Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Aanzicht Weerdsingel

Kap van zieke iepen aan de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg

We kappen zo spoedig mogelijk 3 iepen aan de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Kap zieke iepen Noordsepark en Lagenoord

We kappen zo spoedig mogelijk twee bomen bij u in de buurt. Het gaat om twee iepen met boomnummers: 1948744 en 4049807 In het Noordsepark en aan de Lagenoord ter hoogte van huisnummer 28A.

Komen er nieuwe bomen terug?
Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen nieuwe bomen geplant. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Buurtbudget voor Bloemen- en Predikantenbuurt

Vanaf 2 juni loopt in Noordwest een pilot met een buurtbudget voor de Bloemenbuurt en Predikantenbuurt in Noordwest. Met het buurtbudget kunnen bewoners zelf € 50.000 verdelen over plannen die hun buurt mooier, socialer of gezonder maken. Iedereen kan tot 30 augustus een plan voor deze buurten indienen.

Lees meer over het project Noordwest begroot


Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

We onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog het bedrijvencentrum Vechtenstein staat. Het gaat dan om woonwerkunits en 40 woningen in het middensegment. We betrekken samen met de ontwikkelaar omwonenden bij het opstellen van de voorwaarden voor de nieuwbouw.


Informatieavond en inspraak Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De plannen voor de inrichting van deze wijk zijn bekend. Zo is er veel aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Ook komen er parken langs het spoor en een nieuwe fietstunnel. De plannen zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader. Vanaf 5 juni kunt u reageren op deze plannen. Ook organiseren we een online informatieavond op 15 juni.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Trekvlot bij speelbos Niftarlakepark tijdelijk weggehaald

Wij hebben het trekvlot bij het speelbos in het Niftarlakepark weggehaald. Ondanks dat het trekvlot aan de veiligheidsnormen voldoet, vinden er incidenten plaats. Daarbij staat er een bord dat er maximaal 3 kinderen op mogen, maar er spelen regelmatig teveel kinderen op het vlot. Dit levert onveilige situaties op en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het trekvlot tijdelijk weggehaald en onderzoeken we of het trekvlot terug kan komen. We kijken dan ook of we het vlot moeten aanpassen of andere maatregelen moeten nemen.


Doorfietsroute langs de Vecht

We starten met werkzaamheden langs de doorfietsroute langs de Vecht. De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. Lees meer over de Doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Om het doorgaande verkeer op de route Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg te verminderen, werken we op dit moment eenvoudige maatregelen uit. Er komt een afslagverbod voor autoverkeer van de Oudenoord richting de Kaatstraat en meer groen.

Lees meer over het ontwerp van en de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Gemeentelijke vellijst najaar 2019 en 2020

De gemeente vraagt in het voorjaar en najaar een omgevingsvergunning aan voor de vellijst. Op deze lijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019 en voorjaar 2020


Laan van Chartroise

De gemeente pakt de Laan van Chartroise aan, met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

Lees meer over het verkeersproject aan de Laan van Chartroise


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Klaas Verschuure
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

gesloten