Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave West leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

Noodkap bomen Rachmaninoffplantsoen en Richard Wagnerlaan

Wij kappen met spoed 2 bomen bij u in de buurt. Het gaat om een schietwilg in het talud van de Leidsche Rijn aan de kant van de Richard Wagnerlaan. En om een iep aan de Rachmaninoffplantsoen.

Lees meer over de kap van bomen aan de Richard Wagnerlaan en Rachmaninoffplantsoen


Update werkzaamheden Cremerstraat

Op 22 maart werden er bijzondere werkzaamheden verricht in het gebied tussen het Thomas à Kempisplantsoen en de parkstrook Cremerstraat. Er zijn 280 meter aan elkaar gelaste stadswarmteleidingen onder de Thomas à Kempisstraat aangebracht. Dit gebeurde door een speciale manier van boren, waardoor deze straat als belangrijke verkeersweg toegankelijk bleef.

Lees meer over de werkzaamheden aan de Cremerstraat


Afrondende werkzaamheden Richard Wagnerlaan (plantsoen)

We verwachten in de week van 25 maart te starten met afrondende werkzaamheden aan het wandelpad van de Richard Wagnerlaan tussen Pijperlaan en de Johan Wagenaarkade. De werkzaamheden duren tot half april. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de wijkopzichter. De wijkopzichter is te bereiken via e-mail: swbnogb1@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030.


Nieuwbouw Dickensplaats

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen. De verouderde garageboxen, een garagebedrijf en 8 woningen verdwijnen hiervoor.

Lees meer over het project aan de Dickensplaats


Ruimte voor nieuwe horeca Kanaalstraat

In de Kanaalstraat komt er ruimte voor 4 tijdelijke lichte horecavergunningen. Het gaat om een tijdelijke exploitatievergunning op naam van de ondernemer. De vergunningen gelden voor een pilotperiode van 5 jaar. Na een evaluatie kan de vergunning omgezet worden in een vergunning voor onbepaalde tijd.

Lees meer over de pilot nieuwe horeca Kanaalstraat


Vind u het leuk om weer te gaan studeren? Meld u dan nu aan!

Plan Einstein gaat door, nu als Plan Einstein Haydn aan de Joseph Haydnlaan 2A in Utrecht. De cursussen en activiteiten starten in januari en zijn gratis. Begin 2019 starten er cursussen Engels (wisselend niveau) en ondernemerschap. U volgt de cursussen samen met de vluchtelingen die in het asielzoekerscentrum wonen. Alle mensen uit omliggende buurten (Kanaleneiland, Transwijk, Oog in Al, en Lombok) kunnen zich inschrijven. Houd hiervoor de vervolginformatie in de gaten en schrijf u in!


Werkzaamheden rondom Cartesiusweg

De werkzaamheden van ProRail in de buurt van de Cremerstraat zijn bijna klaar. De onderdoorgang van het spoorviaduct is nu breder. Omdat er nog verschillende werkzaamheden plaatsvinden, kan het nieuwe deel van deze onderdoorgang nog niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Lees waarom de onderdoorgang nog niet gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers


Stabiliseringswerkzaamheden Merwedekanaal

De kades langs het Merwedekanaal vertonen scheuren en moeten worden gerenoveerd. De oorzaak van de scheuren heeft te maken met de leeftijd van de kades. Vroeger werd er gefundeerd op houten palen. Doordat de houten fundering deels is vergaan, kunnen door uitspoeling van grond verzakkingen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor mensen die de kades betreden, daarom heeft Rijkswaterstaat hekken geplaatst. Aannemer Hakkers B.V. gaat met zand gevulde ‘big bags’ voor verschillende kades aan het Merwedekanaal plaatsen. Dit is nodig om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De werkzaamheden voor de stabiliseringsmaatregelen starten in mei en zijn naar verwachting begin juni gereed. Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u bij de aannemer terecht.

Planning

  • najaar 2019 start van uitvoering van werkzaamheden
  • najaar 2020 werkzaamheden afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. De uitvoering is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2021.

Lees meer over het toekomstbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave West staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave West leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave West

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht