Wijken Wat gebeurt er in wijk Vleuten-De Meern?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave (voorheen wijkactieprogramma en wijkambitie) leest u de belangrijkste projecten en acties voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Gemeentelijke vellijst najaar 2019

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2019 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019


Werkzaamheden herinrichting Wilhelminalaan

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken. Van augustus tot en met november voeren we daarom verschillende werkzaamheden uit. Wilt u weten wat we gaan doen, wanneer en waarom en wat dat voor u betekent?

Lees meer over herinrichting Wilhelminalaan


Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte.

Lees meer over de kap van de paardenkastanje aan de Rubenslaan


De komende tijd breiden wij jongerenplekken en -activiteiten uit voor de groep van 12 tot en met 17 jaar.

Lees meer over het uitbreiden van plekken en activiteiten


Kleinschalige woonvoorziening minderjarige asielzoekers

Woensdag 22 mei was er een informatiebijeenkomst over deze kleinschalige woonvoorziening. Op veel gestelde vragen zijn antwoorden gegeven. Bent u geïnteresseerd in hoe het verder gaat met de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers aan De Meentweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan via vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Lees meer over de kleinschalige woonvoorziening


Vervangen van bomen aan de Herman Heijermansstraat

De gemeente vervangt het eind van dit jaar 16 bomen (esdoorns) aan de Herman Heijermansstraat.
Lees meer over de vervanging van bomen in de Herman Heijermansstraat


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De gemeente vervangt 9 perenbomen aan de Loswal.

Meer informatie over het vervangen van bomen in de Loswal


Het Nieuwe Inzamelen in Vleuten-De Meern

In de dorpskernen van Vleuten en De Meern voeren we in 2019 Het Nieuwe Inzamelen in. Eerst in Vleuten en in de loop van 2019 in De Meern. Tot die tijd blijft de afvalinzameling hetzelfde. Wilt u weten waar we de ondergrondse restafvalcontainers plaatsen en wat de planning is?

Lees meer over Het Nieuwe Inzamelen Vleuten-De Meern


Zonne- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop bouwen we tot zeker 2030 geen woningen. De gemeenteraad wil dat hier grootschalig duurzame energie geproduceerd wordt. Energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Op dit moment werken we de verschillende mogelijkheden uit. Dit doen we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In de tweede helft van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit.

Luister, denk en doe mee

We nodigen u uit mee te denken. Dat kan op verschillende manieren: van zeer actief meewerken, tot betrokkenheid op afstand. Lees meer over de verschillende mogelijkheden

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de bijeenkomsten die we organiseren? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast is er een wekelijks inloopspreekuur waar u informatie kunt krijgen.

Lees meer over duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie, welzijnswerk én bewoners. Elk jaar bepalen we samen met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk de wensen en doelen voor de wijk. Deze werken we jaarlijks uit in de wijkopgaven.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl


Wijkwethouder

Maarten van Ooijen
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening