Wat gebeurt er in wijk Noordoost?

Kap van 18 bomen in Noordoost

We kappen voor 27 mei 18 bomen in Noordoost. We planten later een nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap van 18 bomen


Avontuurlijke speeltuinen

Vanaf 27 april kan uw kind avontuurlijk spelen in de speeltuin De Kameleon. In deze speeltuin liggen losse spullen, zoals buizen, autobanden en planken. Zo dagen we uw kind uit in zijn/haar spel. Avontuurlijk spelen prikkelt zijn/haar fysieke- en sociale vaardigheden. Ze nemen beslissingen, lossen problemen op en delen ideeën met elkaar.

Lees meer over avontuurlijke speeltuinen


Proef schoolstraten

De basisscholen De Regenboog aan de Regentesselaan, de Paulusschool en OBS Tuindorp aan de Prof. van Bemmelenlaan willen als proef schoolstraten instellen. Een schoolstraat maakt de omgeving rondom basisscholen verkeersveiliger. Bij het brengen en/of halen van kinderen mogen geen auto’s de straat in. Dat betekent dat ouders die kinderen met de auto brengen, niet met hun auto voor de school kunnen komen. De proef duurt 3 maanden en gaat op 13 maart 2023 beginnen.

Wat houdt de proef in?

  • De straten worden 1 keer per schooldag tussen 8.15 en 8.30 uur afgesloten voor alle motorvoertuigen.
  • De afsluiting bestaat uit een verrijdbaar hek met een verkeersbord erop.

Bij het hek moet altijd iemand staan. Dat wordt geregeld vanuit de school. Deze persoon kan het hek opzijzetten als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als de nood- en hulpdiensten in de straat moeten zijn. De afsluitingen komen aan het begin van de Regentesselaan, Prof. Abersonlaan, en Burgemeester van de Voort van Zijplaan. Mensen uit de buurt gebruiken de auto buiten de tijden dat de straat afgesloten is of parkeren ergens anders. Is dit echt niet mogelijk? Met goedkeuring, kunnen zij langzaam langs de afsluiting rijden. Door het instellen van een schoolstraat rijden de auto’s een andere route tijdens de afsluiting.


Meerdere projecten in Lauwerecht-Noord

In Lauwerecht-Noord komen nieuwe appartementen en studio’s voor studenten en starters, maar ook eengezinswoningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting. Zodat de leefbaarheid en de woonkwaliteit verbeterd.

Meer over de projecten in Lauwerecht-Noord


Wijkplatform

Het wijkplatform legt de verbinding tussen bewoners, organisaties en ondernemers.

Lees meer over de wijkplatforms


Wat gebeurt er nog meer in de wijk

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag