Sportplek Zonnedauw

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds.

Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom vergroten we het sportaanbod op de bestaande speel- en sportplek aan de Zonnedauw.

Hoe ziet het eruit?

Na opknappen en uitbreiden van de sportplek vindt u op deze plek:

 • 2 veldjes voor voetbal, basketbal en hockey.
 • Kleine heuvels met free runelementen bij de sportvelden.
 • Een fietscrossbaantje van 250 meter lang op kleine heuveltjes.
 • Een zitplek met enkele grote keien met zicht op het water en in het verlengde van de Kaardebol.
 • 2 halfverharde wandelpaden erbij, zodat er meer ommetjes mogelijk zijn.
 • Op het asfaltpad over de hele groenstrook  zijn afstandsstrepen (om de 50 meter) voor hardlopers. Langs dit pad zijn bordjes met beweegtips op de bankjes.
 • 31 nieuwe bomen.

Op deze plek staan ook een kabelbaan, een klimrek en het volleybalveld.

Hoe zijn bewoners betrokken?

In 2019 vroegen we omwonenden om mee te delen over hoe wij het voetbal- en basketbalveld aantrekkelijker kunnen maken. Het project kon toen helaas niet verdergaan, omdat er niet genoeg geld was om het aan te passen. Nu kunnen we het hele veld aanpakken. De reacties die we in 2019 kregen hebben we verwerkt in het ontwerp.

Op 28 september 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst in Castellum Hoge Woerd. Tijdens deze avond en tot half oktober 2021 konden mensen reageren op het voorlopig ontwerp. Met deze reacties passen we het ontwerp aan:

 • We halen de urban dance ground weg uit het ontwerp. We maken tekens op het asfaltpad voor hardlopers. De urban dance ground willen we op een andere plek in de wijk maken.
 • Op een paar bankjes plaatsen we een klein bordje met een beweegtip.
 • De extra zitplek aan het water verplaatsen we richting de burg, in het verlengde van de Kaardebol.
 • Om voor de jongeren een aantrekkelijke plek te maken is het belangrijk dat de verschillende sporten dichtbij elkaar liggen. Daarom verspreiden we de voorzieningen niet verder.

Lees alle reacties op het voorlopig ontwerp:

Reactie omgeving

We ontvingen positieve reacties over de komst van de nieuwe sportvoorzieningen, de heuveltjes en het extra groen. We ontvingen van 2 huishoudens een reactie dat zij deze voorzieningen liever niet hier hebben.

Reactie gemeente

We zijn blij met de positieve reacties uit de omgeving. Uitbreiding van het sportaanbod voor jongeren is namelijk noodzakelijk. Aan de Zonnedauw is er ruimte om het sportaanbod uit te breiden. We delen het bestaande sportveld op in verschillende zones voor verschillende sporten waaraan behoefte is: voetbal, basketbal, hockey en freerunnen. Daaraan voegen we een fietscrossbaan toe.

Reactie omgeving

Verspreid de voorzieningen meer over de gehele groenstrook. De concentratie van alle nieuwe voorzieningen op de plek van de huidige voorzieningen zal leiden tot toename overlast voor de omwonenden.

Reactie gemeente

We kunnen deze wens zo invullen:

 • We halen de urban dance ground uit dit ontwerp. We gaan voorstellen deze op een andere plek in de wijk te maken.
 • In plaats van de urban dance ground maken we op het asfaltpad over de hele groenstrook afstandstrepen voor hardlopers. Langs dit pad komen bordjes op de bankjes met daarop beweegtips. Zo komen we tegemoet aan de wensen van diverse mensen op de informatieavond. Zij vroegen om meer sportaanbod dat geschikt is voor volwassenen.
 • De extra zitplek aan het water verplaatsen we richting de brug in het verlengde van de straat Kaardebol.
 • Er liggen verschillende voorzieningen verspreid over deze strook. Er is een speelplek voor kleine kinderen. Sinds zomer 2021 is er een jongerenontmoetingsplek aan de andere kant van de plas.
 • Om voor de jongeren een aantrekkelijke plek te maken is het belangrijk dat verschillende sporten dichtbij elkaar liggen. Daarom verspreiden we de voorzieningen niet nog verder.

Reactie omgeving

Combineer de extra zitplek aan het water niet met de kabelbaan, maar plaats de zitplek op een andere plek.

Reactie gemeente

We verplaatsen de extra zitplek aan het water richting de brug, in het verlengde van de straat Kaardebol. Sinds kort is er een jongerenontmoetingsplek aan de overkant van het water. Jongeren gebruiken deze goed. De druk op deze kant van het water neemt daarom af.

Reactie omgeving

Heb aandacht voor de gevoelige ondergrond, de lage grondwaterstand en de juiste afstelling geluidssterkte van de muziekpaal. Verplaats het dansveldje meer naar het water.

Reactie gemeente

Dit nemen we mee bij het verder uitwerken van het ontwerp. Voor de crossbaan is een modderige ondergrond een pluspunt voor de crossers. Het dansveldje (de urban dance ground) halen we uit het ontwerp.

Reactie omgeving

Het voetbalveld is te klein. Als het voetbalveld wordt gedraaid, kunnen voetballen tegen auto’s aankomen.

Reactie gemeente

Er zullen zeker jongeren zijn die het veld klein vinden. Het nieuwe veld is geschikt voor een voetbalpartij van 2 x 5 voetballers. De nieuwe inrichting biedt verschillende sportactiviteiten voor verschillende sporters. Daarom heeft het de voorkeur op deze locatie. Het voetbalveld ligt op redelijke afstand van de geparkeerde auto’s. Daardoor is de kans dat een voetbal met veel vaart hier belandt zeer klein.

Reactie omgeving

We ontvingen tegenstrijdige reacties over het volleybalveld. Er zou wel en geen behoefte aan zijn.  

Reactie gemeente

We zien nu geen noodzaak om dit veld te veranderen. 

Reactie omgeving

We willen geen extra bomen omdat die het vrije uitzicht op het water zouden tegenhouden.

Reactie gemeente

Het vrije uitzicht over het water is een kwaliteit van deze locatie die we zeker willen behouden. Het type boom en de locatie van de bomen stemmen we af. Als u op het grasveld staat of zit kunt u onder de bomen door kijken.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren.

De plekken en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Waar?

De sportplek ligt in de lange brede groenstrook aan de Zonnedauw in Veldhuizen.

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00-13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag