Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Aanzicht Weerdsingel

Kap 6 bomen in Noordwest

We kappen in januari een aantal bomen in Noordwest. Het gaat om de volgende bomen en locaties:

  • 1 gewone esdoorn aan het Queeckhoveplein naast huisnummer 42 (vellijst voorjaar 2019)
  • 1 sierappel in de Mandarijnstraat bij huisnummer 8 (vellijst najaar 2019)
  • 1 gouden regen in de Mandarijnstraat bij huisnummer 10 (vellijst najaar 2019)
  • 1 meidoorn in de Egelantierstraat bij huisnummer 4 (vellijst najaar 2019)
  • 1 paardenkastanje in het Julianapark (vellijst najaar 2019)
  • 1 gewone esdoorn aan de Daelwijcklaan bij huisnummer 230 (vellijst najaar 2019).

Waarom kappen we deze bomen?

We hebben de bomen gecontroleerd en ze blijken niet veilig te zijn. Daarom hebben we ze op de vellijst voorjaar 2019 of vellijst najaar 2019 gezet.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.


Repareren riool Oudenoord

Op maandag 25 januari start de gemeente met het repareren van het riool aan de Oudenoord. We verwachten dat de werkzaamheden vrijdag 19 februari klaar zijn. We voeren de werkzaamheden uit in 2 fases.

Lees meer over de werkzaamheden, bereikbaarheid en afsluiting Oudenoord


Vergroenen Leliestraat en plaatsen fietsenrekken

Op verzoek van bewoners hebben we een plan gemaakt om meer groen en fietsenrekken te plaatsen in de Leliestraat. Het plan is om:

  • 4 plantvakken zo hoog als de stoep te plaatsen
  • 1 lichtmast te verplaatsen
  • fietsenrek voor 10 fietsen te plaatsen voor huisnummer 33-35
  • fietsenrek voor 3 fietsen te plaatsen op kruising Schutstraat/Leliestraat.

Als er geen bezwaren zijn tegen het plan, dan voeren we het werk vóór half maart 2021 uit.


Utrecht maakt 4 speeltuinen geschikt voor álle kinderen

Spelen is een kinderrecht. Voor álle kinderen. Daarom maakt Utrecht het komende jaar de speeltuin Noordse Park en nog 3 andere speeltuinen beter toegankelijk. Zodat alle kinderen er met of zonder beperking samen kunnen spelen.
 
In 2021 maakt de gemeente Utrecht de speeltuinen Noordse Park (Noordwest), Bankaplein (West), Griftsteede (Noordoost) en Eilandsteede (Zuid), fysiek en sociaal beter toegankelijk. Naar goed voorbeeld van Speeltuin De Hoef (Leidsche Rijn), die al toegankelijk is.

We zorgen in al deze speeltuinen voor een verschillend en uitdagend aanbod, zodat alle kinderen er samen kunnen spelen. Óók kinderen met een beperking. Minimaal de helft van de speeltoestellen moet door elk kind gebruikt kunnen worden. En we zorgen dat er in al deze speeltuinen een gebouw is met faciliteiten voor mindervaliden. We verwachten eind 2021 klaar te zijn met de aanpassingen.

Met de Speelbelofte draagt Utrecht bij aan het landelijke SamenSpeelAkkoord. Kijk op www.samenspeelakkoord.nl voor meer informatie.
 
Weten waar een speeltuin in de buurt is?

Bekijk het overzicht


5 plannen winnen buurtbudget Noordwest

De winnaars van Noordwest Begroot zijn bekend. Er zijn 5 winnende initiatieven die gezamenlijk binnen het budget van € 50.000,- passen: 'Muurschilderingen', 'Herstel gevel Malabata', 'Mamacafé Zuilen', 'Meer groen op de straathoeken' en 'Portretten van Jan Kol'. Deze plannen worden binnen een jaar uitgevoerd.

Proef met buurtbudget

We willen Utrechters meer directe invloed geven op hun woon- en leefomgeving. In 2020 doen we ervaring op met een buurtbudget voor de Bloemen- en Predikantenbuurt. “We hebben voor deze buurten gekozen omdat in deze buurten weinig initiatieven via het Initiatievenfonds worden ingediend”, zegt wijkwethouder Klaas Verschuure. “Toch zijn hier veel enthousiaste bewoners met goede ideeën te vinden. Noordwest Begroot laat zien dat we op deze manier meer en andere Utrechters bereiken. En dat is precies wat we wilden bereiken.”


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat

De gemeente bouwt een fietstunnel onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk. Ook voetgangers kunnen er lopen. De tunnel moet eind 2021 klaar zijn. De tunnel zorgt voor een goede verbinding tussen de Cartesiusdriehoek en de nieuwe stadswijk Wisselspoor.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel


Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

We onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog het bedrijvencentrum Vechtenstein staat. Het gaat dan om woonwerkunits en 40 woningen in het middensegment. We betrekken samen met de ontwikkelaar omwonenden bij het opstellen van de voorwaarden voor de nieuwbouw.


Nieuwe stadswijk Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De plannen voor de inrichting van deze wijk zijn bekend. Zo is er veel aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Ook komen er parken langs het spoor en een nieuwe fietstunnel. De plannen zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Trekvlot bij speelbos Niftarlakepark tijdelijk weggehaald

Wij hebben het trekvlot bij het speelbos in het Niftarlakepark weggehaald. Ondanks dat het trekvlot aan de veiligheidsnormen voldoet, vinden er incidenten plaats. Daarbij staat er een bord dat er maximaal 3 kinderen op mogen, maar er spelen regelmatig teveel kinderen op het vlot. Dit levert onveilige situaties op en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het trekvlot tijdelijk weggehaald en onderzoeken we of het trekvlot terug kan komen. We kijken dan ook of we het vlot moeten aanpassen of andere maatregelen moeten nemen.


Doorfietsroute langs de Vecht

We starten met werkzaamheden langs de doorfietsroute langs de Vecht. De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. Lees meer over de Doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Om het doorgaande verkeer op de route Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg te verminderen, werken we op dit moment eenvoudige maatregelen uit. Er komt een afslagverbod voor autoverkeer van de Oudenoord richting de Kaatstraat en meer groen.

Lees meer over het ontwerp van en de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Laan van Chartroise

De gemeente pakt de Laan van Chartroise aan, met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

Lees meer over het verkeersproject aan de Laan van Chartroise


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Klaas Verschuure
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Ondiep-zuidzijde 6, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 12.00 uur