Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave West leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

Kappen van bomen in West

We kappen van 16 tot en met 20 september bomen in West. De bomen zijn gecontroleerd en onveilig bevonden. Daarom heeft de gemeente besloten om de bomen te kappen. De bomen zijn op de vellijst najaar 2018 gezet. Op de opengevallen plekken komen nieuwe bomen. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.

Het gaat om de volgende bomen en locaties:

 • 1 gewone els aan de slootkant van de Leidseweg
 • 1 hartbladige els aan het Vivaldiplantsoen bij huisnummer 100
 • 2 haagbeuken op de hoek van de Händelstraat en de Schumanstraat
 • 1 meidoorn in het Jochem Uytdehaageplantsoen bij Händelstraat 14
 • 1 els in Park Oog in Al
 • 1 papierberk in Park Oog in Al
 • 1 zoete kers in het Hendrika van Tussenbroekplantsoen bij huisnummer 2B
 • 1 meelbes in het Hendrika van Tussenbroekplantsoen op de hoek van Galenslootstraat 1
 • 1 valse Christusdoorn in de Richard Wagnerlaan
 • 1 acacia in de Richard Wagnerlaan
 • 1 meelbes in de Dickenslaan bij huisnummer 18-20
 • 1 bolkers in de Kanaalstraat op de hoek van Riouwstraat 62
 • 2 bolessen in het Molenpark
 • 1 Japanse sierkers in het Molenpark
 • 2 sierkersen in de 2e Atjehstraat bij huisnummers 4 en 24
 • 1 esdoorn aan de Leidsekade bij huisnummer 79
 • 1 meelbes aan de Laan van Nieuw Guinea bij huisnummer 39
 • 1 lijsterbes in de Cremerstraat op de hoek van de P.A. de Genestestraat
 • 1 gewone acacia in de Cremerstraat bij huisnummer 92
 • 1 sierappel in het Majellapark
 • 2 sierkersen in de Schoenerstraat bij huisnummers 53, 59 en 69

Tijdelijke oplossing uitbreiding basisscholen

Het aantal leerlingen van de St. Dominicusschool en Johan de Wittschool groeit. Daarom hebben zij extra ruimte nodig voor lokalen. Op basis van een uitgebreide studie naar mogelijke locaties lost de gemeente de uitbreiding van de scholen de komende jaren tijdelijk op. Op dinsdag 24 september organiseert de gemeente een bijeenkomst over de uitkomst van de locatiestudie en gaat graag met u in gesprek hoe deze tijdelijke oplossing mogelijk gemaakt kan worden. Waar? NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 Utrecht. Vanaf 19.15 uur inlopen, 19.30 uur start plenaire toelichting, 21.00 uur einde.

Lees meer over de uitbreiding van de basisscholen


Tijdelijke camera’s in Lombok

In Lombok plaatsen we tijdelijk 3 camera’s van september tot december 2019. Dit doen we om de overlast en criminaliteit in de buurt tegen te gaan. De camera’s komen:

 • op de hoek J.P. Coenstraat met Kanaalstraat
 • op de hoek J.P. Coenstraat en Van Imhoffstraat 
 • op de hoek Kanaalstraat en Lombokstraat

Lees meer over tijdelijk cameratoezicht in Lombok


Werkzaamheden kruising Vleutenseweg/Groeneweg

Tussen 26 augustus en 19 september werken we aan het vervangen van de verkeersinstallatie op de kruising Vleutenseweg/Groeneweg.
Lees meer over de werkzaamheden aan de Vleutenseweg/Groeneweg


Kappen en knotten bomen Leidseweg

Eind augustus/begin september verwachten we te starten met het kappen en knotten van bomen aan de Leidseweg. Het gaat om het kappen van 3 bomen en knotten van 16 bomen.

Lees meer over het kappen en knotten van bomen aan de Leidseweg


Duiken en springen vanaf bruggen in het water niet toegestaan

Duiken en springen vanaf een brug in het water is niet toegestaan. Bij de volgende bruggen hangen extra borden om u hierop te wijzen: Socratesbrug, Balijebrug, Nelson Mandelabrug, brug bij Holland Casino richting Jaarbeurs, Sowetobrug en de Muntbrug. De gemeente gaat regelmatig controleren.


Update werkzaamheden Cremerstraat

Op 22 maart werden er bijzondere werkzaamheden verricht in het gebied tussen het Thomas à Kempisplantsoen en de parkstrook Cremerstraat. Er zijn 280 meter aan elkaar gelaste stadswarmteleidingen onder de Thomas à Kempisstraat aangebracht. Dit gebeurde door een speciale manier van boren, waardoor deze straat als belangrijke verkeersweg toegankelijk bleef.

Lees meer over de werkzaamheden aan de Cremerstraat


Nieuwbouw Dickensplaats

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen. De verouderde garageboxen, een garagebedrijf en 8 woningen verdwijnen hiervoor.

Lees meer over het project aan de Dickensplaats


Werkzaamheden rondom Cartesiusweg

De werkzaamheden van ProRail in de buurt van de Cremerstraat zijn bijna klaar. De onderdoorgang van het spoorviaduct is nu breder. Omdat er nog verschillende werkzaamheden plaatsvinden, kan het nieuwe deel van deze onderdoorgang nog niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Lees waarom de onderdoorgang nog niet gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers


Stabiliseringswerkzaamheden Merwedekanaal

De kades langs het Merwedekanaal vertonen scheuren en moeten worden gerenoveerd. De oorzaak van de scheuren heeft te maken met de leeftijd van de kades. Vroeger werd er gefundeerd op houten palen. Doordat de houten fundering deels is vergaan, kunnen door uitspoeling van grond verzakkingen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor mensen die de kades betreden, daarom heeft Rijkswaterstaat hekken geplaatst. Aannemer Hakkers B.V. gaat met zand gevulde ‘big bags’ voor verschillende kades aan het Merwedekanaal plaatsen. Dit is nodig om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De werkzaamheden voor de stabiliseringsmaatregelen starten in mei en zijn naar verwachting begin juni gereed. Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u bij de aannemer terecht.

Planning

 • najaar 2019 start van uitvoering van werkzaamheden
 • najaar 2020 werkzaamheden afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. De uitvoering is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2021.

Lees meer over het toekomstbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave West staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave West leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave West

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening