Wijken Wat doet wijkbureau Noordoost?

Wijkbureau (Noord)Oost medewerkers

Het wijkbureau is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Via het wijkbureau delen we nieuws en andere ontwikkelingen over de wijk.

Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie en welzijnswerk. Samen met bewoners, organisaties en ondernemers bepalen we de opgave Noordoost. Wat is er nodig in de wijk en wat gebeurt er al?

Waarvoor kunt u bij het wijkbureau terecht?

 • Voor uw vraag over de gemeente. Bijvoorbeeld voor plannen voor uw wijk. Of over zaken die bij u in de straat of buurt spelen.
 • Voor uw ideeën en plannen voor het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het initiatievenfonds.
 • Voor uw vraag over betrokkenheid en inspraak in de wijk.
 • Voor informatie over bewonersgroepen en ondernemersverenigingen.
 • Voor een afspraak met de wijkwethouder voor het wijkspreekuur.
 • Voor het melden van schade, vervuiling en overlast.
 • Voor het inleveren van gevonden voorwerpen.
 • Voor folders en andere informatie in uw wijk.

Wijkadviseurs en manager wijkbureau

 • Marina Slijkerman
  Manager wijkbureau Noordoost (en wijkbureau Oost en Binnenstad)
 • Maarten Grienberger
  Wijkadviseur Lauwerecht, Vogelenbuurt, Tuinwijk, Tuindorp West, Van Lieflandlaan en Staatsliedenbuurt
 • Susanne Wiss
  Wijkadviseur Voorveldsepolder, Wittevrouwen, Tuindorp Oost, Zeeheldenbuurt, Huizingalaan en omgeving en Voordorp

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur