Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Denk mee over omgeving station Zuilen

We gaan onderzoeken hoe we station Zuilen en de directe omgeving daaromheen aantrekkelijker kunnen maken. Het moet een prettige en goed bereikbare plek worden voor bewoners, ondernemers en reizigers. Kom naar de inloopbijeenkomst op 11 december of geef uw reactie online door.

Meer over verbeteren omgeving station Zuilen


Reageer op nieuwbouwplannen Hogenoord 18-21

De Hogenoord 18-21 krijgt eind 2024/begin 2025 nieuwbouw. Op het vroegere Van Miltenburgterrein gaat de ontwikkelaar de gebouwen die er nu staan slopen en 14 nieuwe woningen bouwen. De wensen en de eisen voor dit plan moeten we nog vaststellen. Wilt u hierop reageren. Dit kan tot en met 14 december 2023.

Lees meer over de plannen en reageer


Onderzoek naar Ondiep en 2e Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Ondiep en 2e Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? Dit onderzoek hebben we gedaan voor 11 buurten in de stad. We hebben de cijfers van Buurten in cijfers vergeleken met de stedelijke cijfers. Zo kwamen we tot deze 11 buurten, omdat ze verschillen met het stedelijk gemiddelde. Deze cijfers bespraken we met buurtbewoners en professionals om beter te begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel.

Lees meer over het onderzoek naar Ondiep en 2e Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost

Buurtagenda

Voor Zuilen-Oost kijken we nu hoe we een vervolg aan dit onderzoek kunnen geven, met als uiteindelijk doel verbetering in de buurten en in contact met de inwoners en samenwerkingspartners. Voor Ondiep, 2e daalsebuurt en Pijsweerd komt er een buurtagenda, daarin kijken we samen met bewoners, organisaties en professionals uit de wijk hoe we de buurt kunnen verbeteren met concrete acties.

Lees meer over de buurtagenda Zuilen-Oost en Geuzenwijk

Lees meer over de buurtagenda Ondiep en 2e Daalsebuurt


Sweder van Zuylenweg verkeersveiliger maken

We willen de Sweder van Zuylenweg verkeersveiliger maken. Vooral voor voetgangers en fietsers. We nemen eerst tijdelijke maatregelen. In het najaar van 2023 beginnen we met de nieuwe inrichting van de straat.

Lees over het verkeersveiliger maken van de Sweder van Zuylenweg


Noordwest samen groener maken

We maken samen met inwoners de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd groener, gezelliger en gezonder. We werken aan het groener maken van pleinen, woonstraten en stoepen.

Lees meer over waar we al groen bezig zijn


Kippen in het Julianapark niet voeren

De kippen in het Julianapark zijn bekend en geliefd bij veel bezoekers van het park. Het voeren van de kippen, vooral met brood, zorgt voor meer kippen.

Voederverbod

Brood is ongezond voor kippen. Wij vragen u daarom de kippen niet te voeren. Niet in het park en zeker niet buiten het park. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven, ratten aan. U doet de kippen èn uw buurtgenoten een groot plezier door de kippen geen brood te voeren. Sinds juli 2021 is er een voederverbod. Dat moet helpen tegen verdere uitbreiding van het aantal kippen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar kippenjulianapark@utrecht.nl.


Nieuwe stadswijk Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De komende jaren bouwen we een autoluwe woonwijk met verschillende voorzieningen en veel groen. Het komt op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. In 2028 is het klaar.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Doorfietsroute langs de Vecht

De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad.

Lees meer over de doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom hebbem we een verkeersstudie gedaan.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag