Wat gebeurt er in wijk West?

Noodkap iep Hommelbos

We kappen in de week van 5 december een iep in het Hommelbos, aan de Verdilaan op de kruising van de wandelpaden. De boom is ziek en vormt een gevaar voor de omgeving.

Lees meer over het kappen van de iep in het Hommelbos


Noodkap kastanje Leidseweg

We kappen tot en met 18 december een kastanje aan de Leidseweg bij het huisnummer 98. De kastanjeboom heeft kastanjebloedingsziekte en is aangetast door schimmel dikrandtonderzwam.

Lees meer over het kappen van de kastanje aan de Leidseweg


Kap populier aan de Cremerstraat

We kappen binnenkort een populier aan de Cremerstraat ter hoogte van huisnummer 298. We planten later een boom terug.

Lees meer over het kappen van een populier aan de Cremerstraat


Noodopvang vluchtelingen aan de Koploperstraat

De gemeente Utrecht biedt vanaf begin 2023 opvang aan ongeveer 133 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze tijdelijke opvang komt aan de voormalige stadswerf aan de Koploperstraat 50-52. Het gaat in eerste instantie om een periode van 2 jaar. Ze kunnen hier deels zelfstandig verblijven. 68 Vluchtelingen kunnen terecht in het hoofdgebouw, 65 vluchtelingen kunnen verblijven in 13 portocabins op het terrein. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier verblijven.

Lees meer over de opvang aan de Koploperstraat


Noodopvang vluchtelingen op tweede opvangschip Keulsekade

Vanaf begin 2023 is er een tweede schip aan de Keulsekade beschikbaar als tijdelijk opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Voordat het schip er komt gaan we de kade opnieuw inrichten om het aanmeren mogelijk te maken. Er komen ongeveer 150 vluchtelingen, vooral vrouwen, kinderen en ouderen. Het gaat in eerste instantie om een periode van 2 jaar. De Oekraïense vluchtelingen kunnen hier deels zelfstandig wonen. Medewerkers van de Tussenvoorziening dragen zorg voor de begeleiding van de mensen die hier gaan verblijven.

Gemeente Utrecht organiseert de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in opdracht van het Rijk. We zorgen voor goede opvang. Dit betekent concreet zo huiselijk, veilig en stabiel mogelijke plekken. We streven naar goede verspreiding over de wijken, zo min mogelijk verhuizingen en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de Oekraïense vluchtelingen.

Lees meer over de vluchtelingen uit Oekraïne


Verbouwing Frederik van Eedenstraat is klaar

De verbouwing van het schoolgebouw aan de Frederik van Eedenstraat 5 is klaar. Vanaf januari 2023 maakt Kindcentrum Cartesius gebruik van dit gebouw. We verwachten dat hun nieuwe eigen schoolgebouw aan de Locomotiefstraat in 2025 klaar is.

Lees meer over het Kindcentrum Cartesius


Hoe gaat het met Halve Maan-Noord?

We hebben onderzocht hoe het gaat met . Wat gaat er goed en wat kan er beter? In een eerder onderzoek hebben we de cijfers over de buurt vergeleken met de cijfers voor de hele stad. Bij sommige buurten zijn de cijfers erg anders dan die van de hele stad. Daarom deden we bij 11 buurten verder onderzoek. Halve Maan-Noord is daar een van.

We hebben de cijfers besproken met buurtbewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten hiervan staan in het ‘buurtprofiel Halve Maan-Noord.’ We kijken nu wat we kunnen doen om de buurt te verbeteren. En hoe we beter contact kunnen krijgen met de inwoners en andere partijen waarmee we samenwerken.

Lees de samenvatting van het onderzoek naar Halve Maan-Noord


Noodopvang vluchtelingen Keulsekade

De gemeente Utrecht wil als stad van mensenrechten natuurlijk bijdragen aan veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. We willen zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar hebben.

Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is. Daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk mogelijk zijn en niet veranderen. We hebben een geschikte plek gevonden aan de Keulsekade vlakbij het parkeerterrein van Jacobs Douwe Egberts (JDE). Op zondag 1 mei zal de opvangboot hier aankomen. Op deze opvangboot zijn vanaf eind mei opvangplekken beschikbaar voor ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze plek is vooral geschikt voor vrouwen, kinderen en ouderen. De organisatie De Tussenvoorziening zorgt voor de begeleiding van de mensen die op deze plek gaan wonen. Deze opvangplek is voorlopig beschikbaar voor maximaal 12 maanden.


Noodopvang vluchtelingen op de Kanaalstraat 173

We willen als mensenrechtenstad natuurlijk bijdragen aan veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. We willen zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar hebben. Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is. Daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn.

We hebben een geschikte plek gevonden aan de Kanaalstraat 173. Op deze locatie zijn vanaf begin mei 19 kamers beschikbaar voor maximaal 40 personen. Deze locatie is geschikt voor alleenstaanden, stellen/echtparen en moeders met 1 of 2 kinderen. De Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex is eigenaar van het gebouw. De Tussenvoorziening zorgt voor de begeleiding van de mensen op deze plek. Deze opvanglocatie is beschikbaar voor maximaal 12 maanden.


Projecten in Welgelegen

In het gebied tussen de Ravellaan en de Leidseweg wordt veel gebouwd. De bouwprojecten bevinden zich in verschillende fases: van voorbereiding tot bouw. Ze passen in de visie voor het gebied.

Lees meer over de visie en projecten in Welgelegen


Herstel kades Merwedekanaal

Rijkswaterstaat renoveert de monumentale kades langs het Merwedekanaal. Werkzaamheden noordwestzijde Muntbrug:

  • slopen laatste stukjes kade
  • aanbrengen damwandplanken en ankers 
  • laswerkzaamheden
  • ophangen betonschorten.

De kade ziet er dan er weer uit als vroeger, maar dan nieuw en veilig. Aan de andere zijde van de Muntbrug is het fietspad op de Kanaalweg tijdelijk aangepast. Zo krijgt de aannemer voldoende ruimte. Als de kade is vervangen, wordt het fietspad weer hersteld zoals het was. Verder verwijderen we de betonnen platen en komt het gras terug. Vragen? Stuur een e-mail naar de aannemer: merwedekanaal@hakkers.com.


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Ondernemers en bewoners hebben samen een buurtvisie opgesteld voor de ontwikkeling van de Kanaalstraat en Damstraat. Ze werken samen aan de realisatie van deze buurtvisie.

Lees meer over de buurtvisie Kanaalstraat en Damstraat

Straten opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Lees meer over het opnieuw inrichten van de straten

Proef met nieuwe horeca

De buurtvisie biedt mogelijkheden voor uitbreiding van horeca. Dit zorgt voor meer voorzieningen en verbetert de kwaliteit van de buurt. Ook biedt horeca met kleine terrassen meer sociale controle.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht