Wijken Noordwest begroot

We willen dat Utrechters meer invloed hebben op hun woon- en leefomgeving. In 2020 proberen we dit uit met een buurtbudget voor de Bloemen- en Predikantenbuurt in Noordwest.

Video: Noordwest begroot - € 50.000 voor je buurt

5 winnende plannen

Bewoners dienden in de zomer van 2020 in totaal 33 plannen in om de Bloemen- en Predikantenbuurt mooier, socialer en gezonder te maken. Bewoners konden in het najaar het buurtbudget verdelen over de 10 plannen die genoeg likes kregen en haalbaar waren. Op 14 december 2020 werd bekend welke winnende plannen we het komende jaar gaan uitvoeren.

Bekijk de uitslag

Waarom Noordwest Begroot?

Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt. Daarom maken we € 50.000 vrij voor de plannen van bewoners. Noordwest Begroot is een proef om te onderzoeken:

  • welke ideeën er leven in een buurt
  • of er meer ideeën ontstaan bij buurtgericht benaderen
  • hoe het online verdelen van budget over plannen werkt voor bewoners.

De proef doen we in de Bloemen- en Predikantenbuurt omdat de bewoners in deze buurten weinig gebruikmaken van het initiatievenfonds.

Hulp en contact Noordwest begroot

Telefoon

14 030

E-mail

noordwestbegroot@utrecht.nl