Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?


Kap van een boom aan de Royaards van den Hamkade

We kappen binnenkort een kastanje op het speelplein aan de Royaards van den Hamkade. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap aan de Royaards van den Hamkade


Kap en snoeien van bomen Julianapark

We snoeien binnenkort met spoed 2 bomen en kappen 1 boom in Noordwest. Deze 3 bomen staan in het Julianapark.

Lees meer over de snoei en kap


Kap van een boom aan de Fortlaan

We kappen binnenkort een esdoorn aan de Fortlaan voor huisnummer 42. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Nieuwe oplaadpalen

We plaatsen nieuwe openbare laadpalen in de wijk Noordwest. Deze laadpalen zijn nodig omdat de bestaande laadpalen veel gebruikt worden. Een laadpaal heeft 2 laadpunten waar een auto kan laden.

Op onderstaande plekken komen nieuwe laadpalen:

  • C. Smeenkstraat 75
  • Cypresplaats bij Kastanjestraat 20
  • Minister Talmastraat 220-298
  • Nijenoord 39
  • Ondiep bij Laan van Chartroise 109B

Lees meer over openbare laadpalen


Plannen Kop Amsterdamsestraatweg

Op de Kop Amsterdamsestraatweg en de Oude Daalstraat komen nieuwe woningen en voorzieningen. Samen met bewoners maakten we een startdocument. Daarin staat een voorstel voor een open bouwblok met een buurttuin richting de Oude Daalstraat. De gemeenteraad neemt nog een besluit over het vervolg.

Lees meer over het project


Verbouwing gymzaal aan Weerdsingel WZ

In juli begint de voorbereiding voor het verbouwen van de gymzaal van kindcentrum LEF aan de Weerdsingel WZ. Tijdens de verbouwing wordt ook meteen het platte dak extra geïsoleerd.

Lees meer over de verbouwing


Hoe gaat het met Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost?

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost. Wat gaat er goed en wat kan er beter? In een eerder onderzoek hebben we de cijfers over de buurt vergeleken met de cijfers voor de hele stad. Bij sommige buurten zijn de cijfers erg anders dan die van de hele stad. Daarom deden we bij 11 buurten verder onderzoek. Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost zaten daarbij.

We hebben de cijfers besproken met buurtbewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten hiervan staan in de ‘buurtprofielen’.

We kijken nu wat we kunnen doen om de buurt te verbeteren. En hoe we beter contact kunnen krijgen met de inwoners en andere partijen waarmee we samenwerken. In het coalitieakkoord staat dat Geuzenwijk en delen van Ondiep en Pijlsweerd voorrang krijgen op de wijkaanpak. De cijfers geven aan dat de kansenongelijkheid hier groter is. De gemeenteraad bespreekt wat er in de buurten gaat gebeuren.

Lees de samenvatting van het onderzoek naar Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost


Kap iep in de Boerhavelaan

We kappen binnenkort een iep in de Boerhavelaan ter hoogte van huisnummer 88. Deze boom heeft iepziekte. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Speeltuin Van der Marckstraat krijgt nieuwe inrichting

We geven de speeltuin aan de Van der Marckstraat een nieuwe inrichting. Zo willen we de plek laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en hun kinderen.

Lees meer over de speeltuin


Sweder van Zuylenweg verkeersveiliger maken

Bewoners en gemeente willen de Sweder van Zuylenweg verkeersveiliger maken voor vooral voetgangers en fietsers. We hebben een aantal mogelijke maatregelen op een rij gezet.

Lees hoe u kunt meedenken en uw voorkeur geven


Noordwest samen groener maken

We maken samen met inwoners de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd groener, gezelliger en gezonder. We werken aan het groener maken van pleinen, woonstraten en stoepen.

Lees meer over waar we al groen bezig zijn


Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw

Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw. We werken aan het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw en de inrichting van het schoolplein.

Lees meer over het nieuwe schoolgebouw van de Boemerang


Kippen in het Julianapark niet voeren

De kippen in het Julianapark zijn bekend en geliefd bij veel bezoekers van het park. Het voeren van de kippen, vooral met brood, zorgt voor meer kippen.

Voederverbod

Het lijkt misschien onschuldig om brood te voeren. Maar dat is het niet. Brood is ongezond voor kippen. Wij vragen u daarom de kippen niet te voeren. Niet in het park en zeker niet buiten het park. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven, ratten aan. U doet de kippen èn uw buurtgenoten een groot plezier door de kippen geen brood te voeren. Sinds juli 2021 is er een voederverbod. Dat moet helpen tegen verdere uitbreiding van het aantal kippen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar kippenjulianapark@utrecht.nl.


Opknappen gebouw Buurtcentrum Zuilen

We willen het buurtcentrum opknappen zodat het gebouw weer tientallen jaren mee kan. Daarnaast kijken we of de indeling beter kan. Zo kunt u elkaar op die plek nog beter ontmoeten.

Lees meer over het opknappen van het gebouw buurtcentrum Zuilen


Nieuwe stadswijk Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De komende jaren bouwen we een autoluwe woonwijk met verschillende voorzieningen en veel groen. Het komt op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. In 2028 is het klaar.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Doorfietsroute langs de Vecht

De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad.

Lees meer over de doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom hebbem we een verkeersstudie gedaan.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag