Ontwikkelingen omgeving Hindersteinlaan

Er spelen meerdere ontwikkelingen in het gebied rond de Hindersteinlaan. Zo liggen er plannen om op 2 plekken huizen te bouwen. Ook onderzoeken we hoe we hier een nieuwe middelbare school met een sporthal kunnen bouwen. Tot slot is er ook nog de kavel De Tol, waar in de toekomst ook gebouwd kan worden. Bovenop dat alles zijn er problemen met de doorstroming van het verkeer op de Hindersteinlaan. Hier leest u meer over de verschillende projecten.

Het gebied

  • Blauw: Hindersteinlaan.
  • Geel: Kloosterweide, bouw woningen, gebied noordelijk van de Hindersteinlaan.
  • Rood: gebied waar we een school, sporthal en woningen bouwen, zuidelijk van de Hindersteinlaan.
  • Paars: gebied De Tol, zuidelijk van de Hindersteinlaan.

Nieuwe school, sporthal en woningen

In het gebied tussen de Hindersteinlaan en het spoor is het plan om een nieuwe middelbare school met een sporthal te bouwen. Ook willen we daar appartementen bouwen. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een nieuwe school in Leidsche Rijn of Vleuten-De Meern. In 2022 konden buurtbewoners aangeven wat de voor- en nadelen zijn van 4 mogelijke plekken.

Deze plek aan de Hindersteinlaan is daaruit gekomen als meest geschikt. Sommige omwonenden denken daar anders over. Ze verwachten meer verkeer van fietsende scholieren, nog meer autoverkeer, zwerfafval op straat en drukte in het dorp. Ook wij willen dat de omgeving netjes blijft en dat iedereen veilig kan reizen rond de school. We willen een nieuw fietspad maken van Het Lint naar de school.

Sommige omwonenden vragen zich af of een nieuwe school wel nodig is. Zijn er niet al genoeg scholen in de buurt? En zijn er eigenlijk wel zoveel scholieren in de omgeving? Of komen die straks uit andere delen van Utrecht hiernaartoe? We weten dat de stad groeit en daarmee ook het aantal leerlingen op de middelbare school. Ook in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het Amadeus Lyceum zit bijvoorbeeld al vol. De verwachting is dat in 2028 ruim 2000 kinderen in Utrecht geen plaats kunnen vinden op een middelbare school. Daarom maken we plannen om een nieuwe school te bouwen in Overvecht en hier in Vleuten.


Woningen in project Kloosterweide

Het gebouw waar nu Villa Spes Nostra zit, was vroeger een klooster. Met het vertrek van de nonnen is in het gebied ruimte vrijgekomen. Ontwikkelaar Kloosterweide B.V. is eigenaar van de grond en wil daar appartementen bouwen. Er zijn plannen om 2 gebouwen te bouwen met in totaal 128 woningen. De gebouwen worden 4 verdiepingen hoog. Om te kunnen bouwen moeten bomen gekapt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel daarvoor uitgewerkt. De gemeenteraad vergadert later in het voorjaar over de plannen.

Kloosterweide: bouw woningen


Ontwikkeling De Tol

De Tol is het 3-hoekige stuk grond tussen Het Lint, de Hindersteinlaan en de Haarrijnse Rading. Daar was vroeger restaurant De Tol gevestigd. Dat gebied was eigendom van een ondernemer die hier een fastfoodrestaurant met een drive-through wilde openen. Dat zou zorgen voor veel auto’s die langs Het Lint moeten. De gemeente vond dat geen goed idee op deze plek.

De Tol wordt hiermee weer eigendom van de gemeente. We hebben nog geen uitgewerkte plannen, maar uiteindelijk zal hier gebouwd gaan worden. Volgens eerder gemaakte afspraken in het bestemmingsplan mag hier horeca komen. Of een gebouw met een maatschappelijke bestemming.


Verkeerssituatie

De Hindersteinlaan is een belangrijke verbindingsweg van Vleuten-De Meern naar de Haarrijnse Rading/snelweg A2. Veel omwonenden vinden de Hindersteinlaan druk en ervaren de rotonde als gevaarlijk en onoverzichtelijk. Automobilisten staan in de ochtend- en avondspits vaak lang te wachten voor de oversteek met Het Lint. Onder andere door de nieuwbouwplannen verwachten we dat de hoeveelheid verkeer verder toeneemt. Daarom willen we de verkeerssituatie in de omgeving verbeteren. We onderzoeken nu hoe.

We doen 2 verkeersonderzoeken. Het 1e onderzoek loopt al een tijdje en gaat over welke mogelijkheden er zijn om het verkeer aan de hele oostkant van Vleuten beter te laten doorstromen. Een paar jaar geleden hebben we de situatie al laten onderzoeken, bijvoorbeeld door het verkeer te tellen. Doordat we toen midden in de coronatijd zaten, was het waarschijnlijk rustiger op straat. In 2023 hebben we opnieuw geteld. De gegevens uit die onderzoeken zijn lastig met elkaar te vergelijken. Maar uit al deze gegevens blijkt niet dat de hoeveelheid autoverkeer is toegenomen. Maar we denken dus wel dat de hoeveelheid verkeer gaat groeien door de ontwikkelingen in het gebied.

Daarom willen we de verkeerssituatie in de omgeving verbeteren. We willen dat automobilisten op weg naar de A2 meer gebruikmaken van de daarvoor geschikte stedelijke verbindingswegen, zoals de Landschapsbaan, de Rivierkom, de Stroomrugbaan en de Huis te Vleutenbaan. Sluipverkeer door woonstraten willen we tegengaan. Bij mogelijke oplossingen moeten we ook rekening houden met de kosten daarvan.

Onder andere naar aanleiding van zorgen uit de omgeving zijn we nog een 2e verkeersonderzoek gestart. We kijken daarin naar praktische maatregelen om de veiligheid op de Hindersteinlaan te vergroten. Zoals bij de oversteek met het Lint. Misschien kunnen we bijvoorbeeld het zicht verbeteren, zodat het minder onoverzichtelijk is.


Gevolgen voor de groene omgeving

De omgeving van de Hindersteinlaan is een groen gebied. Dat blijft zo. Bij de bouw van de woningen laten we zoveel mogelijk bomen staan en we planten nieuwe bomen terug. We houden rekening met de dieren in de buurt, zoals vogels, hazen en vleermuizen. Bij de school en de sporthal willen we een park maken dat recht doet aan het historische landschap van Vleuten. Door het park willen we een groene en veilige fiets- en wandelroute naar Vleuten maken. Ook het gebied rond de Villa Spes Nostra maken we toegankelijk om er te wandelen. Zo kunnen meer mensen genieten van de omgeving.

Planning

Er is nog veel onzeker. We kunnen dan ook nog niet precies vertellen wat wanneer gaat gebeuren. We moeten rekening houden met veel verschillende belangen. We maken keuzes tussen de vraag naar woonruimte en behoud van het dorpse karakter van Vleuten. Tussen verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid. Tussen groen en de toename van het aantal jongeren. Omdat we goed te werk willen gaan, duurt het vaak lang voordat we weer een nieuwe stap kunnen zetten. We houden de omgeving op de hoogte, zodat ze op het juiste moment hun mening over de plannen kan delen.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024School en appartementen: deze plannen zijn nog niet zo ver uitgewerkt. We zijn nu bezig met de gebiedsvisie. Daarna moet het omgevingsplan gewijzigd worden. Omwonenden kunnen daar straks hun mening over geven. Bewoners die zich hadden aangemeld voor de meedenkgroepen ontvangen later bericht.
Kloosterweide: we maken samen met de ontwikkelaar een bouwenvelop. Daarin staan alle eisen waaraan de gebouwen moeten voldoen, zoals hoe de gebouwen eruit komen te zien. Zodra we dat document af hebben, delen we het met de buurt en komt er een inloopavond. We verwachten dat dat nog in 2024 zal zijn.
De Tol: we weten nog niet wanneer daar iets gaat gebeuren.
Verkeersonderzoeken: de verkeersonderzoeken lopen nog. Van de adviezen die daar uitkomen moeten we besluiten of die (financieel) haalbaar zijn en wat de gevolgen zijn voor de bouwprojecten in de omgeving.

Op de hoogte blijven

We houden u op deze webpagina op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief van de wijk Vleuten-De Meern.

Hulp en contact Hindersteinlaan

Telefoon

14 030

E-mail

hindersteinlocatie@utrecht.nl