanagement doet iedere dag schoonmaakrondes om zwerfafval op de bekende plekken op te ruimen. Dit verloopt goed en wordt om de 3 maanden geëvalueerd.  Drugsgebruik hier wordt door de gemeente en politie niet geconstateerd. Waarschijnlijk verward men lachgas gebruik met drugsgebruik, wat hier inderdaad gebruikt wordt.  Lachgas is geen drugs en is niet verboden.

 

Uw reactie

Het leidt tot toename van jongeren op fietsers en scooters door de Burt Bacharachstraat met bijbehorende overlast; schreeuwen en zwerfvuil achterlatend.

Reactie gemeente

Het is een van de straten om vanuit de wijk naar het bedrijventerrein te komen. Jongeren mogen door deze straat rijden. Overlast veroorzaken, zoals hardschreeuwen en zwerfvuil achterlaten is niet toegestaan. Als iemand overlast ervaart, kan dat gemeld worden bij de politie per telefoon: 0900 8844.

Uw reactie

Deze jongerenplek ligt te dichtbij geluidsgevoelige bedrijven op deze zorgboulevard, zoals de dierenkliniek.

Reactie gemeente

De afstand tussen de bedrijven en de ligging van de jongerenplekken daarvan verwachten we niet dat, uitgaande van normale isolatie van de bedrijfsgebouwen, er geluiden van de jongeren binnen te horen zijn die sterk afwijken van de normale stedelijke geluiden die je op deze plek kan verwachten. Ook hiervoor geldt dat een jongerenvoorziening als deze, jongeren geen vrijbrief geeft voor overlast. Bij normaal gebruik is dat ook niet het geval. Als er overlast wordt veroorzaakt, wordt daartegen opgetreden, net zoals dat op andere plekken gebeurt.

Uw reactie

Het is geen fraai entree van deze buurt.

Reactie gemeente

De gemeente heeft eisen waaraan alle ontwerpen in de openbare ruimte aan moet voldoen, daaraan voldoet deze voorziening. Het huisje is speciaal voor de gemeente ontworpen door een ontwerper. Wij krijgen daarover van omwonenden ook complimenten, maar dat is ook iets subjectief.

 

Wanneer?

We onderzoeken nog hoe we enkele reacties van de buurt kunnen verwerken in het definitieve ontwerp. Als dit ontwerp voldoet aan alle eisen, plaatsen we het definitieve ontwerp op deze pagina. Daarna vragen we een omgevingsvergunning aan. Als de vergunning is goedgekeurd, kunnen we de plek aanleggen. We hopen dit in 2022 te doen.

Waar?

De zitplek ligt aan het water op de hoek van de Middenwetering en de Soestwetering, op het bedrijventerrein De Wetering.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur
Maandag tot en met vrijdag