Noordwest begroot

We willen dat Utrechters meer invloed hebben op hun woon- en leefomgeving. In 2020 probeerden we dit uit met een buurtbudget voor de Bloemen- en Predikantenbuurt in Noordwest.

5 winnende plannen

Bewoners dienden in de zomer van 2020 in totaal 33 plannen in om de Bloemen- en Predikantenbuurt mooier, socialer en gezonder te maken. Bewoners konden in het najaar het buurtbudget verdelen over de 10 plannen die genoeg likes kregen en haalbaar waren. Op 14 december 2020 werd bekend welke winnende plannen we in 2021 gaan uitvoeren.

Muurschilderingen

De afgelopen jaren zijn er al veel mooie muurschilderingen bij gekomen in onze wijk. Een mooie manier om de buurt mooier te maken. Er zijn nog genoeg kale plekken in de Bloemenbuurt en Predikantenbuurt. De initiatiefnemer zoekt 2 of 3 locaties voor nieuwe muurschildering in de wijk.

Status: uitgevoerd. Er zijn 2 muurschilderingen gemaakt, bij de 2e Daalsedijk 16 door Roald van den Broek en Bremstraat 30 door Jos Peeters.

Herstel gevel Malabata

Het gebouw van coffeeshop Malabata staat al jaren leeg. Het ziet er verloederd uit en wordt regelmatig met graffiti bespoten. Het trekt ook afval aan. Onder een dikke verflaag en de ijzeren platen zit een mooie gevel verstopt. Het plan is om de gevel van de benedenverdieping weer naar originele staat terug te brengen.

Status: uitvoering niet gelukt.

Mama-café Zuilen

Een ontmoetingsplek voor ouders in Zuilen. Een informele plek waar (nieuwe) ouders terecht kunnen voor emotionele en sociale steun. Bijvoorbeeld voor een steuntje in de rug en om ervaringen te delen. Gratis en laagdrempelig. Een moeder en vrouwencoach uit de buurt organiseren een jaar lang bijeenkomsten in de wijk. De naam is aangepast naar M/V café voor ouders in Zuilen.

Status: wordt uitgevoerd, blijf op de hoogte via Facebook.

Meer groen op de straathoeken

Meer groen in de buurt: dat is een welkome toevoeging aan de Predikantenbuurt. Op de hoek van de Johannes Uitenbogaertstraat en Jodocus van Lodensteinstraat plaatsen we een nieuwe boom met een bankje. Op de hoek van de Nicolaas Sopingiusstraat maken bewoners een bloempottenperkje.

Status: uitgevoerd.

Portretten Jan Kol bij Julianapark

Een portret van Jan Kol bij de ingangen van het Julianapark. Een eerbetoon aan de voormalig eigenaar van het park. Kunstenaar Daniël Roozendaal maakt een 3D-portret van Jan Kol van gestapeld plaatmateriaal. Dit doet hij van gebruikte materialen van circulaire bouwmarkt Buurman Utrecht.

Status: uitgevoerd. Bij de ingangen van het park staat een portret van Jan Kol.

Waarom Noordwest Begroot?

Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt. Daarom maken we € 50.000 vrij voor de plannen van bewoners. Noordwest Begroot is een proef om te onderzoeken:

  • welke ideeën er leven in een buurt
  • of er meer ideeën ontstaan bij buurtgericht benaderen
  • hoe het online verdelen van budget over plannen werkt voor bewoners.

De proef doen we in de Bloemen- en Predikantenbuurt omdat de bewoners in deze buurten weinig gebruikmaken van het initiatievenfonds.

Video: Noordwest begroot - € 50.000 voor je buurt

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag