Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave West leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

11 maart: Start Buurt Bestuurt Spinoza

In de buurt op en rond het Spinozaplantsoen heeft een groepje bewoners het initiatief genomen. Ze gaan samen met politie en gemeente werken aan verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Ze noemen hun initiatief: 'Buurt Bestuurt' en alle bewoners mogen meedenken en meedoen. Iedereen is welkom om zijn of haar ideeën voor de buurt te delen. Op 2 februari was er al een kennismakingsbijeenkomst in de speeltuin aan de Bonistraat. Verschillende bewoners vertelden daar dat ze er zeker bij zullen zijn op 11 maart bij de echte start van Buurt Bestuurt Spinoza!
Wanneer: maandag 11 maart
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: restaurant Mr. Black and the White Ox, Vleutensevaart 100


Werkzaamheden Eneco parkstrook Cremerstraat

Op 23 januari is aannemer Nijkamp in opdracht van Eneco gestart met het vervangen van de stadswarmteleiding in de parkstrook Cremerstraat. Tot eind  oktober 2019 wordt de bestaande stadswarmteleiding vervangen vanaf het Thomas à Kempisplantsoen, via de parkstrook Cremerstraat tot en met de kruising Cremerplein/Hasebroekstraat. Op eneco.nl/cremerstraatutrecht leest u meer over de werkzaamheden, de planning en voortgang van het project.


Draagvlakmeting betaald parkeren Rachmaninoffplantsoen en Schönberglaan

Van 28 januari tot en met 17 februari is er een draagvlakmeting in het Rachmaninoffplantsoen en de Schönberglaan in West. Het gaat om een draagvlakmeting voor de invoering van betaald parkeren. De bewoners in deze straten krijgen eind deze week een wijkbericht en een brief met persoonlijke code op de deurmat. Voor vragen kunt u mailen naar parkeerprojecten@utrecht.nl.


Nieuwbouw Dickensplaats

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen. De verouderde garageboxen, een garagebedrijf en 8 woningen verdwijnen hiervoor.

Lees meer over het project aan de Dickensplaats

Bouwenvelop, reageren tot en met 29 maart

In de bouwenvelop staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. U kunt vanaf vrijdag 15 maart 2019 gedurende twee weken de bouwenvelop bekijken. Tot en met vrijdag 29 maart kunt reageren op het plan. Stuur uw reactie via e-mail naar westnoordwest@utrecht.nl.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 6,1 MB)

U kunt ook een papieren versie bekijken aan de balie op de 5e verdieping van het Stadskantoor.


Werkzaamheden Uithoflijn

Vanaf 14 januari worden de rails van de Uithoflijn geslepen. Dit kan geluidsoverlast opleveren. Het tramspoor in het stationsgebied, tussen de tramhalte Jaarbeursplein en de Moreelsebrug, wordt geslepen in de nachten van woensdag 23 op donderdag 24 en die van donderdag 24 op vrijdag 25 januari.

Lees het nieuwsbericht over slijpen van de rails op website De Uithoflijn


Ruimte voor nieuwe horeca Kanaalstraat

In de Kanaalstraat komt er ruimte voor 4 tijdelijke lichte horecavergunningen. Het gaat om een tijdelijke exploitatievergunning op naam van de ondernemer. De vergunningen gelden voor een pilotperiode van 5 jaar. Na een evaluatie kan de vergunning omgezet worden in een vergunning voor onbepaalde tijd.

Lees meer over de pilot nieuwe horeca Kanaalstraat


Inzet wijkconnectors tijdens oud en nieuw

Voor en tijdens de jaarwisseling zal er een team van wijkconnectors (stadsmakers) rondlopen in de kop van Lombok. Het team bestaat uit zes wijkconnectors die jongeren aanspreken op hun gedrag als zij in de buurt rondhangen en overlast veroorzaken. De Wijkconnectors zijn jongemannen uit Lombok en kennen de jongeren uit de buurt goed. Zij werken nauw samen met het jongerenwerk, de gemeente en politie. Een mooie samenwerking waarmee we hopen dat overlast wordt voorkomen. De bedoeling is dat deze samenwerking wordt vervolgd in 2019.


Afsluiting Kanaalstraat verschoven naar januari

De gemeente Utrecht is in de J.P. Coenstraat, Laurens Reaalstraat en de Leidsekade bezig met het aanleggen van een nieuw hemelwaterriool. Om het hemelwaterriool aan te kunnen leggen wordt de Kanaalstraat ter hoogte van de J.P. Coenstraat afgesloten van 4 tot en met 12 januari 2019. De afsluiting was aangekondigd in de week voor Kerstmis, maar is uitgesteld.


Vind u het leuk om weer te gaan studeren? Meld u dan nu aan!

Plan Einstein gaat door, nu als Plan Einstein Haydn aan de Joseph Haydnlaan 2A in Utrecht. De cursussen en activiteiten starten in januari en zijn gratis. Begin 2019 starten er cursussen Engels (wisselend niveau) en ondernemerschap. U volgt de cursussen samen met de vluchtelingen die in het asielzoekerscentrum wonen. Alle mensen uit omliggende buurten (Kanaleneiland, Transwijk, Oog in Al, en Lombok) kunnen zich inschrijven. Houd hiervoor de vervolginformatie in de gaten en schrijf u in!


Reistypetest Westelijke Stadsboulevard

Pakt u uit gewoonte eigenlijk altijd de auto? Of bent u de sportieve fietser die alle weersomstandigheden trotseert? Vanaf deze week kunt u op www.reistype.nl ontdekken wat voor type reiziger u bent. Bewoners van de wijken West en Noordwest in Utrecht ontvangen daarvoor een uitnodiging op de mat. Met het invullen van de test kunt u een fiets winnen. De test is onderdeel van het plan voor de Westelijke Stadsboulevard.


Werkzaamheden rondom Cartesiusweg

De werkzaamheden van ProRail in de buurt van de Cremerstraat zijn bijna klaar. De onderdoorgang van het spoorviaduct is nu breder. Omdat er nog verschillende werkzaamheden plaatsvinden, kan het nieuwe deel van deze onderdoorgang nog niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Lees waarom de onderdoorgang nog niet gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers


Ontwerpen en vervangen kades Merwedekanaal

De kades langs het Merwedekanaal vertonen scheuren en moeten worden gerenoveerd. De oorzaak van de scheuren heeft te maken met de leeftijd van de kades. Vroeger werd er gefundeerd op houten palen. Doordat de houten fundering deels is vergaan, kunnen door uitspoeling van grond verzakkingen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor mensen die de kades betreden, daarom heeft RWS hekken geplaatst. Momenteel wordt er gezocht naar een aannemer waarna de renovatie kan starten.

Planning

  • najaar 2019 start van uitvoering van werkzaamheden
  • najaar 2020 werkzaamheden afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Werkzaamheden in Cremerstraat en omgeving

Het eerste deel van de parkstrook Cremerstraat is klaar. De werkzaamheden aan de paden en het groen zijn in juli afgerond. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 Eneco werkzaamheden gaan uitvoeren in het tweede deel van de parkstrook en het Cremerplein. Daarna zal de firma Eijkelboom in opdracht van de Eneco het 2e deel van de parkstrook en het Cremerplein opnieuw inrichten.
Lees verder over de Cremerstraat


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. De uitvoering is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2021.

Lees meer over het toekomstbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave West staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave West leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave West

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht