Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Hekken bij Muntsluis - landtongen open tot 22.00 uur

Na 29 april staan er nieuwe hekken op de landtongen van de Muntsluis. Er genieten op warme dagen veel inwoners op deze plekken aan het water. In de late avonduren zorgt dit voor veel overlast voor omwonenden. We zoeken naar een balans tussen recreƫren en een goede nachtrust voor omwonenden. De landtongen 's nachts afsluiten helpt hierbij.

De landtongen zijn open van 8.00 tot 22.00 uur. Daarna sluiten de hekken. In juni, juli en augustus zijn de hekken op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur open.

In het begin van het recreatieseizoen zal het even wennen zijn voor de recreanten. Vooral op warme avonden. Dan zeten we extra handhaving in. Na het recreatieseizoen, tussen 1 oktober en 31 maart, blijven de hekken gewoon open 's nachts. De hekken blijven wel staan.

De hekken zijn een proef

De hekken en de openingstijden zijn geen oplossing voor alle problemen in dit het gebied. Na de zomer van 2021 evalueren we de proef samen met recreanten en omwonenden. Dan bespreken we hoe de proef gegaan is en of er andere oplossingen zijn. Daarover nemen we dan een beslissing. Het beleid kan dan al aangepast worden. Na de zomer van 2022 evalueren we nog eens en nemen daarna een besluit. Het belangrijkste is dat het gebied rondom de Muntsluis prettig is voor iedereen.


Sijpesteijntunnel tijdelijk gesloten voor fietsers

Van maandag 19 april tot en met woensdag 12 mei werken we aan het riool tussen de Smakkelaarshoek tot aan de Sijpesteijntunnel. Ook leggen we het fietspad aan. Dit is goed nieuws voor de fietsers: het heuveltje wordt iets minder steil. Fietsers kunnen niet voorbij het werkvak. Vandaar dat de Sijpesteijntunnel tijdelijk dicht is voor fietsers. We geven omleidingsroutes aan via de Leidseveertunnel en de Daalsetunnel. Voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van de tunnel.

Hinder voor de omgeving

De aannemer werkt op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Dit gebeurt vooral bij het frezen van het oude asfalt en machinegeluid. Ervaart u overlast of hebt u vragen of tips? Laat het ons weten via www.utrecht.slimmelden.nl of west@utrecht.nl


Invoeren betaald parkeren Richard Wagnerlaan

In de Richard Wagnerlaan en omgeving geldt vanaf 1 april 2021 betaald parkeren. We verwachten dat door het invoeren van betaald parkeren de parkeerdruk in de buurt afneemt. Zo ontstaat er voldoende ruimte om te parkeren. Om te parkeren in dit gebied hebt u een parkeervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen vanaf 16 februari 2021.

Lees meer over het invoeren van betaald parkeren in de Richard Wagnerlaan


Bouw fietstunnel Locomotiefstraat

Onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk bouwen we een fietstunnel die de Cartesiusdriehoek verbindt met de nieuwe wijk Wisselspoor. Ook voetgangers kunnen straks door de tunnel lopen. Eind 2021 is de tunnel klaar.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel Locomotiefstraat


Werkzaamheden Tussenvoorziening aan Keulsekade

We knappen ons pand van de Tussenvoorziening (NoiZ) aan de Keulsekade op. Hierbij speelt duurzaamheid een grote rol. De gemeente wil haar panden verduurzamen en het energieverbruik in de stad verminderen. De werkzaamheden duren een aantal maanden. We verwachten dat het pand rond de zomer 2021 klaar is. De voorziening wordt een 24 uurs opvang. Hierdoor hoeven mensen niet op straat te verblijven en zich te verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang.


Herstel kades Merwedekanaal

Rijkswaterstaat renoveert de monumentale kades langs het Merwedekanaal. Werkzaamheden noordwestzijde Muntbrug:

  • slopen laatste stukjes kade
  • aanbrengen damwandplanken en ankers 
  • laswerkzaamheden
  • ophangen betonschorten.

De kade ziet er dan er weer uit als vroeger, maar dan nieuw en veilig. Aan de andere zijde van de Muntbrug is het fietspad op de Kanaalweg tijdelijk aangepast. Zo krijgt de aannemer voldoende ruimte. Als de kade is vervangen, wordt het fietspad weer hersteld zoals het was. Verder verwijderen we de betonnen platen en komt het gras terug. Vragen? Stuur een e-mail naar de aannemer: merwedekanaal@hakkers.com.


Proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat

Ondernemers en bewoners hebben samen een visie opgesteld voor de ontwikkeling van de Kanaalstraat en Damstraat. Ze werken samen aan de realisatie van deze buurtvisie. Zij zien mogelijkheden voor uitbreiding van horeca. Dit zorgt voor meer voorzieningen en verbetert de kwaliteit van de buurt. Ook biedt horeca met kleine terrassen meer sociale controle.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht