Wijk West Wat gebeurt er in wijk West?

Sfeerimpressie wijk west

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

Haal minstens 4 tegels uit uw tuin

In het Werkspoorkwartier vindt u het Hof van Cartesius: een groene werkplek voor creatieve en duurzame ondernemers. Het Hof is behoorlijk waterproof: zo is er een wadi om regenwater op te vangen en ligt er groen en grind in plaats van tegels. Waarom is het voorkomen van wateroverlast belangrijk en hoe is dat in het Hof aangepakt? Hier vertellen Charlotte en Bianca Ernst, initiatiefnemers van het Hof van Cartesius, meer over.


Betaald parkeren in Mozartlaan en omgeving vanaf 15 november

Het betaald parkeren in de Mozartlaan en omgeving gaat in op 15 november 2018. De invoeringsdatum is uitgesteld, omdat er problemen zijn met het leveren van de parkeerautomaten. Hebt u een parkeervergunning aangevraagd? Dan krijgt u het bedrag dat u teveel hebt betaald, teruggestort op uw rekening. Voor oktober en de hele maand november hoeft u niet te betalen. U krijgt binnenkort een bericht hierover.

Lees meer over het invoeren van betaald parkeren in Mozartlaan


Nieuwbouwproject, sociale huurwoningen Johan Wagenaarkade

De gemeente ondersteunt een nieuwbouwplan van Mitros in Oog in Al. De woningcorporatie betrekt de buurtbewoners bij de uitwerking van het plan. Er is een klankbordgroep gevormd na de eerste drukbezochte  informatiebijeenkomst. Deze klankbordgroep is met Mitros in gesprek om hun wensen en zorgen in kaart te brengen en hierover samen goede afspraken maken.

Lees meer over het nieuwbouwproject aan de Johan Wagenaarkade


Nieuwe hekken rond het Merwedekanaal

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de hekken vervangen die staan rond de Muntbrug langs de kades van het Merwedekanaal. Deze hekken zijn mooier groen en van steviger materiaal. Rijkswaterstaat heeft ook lage hekken aan de waterkant geplaatst. Hierdoor kunnen mensen niet meer vanaf het water de zwakke kades opkomen. Ook het kadedeel naar de muntbrug op de Muntkade is in slechte staat, daarom heeft Rijkswaterstaat ook dit kadedeel afgezet met hekken. Momenteel zoekt RWS een aannemer voor het werk aan de kades.

Planning

  • najaar 2019 start van uitvoering van werkzaamheden
  • najaar 2020 werkzaamheden afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Werkzaamheden in Cremerstraat en omgeving

Het eerste deel van de parkstrook Cremerstraat is klaar. De werkzaamheden aan de paden en het groen zijn in juli afgerond. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 Eneco werkzaamheden gaan uitvoeren in het tweede deel van de parkstrook en het Cremerplein. Daarna zal de firma Eijkelboom in opdracht van de Eneco het 2e deel van de parkstrook en het Cremerplein opnieuw inrichten.
Lees verder over de Cremerstraat


Lot van Hooijdonk weer wijkwethouder voor West

Het nieuwe Utrechtse college en coalitieakkoord zijn bekend. In het nieuwe college werken GroenLinks, D66 en ChristenUnie samen. Ook de komende jaren is Lot van Hooijdonk weer onze wijk wethouder voor West.

Lees meer over het nieuwe college en coalitieakkoord


Parkeren in Richard Wagnerlaan

Parkeren in de Richard Wagnerlaan en omgeving blijft gratis. De meeste bewoners en bedrijven van dit gebied gaven aan dat ze tegen betaald parkeren zijn.

Lees meer over het parkeren in de Richard Wagnerlaan


Meer onderzoek naar loodverontreiniging in Lombok

De gemeente saneert ten minste 19 tuinen in de Utrechtse wijk Lombok. In de tuinen zit teveel lood in de bodem. De tuinen worden op kosten van de gemeente gesaneerd en opnieuw ingericht.

Lees meer


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. De uitvoering is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2021.

Lees meer over het toekomstbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Volg ons

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht