Wijken Wat gebeurt er in wijk Vleuten-De Meern?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave (voorheen wijkactieprogramma en wijkambitie) leest u de belangrijkste projecten en acties voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Noodkap van paardenkastanje in Zuiderplantsoen en Zeilmakerslaan

Noodkap van 1 paardenkastanje ter hoogte van Zuiderplantsoen 5 en 1 paardenkastanje in de de Zeilmakerslaan ter hoogte van huisnummer 34. Beide bomen zijn is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Dit maakt de boom erg ziek en bestaat het risico dat de bomen omvallen. Daarom kappen we de bomen met spoed.

Lees meer over de noodkap paardenkastanje Zuiderplantsoen 

Lees meer over de noodkap paardenkastanje Zeilmakerslaan


Noodkap populieren in het Mauritspark

We kappen zo spoedig mogelijk 3 populieren in het Mauritspark.

Lees meer over de noodkap in het Mauritspark


Noodkap kastanjebomen in de Boekbinderslaan en de Houtsnijderslaan

We kappen zo spoedig mogelijk 2 kastanjebomen. 1 Boom staat tegenover Boekbinderslaan 5 en 1 boom op de Houtsnijderslaan bij huisnummer 2.

Lees meer over de noodkap van de bomen in de Boekbinderslaan en de Houtsnijderslaan


Verkeershinder Vleuten

De afgelopen tijd is er op veel plaatsen in Vleuten aan de weg gewerkt, met name aan de Schoolstraat. Helaas gaf dit ongemak, overlast en hinder. Niet alleen bij bewoners aan deze straten maar ook voor het verkeer dat gebruik maakt van deze wegen. Daarom hebben we half maart 2019 in Vleuten, Vleuterweide, Haarzuilens, Parkweg Zuid en Le Parc Máximapark een wijkbericht verspreid. Vanaf 15 maart is de Schoolstraat weer open voor het verkeer en is de fietsoversteek Thematerweg veiliger gemaakt. Ook de komende tijd wordt weer aan de weg gewerkt, met name op de Wilhelminalaan en de Hindersteinlaan

Doorlopend: werk door nutsbedrijven

Op verschillende plaatsen in Vleuten zijn trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen of delen van de weg een tijdje niet of minder goed te gebruiken. Dit komt omdat nutsbedrijven (denk aan Vitens en Stedin) dan werkzaamheden verrichten aan waterleidingen, rioleringen en kabels en leidingen. Zij informeren de aanwonenden met een brief. Maar ook als weggebruiker kunt u hier ongemak van ervaren.

Lees meer over verkeersprojecten in Vleuten - De Meern


Meer ruimte voor jongeren in Vleuten-De Meern

De komende tijd breiden wij jongerenplekken en -activiteiten uit voor de groep van 12 tot en met 17 jaar.

Lees meer over het uitbreiden van plekken en activiteiten


Woningmarkt Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

In Leidsche Rijn wordt nog volop gebouwd. Bent u op zoek naar een woning? Kom op 6 april naar de woningmarkt. En stel uw vragen over de nieuwbouw aan ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente.

Lees verder over de woningmarkt Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De bomen zorgen voor onveilige situaties en overlast. Er is risico op uitglijden over rotte vruchten en er moet veel vaker geveegd worden. De bewoners onderzochten zelf wat de mogelijkheden (via een vragenlijst) zijn en het merendeel gaf aan liever de bomen te vervangen.
Het gaat om 8 perenbomen en 1 sierpeer. Meer informatie over het vervangen van bomen in de Loswal


Kappen 377 bomen Nedereindseweg en Ringkade

Van 18 februari tot en met maart 2019 kappen we 377 essen aan de Nedereindseweg en Ringkade. Deze bomen zijn aangetast door essentaksterfte

Lees meer over de kap van de bomen aan de Nedereindseweg en Ringkade


Het Nieuwe Inzamelen in Vleuten-De Meern

In de dorpskernen van Vleuten en De Meern voeren we in 2019 Het Nieuwe Inzamelen in. Eerst in Vleuten en in de loop van 2019 in De Meern. Tot die tijd blijft de afvalinzameling hetzelfde. Wilt u weten waar we de ondergrondse restafvalcontainers plaatsen en wat de planning is?

Lees meer over Het Nieuwe Inzamelen Vleuten-De Meern


Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de vellijst najaar 2018 en meer informatie over de vellijst


Zonne- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop bouwen we tot zeker 2030 geen woningen. De gemeenteraad wil dat hier grootschalig duurzame energie geproduceerd wordt. Energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Op dit moment werken we de verschillende mogelijkheden uit. Dit doen we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In de tweede helft van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit.

Luister, denk en doe mee

We nodigen u uit mee te denken. Dat kan op verschillende manieren: van zeer actief meewerken, tot betrokkenheid op afstand. Lees meer over de verschillende mogelijkheden

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de bijeenkomsten die we organiseren? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast is er een wekelijks inloopspreekuur waar u informatie kunt krijgen.

Lees meer over duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie, welzijnswerk én bewoners. Elk jaar bepalen we samen met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk de wensen en doelen voor de wijk. Deze werken we jaarlijks uit in de wijkopgaven.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving. In het gebiedsbeleid voor Vleuten-De Meern leest u welk beleid speciaal voor deze wijk is.

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl


Wijkwethouder

Maarten van Ooijen
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht