Wijken Ontmoetingsplek Archeologiepark (Langerak)

In het Archeologiepark komt een ontmoetingsplek voor jongeren.

Hoe gaat het eruitzien?

In het voorlopig ontwerp dat in februari 2020 is gepresenteerd aan bewoners, zou naast het voetbalveld in het park een dug out komen met een dakje, enkele freerun-toestellen en een wifi-paal. Er is echter veel kritiek op de locatie en de invulling van dit eerste ontwerp. Bewoners en scholen hebben aangegeven graag verder met de gemeente in gesprek te gaan hierover. We starten hiervoor een participatieproces op. Reacties die al zijn ingediend, nemen we hierin mee. Het uitgangspunt daarbij is dat er voorzieningen voor jongeren in het park nodig zijn.

Bekijk het voorlopig ontwerp:

Wanneer?

In het voorjaar van 2021 gaan we met bewoners en scholen in gesprek.

Waar?

Het park ligt bij de Akkrumerraklaan in Leidsche Rijn.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Lees hoe we bewoners betrekken

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur