Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Kap van bomen aan de Timorkade

We kappen zo spoedig mogelijk 7 essen en 4 haagbeuken in een grasveld aan de Timorkade. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Informatieavond betaald parkeren Schepenbuurt en Cartesiusweg op 27 oktober

De gemeenteraad besloot in oktober 2019 om betaald parkeren in te voeren in de gebieden rondom de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek. Samen met de inwoners van de Schepenbuurt en de Cartesiusweg willen wij de invoering van het betaald parkeren uitwerken. Praat u ook mee? Dit kan tijdens de online informatieavond van 27 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Meer informatie en aanmelden informatieavond


Werkzaamheden Tussenvoorziening aan Keulsekade

De komende maanden knappen we ons pand van de Tussenvoorziening (NoiZ) aan de Keulsekade op. Hierbij speelt duurzaamheid een grote rol. De gemeente wil haar panden verduurzamen en het energieverbruik in de stad verminderen. De werkzaamheden duren een aantal maanden. We verwachten dat het pand rond de zomer 2021 klaar is. De voorziening wordt een 24 uurs opvang. Hierdoor hoeven mensen niet op straat te verblijven en zich te verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang.


Maatregelen meer ruimte voetgangers Kanaal- en Damstraat verlengd

In het winkelgebied Kanaalstraat/Damstraat namen we in juni een aantal maatregelen. Om iedereen zo veel mogelijk ruimte te geven en veilig te laten winkelen. Het gaat onder andere om markeringen die de loopstrook aangeven. Ook zijn enkele parkeervakken weggehaald en fietsrekken verplaatst. De maatregelen zijn nog steeds nodig. Daarom verlengen we ze tot in ieder geval 1 februari 2021. We kijken dan hoe het staat met de ontwikkeling van het virus. Daarna beslissen we hoe we verder gaan. Daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf een bijdrage leveren. Kies bewust de rustigere momenten wanneer u gaat winkelen.


Nieuwe laadpalen in de wijk

Steeds meer Utrechters rijden elektrisch. De komende tijd plaatsen we daarom nieuwe laadpalen in West. Voor de nieuwe laadpalen is op 8 september een verkeersbesluit genomen. U kunt tot 21 oktober reageren. Meer weten? Kijk op www.utrecht.nl/laadpalen.


Vervangen populieren Uraniumweg

In het najaar vervangen we 87 slechte populieren in de berm van de Uraniumweg. We planten nieuwe bomen terug.

Lees meer over het vervangen van deze bomen


Herstel kades Merwedekanaal

Rijkswaterstaat laat de 770 meter monumentale kades langs het Merwedekanaal renoveren. Deze kades zijn eind 19e eeuw gebouwd op een fundering van houten palen. De kades vertonen scheuren en een deel van de fundering is niet meer in goede staat. Om verzakkingen en gevaarlijke situaties te voorkomen, is eind 2019 gestart met het herstel van de kadeconstructie.

Extra onderzoek

Langs de kades liggen honderden kabels en leidingen. Daarom wordt er zorgvuldig gegraven om schade te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden bleek dat meer onderzoek nodig was naar alles wat onder de grond ligt. Het uitvoeren van dit extra onderzoek, het verwerken van de resultaten in een nieuw ontwerp, en het uitvoeren ervan kostte extra tijd. Hierdoor is de planning aangepast. Dit betekent dat de werkzaamheden ook doorgaan tijdens de zomer. Hierdoor zijn alle werkzaamheden nog steeds klaar in het eerste kwartaal van 2021.

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen de aannemer.


Proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat

In de Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat vroeg de buurt - in beperkte mate en gecontroleerd – om horeca toe te voegen. We spraken af dat er een proef komt met horeca in de Kanaalstraat/Damstraat. Er mag een beperkt aantal ondernemingen met ‘lichte’ daghoreca komen. Ondernemers kunnen tot eind november een plan indienen voor de Kanaalstraat. De plannen voor de Damstraat konden tot eind augustus ingediend worden. In december worden alle plannen getoetst.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht