Ontmoetingsplek voor jongeren: afspraken beheer

We hebben met verschillende afdelingen en veiligheidspartners afspraken voor de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Dit zijn algemene afspraken over het beheer en onderhoud. Per plek kunnen we afspraken op maat toevoegen.

Waarom hebben we afspraken?

Met onze afspraken maken we duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van de plekken zodat ze schoon, heel en veilig zijn. Dit is het technische beheer. Maar het gaat ook om sociaal beheer. Waar komen klachten en meldingen terecht? Hoe gaan we daar mee om en hoe werken we samen met de veiligheidspartners? De politie en de gemeente houden alle meldingen bij en bespreken ze.  

Wie werken er samen?

 • Openbare Orde en Veiligheid (OOV - Gemeente Utrecht)
 • Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH - Gemeente Utrecht)
 • Beheer Openbare Ruimte (BOR - Gemeente Utrecht), afdeling Spelen
 • Wijkonderhoud en Service (W&S - Gemeente Utrecht)
 • Wijken (Gemeente Utrecht)
 • Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU)
 • Politie Utrecht
 • Bij Jongerenontmoetingsplek Middenwetering: Parkmanagement de Wetering en particuliere beveiliger VMB

Beheerafspraken

Gemeente Utrecht

 1. We plaatsen een bord met spelregels bij de ontmoetingsplek.
 2. We maken de plek en de directe omgeving regelmatig schoon. Dit hangt af van het gebruik van de plek. We legen prullenbakken en ruimen zwerfvuil rondom de plek op.
 3. Als het nodig is, laten we 2 keer per jaar de plek goed schoonmaken door een schoonmaakbedrijf (hogedrukreiniging).
 4. We zorgen ervoor dat de plekken heel en veilig zijn. We controleren op schade en repareren als het nodig is.
 5. Bij het expres kapot maken (vandalisme) doen we altijd aangifte.
 6. We dragen als beheerder de kosten voor het repareren en vragen dit terug, als dit mogelijk is, aan diegene die de schade heeft veroorzaakt.
 7. Alle meldingen over een plek die bij ons en de politie binnenkomen, houden we bij.
 8. Elke maand bespreken we de plekken met overlast in de wijk in het jeugdoverleg (politie, JoU en gemeente). Als het nodig is, volgen acties.
 9. De inzet van politie, JoU en VTH stemmen we af in het jeugdoverleg. Hierbij kijken we naar de meldingen van professionals en omwonenden.
 10. Het wijkbureau onderhoudt het contact met omwonenden of ondernemers als overlast vaker voorkomt.

JoU (jongerenwerk)

 1. De ontmoetingsplekken zijn bekend bij JoU.
 2. JoU is op straat aanwezig en organiseert op een aantal plekken in de wijk activiteiten. De ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor het jongerenwerk.
 3. JoU deelt wat zij opmerken in het jeugdoverleg.

Politie of wijkagent

 • De politie zet jeugdwijkagenten in om contact te leggen en te onderhouden met jongeren. Bij jeugdoverlast en –criminaliteit speelt een jeugdwijkagent een coördinerende rol en is aanspreekpunt binnen het team van de politie en voor de veiligheidspartners. De jeugdwijkagent is ook het aanspreekpunt vanuit politie voor deze plekken.
 • Overlast kunt u melden bij de politie via 0900 - 88 44 (of 112 als er sprake is van een verdachte situatie). De politie neemt altijd contact op met de melder.

Wat kunt u als bewoner doen?

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag