Wijken Ontmoetingsplek Archeologiepark (Langerak)

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom komt in het Archeologieplek een ontmoetingsplek voor jongeren.

Hoe gaat het eruitzien?

We hebben een voorlopig ontwerp gemaakt. Naast het voetbalveld in het park komt een dug-out met een dakje, een paar freerun-toestellen en een wifi-paal. Bekijk hieronder het voorlopig ontwerp.

Hoe zijn bewoners betrokken?

In februari 2020 presenteerden we het ontwerp. Omwonenden en scholen om het park gaven aan graag verder met de gemeente in gesprek te gaan over de locatie en het ontwerp. Dit gaan we doen. Reacties die we al eerder ontvingen over de locatie en het ontwerp nemen we dan ook mee.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Wanneer?

We gaan in gesprek met omwonenden en de scholen om het park. We weten nog niet precies wanneer.

Waar?

Het park ligt bij de Akkrumerraklaan in Leidsche Rijn.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag