Wat gebeurt er in wijk Noordoost?


Meer groen in de Zandhofsestraat

Bewoners willen meer groen in de Zandhofsestraat. Zo ontstaat er een prettigere groene zone. Dit is ook fijn voor dieren zoals insecten, bijen en vlinders. Groen vergroot de leefbaarheid, geeft verkoeling op warme dagen en zorgt voor een goede afwatering. Bij het nummer 143 verdwijnt tijdelijk een parkeerplek. Hier kan een plantvak komen met vaste begroeiing, bloemen of kruiden. Ook kan er eventueel een bankje of fietsenrek bij.

Graag horen we wat u van deze vergroeningsplannen vindt. U kunt uw reactie voor 22 februari aan ons doorgeven op noordoost@utrecht.nl.


Meer groen in de Kievitdwarsstraat

Bewoners hebben bij het wijkbureau een voorstel gedaan om de Kievitdwarsstraat groener te maken. Zo ontstaat er een groene zone voor bewoners en wandelaars. Ook dieren zoals insecten, bijen en vlinders vinden meer groen prettig. Het idee is om op de plaats van het parkeervak ter hoogte van nummer 31 een groenvak met lage en middelhoge beplanting te maken. Graag horen we wat u van deze plannen vindt. U kunt uw reactie voor 17 februari aan ons doorgeven op noordoost@utrecht.nl.


Noodkap van een iep in de Lijsterstraat

We kappen zo snel mogelijk (voor 25 januari) een iep in de Lisjterstraat, voor huisnummer 75. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap van een boom in de Kogllaan

We kappen tussen 6 en 20 januari een els in de Kogllaan, voor huisnummer 3. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Snoeien 22 platanen Blauwkapelseweg

We snoeien vanaf week 4 (23 januari tot en met 3 februari 2023) de bomen in Noordoost. We snoeien 22 platanen aan de Blauwkapelseweg.

Planning

In week 4 (vanaf maandag 23 januari) beginnen we met het snoeien van de bomen. Het duurt ongeveer 2 weken. We werken van 8.00 tot 16.00 uur.

Wilt u ergens anders parkeren?

Soms snoeien we bomen vlak naast parkeerplaatsen. Om te voorkomen dat takken op geparkeerde auto’s vallen, vragen onze boomverzorgers u uw auto ergens anders te parkeren. Als de snoeiwerkzaamheden klaar zijn, kunt u weer gebruik maken van de parkeerplaats.


Meer groen op het Koekoeksplein

Bewoners willen meer groen op het Koekoeksplein. Dat is ook fijn voor dieren zoals insecten, bijen en vlinders. Groen vergroot de leefbaarheid, geeft verkoeling op warme dagen en zorgt voor een goede afwatering. Voor huisnummers 4a, 4b, 4c en 4bis, 5 en 5 bis en 6 komen 3 groenvakken. Alle voordeuren blijven goed toegankelijk me een pad tussen de groenvakken door. We leggen de groenvakken eind januari/begin februari 2023 aan.


Meer groen in de Nieuwe Koekoekstraat

Bewoners willen meer groen in de Koekoekstraat en op de brug. Dit vergroot de leefbaarheid en is ook goed voor dieren zoals insecten, bijen en vlinders.

Wat is het plan?

Van de 2 parkeervakken bij huisnummer 52 en 54 maken we vakken met groen. Aan de overkant bij het bankje, komen ook 2 vakken met groen. Op de brug plaatsen we hoge smallen bloembakken op de verhoging tussen de rood witte paaltjes.

Wat vindt u van de plannen?

Wilt u reageren op deze plannen? Geef uw reactie voor 31 december door op noordoost@utrecht.nl. Vermeld hierbij dat het graat om meer groen in de Nieuwe Koekoekstraat.


Aanleg hondenspeelweide Ornsteinsingel

Op de Professor Jordanlaan ligt hondenspeelweide en -toilet Bobby. Bewoners vroegen ons vorig najaar te kijken naar de veiligheid van deze hondenvoorziening. In plaats van deze locatie aan te passen, stelden we in februari van dit jaar aan u voor de hondenvoorziening te verplaatsen.

De nieuwe hondenspeelweide komt aan de Ornsteinsingel, waar minder verkeer is dan op de Professor Jordanlaan. Ook is er voldoende ruimte om een haagje rond de hondenvoorziening te planten. Zo wordt dit een veilige plek voor honden.


Meerdere projecten in Lauwerecht-Noord

In Lauwerecht-Noord komen nieuwe appartementen en studio’s voor studenten en starters, maar ook eengezinswoningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting. Zodat de leefbaarheid en de woonkwaliteit verbeterd.

Meer over de projecten in Lauwerecht-Noord


Wijkplatform

Het wijkplatform legt de verbinding tussen bewoners, organisaties en ondernemers.

Lees meer over de wijkplatforms


Wat gebeurt er nog meer in de wijk

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag