Wijk Oost

De wijk Oost bestaat uit de buurten Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Abstede, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Schildersbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rijnsweerd en de omgeving van Wilhelminapark en Rubenslaan. Ook Utrecht Science Park (De Uithof), Galgenwaard en Maarschalkerweerd horen bij de wijk.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan Oost

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Oost (pdf, 842 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Oost vooral op:

  • veiligere Wijken: Utrecht Sciencepark,
  • het onder controle houden van maatschappelijke onrust,
  • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid,
  • tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit.

Algemeen beeld veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

  • De totale geregistreerde criminaliteit in Oost is het afgelopen jaar bijna gelijk gebleven ten opzichte van 2022.
  • Ondanks dat er vrijwel op alle misdaden een afname zichtbaar is. Met name het aantal woninginbraken (-49%) laat een flinke afname zien. Hierop is de afgelopen jaren ook flink ingezet door het organiseren van meerdere preventieacties. Ook het aantal fietsendiefstallen en winkeldiefstallen laten een gunstige ontwikkeling zien met -8% en -15% waar het jaar eerder er juist een behoorlijke toename te zien was van respectievelijk +38% en +27% voor deze midaden.
  • Wederom is het aantal jeugdoverlastmeldingen het afgelopen jaar verminderd en is het aantal meldingen van mensen met onbegrepen of verward gedrag gedaald met -26%.
  • Het aantal meldingen alcohol- en drugsoverlast is wel gestegen met +11%, evenals de meldingen van overlast door daklozen en verslaafden met +9%. Hierbij houden we in de gaten of er mogelijk sprake is van verplaatsing naar andere delen van de stad.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag