Wat gebeurt er in wijk Noordoost?

Kappen en planten bomen en aanleggen wandelpad Professor Jordanlaan

We kappen eind maart nog 7 kastanjebomen in de Professor Jordanlaan. En we planten ook 40 nieuwe bomen. We leggen in dit deel van de straat ook een wandelpad aan en plaatsen 2 prullenbakken.

Lees meer over kappen en planten bomen Professor Jordanlaan


Molen Rijn en Zon krijgt een opknapbeurt

Molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat 30 krijgt tussen april en september 2024 een opgeknapbeurt. We gaan de stelling (de omloop op 18 meter hoogte) vernieuwen. Tijdens de uitvoering van het werk kan de molen tijdelijk niet draaien. Het werk start tussen april en juni 2024 en duurt ongeveer 3 maanden.

Lees meer over het opknappen van de molen Rijn en Zon


Omgeving school Nimeto: opnieuw inrichten

We richten de straten rondom de school Nimeto opnieuw in. We vervangen het riool in de Smijerslaan en Pompelaan en gebruiken dit werk om de buitenruimte rondom de school te vernieuwen. We maken het geschikt voor klimaatverandering en maken het gebied groener en verkeersveiliger. Het gebied bestaat uit straten: Smijerslaan, De Munnikplein en Pompelaan.

Lees meer over de nieuwe inrichting rondom de school Nimeto


Groenstrook aan Wevelaan nog groener

Op verzoek van bewoners maken we de groenstrook aan de Wevelaan groener. Deze groenstrook ligt voor OBS De Regenboog langs de parkeerplekken. We maken hier heestervakken met struiken die ongeveer 120 cm hoog worden. Deze planten we in groepen en los van elkaar. De werkzaamheden starten in de week van 17 tot en met 27 februari en vinden plaats tussen 7.00 – 16.00 uur.


Meerdere projecten in Lauwerecht-Noord

In Lauwerecht-Noord komen nieuwe appartementen en studio’s voor studenten en starters, maar ook eengezinswoningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting. Zodat de leefbaarheid en de woonkwaliteit verbeterd.

Meer over de projecten in Lauwerecht-Noord


Wijkplatform

Het wijkplatform legt de verbinding tussen bewoners, organisaties en ondernemers.

Lees meer over de wijkplatforms


Wat gebeurt er nog meer in de wijk

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag