Wijken Noordwest begroot

We willen dat Utrechters meer invloed hebben op hun woon- en leefomgeving. In 2020 proberen we dit uit met een buurtbudget voor de Bloemen- en Predikantenbuurt in Noordwest. Hoe zou u € 50.000,- besteden om de buurt nog mooier, socialer en gezonder te maken?


Plannen bekijken

Tot en met 30 augustus konden bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hun plan indienen.

Bekijk de ingediende plannen

Beoordelen op haalbaarheid

De gemeente beoordeelt de plannen op haalbaarheid en wet- en regelgeving. Is een plan haalbaar en niet in strijd met wet- en regelgeving? Dan kunt u als bewoner stemmen op dit plan.

€ 50.000 verdelen over de gekozen plannen

De bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt verdelen zelf € 50.000 over hun favoriete plannen. Zo bepaalt u zelf welke plannen  worden uitgevoerd. Hiervoor ontvangen alle bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt een persoonlijke brief met unieke stemcode. Met deze stemcode kunt u € 50.000 verdelen over uw favoriet plan. Op 14 december maken we bekend welke plannen de meeste stemmen kregen.

Spelregels

  • Iedereen vanaf 12 jaar kan een plan indienen voor de Bloemen- en Predikantentbuurt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit de Bloemen- en Predikantenbuurt als daarbuiten.
  • De kosten voor uw plan bedragen maximaal € 50.000. Het totale budget kan verdeeld worden over meerdere plannen, ook plannen die kleiner zijn en minder kosten zijn welkom.
  • Uw plan is voor de Bloemenbuurt en Predikantenbuurt. Het komt ten goede aan de bewoners van deze buurten.
  • Beschrijf uw plan kort, denk na over beheer en onderhoud als uw idee dat nodig heeft en voeg een foto toe.
  • Uw plan moet binnen 12 maanden uitvoerbaar zijn.
  • Uw plan moet minstens 25 likes halen om uiteindelijk gekozen te kunnen worden.
  • De gemeente beoordeelt of de plannen haalbaar zijn en binnen wet- en regelgeving passen. Dit kan gevolgen hebben voor uw plan. De gemeente kan u adviseren om uw plan na deze check aan te passen.
  • Bewoners voeren hun plan zoveel mogelijk zelf uit, of samen met de gemeente of een andere organisatie.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat

2 juni tot en met 7 september

campagne voeren

plannen steunen (liken)

2 november tot en met 13 december

stemmen en € 50.000 verdelen
14 decemberbekendmaking winnaars

Waarom Noordwest begroot?

We willen Utrechters meer directe invloed geven op hun woon- en leefomgeving. Het buurtbudget voor de Bloemen- en Predikantenbuurt is hier een voorbeeld van. In de hele stad zijn er ontwikkelingen op het gebied van wijkplatforms en online participatie. Ook kunnen bewoners initiatieven blijven indienen via het initiatievenfonds.

Hulp en contact Noordwest begroot

Telefoon

14 030

E-mail

noordwestbegroot@utrecht.nl