Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Aanzicht Weerdsingel

Informatieavond en inspraak Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De plannen voor de inrichting van deze wijk zijn bekend. Zo is er veel aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Ook komen er parken langs het spoor en een nieuwe fietstunnel. De plannen zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader. Vanaf 5 juni kunt u reageren op deze plannen. Ook organiseren we een online informatieavond op 15 juni.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


26 mei: voetbruggen Weerdsluis terug op hun plek

Op dinsdagochtend 26 mei plaatsen we de voetbruggen over de Weerdsluis weer terug. Dat gebeurt met een vrachtwagen. Een grote kraan tilt de bruggen op hun plek. De Bemuurde Weerd W.Z. is even afgesloten voor auto's. Verkeersregelaars helpen het verkeer.
In februari haalden we de brug weg voor onderhoud. Het draaigedeelte van de bruggen was aan vervanging toe. We moesten ook de reling op verschillende plekken repareren.


Kap boom Zwaardemakerslaan

We kappen zo spoedig mogelijk een meidoorn aan de Zwaardemakerslaan, in de buurt van huisnummer 40. De boom is onveilig en daarom kappen we deze boom. De boom staat op de vellijst najaar 2019. We planten een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen voor bomen dat loopt van november tot maart.


Trekvlot bij speelbos Niftarlakepark tijdelijk weggehaald

Wij hebben het trekvlot bij het speelbos in het Niftarlakepark weggehaald. Ondanks dat het trekvlot aan de veiligheidsnormen voldoet, vinden er incidenten plaats. Daarbij staat er een bord dat er maximaal 3 kinderen op mogen, maar er spelen regelmatig teveel kinderen op het vlot. Dit levert onveilige situaties op en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het trekvlot tijdelijk weggehaald en onderzoeken we of het trekvlot terug kan komen. We kijken dan ook of we het vlot moeten aanpassen of andere maatregelen moeten nemen.


Doorfietsroute langs de Vecht

We starten met werkzaamheden langs de doorfietsroute langs de Vecht. De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. Lees meer over de Doorfietsroute langs de Vecht


Boodschap Klaas Verschuure aan alle bewoners van Noordwest

Wethouder Klaas Verschuure heeft een boodschap aan alle bewoners van wijk Noordwest in deze tijden van het coronavirus. Hij wil iedereen bedanken voor zijn inzet voor de wijk.

Lees de boodschap van wethouder Klaas Verschuure


Werkzaamheden Petemoederslaan en omgeving

We zijn in februari gestart met het aanbrengen van de bestrating in de Paulus van Vianenstraat, Vinkertlaan en de Petemoederslaan. Tijdens de uitvoering sluiten we de straat waarin we werken voor deel af voor het auto- en fietsverkeer. De werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden.


Werkzaamheden Jongeriusstraat en omgeving

We zijn in januari gestart met het aanbrengen van de bestrating in de Jongeriusstraat, Verheulstraat, Van der Steenstraat, Van Zijlstraat en Pijlstraat. De straat waarin we werken sluiten we voor een deel af voor het auto- en fietsverkeer. De werkzaamheden zullen naar verwachting 5 maanden duren.


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Om het doorgaande verkeer op de route Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg te verminderen, werken we op dit moment eenvoudige maatregelen uit. Er komt een afslagverbod voor autoverkeer van de Oudenoord richting de Kaatstraat en meer groen.

Lees meer over het ontwerp van en de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Gemeentelijke vellijst najaar 2019

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2019 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019


Laan van Chartroise

De gemeente pakt de Laan van Chartroise aan, met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

Lees meer over het verkeersproject aan de Laan van Chartroise


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Klaas Verschuure
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Bekijk wat er is aangepast

Uw mening