Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Aanzicht Weerdsingel

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Kap van een boom in de Ananasstraat

We kappen binnenkort een eik in de Ananasstraat voor huisnummer 49. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Informatiebijeenkomst en reageren Oudenoord 330-370

We gaan de gebouwen aan de Oudenoord 330-370 opnieuw ontwikkelen. Er komt een mix van horeca, een hotel, koopwoningen en short-stay. U kunt tussen 25 maart en 22 april reageren op de wensen en eisen voor de herontwikkeling.

Lees meer over de herontwikkeling van Oudenoord 330-370


Verkeersonderzoek Westelijke Stadsboulevard

Goedopweg voert tussen 1 en 28 april een anoniem verkeersonderzoek uit op en rondom de Westelijke Stadsboulevard en de Noordelijke Randweg Utrecht. De inzichten uit dit onderzoek gebruiken we bij de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. Zo verbeteren we de bereikbaarheid tijdens en na de herinrichting.

Lees meer over de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard


Opknappen gebouw Buurtcentrum Zuilen

We willen het buurtcentrum opknappen zodat het gebouw weer tientallen jaren mee kan. Daarnaast kijken we of de indeling beter kan. Zo kunt u elkaar op die plek nog beter ontmoeten.

Lees meer over het opknappen van het gebouw buurtcentrum Zuilen


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat

We bouwen een fietstunnel onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk. Ook voetgangers kunnen er lopen. De tunnel moet eind 2021 klaar zijn. De tunnel zorgt voor een goede verbinding tussen de Cartesiusdriehoek en de nieuwe stadswijk Wisselspoor.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel


Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

We onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog het bedrijvencentrum Vechtenstein staat. Het gaat dan om woonwerkunits en 40 woningen in het middensegment. We betrekken samen met de ontwikkelaar omwonenden bij het opstellen van de voorwaarden voor de nieuwbouw.


Nieuwe stadswijk Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De plannen voor de inrichting van deze wijk zijn bekend. Zo is er veel aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Ook komen er parken langs het spoor en een nieuwe fietstunnel. De plannen zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Trekvlot bij speelbos Niftarlakepark tijdelijk weggehaald

Wij hebben het trekvlot bij het speelbos in het Niftarlakepark weggehaald. Het trekvlot voldoet aan de veiligheidsnormen. Toch zijn er incidenten. Er staat een bord bij dat er maximaal 3 kinderen op mogen. Toch spelen er regelmatig teveel kinderen op het vlot. Dit zorgt voor onveilige situaties en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het trekvlot tijdelijk weggehaald. We onderzoeken of het trekvlot terug kan komen. We kijken dan ook of we het vlot moeten aanpassen of andere maatregelen moeten nemen.


Doorfietsroute langs de Vecht

We starten met werkzaamheden langs de doorfietsroute langs de Vecht. De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. Lees meer over de Doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat: nieuwe inrichting

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Lees meer over de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Laan van Chartroise verkeersveiliger maken

Wij hebben onderzocht of we de verkeersveiligheid op de Laan van Chartroise kunnen verbeteren. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek en wat hiermee is gedaan.

Lees meer over het verkeersproject aan de Laan van Chartroise


Omloop-Laan van Chartroise: bouw woningen

Aan de Omloop en Laan van Chartroise wil woningcorporatie Mitros ongeveer 285 woningen bouwen.

Lees meer over het bouwproject Omloop-Laan van Chartroise


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Klaas Verschuure
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Ondiep-zuidzijde 6, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 12.00 uur