Wijken Sport- en ontmoetingsplek Máximapark

In het Máximapark komt een ontmoetingsplek voor jongeren.

Hoe gaat het eruitzien?

Er komt een sportcontainer naast de bestaande zitplek. Ook komen er enkele extra zitelementen, fietsnietjes en een afvalbak.

Bekijk het definitieve ontwerp (klik op de afbeelding voor een grotere versie):

Wanneer?

Het ontwerp is verder uitgewerkt en er is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. De vergunning is tijdelijk voor maximaal 2 jaar. Bekijk de bekendmaking van de omgevingsvergunning.

De uitvoering kan van start gaan zodra de vergunning onherroepelijk is. Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Waar?

We hebben gezocht naar de beste locatie voor een mobiele sportplek. Een toestel op het lint  bij het activiteitenterrein is vooralsnog ongewenst. Daarom is gezocht naar een alternatieve plek en is gekozen voor de bestaande ontmoetingsplek. Op deze plek zal in de toekomst woningen worden gebouwd. Dan zal de jongerenplek worden verplaatst.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Het Parkberaad van het Máximapark betrekken en raadplegen we bij verdere uitwerking van de plek en het ontwerp.

Lees hoe we bewoners verder betrekken

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur