Wijken Wat gebeurt er in wijk Noordwest?

Aanzicht Weerdsingel

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Riool in Ondiep repareren

Het riool in de wijk Ondiep is versleten en krijgt vanaf 3 november een opknapbeurt. Het gaat om de Anton Geesinkstraat, Omloop, Nijenoord, Ahornstraat, Tichelaarslaan en Leliestraat.

Lees meer over de werkzaamheden aan riool in Ondiep


Plek herinneringsboom Noordwest bekend

In de hele stad planten we bomen om een blijvende herinnering te maken aan Utrecht 900 jaar. Inwoners stemden in juni voor een fijne plek in hun wijk. De boom in de wijk Noordwest komt in het Noordsepark te staan. Begin 2022 planten we de herinneringsboom. Bij elke herinneringsbomen komt een ontwerp van een kunstenaar. Het resultaat onthullen we in de zomer van 2022.

Bekijk waar alle herinneringsbomen komen


Noodkap Zweedse meelbes in de Bessemerlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een Zweedse meelbes aan de Bessemerlaan ter hoogte van huisnummer 64. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap zwarte els in een speeltuin aan de Fortlaan

We kappen binnenkort met spoed een zwarte els in een speeltuin aan de Fortlaan ter hoogte van huisnummer 32.  We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Kap van een boom in de Minister Talmastraat

We kappen zo spoedig mogelijk een linde in de Minister Talmstraat, voor huisnummer 11. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


OBS De Cirkel is verbouwd

Basisschool De Cirkel is verbouwd en uitgebreid. Het doel was om het gebouw meer kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en opnieuw toekomstbestendig te maken. Inmiddels is de verbouwing afgerond en voldoet het gebouw weer helemaal aan de eisen van deze tijd.


Noordwest samen groener maken

We maken samen met inwoners de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd groener, gezelliger en gezonder. We werken aan het groener maken van pleinen, woonstraten en stoepen.

Lees meer over waar we al groen bezig zijn


Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw

Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw. Achter de schermen werken we hard aan het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw en de inrichting van het schoolplein.

Lees meer over het nieuwe schoolgebouw van de Boemerang


Kippen in het Julianapark

De kippen in het Julianapark zijn bekend en geliefd bij veel bezoekers van het park. Het voeren van de kippen, vooral met brood, draagt bij aan een toename van het aantal kippen.

Uw hulp gevraagd

Het lijkt misschien onschuldig om brood te voeren. Maar dat is het niet. Brood is ongezond voor kippen. Wij vragen u daarom de kippen niet te voeren. Niet in het park en zeker niet buiten het park. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven, ratten aan. U doet de kippen èn uw buurtgenoten een groot plezier door de kippen geen brood te voeren. Sinds juli 2021 is er een voederverbod. Dat moet helpen tegen verdere uitbreiding van het aantal kippen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar kippenjulianapark@utrecht.nl.


Ontwikkeling raamprostitutie Nieuwe Zandpad

Wij hebben een partij geselecteerd die raamprostitutie op het Nieuwe Zandpad (tussen waterzuivering en de Einsteindreef) verder wil ontwikkelen. In het voorjaar 2022 weet de partij of ze echt kunnen bouwen. Dit hangt af van de uitwerking van de plannen en het onderzoek naar integriteit.

Lees meer over Het Nieuwe Zandpad

 


Opknappen gebouw Buurtcentrum Zuilen

We willen het buurtcentrum opknappen zodat het gebouw weer tientallen jaren mee kan. Daarnaast kijken we of de indeling beter kan. Zo kunt u elkaar op die plek nog beter ontmoeten.

Lees meer over het opknappen van het gebouw buurtcentrum Zuilen


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat

We bouwen een fietstunnel onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk. De tunnel moet eind 2021 klaar zijn. De tunnel zorgt voor een goede verbinding tussen de Cartesiusdriehoek en de nieuwe stadswijk Wisselspoor. Ook voor voetgangers.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel


Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

We onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog het bedrijvencentrum Vechtenstein staat. Het gaat dan om woonwerkunits en 40 woningen in het middensegment. We betrekken samen met de ontwikkelaar omwonenden bij het opstellen van de voorwaarden voor de nieuwbouw.


Nieuwe stadswijk Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk komt een nieuwe stadswijk. De plannen voor de inrichting van deze wijk zijn bekend. Zo is er veel aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Ook komen er parken langs het spoor en een nieuwe fietstunnel. De plannen zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader.

Lees meer over de nieuwbouwplannen langs de 2e Daalsedijk


Trekvlot bij speelbos Niftarlakepark tijdelijk weggehaald

Wij hebben het trekvlot bij het speelbos in het Niftarlakepark weggehaald. Het trekvlot voldoet aan de veiligheidsnormen. Toch zijn er incidenten. Er staat een bord bij dat er maximaal 3 kinderen op mogen. Toch spelen er regelmatig teveel kinderen op het vlot. Dit zorgt voor onveilige situaties en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het trekvlot tijdelijk weggehaald. We onderzoeken of het trekvlot terug kan komen. We kijken dan ook of we het vlot moeten aanpassen of andere maatregelen moeten nemen.


Doorfietsroute langs de Vecht

We starten met werkzaamheden langs de doorfietsroute langs de Vecht. De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. Lees meer over de Doorfietsroute langs de Vecht


Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Kruispunt Oudenoord - Kaatstraat: nieuwe inrichting

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Lees meer over de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat


Omloop-Laan van Chartroise: bouw woningen

Aan de Omloop en Laan van Chartroise wil woningcorporatie Mitros ongeveer 285 woningen bouwen.

Lees meer over het bouwproject Omloop-Laan van Chartroise


Verbeteren Amsterdamsestraatweg

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor 1 gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.

Lees meer over het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Klaas Verschuure
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 17.00 uur