Wijk Vleuten-De Meern

Hindersteinlaan Vleuten, oud dorpsgezicht met modern kunstwerk

De wijk Vleuten-De Meern bestaat uit de oude woonkernen Vleuten en De Meern. Ook de buurten Haarzuilens, Rijnenburg, Oudenrijn, Vleuterweide, Veldhuizen, Haarzicht, De Woerd, De Balije en Reijerscop horen bij de wijk.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkservicecentrum

Het wijkbureau van Vleuten-De Meern zit in het wijkservicecentrum in Vleuten. Hier is ook een loket burgerzaken, waar u bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs kunt aanvragen. Verder vindt u er de bibliotheek en u kunt er terecht voor kranten, folders of het gebruik van internet.

Kijk waarvoor u in het wijkservicecentrum terecht kunt

Wijkveiligheidsplan Vleuten-De Meern

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Vleuten-De Meern (pdf, 620 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Vleuten-De Meern vooral op:

  • veiligere wijken: aanpak straatintimidatie Maximapark,
  • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid,
  • tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit: bedrijventerrein Oudenrijn en buitengebied.

Algemeen beeld veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

  • De totale criminaliteit in Vleuten-De Meern is het afgelopen jaar gedaald met -7%.
  • We zien een absolute toename van overlast door dak- en thuislozen en bedelaars vooral rondom winkelcentra. Dit is opvallend maar nog niet zorgwekkend, gezien de absolute aantallen.
  • Er is ook een stijging zichtbaar van het aantal berovingen. Waar in 2022 vijf berovingen zijn geregistreerd, waren dit er in 2023 dertien. Ook zijn de geweldsincidenten met +16% gestegen. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de reeks van incidenten die afgelopen zomer in het Maximapark heeft plaatsgevonden.
  • Daarnaast zijn de meeste woninginbraken in De Meern geregistreerd en zijn flu├»de jeugdgroepen (groepen zonder vaste samenstelling) in heel Vleuten-De Meern zichtbaar. Dit laatste leidt regelmatig tot overlast en gevoelens van onveiligheid.
  • Op stedelijk niveau zijn er ontwikkelingen die onze aandacht vragen zoals veiligere wijken, het tegengaan van excessen door maatschappelijke onrust en ondermijnende criminaliteit. Ook opgaves die betrekkingen hebben op de groei van de stad vragen onze inzet. Dit alles doen we samen met onze zorg- en veiligheidspartners in de wijken.

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00-13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag