Ontmoetingsplek Archeologiepark (Langerak)

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom komt in het Archeologieplek 1 ontmoetingsplek voor jongeren.

Waar komt de plek en wat komt er?

We zoeken samen met de buurt en scholen bij het park naar de beste plek voor jongeren in het park. Dit hebben we zo met hun afgesproken. Samen met de schoolleiders, buitenschoolse opvang van Kindercluster Voorn, de wijkagent, jongerenwerk en het wijkbureau hebben we gekeken naar geschikte locaties. We hielden hierbij rekening met de afstand tot de woningen. En de locatie moet aantrekkelijk zijn voor jongeren.

Hieruit kwamen 2 mogelijk geschikte locaties. Per locatie hebben we ook een idee voor hoe het eruit kan gaan zien. Samen met omwonenden en jongeren bepalen we welke locatie het meest geschikt is:

  1. bij het voetbalveld een overkapping met prullenbak op de bestaande trappen. Zie ontwerp 1.
  2. bij het basketbalveld een picknickbankje met overkapping en prullenbak. Zie ontwerp 2.

Ontwerp 1

Ontwerp 2

Hoe betrekken we bewoners ?

We gaan met omwonenden van het Archeologiepark in gesprek over de beste locatie en het ontwerp van de plek. Omwonenden konden tot en met 28 februari 2023 andere mogelijk geschikte locaties voor een jongerenplek in het Archeologiepark doorgeven.  We ontvingen daarvoor geen reacties.  

Ook vragen we jongeren die het park bezoeken naar hun reactie. Met deze reacties bepalen we welke locatie en ontwerp het meest geschikt is. 

Meedenkavond 7 maart 2023

We gaan in gesprek met buurtbewoners over de 2 locaties en de ontwerpen. U kunt dan ook redenen aangeven vóór en tegen de verschillende locaties.

  • Wanneer: 7 maart 2023
  • Hoe laat: tussen 18.00 en 20.00 uur, er is geen vast programma.
  • Waar: bouwspeeltuin Voorn in het Archeologiepark, Akkrumerraklaan 31

Reageren tot en met 21 maart 2023

Kunt u niet aanwezig zijn bij de meedenkavond? Maar wilt u wel reageren? Mail dan voor 21 maart 2023 uw redenen vóór en tegen de locaties naar: ruimtevoorjongeren@utrecht.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie voor en tegen de 2 locaties plaatsen we anoniem op deze webpagina. Als uit alle reacties uit de buurt een duidelijke voorkeur komt voor 1 van de locaties, dan kiezen we die plek. We kiezen dus niet de locatie waar de meeste mensen positief op reageren. We kijken goed naar de redenen voor en tegen de locaties. Is er geen duidelijke voorkeur? Dan kiest wijkwethouder Eelco Eerenberg de locatie voor de jongerenplek.

Waar?

Dit park ligt ten zuiden van de Langerakbaan en wordt aan de oost- en zuidkant begrenst door de Akkrumerraklaan en aan de westkant door de woningen die liggen aan de Galgenraklaan en Grietmansraklaan. De scholen en het schoolplein zijn geen onderdeel van het park.

Wat is er al gebeurd?

  • Eind 2020 zochten we samen met de schoolleiders van de scholen, de wijkagent, jongerenwerk en het wijkbureau opnieuw naar geschikte locaties in het park. Hieruit kwamen 2 geschikte locaties. We wilden ook met bewoners in gesprek over locaties. Door corona en vanwege de verbouwing van de scholen stelden we dit uit.
  • In februari 2020 presenteerden we een locatie met ontwerp. (zie ontwerp hiernaast). Omwonenden en de scholen gaven toen aan dat zij betrokken wilden zijn bij de keuze voor de locatie en een compacter ontwerp.
  • In 2019 deden leerlingen van 15 en 16 jaar van het Niftarlake College onderzoek naar een geschikte locatie in het park. Ook maakten zijn verschillende ontwerpen voor de jongerenplek.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag