Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordoost?

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Hondenweide bij Goesting opnieuw ingericht

In de buurt van de Takstraat op de grasweide langs het Veeartsenijpad is een groot hondentoilet. Bewoners maakten samen met ons een plan om dit hondentoilet opnieuw in te richten. Een gedeelte wordt hondenspeelweide en een gedeelte hondentoilet. De hondenspeelweide, het hondentoilet en het recreatiegedeelte zijn in deze plannen duidelijk van elkaar gescheiden.


Plek herinneringsboom Noordoost bekend

In de hele stad planten we bomen om een blijvende herinnering te maken aan Utrecht 900 jaar. Inwoners hebben in juni gestemd voor een fijne plek in hun wijk. De boom in de wijk Noordoost komt in het plantsoen aan de Biltse Rading op het Veemarktterrein te staan. Begin 2022 planten we de herinneringsboom.  
Bij elke herinneringsbomen komt een ontwerp van een kunstenaar. Het resultaat onthullen we in de zomer van 2022.

Bekijk waar alle herinneringsbomen komen


Kap iep aan de Willem Arnstzkade

We kappen binnenkort een iep aan de Willem Arnstzkade ter hoogte van huisnummer 65. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap els aan de Gildstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een els aan de Gildstraat ter hoogte van huisnummer 124. We planten later een nieuwe boom terug,

Lees meer over deze kap


Parkeerterrein voor wijkbureau dicht

Van 20 september tot half november is het parkeerterrein voor het wijkbureau afgesloten. De gehandicaptenparkeerplaats blijft wel beschikbaar. Komt u naar het wijkbureau? Doe dit zoveel mogelijk lopend of op de fiets. Er zijn in de buurt ook minder parkeerplekken beschikbaar door de werkzaamheden aan het riool. 

In deze periode boren we een doorgang onder de Biltstraat. Deze doorgang is nodig om het regenwaterriool en de Biltse Grift met elkaar te verbinden. Zo zorgen we dat het regenwater straks naar de Biltse Grift kan stromen en niet meer wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. 


Proef fietsdrukte Biltstraat

We doen tussen juni en december verschillende proeven op het (brom)fietspad langs de Biltstraat. Dit doen we in de buurt van het Hogelandsepark en de Berekuil. Via een paar sensoren meten we ter plekke (anoniem) gegevens, zoals de aantallen en snelheid van fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bakfietsen. We testen of we de beleving van fietsdrukte kunnen verminderen.  We vragen (brom)fietsers naar hun mening via vragenlijsten.

Lees meer over de proef fietsdrukte Biltstraat


 

Maatregelen voor meer ruimte op de Biltstraat

We namen in oktober 2020 een aantal maatregelen om meer ruimte te creëren op de voet- en fietspaden van de Biltstraat, tussen de Kruisstraat en Wittevrouwensingel. De maatregelen werken goed. Er is meer ruimte ontstaan op de stoepen.

Lees meer over de maatregelen


Meerdere projecten in Lauwerecht-Noord

In Lauwerecht-Noord komen nieuwe appartementen en studio’s voor studenten en starters, maar ook eengezinswoningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting. Zodat de leefbaarheid en de woonkwaliteit verbeterd.

Meer over de projecten in Lauwerecht-Noord


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat: nieuwe inrichting

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Lees meer over de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Wijkplatform

Het wijkplatform legt de verbinding tussen bewoners, organisaties en ondernemers.

Lees meer over de wijkplatforms


Wat gebeurt er nog meer in de wijk

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur