Ontmoetingsplek in Archeologiepark

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom komt in het Archeologieplek (Langerak) een ontmoetingsplek voor jongeren.

Waar komt de plek en wat komt er?

We hebben samen met de buurt, alle partners in Kindercluster Voorn en de jongeren gezocht naar de beste plek voor jongeren in het park. Deze partijen kwamen met 3 geschikte locaties en vervolgens hebben ze de beste locatie bepaald.   

Uit alle reacties van de buurt blijkt locatie 3 'aan het water' de voorkeur te hebben. Achter de sportzaal Voorn is een groen gebied tussen de bomen en aan het water. Hier komt een klein schuilhuisje op een betonnen plaat van 2 meter breed en 3 meter lang. Er komt ook een prullenbak bij het huisje. De fietsnietjes staan al aan de andere kant van het fietspad. Er komt een wilg aan de waterkant dichtbij het huisje. Aan de andere kant van het fietspad in het park komt een nieuwe strook met planten: vlinderstruiken, kruisbessen, gele kornoelje en de hazelaar.

Ontwerp 3

Dit is de beste plek omdat:

 1. Er bij deze locatie een scheiding is tussen sportende en rondhangende niet-sportende jongeren, waardoor beide groepen geen last hebben van elkaar. Bij gecombineerd gebruik is gebleken dat sommige sporters afhaken.
 2. Schoolkinderen niet op deze locatie spelen en daarom ook geen last hebben van eventueel nog aanwezige afval. Bij de andere 2 locaties is dat wel het geval. 

Hoe zijn bewoners betrokken?

 • In 2019 deden leerlingen van 15 en 16 jaar van het Niftarlake College onderzoek naar een geschikte locatie in het park. Ook maakten zij verschillende ontwerpen voor de jongerenplek.
 • In februari 2020 presenteerden we een locatie met ontwerp. (zie ontwerp hiernaast). Omwonenden en de scholen gaven toen aan dat zij betrokken wilden zijn bij de keuze voor de locatie en een compacter ontwerp. Het vervolg stelden we uit vanwege renovatie van het park en van de scholen en corona.
 • Begin februari 2023 startten we weer om te zoeken naar de beste plek voor jongeren in het park. Dit deden we samen met de buurt, alle partners in Kindercluster Voorn en de jongeren. Alle betrokken partijen konden andere mogelijk geschikte locaties voor een jongerenplek in het Archeologiepark doorgeven.
 • De oproep om mee te denken leidde tot bezwaar van een groep buurtbewoners in maart 2023. Zij waren tegen de komst van een jongerenplek, omdat ze bang waren voor overlast. Wijkwethouder Eelco Eerenberg sprak op locatie met deze bewoners, bekeek samen de situatie en luisterde naar de bezwaren. Hij meldde dat we wel een jongerenontmoetingsplek willen, om de jongeren die al jarenlang dit park bezoeken een plek te geven om elkaar te ontmoeten. Er komen duidelijke maatregelen om overlast tegen te gaan. Ook komt er een evaluatiegesprek met deze bewoners als de ontmoetingsplek er 1 jaar staat.
 • In augustus 2023 waren er 3 geschikte locaties in het park aangedragen door de buurt. Iedereen kon zijn argumenten voor of tegen de 3 locaties aangeven. Op basis van alle reacties uit de buurt (zie samenvatting hieronder) bleek er een duidelijke voorkeur voor locatie 3, de plek aan het water. Dit betekent dat niet gekozen is voor de locatie waar de meeste mensen positief op reageerden.  
 • Een groep betrokken bewoners heeft meegedacht over de beheerafspraken voor deze JOP. Samen met hen hebben we bepaald hoe we het evaluatiegesprek beoordelen. Deze regels noemen we de evaluatiecriteria. Het evaluatiegesprek komt er als de JOP er 1 jaar staat.

Samenvatting van 44 reacties op de 3 locaties

Redenen voor

 • Ligt verder weg van de woningen dan de andere locaties.
 • Jongeren vinden deze plek het gezelligste.
 • Mogelijkheid om ook sportief bezig te zijn.

Redenen tegen

 • Leerlingen gebruiken het voetbalveld ook onder schooltijd. Twee verschillende functies zo dicht bij elkaar is daarom niet gewenst.
 • Te dicht bij speelplekken van jongere kinderen.
 • Het stoort sportende kinderen/jongeren.
 • Omwonenden hebben al overlast van voetbalwedstrijden.

Tips voor verbetering

 • Er een groene haag omheen zetten.

Redenen voor

 • Erg aantrekkelijk voor jongeren.
 • Het heeft een open karakter.
 • Mogelijkheid om ook sportief bezig te zijn.

Redenen tegen

 • Te dichtbij woningen: omwonenden kunnen nu al ’s nachts niet slapen van geluid.
 • Te dicht bij speelplekken van jongere kinderen.
 • Leerlingen kunnen in pauzes last hebben van achtergebleven gevaarlijk zwerfafval.
 • Omwonenden hebben al genoeg overlast van jongeren die basketballen/sporten met harde muziek en vaak ook met de scooter aankomen.

Tips voor verbetering

 • Extra groen plaatsen tegen geluidsoverlast.

Redenen voor

 • De meeste scheiding tussen sportende en rondhangende niet-sportende jongeren waardoor beide groepen geen last hebben van elkaar. Bij gecombineerd gebruik blijkt dat de sporters afhaken.
 • Schoolkinderen gebruiken locatie 3 niet om te spelen in de pauzes in tegenstelling tot de 2 andere locaties.
 • Locatie 3 is afgelegen maar wel goed zichtbaar vooral vanaf de Langerakbaan.
 • Omwonenden hebben bij deze locatie weinig last van galmend geluid in de avond (bij locatie 1 en 2 is er wel overlast van galmend geluid).
 • Makkelijk planten te plaatsen omdat het geen archeologisch rijksmonument is.

Redenen tegen

 • Vergeleken met locatie 1 en 2 is er bij locatie 3 weinig ruimte voor jongeren zich te vermaken/ontspannen en te sporten.
 • Jongeren hebben het gevoel bij deze locatie dat ze voortdurend worden bekeken en in de gaten worden gehouden.
 • Bij deze locatie is er kans dat er zwerfafval in het water wordt achtergelaten. Het schoon houden in en aan het water is lastig.
 • Sporters in de gymzaal kunnen last hebben of een onveilig gevoel krijgen tijdens het sporten, omdat de gymzaal een glazen pui heeft.

Tips voor verbetering

 • Een picknicktafel zonder overkapping, dan is de kans groter dat het opgeruimder en sociaal veiliger is. Daarnaast kunnen wachtende ouders een picknicktafel ook overdag gebruiken. Maar jongeren willen juist liever een schuilhuisje tegen wind, regen en inkijk.
 • Locatie 1 ligt het dichts bij woningen: locatie 1 ligt op ruim 90 meter, locatie 3 op ruim 60 meter en locatie 2 ligt het dichts bij woningen: circa 50 meter.
 • Geen toezicht: Bij alle locaties is toezicht vanuit de buurt en straat mogelijk. Anders hadden we de plek van tevoren afgekeurd.
 • Meer kans op vernieling, omdat deze locatie dichtbij het schoolplein is: alle locaties liggen dichtbij het schoolplein.
 • Onveilige doorgang op fietspad: alle 3 de locaties liggen langs fiets- en/of voetpaden. Jongeren vormen over het algemeen niet een gevaar voor mensen die er langs lopen of fietsen. Voor mensen die het onprettig vinden om langs een JOP te gaan zijn er andere routes in het park.
 • Goed en makkelijk bereikbaar voor jongeren vanuit omliggende wijken: alle locaties zijn goed bereikbaar.
 1. Hoe is het toezicht en schoonmaken van de plek geregeld?
  We maken de plek en de directe omgeving regelmatig schoon. Dit hangt af van het gebruik van de plek. We legen prullenbakken en ruimen zwerfvuil rondom de plek op. De veiligheidspartners houden elke dag toezicht op de JOP’s tijdens hun ronden door de wijk. Voor jongerenwerkers en wijkagenten jeugd zijn dit ook plekken waar ze jongeren vinden om mee in gesprek te gaan. Lees meer over de afspraken en beheer JOP's.
 2. Wat doet de gemeente tegen watervervuiling als locatie 3 wordt gekozen?
  We vissen het vuil in het water (binnen 1 meter vanaf de kant) regelmatig eruit en voeren dit af. Dit gebeurt niet elke dag, maar als er veel zwerfvuil in ligt.
 3. Er staan in de buurt al een paar JOP’s. Is dat niet voldoende of goed genoeg?
  Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Bijna 40% van de jongeren uit Utrecht woont in deze wijken. Jongeren willen elkaar ontmoeten, maar er zijn nu onvoldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Door voldoende en verschillende plekken te maken, en over de wijken te verdelen, kunnen jongeren elkaar daar ontmoeten..
 4. In hoeverre zijn gebruikers van gymzaal meegenomen in de participatie?
  De verhuurder van de sporthal was ook uitgenodigd en heeft ook een reactie gestuurd.
 5. Hoe gaat de evaluatie van de JOP plaatsvinden?
  Als de JOP 1 jaar in het park staat komt er een evaluatiegesprek met de wijkwethouder van Leidsche Rijn en vertegenwoordigers van de buurt. Samen met de vertegenwoordigers van de buurt zijn de evaluatiecriteria voor het evaluatiegesprek bepaald.
 6. Kan politie ook optreden als er na 22.00 uur gesport wordt op het basketbalveld?
  De politie kan na 22.00 uur optreden als er sprake is van overlast.
 7. Kunnen de hekken van het schoolplein aan de achterzijde vervangen worden door hogere hekken en op slot gaan, zodat jongeren niet over het schoolplein heen gaan met fietsen, scooters e.d.?
  Als locatie 3 gekozen wordt.
  De gemeente heeft besproken met de schoolleiding  dat we de cilindersloten zullen vernieuwen, zodat de school weer een sleutel heeft en het hek op slot kan doen. Dan is het niet mogelijk om via het schoolplein rondjes te gaan rijden. Het hek verhogen raden we af, je kan aan de andere kant gewoon het plein op. Ook kunnen dergelijke maatregelen eerder een tegengestelde reactie opleveren. He wordt juist uitdagend om er toch overheen te gaan.  Kinderen achter hoge hekken laten spelen heeft ook niet onze voorkeur.
 8. Worden ouders van overlast gevende jongeren betrokken bij hun gedrag?
  Als jongeren veel overlast geven, kan de politie of handhaver er voor kiezen om in gesprek te gaan met de ouders.  Als minderjarigen een bekeuring krijgen, informeren zij de ouders.

Alle reacties

U kunt alle reacties (anoniem gemaakt) opvragen bij ruimtevoorjongeren@utrecht.nl.

Wanneer?

We verwachten de plaatsing van het huisje en de planten in mei 2024. We zetten de JOP 1 jaar neer voor een proefperiode. Na een positieve evaluatie gaan we een omgevingsvergunning aanvragen, zodat de JOP er 10 jaar mag staan.

Waar komt het?

In het Archeologiepark aan het water langs de Langerakbaan.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag