Buurtagenda Pijlsweerd: buurt verbeteren

In Pijlsweerd willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. Met de buurtagenda kiezen we samen waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. De eerste versie van de buurtagenda is nu klaar.

Wat is een buurtagenda?

In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. We maken samen keuzes over waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dit staat met duidelijke, haalbare acties in de buurtagenda. We blijven werken aan de buurtagenda. Zijn we klaar met een actie? Dan kijken we wat daarna kunnen doen. Ook de onderwerpen kunnen veranderen, als dat nodig is.

Lees meer over het verbeteren van kansen in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn

Wat gaan we doen?

In Pijlsweerd beginnen we met deze onderwerpen: elkaar beter kennen en helpen, hulp bij geldzaken, leefomgeving en (verkeers)veiligheid. Er zijn nog veel meer goede ideeën. Daarvan houden we een lijst bij, zodat we ze later kunnen doen. Welke acties gaan we nu doen?

Elkaar beter kennen en helpen

 • Elke woensdag van 9.00 tot 11.00 uur is er een inloopspreekuur op Balkstraat 31. Hierbij is het Buurtteam Ondiep Pijlsweerd, Dock, Woonin en het wijkbureau aanwezig.
 • In april organiseren we samen met bewoners en partners in de wijk een Gezondheidsfestival.
 • Er komt een vervolg op het Leefweekend.
 • Organisatie van een fotoproject over het dagelijks leven van de bewoners van Pijlsweerd inclusief lunch en expositiemoment.
 • Bewoners gaan zelf de nieuw, vergroende Spijkerdwarsstraat beheren en onderhouden. Het is de eerste plek in Utrecht met verticaal groen.
 • We onderzoeken of we een wijkoverleg in Noordwest kunnen opzetten voor de buurtagenda’s.
 • Het initiatievenfonds meer onder de aandacht brengen. Zodat bewoners samen activiteiten kunnen organiseren om elkaar beter te leren kennen.
 • Er is een buurtgroepsapp voor en door bewoners. Ook moedigen we het gebruik van Nextdoor als extra hulpmiddel aan.

Hulp bij geldzaken

 • Samen met Dock en Kracht van Zuilen maakten we het boekje 'Meer doen met weinig geld'. Hierin staat informatie over waar bewoners hulp bij geldzaken kunnen krijgen.
 • We geven samen met partners meer aandacht aan het thema geldzorgen, zodat bewoners makkelijker en sneller hulp kunnen krijgen.

Leefomgeving

Wensen van de buurt die we onderzoeken of aanpakken:

 • Meer groen op verschillende plekken in Pijlsweerd. Zoals de groenstrook bij speeltuin de Duizendpoot.
 • Meer kunst en cultuur in de buurt.
 • Minder zwerfafval door opruimacties met bewoners en partners.
 • De openbare ruimte opknappen.

(Verkeers)veiligheid

Wensen van de buurt die we onderzoeken of aanpakken:

 • Meer parkeerplekken voor fietsen in de Spijkerdwarsstraat.
 • Beter licht in de tunnel bij de Hoveniersstraat – Laan van Engelswier waardoor het gevoel van (sociale) veiligheid toeneemt.

Poster met alle acties 

Wat we gaan doen in 2024 staat ook op een poster. U kunt de poster uitprinten zodat u de acties met andere bewoners kunt bespreken.

Bekijk de poster (pdf, 273 kB) 

Helpt of denkt u mee? Dan maken we de buurtagenda samen een succes. Mail naar noordwest@utrecht.nl, bel naar 14 030 of kom langs op het wijkbureau. Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven.

Waarom Pijlsweerd?

In 2022 deden we onderzoek naar Pijlsweerd. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? We keken naar Buurten in cijfers. En interviewden bewoners, ondernemers en organisaties. Daaruit kwamen de volgende punten naar voren:

 • De buurt verandert, waardoor verschillende groepen mensen met elkaar moeten samenwonen. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zicht mee.
 • Er zijn sociale problemen. Zoals armoede, werkloosheid en jongeren die minder makkelijk opstarten, bijvoorbeeld met studie of een baan.
 • Er is veel eenzaamheid in de buurt en veel inwoners in de buurt maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg.
 • Mensen ervaren (verkeers)onveiligheid. En er is weinig groen in de openbare ruimte.

Op basis van deze punten spraken we met bewoners en professionals en kozen we de ideeën en acties voor de buurtagenda.

Wat hebben we al gedaan?

We spraken op verschillende plekken in de buurt met bewoners. Bijvoorbeeld tijdens wandelingen met bewoners en de wijkopzichter. In deze wandelingen keken we naar verbetering in de wijk. Ook organiseerden en bezochten we bewonersbijeenkomsten. Ook deelden bewoners 34 ideeën via de DenkMee-vragenlijst. We spraken ongeveer 90 bewoners en 10 professionals.

 • 2023: in de Spijkerstraat is bloemrijk gras gekomen
 • 7 oktober 2023: buurtfeest in de Houtstraat
 • 30 augustus 2023: wekelijks spreekuur op woensdagochtend voor bewoners gestart
 • 21 juni 2023: de buurtagenda bus ging op pad om de buurtagenda beter bekend te maken
 • 10 en 11 juni 2023: weekend met buren bij speeltuin de Duizendpoot
 • 21 april 2023: wandeling in omgeving Spijkerstraat met bewoners en de wijkopzichter
 • 17 april 2023: wandeling in omgeving Blokstraat met bewoners en de wijkopzichter
 • 22 maart 2023: bijeenkomst georganiseerd met buurtteam Ondiep/Pijlsweerd
 • 8 maart 2023: buurtoverleg Pijlsweerd bezocht
 • 22 februari 2023: gesprekken met bewoners in de wijk
 • 14 februari 2023: bijeenkomst bezocht speeltuin De Duizendpoot
 • 30 januari 2023 tot nu: bewonersgesprekken in Pijlsweerd
 • 30 januari 2023: 1e overleg met organisaties in Pijlsweerd

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur