Wijk West Wat gebeurt er in wijk West?

Sfeerimpressie wijk west

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

Noodkap boom aan het water bij de Hommelbrug

We kappen van 10 tot en met 14 december met spoed een boom in uw wijk. Het gaat om een acacia aan het water bij de Hommelburg.

Lees meer over deze kap


Snoei bomen Leidsekade

In week 50 (10 t/m 14 december) gaan we bomen snoeien bij u in de wijk. Het gaat om 20 platanen aan de Leidsekade.

Lees meer over het snoeiwerk


Nachtelijke testritten Uithoflijn

Vanaf eind oktober tot en met december rijden er ('s nachts) trams testritten op de Uithoflijn in het stationsgebied, tussen de Adama van Scheltemabaan en tramhalte Jaarbeursplein. We testen de technische systemen, de trams en de trambaan. Tijdens de testritten kunt u een piepend geluid horen als de trams door de bochten van en naar de Leidseveertunnel rijden. Verder leveren de testritten naar verwachting weinig hinder op.


Komst treinwagon op Westplein

Stichting Perron heeft een voormalige treinwagon naar het Westplein gehaald. Zo komt er extra ruimte voor allerlei buurtinitiatieven uit de omgeving van het Westplein. Een groep bewoners uit Lombok heeft stichting Perron opgericht. Dit deden zij na het vertrek van het paviljoen pOp. Zij ontwikkelden een plan voor een nieuwe tijdelijke ontmoetingsplek. Met de treinwagon is 'Perron West' een stapje dichterbij gekomen, een plek voor evenementen en initiatieven van de bewoners van Lombok. Perron West gaat open als de wagon helemaal is opgeknapt. Waarschijnlijk is dat voor het einde van het jaar. Op de Facebookpagina en de website van de stichting kunt u op de hoogte blijven.


Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2018


Werkzaamheden rondom Cartesiusweg

De werkzaamheden van ProRail in de buurt van de Cremerstraat zijn bijna klaar. De onderdoorgang van het spoorviaduct is nu breder. Omdat er nog verschillende werkzaamheden plaatsvinden, kan het nieuwe deel van deze onderdoorgang nog niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Lees waarom de onderdoorgang nog niet gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers


Weesfietsenactie

Op dit moment houden we een opruimactie weesfietsen en fietswrakken in West. Weesfietsen krijgen een label en vanaf 26 november halen we de fietsen weg. Weesfietsen en fietswrakken kosten namelijk veel ruimte in de fietsenstalling. Daarom houden we een paar keer per jaar een opruimactie. Hebt u een oude of kapotte fiets die u niet meer gebruikt? Laat deze dan niet op straat staan.

Lees meer over de opruimactie weesfietsen?


Betaald parkeren in Mozartlaan en omgeving vanaf 15 november

Het betaald parkeren in de Mozartlaan en omgeving gaat in op 15 november 2018. De invoeringsdatum is uitgesteld, omdat er problemen zijn met het leveren van de parkeerautomaten. Hebt u een parkeervergunning aangevraagd? Dan krijgt u het bedrag dat u teveel hebt betaald, teruggestort op uw rekening. Voor oktober en de hele maand november hoeft u niet te betalen. U krijgt binnenkort een bericht hierover.

Lees meer over het invoeren van betaald parkeren in Mozartlaan


Ontwerpen en vervangen kades Merwedekanaal

De kades langs het Merwedekanaal vertonen scheuren en moeten worden gerenoveerd. De oorzaak van de scheuren heeft te maken met de leeftijd van de kades. Vroeger werd er gefundeerd op houten palen. Doordat de houten fundering deels is vergaan, kunnen door uitspoeling van grond verzakkingen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor mensen die de kades betreden, daarom heeft RWS hekken geplaatst. Momenteel wordt er gezocht naar een aannemer waarna de renovatie kan starten.

Planning

  • najaar 2019 start van uitvoering van werkzaamheden
  • najaar 2020 werkzaamheden afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Werkzaamheden in Cremerstraat en omgeving

Het eerste deel van de parkstrook Cremerstraat is klaar. De werkzaamheden aan de paden en het groen zijn in juli afgerond. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 Eneco werkzaamheden gaan uitvoeren in het tweede deel van de parkstrook en het Cremerplein. Daarna zal de firma Eijkelboom in opdracht van de Eneco het 2e deel van de parkstrook en het Cremerplein opnieuw inrichten.
Lees verder over de Cremerstraat


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. De uitvoering is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2021.

Lees meer over het toekomstbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht