Wijken Wat gebeurt er in wijk Vleuten-De Meern?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave (voorheen wijkactieprogramma en wijkambitie) leest u de belangrijkste projecten en acties voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Aanpassing fietspad Castellumlaan

Van 22 juli tot en met 26 juli passen we het fietspad aan de Castellumlaan aan. De rand van de stoep verplaatsen we zodat fietsers niet meer over de stoep gaan, maar een eigen strook langs de rijbaan hebben.
Lees meer over het aanpassen van het fietspad aan de Castellumlaan


Noodkap bomen Nobel Hoeve en Robert Kochlaan

Wij kappen met spoed 3 bomen bij u in de buurt. Het gaat om een els aan de Nobel Hoeve en 2 lindes aan de Robert Kochlaan.

Lees meer over de kap van 3 bomen aan de Nobel Hoeve en Robert Kochlaaan


Nieuw ontwerp fietsoversteek Wilhelminalaan

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de fietsoversteek op de Wilhelminalaan naast het spoorviaduct. Reageren kan via e-mail tot en met 26 juli.

Lees meer over het opnieuw inrichting van de Wilhelminalaan en bekijk het ontwerp


Kappen en snoeien van populieren en wilgen in het Bosje van Goes

Tussen 8 en 13 juli kappen we 10 bomen en snoeien we 6 bomen in het Bosje van Goes.

Lees meer over het snoeien en kappen van deze bomen


Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte.

Lees meer over de kap van de paardenkastanje aan de Rubenslaan


Noodkap els in de Gouvernantelaan

We kappen zo spoedig mogelijk 1 els in de Gouvernantelaan.

Lees meer over de noodkap in de Gouvernantelaan


Oneigenlijk gebruik logo gemeente Utrecht door Groenpand

In de uitnodigingsbrief over de groepsactie Warmtepompen die bewoners in Veldhuizen en Vleuterweide deze week hebben ontvangen, staat een logo van de gemeente Utrecht. De gemeente is niet betrokken bij deze inkoopactie en deze brief is zonder afstemming met de gemeente opgesteld. Groenpand biedt hiervoor excuses aan. De gemeente pakt deze zaak serieus op en is in gesprek met Groenpand.


Meer ruimte voor jongeren in Vleuten-De Meern

De komende tijd breiden wij jongerenplekken en -activiteiten uit voor de groep van 12 tot en met 17 jaar.

Lees meer over het uitbreiden van plekken en activiteiten


Kleinschalige woonvoorziening minderjarige asielzoekers

Woensdag 22 mei was er een informatiebijeenkomst over deze kleinschalige woonvoorziening. Op veel gestelde vragen zijn antwoorden gegeven. Bent u geïnteresseerd in hoe het verder gaat met de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers aan De Meentweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan via vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Lees meer over de kleinschalige woonvoorziening


Vervangen van bomen aan de Herman Heijermansstraat

De gemeente vervangt het eind van dit jaar 16 bomen (esdoorns) aan de Herman Heijermansstraat.
Lees meer over de vervanging van bomen in de Herman Heijermansstraat


Werkzaamheden Hindersteinlaan

Vanaf 22 mei staan er werkzaamheden op de Hindersteinlaan gepland. Het gaat om de verbinding tussen het centrum van Vleuten en de rotonde De Tol/Het Lint. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Van 24 mei 17.00 uur tot 27 mei 7.00 uur is de Hindersteinlaan volledig afgesloten voor verkeer.

Lees meer over de werkzaamheden aan de Hindersteinlaan


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De gemeente vervangt 9 perenbomen aan de Loswal.

Meer informatie over het vervangen van bomen in de Loswal


Het Nieuwe Inzamelen in Vleuten-De Meern

In de dorpskernen van Vleuten en De Meern voeren we in 2019 Het Nieuwe Inzamelen in. Eerst in Vleuten en in de loop van 2019 in De Meern. Tot die tijd blijft de afvalinzameling hetzelfde. Wilt u weten waar we de ondergrondse restafvalcontainers plaatsen en wat de planning is?

Lees meer over Het Nieuwe Inzamelen Vleuten-De Meern


Zonne- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop bouwen we tot zeker 2030 geen woningen. De gemeenteraad wil dat hier grootschalig duurzame energie geproduceerd wordt. Energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Op dit moment werken we de verschillende mogelijkheden uit. Dit doen we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In de tweede helft van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit.

Luister, denk en doe mee

We nodigen u uit mee te denken. Dat kan op verschillende manieren: van zeer actief meewerken, tot betrokkenheid op afstand. Lees meer over de verschillende mogelijkheden

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de bijeenkomsten die we organiseren? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast is er een wekelijks inloopspreekuur waar u informatie kunt krijgen.

Lees meer over duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie, welzijnswerk én bewoners. Elk jaar bepalen we samen met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk de wensen en doelen voor de wijk. Deze werken we jaarlijks uit in de wijkopgaven.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl


Wijkwethouder

Maarten van Ooijen
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht