Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Meer ruimte voor voetgangers op Kanaalstraat en Damstraat

Op de Kanaalstraat en Damstraat is het erg druk. Hierdoor is het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. We willen de voetgangers en wachtende klanten makkelijker maken om deze afstand te houden. Daarom voeren we vanaf maandag 29 juni een aantal maatregelen uit.

Lees meer over de maatregelen op de Kanaalstraat en Damstraat


Nieuw portret van West: "Piekeren en in de tuin werken gaan niet samen"

Bij Common Ground (moes)tuinieren inwoners uit Utrecht met een vluchtelingenachtergrond samen met inwoners uit de wijk. Een project opgericht door Renée Menger. "Tuinieren is universeel en kent geen grenzen.

Lees het hele interview


Vervangen populieren Uraniumweg

In het najaar vervangen we 87 slechte populieren in de berm van de Uraniumweg. We planten nieuwe bomen terug.

Lees meer over het vervangen van deze bomen


Zwemmen in het Merwedekanaal is niet veilig

Nu de temperaturen oplopen, zoeken inwoners verkoeling in het water. Een populaire zwemlocatie, ondanks het geldende zwemverbod, is het gebied rond De Munt. Maar veilig zwemmen is het daar niet.

Sandra Turkenburg, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: "De kades van het Merwedekanaal worden momenteel stapsgewijs vernieuwd. Het is daarom niet veilig om de kades te betreden of er bijvoorbeeld aan te hangen vanuit het water. Een aantal kades is nog niet netjes afgewerkt. Onder water zijn scherpe randen aanwezig, waaraan zwemmers zich lelijk kunnen bezeren. Zwemmen nabij de werkschepen is eveneens niet veilig. Bij verplaatsen kunnen grote waterstromingen plaatsvinden. We hebben de kades daarom zo goed mogelijk afgezet en roepen inwoners met klem op om er niet te gaan zwemmen."


Herstel kades Merwedekanaal

Rijkswaterstaat laat de 770 meter monumentale kades langs het Merwedekanaal renoveren. Deze kades zijn eind 19e eeuw gebouwd op een fundering van houten palen. De kades vertonen scheuren en een deel van de fundering is niet meer in goede staat. Om verzakkingen en gevaarlijke situaties te voorkomen, is eind 2019 gestart met het herstel van de kadeconstructie.

Extra onderzoek

Langs de kades liggen honderden kabels en leidingen. Daarom wordt er zorgvuldig gegraven om schade te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden bleek dat meer onderzoek nodig was naar alles wat onder de grond ligt. Het uitvoeren van dit extra onderzoek, het verwerken van de resultaten in een nieuw ontwerp, en het uitvoeren ervan kostte extra tijd. Hierdoor is de planning aangepast. Dit betekent dat de werkzaamheden ook doorgaan tijdens de zomer. Hierdoor zijn alle werkzaamheden nog steeds klaar in het eerste kwartaal van 2021.

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen de aannemer.


Tiny Forest in het Majellapark

Het Majellapark heeft een Tiny Forest. Een dichtbegroeid minibosje zo groot als een tennisbaan dat een fijne plek is voor vlinders, vogels en bijen. Op warme dagen krijgen de leerlingen van de Asch van Wijckschool in het Tiny Forest les over de natuur. Zo zijn deze leerlingen opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Ook voor buurtbewoners is het een prettige en gezonde plek om elkaar te ontmoeten. Op 18 maart werd het Tiny Forest al aangeplant. Op 10 juni heeft wethouder Lot van Hooijdonk samen met de kinderen van groep 5 en 6 van de Asch van Wijckschool het minibosje feestelijk geopend. Het Tiny Forest is een initiatief van Serge Calon (Groene Loperpaden) i.s.m. de Van Asch van Wijckschool en enthousiaste buurtbewoners.


Vanaf 1 april 2020 betaald parkeren in Welgelegen

De gemeente voert op 1 april 2020 in de Rachmaninoffplantsoen en Schönberglaan betaald parkeren in. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Uit de internetpeiling bleek een meerderheid van de bewoners voor de invoering van betaald parkeren. Bewoners en ondernemers in het gebied kunnen vanaf 13 februari 2020 een parkeervergunning aanvragen.

Lees meer over de invoering van betaald parkeren in het Rachmaninoffplantsoen

Lees meer over de invoering van betaald parkeren op de Schönberglaan


Proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat

In de Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat heeft de buurt gevraagd - in beperkte mate en gecontroleerd - horeca toe te voegen. We hebben afgesproken dat er een proef komt met horeca in de Kanaalstraat/Damstraat. Er mag een beperkt aantal ondernemingen met ‘lichte’ daghoreca komen. Ondernemers kunnen een plan indienen.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur