Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Onderhoudsnacht Stadsbaantunnel

Vrijdag 5 maart van 20.00 tot 06.00 uur voeren we standaard onderhoud uit aan de stadsbaantunnel. Hij is dan tijdelijk dicht en er gelden omleidingen. Standaard onderhoud vindt 3 keer per jaar plaats, meer informatie op www.utrecht.nl/sbt


Invoeren betaald parkeren Richard Wagnerlaan

In de Richard Wagnerlaan en omgeving geldt vanaf 1 april 2021 betaald parkeren. We verwachten dat door het invoeren van betaald parkeren de parkeerdruk in de buurt afneemt. Zo ontstaat er voldoende ruimte om te parkeren. Om te parkeren in dit gebied hebt u een parkeervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen vanaf 16 februari 2021.

Lees meer over het invoeren van betaald parkeren in de Richard Wagnerlaan


Opnieuw inrichten voorplein dierenweide park Oog in Al en villatuin bijna klaar

Voorplein dierenweide

Het voorplein bij de dierenweide is vernieuwd. Het voorplein heeft nu:

  • grotere vakken met planten
  • lager bankje om zitten in het midden van het plein
  • nieuwe tegels

Door het verplaatsen van het hek is het voorplein nu meer onderdeel van de dierenweide.

Villatuin

De villatuin is bijna klaar. Er zijn al nieuwe grindpaden. Verder gaan we:

  • in het voorjaar planten in de vakken zetten
  • verder bouwen aan de opslag van materiaal

 
Door de coronamaatregelen gaat de feestelijke opening voorlopig niet door.

Lees meer over het park Oog in Al


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat begonnen

Onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk bouwen we een fietstunnel die de Cartesiusdriehoek verbindt met de nieuwe wijk Wisselspoor. Ook voetgangers kunnen straks door de tunnel lopen. Eind 2021 is de tunnel klaar.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel Locomotiefstraat


Werkzaamheden Tussenvoorziening aan Keulsekade

We knappen ons pand van de Tussenvoorziening (NoiZ) aan de Keulsekade op. Hierbij speelt duurzaamheid een grote rol. De gemeente wil haar panden verduurzamen en het energieverbruik in de stad verminderen. De werkzaamheden duren een aantal maanden. We verwachten dat het pand rond de zomer 2021 klaar is. De voorziening wordt een 24 uurs opvang. Hierdoor hoeven mensen niet op straat te verblijven en zich te verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang.


Herstel kades Merwedekanaal

Rijkswaterstaat renoveert de monumentale kades langs het Merwedekanaal. Komende periode vinden de werkzaamheden plaats aan de noordwestzijde van de Muntbrug. De laatste stukjes kade worden gesloopt, damwandplanken en ankers worden aangebracht en laswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarna worden de betonschorten opgehangen. De kade ziet er dan er weer uit als vroeger, maar dan nieuw en veilig. Aan de andere zijde van de Muntbrug is het fietspad op de Kanaalweg tijdelijk aangepast om de aannemer voldoende ruimte te geven. Als de kade is vervangen, wordt het fietspad weer hersteld zoals het was. Verder worden de betonnen platen verwijderd en komt het gras terug. Voor vragen kunt u mailen naar de aannemer: merwedekanaal@hakkers.com.


Proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat

In de Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat vroeg de buurt - in beperkte mate en gecontroleerd – om horeca toe te voegen. We spraken af dat er een proef komt met horeca in de Kanaalstraat/Damstraat. Er mag een beperkt aantal ondernemingen met ‘lichte’ daghoreca komen. Ondernemers kunnen tot eind november een plan indienen voor de Kanaalstraat. De plannen voor de Damstraat konden tot eind augustus ingediend worden. In december worden alle plannen getoetst.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht