Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Kap 3 zieke iepen aan de Kanaalstraat

We kappen binnenkort 3 zieke iepen aan de Kanaalstraat. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Vervangen bomen in de Van Lennepdwarsstraat

We gaan 3 bomen in de Van Lennepdwarsstraat vervangen. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Nieuwe woonwijk Cartesius stap dichterbij

Het bestemmingplan Cartesius fase 2-6 is naar de gemeenteraad gestuurd om het vast te stellen. De komst van de duurzame wijk is daarmee een stap dichterbij. Er komt onder andere een foodhal, biologische supermarkt, 2 parken, een sporthal en een school.

Lees meer over project Cartesius


Tijdelijke noodopvang Koploperstraat verlengd

Sinds oktober 2020 kunnen dakloze personen besmet met het coronavirus uitzieken in de noodopvang aan de Koploperstraat in Utrecht. Deze noodopvanglocatie blijft nog tot en met 31 december 2021 open.

Lees meer over de noodopvang


Kap zieke iep Rachmaninoffplantsoen

We kappen zo spoedig mogelijk een zieke iep aan het Rachmaninoffplantsoen. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Welgelegen

In het gebied tussen de Ravellaan en de Leidseweg wordt veel gebouwd. De bouwprojecten bevinden zich in verschillende stadia: van planvorming tot realisatie. Bij bewoners ontstond de behoefte om een visie Welgelegen op te stellen zodat alle bouwplannen in dit gebied worden ontwikkeld volgens vooraf opgestelde hoofdlijnen.

Lees meer over de visie Welgelegen

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Om de riolering te vervangen breken we straten open. We gaan onderzoeken hoe we de omgeving geschikt kunnen maken voor klimaatverandering. We kijken ook of het verkeersveiliger kan.

Welgelegen en Den Hommel: opnieuw inrichten


Hekken bij Muntsluis - landtongen open tot 22.00 uur

Na 29 april staan er nieuwe hekken op de landtongen van de Muntsluis. Er genieten op warme dagen veel inwoners op deze plekken aan het water. In de late avonduren zorgt dit voor veel overlast voor omwonenden. We zoeken naar een balans tussen recreƫren en een goede nachtrust voor omwonenden. De landtongen 's nachts afsluiten helpt hierbij.

De landtongen zijn open van 8.00 tot 22.00 uur. Daarna sluiten de hekken. In juni, juli en augustus zijn de hekken op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur open.

In het begin van het recreatieseizoen zal het even wennen zijn voor de recreanten. Vooral op warme avonden. Dan zeten we extra handhaving in. Na het recreatieseizoen, tussen 1 oktober en 31 maart, blijven de hekken gewoon open 's nachts. De hekken blijven wel staan.

De hekken zijn een proef

De hekken en de openingstijden zijn geen oplossing voor alle problemen in dit het gebied. Na de zomer van 2021 evalueren we de proef samen met recreanten en omwonenden. Dan bespreken we hoe de proef gegaan is en of er andere oplossingen zijn. Daarover nemen we dan een beslissing. Het beleid kan dan al aangepast worden. Na de zomer van 2022 evalueren we nog eens en nemen daarna een besluit. Het belangrijkste is dat het gebied rondom de Muntsluis prettig is voor iedereen.


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat

Onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk bouwen we een fietstunnel die de Cartesiusdriehoek verbindt met de nieuwe wijk Wisselspoor. Ook voetgangers kunnen straks door de tunnel lopen. Eind 2021 is de tunnel klaar.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel Locomotiefstraat


Werkzaamheden Tussenvoorziening aan Keulsekade

We knappen ons pand van de Tussenvoorziening (NoiZ) aan de Keulsekade op. Hierbij speelt duurzaamheid een grote rol. De gemeente wil haar panden verduurzamen en het energieverbruik in de stad verminderen. De werkzaamheden duren een aantal maanden. We verwachten dat het pand rond de zomer 2021 klaar is. De voorziening wordt een 24 uurs opvang. Hierdoor hoeven mensen niet op straat te verblijven en zich te verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang.


Herstel kades Merwedekanaal

Rijkswaterstaat renoveert de monumentale kades langs het Merwedekanaal. Werkzaamheden noordwestzijde Muntbrug:

  • slopen laatste stukjes kade
  • aanbrengen damwandplanken en ankers 
  • laswerkzaamheden
  • ophangen betonschorten.

De kade ziet er dan er weer uit als vroeger, maar dan nieuw en veilig. Aan de andere zijde van de Muntbrug is het fietspad op de Kanaalweg tijdelijk aangepast. Zo krijgt de aannemer voldoende ruimte. Als de kade is vervangen, wordt het fietspad weer hersteld zoals het was. Verder verwijderen we de betonnen platen en komt het gras terug. Vragen? Stuur een e-mail naar de aannemer: merwedekanaal@hakkers.com.


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Ondernemers en bewoners hebben samen een buurtvisie opgesteld voor de ontwikkeling van de Kanaalstraat en Damstraat. Ze werken samen aan de realisatie van deze buurtvisie.

Lees meer over de buurtvisie Kanaalstraat en Damstraat

Straten opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Lees meer over het opnieuw inrichten van de straten

Proef met nieuwe horeca

De buurtvisie biedt mogelijkheden voor uitbreiding van horeca. Dit zorgt voor meer voorzieningen en verbetert de kwaliteit van de buurt. Ook biedt horeca met kleine terrassen meer sociale controle.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht