Jongerenontmoetingsplek Middenwetering

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom maken we een jongerenontmoetingsplek aan het water bij de Middenwetering.

Hoe gaat het eruitzien?

We maken aan de oever een kade met een zitplek. Zo kunnen mensen hier vissen, of zitten aan het water. Op de helling komen brede betonnen trappen en in de hoek een overkapping van ongeveer 2 meter breed en 2 meter diep. De overkapping heeft 2 wanden van staal. In 1 wand komt een tekening gemaakt door een leerling van het Leidsche Rijn College als versiering. Er komen ook fietsklemmen en een prullenbak.

De wandelpad schuin op de helling maakt de plek ook toegankelijk voor mensen die niet gemakkelijk trappen kunnen lopen. Op basis van de reacties van de omgeving hebben we de ontmoetingsplek iets verplaatst langs de oever. Hij komt meer naar het noorden en is kleiner gemaakt met minder zitbanken.

Bekijk hieronder het definitieve ontwerp.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Hoe zijn bewoners betrokken?

  • Leerlingen van 15 en 16 jaar van het Niftarlake College maakten verschillende ontwerpen voor deze jongerenplek. Ze waren erg enthousiast over de locatie aan het water.
  • Op 28 september 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst in Castellum Hoge Woerd. Tijdens deze avond en tot half oktober 2021 konden mensen reageren op het voorlopige ontwerp (zie afbeelding). De ontvangen reacties verwerkten we in het definitieve ontwerp.
  • In het voorjaar van 2022 kon iedereen die gereageerd had op het voorlopig ontwerp, meedenken in een ontwerpsessie. De sessie was om het ontwerp op de huidige locatie aan te passen en verbeteren. Een deel van deze mensen deed ook mee aan geluidstesten op de locatie.
  • Voor deze jongerenvoorziening hebben we een omgevingsvergunning gekregen. We kregen hier 3 reacties op. Deze reacties hadden geen gevolgen voor de plannen.

Samenvatting reacties

Reactie gemeente

We hebben zorgvuldig en uitgebreid gekeken naar wat de beste locatie is voor de jongerenplekken door heel Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Dit deden we samen met specialisten van Veiligheid, de wijkagent, sociaal makelaars en jongerenwerk. Ook is gesproken met de jongeren zelf. Bij de keuze voor de locaties zochten we balans tussen de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid, de veiligheid en aantrekkelijkheid voor jongeren.

Andere locaties

We hebben andere locaties voor de jongerenplek bekeken die mensen hadden voorgesteld. Bij enkele plekken samen met hen die het idee deelden. De plekken waren niet geschikt omdat:

  • ze te dichtbij woningen zijn;
  • niet goed bereikbaar zijn voor schoonmaak- en veiligheidsdiensten;
  • en/of de sociale controle er onvoldoende is.

Reactie gemeente

Een jongerenvoorziening betekent niet dat jongeren hier voor overlast mogen zorgen. Bij normaal gebruik is dat ook niet het geval. Als er overlast is, wordt daartegen opgetreden. Net zoals dat op andere plekken gebeurt. We hebben afspraken gemaakt met de politie en Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) om de plek te beheren, onderhouden en veilig te maken en houden. Deze afspraken bespreken we maandelijks. Bij overlastmeldingen houden professionals de locatie in de gaten om de overlast te stoppen. We handhaven als dat nodig is. Ervaart u overlast? Meld het bij de politie per telefoon: 0900 8844.

Lees de beheerafspraken

Uw reactie

Goed dat er aandacht is voor plekken voor deze doelgroep, maar liever op een ander locatie die verder weg is van de woningen en dichter bij de McDonald’s die deze doelgroep aantrekt.

Reactie gemeente

De plek moet aantrekkelijk zijn voor jongeren tussen 12 – 18 jaar die even willen chillen met vrienden zonder ouders erbij, maar wel met sociale controle van de omgeving. De alternatieve plekken op het bedrijventerrein vinden wij niet geschikt, omdat er te weinig sociale controle vanuit de omgeving mogelijk is en daarmee te aantrekkelijk wordt voor groepen of individuen die juist uit zicht willen blijven.

Uw reactie

De locatie aan het water is niet geschikt voor een jongerenontmoetingsplek (JOP), omdat het geluid ver draagt over het water. Waardoor het geluid van de jongeren letterlijk te verstaan zal zijn bij de woonboten. Draai het huisje 180 graden waardoor geluidsoverlast naar de bestaande woningen minder wordt.

Reactie gemeente

We verplaatsen de JOP iets langs de oever richting het noorden. Zo zit er minder water en meer land tussen de plek waar de JOP komt en de woonboten. Dit vermindert de geluidsoverdracht over het water. Op deze nieuwe locatie hebben we de geluidsbelasting op de tegenoverliggende woonboten en bedrijven samen met een groep bewoners onderzocht.

We hebben getest of het water maakt dat geluiden van jongeren bij de woonboten en nabijgelegen bedrijven te horen zijn. Dat bleek niet het geval. Bij de woonboten en de bedrijven was er geen geluidsoverlast van betekenis. Het huisje draaien is geen oplossing, omdat de wanden van het huisje van metaal zijn en opengewerkt.

Uw reactie

Het zwerfafval komt in het water terecht. Dat is moeilijk op te ruimen en het is een drinkwaterwingebied.

Reactie gemeente

Bij elke jongerenontmoetingsplek (JOP) wordt het zwerfafval dat op de zitplek en vooraan in het riet ligt dagelijks opgeruimd. Het zwerfvuil dat in het water terecht komt, blijft daar liggen en drijft niet weg. We verplaatsen de JOP waardoor het nu in een inham ligt waar het water stilstaat. De beheerder van deze plek zorgt ervoor dat al het vuil in het water (binnen 1 meter vanaf de kant) eruit wordt gevist en afgevoerd. Dit gebeurt niet dagelijks, maar als er veel zwerfvuil in ligt. Het water wordt gezuiverd voordat het drinkwater wordt.

Uw reactie

Deze jongerenplek vergroot de al aanwezige overlast van de oudere jongeren die er nu al zijn op het bedrijventerrein. Die hangen in de open parkeergarages waar ze drugs en drank gebruiken, zwerfvuil achterlaten en regelmatig hard racen op brommers en in auto’s op de Middenwetering. Ze zullen de jongere jeugd in de JOP negatief beïnvloeden. Het creëert een onveilige omgeving voor passanten lopend of op de fiets.

Reactie gemeente

Op De Wetering komt veel jeugd vanwege de aantrekkelijke winkels. Ook een verlaten bedrijventerrein is aantrekkelijk voor jongeren in de avond. Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn, de gemeente, stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) en de politie werken nauw samen. Om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken, het terrein te beheren, te onderhouden en veilig te maken en te houden. McDonald’s en KFC zijn hierin ook actief.

De politie heeft acties ondernomen om de straatraces te verminderen. Zo zijn er boetes opgelegd en enkele rijbewijzen ingenomen. Basic Fit heeft haar parkeerplek alleen toegankelijk gemaakt voor leden. Autobestuurders die met andere doelen dan sporten bij Basic Fit komen, kunnen hier niet meer parkeren.

Het parkmanagement doet iedere dag schoonmaakrondes om zwerfafval op de bekende plekken op te ruimen. Dit verloopt goed en wordt om de 3 maanden geëvalueerd. Drugsgebruik hier wordt door de gemeente en politie niet geconstateerd. Waarschijnlijk verwart men lachgasgebruik met drugsgebruik, wat hier inderdaad gebruikt wordt. Lachgas is wel schadelijk voor de gezondheid, maar het is officieel geen drugs en dus niet verboden.

Uw reactie

Het leidt tot toename van jongeren op fietsers en scooters door de Burt Bacharachstraat met bijbehorende overlast; schreeuwen en zwerfvuil achterlatend.

Reactie gemeente

De Burt Bacharachstraat is een van de straten om vanuit de wijk naar het bedrijventerrein te komen. Jongeren mogen door deze straat rijden. Maar overlast veroorzaken, zoals hard schreeuwen en zwerfvuil achterlaten, is niet toegestaan. De gemeente maakt de straten incidenteel schoon. Bij veel zwerfvuil in de straat kunt u online een melding doen of via het telefoonnummer 14 030. Hoe te handelen bij de overige overlast en wat veiligheidspartners daarmee doen leest u in de beheerafspraken voor de JOP’s.

Uw reactie

Deze jongerenplek ligt te dichtbij geluidsgevoelige bedrijven op deze zorgboulevard, zoals de dierenkliniek.

Reactie gemeente

We hebben samen met een groep bewoners geluidstesten gedaan. Op 2 tijdstippen (begin van de avond en laat op de avond) testten we het geluid van stemmen, muziek en motorgeluiden vanaf de zitplek bij de woningen en bij de bedrijven. Hieruit bleek dat er geen significante geluidsoverlast wordt ervaren. Dit is geen vrijbrief voor jongeren om overlast te veroorzaken. Als u overlast ervaart, leest u in de beheerafspraken wat u kunt doen en hoe de veiligheidspartners daarmee omgaan.

Uw reactie

Het is geen fraai entree van deze buurt.

Reactie gemeente

De gemeente heeft eisen waaraan alle ontwerpen in de openbare ruimte aan moet voldoen, daaraan voldoet deze voorziening. Het huisje is speciaal voor de gemeente ontworpen door een ontwerper. Wij krijgen daarover van omwonenden ook complimenten, maar dat is ook iets subjectief.

Wanneer?

De aannemer verwacht in de week van 6 of 13 november te starten met de uitvoering.

Waar?

De zitplek ligt aan het water op de hoek van de Middenwetering en de Soestwetering, op het bedrijventerrein De Wetering.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag