Wijk West

De wijk West bestaat uit de buurten Lombok, Nieuw Engeland, Oog in Al, Schepenbuurt en Welgelegen. Ook de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg horen bij de wijk.

Wijkbureau West

U vindt wijkbureau West sinds maart 2024 aan de Everard Meijsterlaan 3. Dit gebouw was vroeger de werkplek van de directie van de Utrechtse Cereolfabriek. Daarom ziet u de naam ‘Directievilla’ weleens voorbij komen. Nu is het gebouw vanbinnen en vanbuiten helemaal opgeknapt. Daarbij hebben we rekening gehouden met alle oude details. In deze video nemen we u mee in het proces.

Opknappen Directievilla Oog in Al

Beluister deze video met audiodescriptie

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan West

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan West (pdf, 567 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in West vooral op:

 • veiligere wijken: aanpak overlastgevende criminele vreemdelingen en aanpak Lombok-Oost,
 • het onder controle houden van maatschappelijke onrust,
 • tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit,
 • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid,
 • Samen stad (veilig)maken.

Algemeen beeld veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

 • Het aantal misdrijven in West is in 2023 ten opzichte van 2022 met +5% gestegen.
 • Opvallend is de stijging van overlast veroorzaakt door daklozen en verslaafden met +103%. Deze stijging zien we ook op andere plekken in de stad.
 • De stijging van het aantal overvallen is relatief want het gaat om een stijging van 0 naar 2 in absolute aantallen.
 • Verder valt de toename van autokraak en fietsendiefstal op, beide toegenomen met +14%. Daarentegen valt de forse daling van het aantal woninginbraken op. Deze zijn afgenomen met -41%.
 • Sinds november 2022 ervaart de Kop van Lombok veel overlast van criminele vreemdelingen. Het gaat hierbij vooral om intimidatie, bedreiging, winkeldiefstal en zakkenrollen. De toename van de incidenten en overlast heeft veel invloed op het veiligheidsgevoel van omwonenden, winkeliers, bezoekers en voorbijgangers. We hanteren de Utrechtse aanpak waarin een mix van veiligheid en zorg centraal staat. Maar ondanks extra inzet van politie, handhaving en winkelstewards en maatregelen zoals cameratoezicht is deze problematiek nog steeds aanwezig.
 • Het aantal winkeldiefstallen en zakkenrolincidenten is in Lombok in 2023 ruim verdubbeld.

Dit is onze wijk Utrecht West

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Everard Meijsterlaan 3
3533 CK Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht