Wijken Noordwest begroot

Hebt u een idee voor de Bloemen- en Predikantenbuurt? Stuur uw plan in, steun plannen of verdeel zelf € 50.000 over de ingestuurde plannen.


U weet zelf het beste wat goed is voor uw buurt. Hoe zou u € 50.000 besteden om de Bloemen- en Predikantenbuurt nog mooier, socialer en gezonder te maken?

Plan insturen

U kunt online een plan insturen om de buurt te verbeteren.

Spelregels

  • Iedereen vanaf 12 jaar kan een plan indienen voor de Bloemen- en Predikantentbuurt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit de Bloemen- en Predikantenbuurt als daarbuiten.
  • De kosten voor uw plan bedragen maximaal € 50.000. Het totale budget kan verdeeld worden over meerdere plannen, ook plannen die kleiner zijn en minder kosten zijn welkom.
  • Uw plan is voor de Bloemenbuurt en Predikantenbuurt. Het komt ten goede aan de bewoners van deze buurten.
  • Beschrijf uw plan kort, denk na over beheer en onderhoud als uw idee dat nodig heeft en voeg een foto toe.
  • Uw plan moet binnen 12 maanden uitvoerbaar zijn.
  • Uw plan moet minstens 25 likes halen om uiteindelijk gekozen te kunnen worden.
  • De gemeente beoordeelt of de plannen haalbaar zijn en binnen wet- en regelgeving passen. Dit kan gevolgen hebben voor uw plan. De gemeente kan u adviseren om uw plan na deze check aan te passen.
  • Bewoners voeren hun plan zoveel mogelijk zelf uit, of samen met de gemeente of een andere organisatie.

Campagne voeren

Hebt u een plan ingediend? Uw plan staat direct online.
Maak zoveel mogelijk mensen enthousiast voor uw plan. U hebt namelijk 25 ‘likes’ nodig om uiteindelijk gekozen te kunnen worden.

Plannen bekijken en steunen

Een plan steunen doet u door het te ‘liken’.

Beoordelen op haalbaarheid

De gemeente beoordeelt de plannen op haalbaarheid en wet- en regelgeving. We kiezen de plannen waarop bewoners kunnen gaan stemmen.

€ 50.000 verdelen over de gekozen plannen

De bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt verdelen zelf € 50.000 over hun favoriete plannen en bepalen zelf welke plannen binnen het jaar worden uitgevoerd. Hiervoor ontvangen alle bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt een persoonlijke brief met unieke stemcode. Met deze stemcode kunnen zij € 50.000,- verdelen over hun favoriete plannen. Op 14 december maken we bekend welke de plannen de meeste stemmen kregen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2 juni tot en met 30 augustusplan indienen

2 juni tot en met 6 september

campagne voeren

plannen steunen (liken)

2 november tot en met 13 december

stemmen en € 50.000 verdelen
14 decemberbekendmaking winnaars

Waarom Noordwest begroot?

We willen Utrechters meer directe invloed geven op hun woon- en leefomgeving. Het buurtbudget voor de Bloemen- en Predikantenbuurt is hier een voorbeeld van. In de hele stad zijn er ontwikkelingen op het gebied van wijkplatforms en online participatie. Ook kunnen bewoners initiatieven blijven indienen via het initiatievenfonds.

Hulp en contact Noordwest begroot

Telefoon

14 030

E-mail

noordwestbegroot@utrecht.nl