Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Aanzicht Weerdsingel

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Noodkap es in de Adriaan van Bergenstraat

We kappen met spoed een es in de Adriaan van Bergenstraat. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw

Het schoolgebouw van de Boemerang aan de Amandelstraat 12 voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Onderzocht is of het gebouw na een grondige verbouwing weer helemaal klaar is voor de toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet haalbaar is en daarom krijgt de school een nieuw schoolgebouw en wordt het huidige schoolgebouw zeer binnenkort gesloopt.

Lees meer over het nieuwe schoolgebouw van de Boemerang


Kap 16 bomen in Noordwest

We kappen binnenkort een aantal bomen in Noordwest. Het gaat om 16 bomen.

Lees meer over deze kap


Aanpak overlast kippen in het Julianapark

De kippen in het Julianapark zijn bekend en geliefd bij veel bezoekers van het park. Helaas zijn er op dit moment teveel kippen in het park en in de omringende straten. Het gekraai van hanen in de straten, in alle vroegte, en het grote aantal kippen zorgt voor overlast en een ongezonde situatie. De gemeente is bezig met het zoeken van een oplossing voor de overlast van de kippen.

Situatie

De laatste jaren zijn er regelmatig hanen gedumpt in het Julianapark, waardoor het aantal is toegenomen. Daardoor is er een scheve verhouding ontstaan tussen de hanen en hennen, wat niet goed is voor het welzijn van de dieren. Ook het voeren van de kippen, vooral met brood, draagt bij aan een toename van het aantal kippen.

Uw hulp gevraagd

Het lijkt misschien onschuldig om brood te voeren. Maar dat is het niet. Brood is ongezond voor kippen. Wij vragen u daarom de kippen niet te voeren. Niet in het park en zeker niet buiten het park. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven, ratten aan. U doet de kippen èn uw buurtgenoten een groot plezier door de kippen geen brood te voeren. Begin juli gaat er een voederverbod in. Dat moet helpen tegen verdere uitbreiding van het aantal kippen.

Afwegen van lusten en lasten

Het vinden van een eenvoudige, uitvoerbare en betaalbare oplossing vraagt meer tijd dan we hadden gedacht. Het gaat om een afweging tussen de lusten en de lasten van deze aantallen dieren in het park en de wijk. Daarbij houden we rekening met het welzijn van zowel mens en dier. De vogelgriep die pasgeleden in onze gemeente is geconstateerd, maakt het extra lastig omdat de kippen niet vervoerd mogen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar kippenjulianapark@utrecht.nl.


Ontwikkeling raamprostitutie Nieuwe Zandpad

Wij hebben een partij geselecteerd die raamprostitutie op het Nieuwe Zandpad (tussen waterzuivering en de Einsteindreef) verder wil ontwikkelen. In het voorjaar 2022 weet de partij of ze echt kunnen bouwen. Dit hangt af van de uitwerking van de plannen en het onderzoek naar integriteit.

Lees meer over Het Nieuwe Zandpad

 


Opknappen gebouw Buurtcentrum Zuilen

We willen het buurtcentrum opknappen zodat het gebouw weer tientallen jaren mee kan. Daarnaast kijken we of de indeling beter kan. Zo kunt u elkaar op die plek nog beter ontmoeten.

Lees meer over het opknappen van het gebouw buurtcentrum Zuilen


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat

We bouwen een fietstunnel onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk. De tunnel moet eind 2021 klaar zijn. De tunnel zorgt voor een goede verbinding tussen de Cartesiusdriehoek en de nieuwe stadswijk Wisselspoor. Ook voor voetgangers.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel


Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

We onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog het bedrijvencentrum Vechtenstein staat. Het gaat dan om woonwerkunits en 40 woningen in het middensegment. We betrekken samen met de ontwikkelaar omwonenden bij het opstellen van de voorwaarden voor de nieuwbouw.


Nieuwe stadswijk Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De plannen voor de inrichting van deze wijk zijn bekend. Zo is er veel aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Ook komen er parken langs het spoor en een nieuwe fietstunnel. De plannen zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Trekvlot bij speelbos Niftarlakepark tijdelijk weggehaald

Wij hebben het trekvlot bij het speelbos in het Niftarlakepark weggehaald. Het trekvlot voldoet aan de veiligheidsnormen. Toch zijn er incidenten. Er staat een bord bij dat er maximaal 3 kinderen op mogen. Toch spelen er regelmatig teveel kinderen op het vlot. Dit zorgt voor onveilige situaties en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het trekvlot tijdelijk weggehaald. We onderzoeken of het trekvlot terug kan komen. We kijken dan ook of we het vlot moeten aanpassen of andere maatregelen moeten nemen.


Doorfietsroute langs de Vecht

We starten met werkzaamheden langs de doorfietsroute langs de Vecht. De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. Lees meer over de Doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat: nieuwe inrichting

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Lees meer over de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Omloop-Laan van Chartroise: bouw woningen

Aan de Omloop en Laan van Chartroise wil woningcorporatie Mitros ongeveer 285 woningen bouwen.

Lees meer over het bouwproject Omloop-Laan van Chartroise


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Klaas Verschuure
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 12.00 uur