Wat gebeurt er in wijk West?

Onderhoud Stadsbaantunnel

De Stadsbaantunnel is 7 op 8 maart tussen 20.00 en 6.00 uur gesloten. We voeren dan onderhoud uit aan de tunnel. Dit doen we 3 keer per jaar. U kunt een omleiding volgen via de Langerakbaan, Het Zand, Terwijdesingel en de Vleutensebaan (en omgekeerd).

Lees meer over het onderhoud


Opvang Kanaalstraat en Bantamstraat verlengd

We verlengen 2 opvangplekken in Lombok.

Kanaalstraat 173: opvang tot 1 maart 2025

Op de Kanaalstraat 173 vangen we vanaf begin mei 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. Op deze plek zijn 19 kamers voor maximaal 41 Oekraïense vluchtelingen. Zij wonen hier zelfstandig, met ondersteuning vanuit sociaal beheerder de Tussenvoorziening. De ervaringen van zowel de vluchtelingen als vanuit de directe omgeving zijn goed. Deze opvangplek blijft tot 1 maart 2025.

Bantamstraat 9: opvang tot eind 2024

Sinds november 2023 vangen we dakloze EU-arbeidsmigranten op aan de Bantamstraat 9. De opvang aan de Bantamstraat 9 deelt het pand met de Kanaalstraat 173. Het gaat op de Bantamstraat 9 om een proef. Hier vangen we 5 dakloze EU-arbeidsmigranten voor een korte tijd op. Stichting Barka ondersteunt de arbeidsmigranten. De stichting helpt ze om ander werk en een andere woonplek te vinden binnen Nederland. Of bij het terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. Er is 24/7 woonbegeleiding op de locatie, met hulp van ambulante begeleiding. De eerste resultaten van deze proef zijn positief. Deze opvangplek blijft tot eind 2024.


Opvang vluchtelingen Ravellaan 1

Op de Ravellaan 1 vangen we vanaf 5 februari de laatste 20 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne op. In december 2023 vingen we al een eerste groep op. Samen komen we dan uit op 40 jongeren. Samen met de eerdere 60 vluchtelingen uit Oekraïne zitten we aan het maximale wat deze plek kan opvangen.

Begeleiding en dagbesteding jongeren

De jongeren komen net als de eerste groep vanaf het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan. Het COA begeleidt ze en ze krijgen een voogd van Nidos. Ook deze jongeren gaan naar school of hebben een andere dagbesteding. De begeleiding van het COA bestaat uit zowel pedagogisch medewerkers als woonbegeleiders. Begeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig op de plek.

Hoe ging het met de opvangplek tot nu toe?

In januari keken we naar hoe het ging met de opvang op deze plek. We overlegden met het COA, de Tussenvoorziening en met omwonenden. Iedereen was tevreden over de samenwerking op de plek. En omwonenden lieten weten dat ze de opvangplek als positief ervaren.


Opening van de Huiskamer bij het Verdomhoekje


Op 15 februari vanaf 15:30 uur is de feestelijke opening van de Huiskamer aan de J. Kinkerstraat 22. Komt u ook? Er is koffie, thee en wat lekkers.

Vanaf 7 maart zitten Ben en Taijomi van Woonin, Mustafa en Sanae van Dock en Delilah van Wijkbureau West 2 keer per maand in de Huiskamer. Dit is op de donderdagmiddag vanaf 15:30  uur. U kunt dan binnenlopen met een vraag, een idee voor de buurtbewoners of kinderen in de buurt of gewoon om een praatje te maken. Soms is er ook een themaweek, dan komt een professional iets vertellen. Op de poster op het raam van de Huiskamer vindt u de planning.


Nieuwe school aan Frederik van Eedenstraat 5

Een nieuwe school Kindcentum Cartesius is met 5 kleuters en een klein team gestart aan de Frederik van Eedenstraat 5. Zij gebruiken deze plek tijdelijk en beginnen in 2 klaslokalen. In de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek komt de komende jaren een nieuwe school en sporthal. Hier verhuist Kindcentrum Cartesius straks naartoe.

Lees meer over Kindcentrum Cartesius


Maartje Vermeulen nieuwe wijkcontactpersoon

Raadslid Maartje Vermeulen is de nieuwe wijkcontactpersoon voor wijk West. Ze vervangt Has Bakker, omdat hij nu werkt voor de Provincie. Iedere wijk heeft 2 wijkcontactpersonen waaraan u vragen kunt stellen, ideeën kunt voorstellen of problemen in de wijk kunt doorgeven. In Wijk West is raadslid Ilse Raaijmakers  ook wijkcontactpersoon. Ze wonen allebei in wijk West en organiseren samen het 'Raad in de Wijk'-bezoek dat op 28 mei 2024 plaatsvindt. In hun rol als wijkcontactpersoon vertegenwoordigen ze de hele gemeenteraad en niet alleen hun eigen partij.  

Lees meer over en bekijk de contactgegeven van:

 

 


Proef EU-arbeidsmigranten Bantamstraat 9

Stichting Barka vangt maximaal 5 dakloze Oost-Europese arbeidsmigranten op in de Bantamstraat 9. Deze doorgangswoning is van woningcorporatie Bo-Ex. Het gaat om een proef die loopt van oktober 2023 tot april 2024. Het kan daarna doorgaan. Dit ligt aan hoe de proef gaat.

Stichting Barka begeleidt de bewoners in een periode van maximaal een halfjaar naar zelfstandig wonen. Of bij terugkeer naar land van herkomst. Er is de hele dag, elke dag, woonbegeleiding aanwezig. Er is ook ambulante begeleiding.

Over Stichting Barka

Stichting Barka ondersteunt in Utrecht kwetsbare dakloze arbeidsmigranten. Ze helpt hen op weg naar ander werk en huisvesting binnen Nederland. Ze helpen ook bij terugkeer naar het land van herkomst.


Oog in Al wordt aardgasvrij

In Utrecht stoppen we met het gebruik van aardgas om huizen te verwarmen en om te koken. Oog in Al is een van de 20 buurten waar we gaan onderzoeken hoe de buurt op een goede en betaalbare manier aardgasvrij kan worden. Overstappen naar aardgasvrij doen we stap voor stap en samen met de buurt.

Meer over Oog in Al aardgasvrij 


September: opening tijdelijke opvang vluchtelingen aan Ravellaan

De tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan de Ravellaan 1 start in september 2023. Dit zou eerst in juli 2023 zijn maar de voorbereidingen vragen meer tijd. Deze plek gebruiken we in ieder geval tot 1 januari 2025. Het gebouw was in eerste instantie alleen voor Oekraïense vluchtelingen bedoeld. Inmiddels is er ook dringend opvang nodig van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers). Wij onderzoeken daarom of op deze plek zowel Oekraïners als amv'ers kunnen komen. Hierbij gaat het om maximaal 100 Oekraïners en 20 amv'ers. Het gaat om een groep die pedagogische begeleiding of dagbesteding heeft. Wij regelen de opvang en begeleiding voor alle mensen. In de periode juli tot september 2023 beheren de bewoners deze plek tegen leegstand.


Hekken Muntsluis blijven staan, openingstijden iets aangepast

De hekken bij de Muntsluis blijven staan. We openen de hekken in de ochtenden en sluiten ze in de avonden. We legen de prullenbaken elke dag.

We hebben een proefperiode gehad van 2 jaar om te kijken hoe het ging. In 2020 plaatsten we de hekken. Dit deden we omdat de vele bezoekers daar tot 's avonds laat overlast veroorzaakten voor omwonenden. Door de hekken blijft er ruimte voor bezoek en kunnen omwonenden ook een goede nachtrust hebben.

De openingstijden

  • In het zomerseizoen van 1 april tot 30 september zijn de hekken op alle dagen van 8.00 tot en met 22.00 uur open.
  • In het hoogseizoen (juni, juli, augustus) zijn de hekken op vrijdag en zaterdag een uurtje langer open, van 8.00 uur tot 23.00 uur.
  • Van 1 oktober tot 31 maart zijn de hekken altijd open.

Onderzoek naar Halve Maan-Noord

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurt Halve Maan-Noord. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? Dit onderzoek hebben we gedaan voor 11 buurten in de stad. We hebben de cijfers van Buurten in cijfers vergeleken met de stedelijke cijfers. Zo kwamen we tot deze 11 buurten, omdat ze verschillen met het stedelijk gemiddelde. Deze cijfers bespraken we met buurtbewoners en professionals om beter te begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel.

We kijken nu hoe we een vervolg aan dit onderzoek kunnen geven, met als uiteindelijk doel verbetering in de buurten en in contact met de inwoners en samenwerkingspartners.

Lees meer over het onderzoek naar Halve Maan-Noord


Noodopvang vluchtelingen aan de Koploperstraat

De gemeente Utrecht biedt vanaf begin 2023 opvang aan ongeveer 133 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze tijdelijke opvang komt aan de voormalige stadswerf aan de Koploperstraat 50-52. Het gaat in eerste instantie om een periode van 2 jaar. Ze kunnen hier deels zelfstandig verblijven. 68 Vluchtelingen kunnen terecht in het hoofdgebouw, 65 vluchtelingen kunnen verblijven in 13 portocabins op het terrein. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier verblijven.

Lees meer over de opvang aan de Koploperstraat


Projecten in Welgelegen

In het gebied tussen de Ravellaan en de Leidseweg wordt veel gebouwd. De bouwprojecten bevinden zich in verschillende fases: van voorbereiding tot bouw. Ze passen in de visie voor het gebied.

Lees meer over de visie en projecten in Welgelegen


Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

Ondernemers en bewoners hebben samen een buurtvisie opgesteld voor de ontwikkeling van de Kanaalstraat en Damstraat. Ze werken samen aan de realisatie van deze buurtvisie.

Lees meer over de buurtvisie Kanaalstraat en Damstraat

Straten opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Lees meer over het opnieuw inrichten van de straten

Proef met nieuwe horeca

De buurtvisie biedt mogelijkheden voor uitbreiding van horeca. Dit zorgt voor meer voorzieningen en verbetert de kwaliteit van de buurt. Ook biedt horeca met kleine terrassen meer sociale controle.

Lees meer over de proef nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat


Parkzone Johan Wagenaarkade

We richten de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal opnieuw in. We maken deze groener, aantrekkelijker, recreatiever en ecologischer. Het gaat om het gebied tussen de Cervanteslaan in Oog in Al en het Attleeplantsoen in Kanaleneiland.

Lees meer over parkzone Johan Wagenaarkade

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht