Wijken Wijk Noordwest

Braderie op de Plantage

De wijk Noordwest is een van de 10 wijken van de gemeente Utrecht. De wijk bestaat uit de woonwijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Met 44.000 inwoners is dit de op één na grootste wijk van Utrecht.

Bekijk de plattegrond van de wijk

Noordwest: samen aan een mooiere wijk werken

Wijkservicecentrum Noordwest

Het wijkservicecentrum is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Via het wijkservicecentrum delen we het nieuws en andere ontwikkelingen over de wijk. Het wijkservicecentrum werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie en welzijnswerk. Elke vier jaar bepalen we samen met bewoners en de wijkraad de wijkambities: de wensen en doelen voor de wijk. Deze werken we jaarlijks uit in een wijkactieprogramma.

Het wijkservicecentrum Noordwest vindt u aan de Amsterdamsestraatweg 283 in Utrecht.

Waarvoor kunt u bij het wijkservicecentrum terecht?

  • Voor uw vraag over de gemeente. Bijvoorbeeld voor plannen voor uw wijk. Of over zaken die bij u in de straat of buurt spelen.
  • Voor uw ideeën en plannen voor het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het initiatievenfonds.
  • Voor uw vraag over betrokkenheid en inspraak in de wijk
  • Voor informatie over bewonersgroepen en ondernemersverenigingen
  • Voor een afspraak met de wijkwethouder voor het wijkspreekuur
  • Hoe u met de wijkraad in contact komt
  • Voor folders en andere informatie in uw wijk

Overlast

Voor uw melding over het onderhoud van speelplekken, straten en groen, overlastsituaties, veiligheid en verkeer.

Doe online een melding

Meedenken

Wilt u meedenken met de gemeente over plannen en ontwikkelingen in de stad of in uw wijk of buurt? Bekijk de mogelijkheden voor uw initiatief en invloed.

Wijkwethouder

De wethouder voor de wijk Noordwest is Klaas Verschuure.

Hebt u een idee voor de wijk? Of wilt u een bepaald onderwerp over de wijk bespreken met de wethouder? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijkse spreekuur van de wethouder.
Bekijk wanneer de spreekuren plaatsvinden en hoe u een afspraak maakt

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Bezoekadres

Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht