Wijken Wat gebeurt er in wijk West?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave West leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

Verkeersonderzoek noordwesten van de stad

Voor het verbeteren van het Lombokplein (nu Westplein) en van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard) moet de hoeveelheid autoverkeer hier flink omlaag. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan. De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek


Handhavingsacties tegen overlast

Handhavers van gemeente en politie hebben 26 november gezamenlijke handhavingsacties gehouden.

Acties

  • Tegengaan van overlast van fietsers en brommers. De aandacht lag bij de Dafne Schippersbrug, Park Oog in Al, Keulsekade, Spinozaweg en Tanimbarkade.
  • Handhaving op niet betalen van parkeerkosten, hondenoverlast en er zijn 4 slaapplekken ontruimd die door daklozen gebruikt werden.
  • 16 waarschuwingen en 66 boetes.
  • 1 wielklem.
  • De politie heeft opgetreden tegen fietsen door rood licht, tegen het verkeer in rijden en fietsen op trottoir: 40 boetes.
  • Stagiaires van handhaving deelden fietslampjes uit.

Terugkoppeling buurtbijeenkomst herinrichting Kanaalstraat - Damstraat

Op 6 november kwamen ongeveer 80 mensen bij elkaar om te praten over het eerste schetsontwerp voor de herinrichting van de Kanaalstraat-Damstraat. Op de pagina Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat vindt u alle informatie over deze avond: de presentatie, de tekeningen en het verslag. Wilt u reageren? Mail dan naar kanaalstraat@utrecht.nl.


Gemeentelijke vellijst najaar 2019

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2019 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019


Locomotiefstraat: bouw fietstunnel

In 2020 start de bouw van een fietstunnel tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk. Het Werkspoorkwartier, de Amsterdamsestraatweg en het centrum zijn straks beter bereikbaar. De tunnel is ook belangrijk voor de fietsroute tussen de buurten Cartesiusdriehoek en Wisselspoor.

Lees meer over de bouw van de fietstunnel


Cartesiusdriehoek: bouw woonwijk

De komende jaren bouwen we in de Cartesiusdriehoek een gezonde OV- en fietsvriendelijke woonwijk. De bouw start in 2020 en de is klaar in 2028. Er is veel aandacht voor gezondheid, bewegen, voeding, innovatieve energieoplossingen en duurzame (deel-)mobiliteit.

Lees meer over de Cartesiusdriehoek


Nieuwbouw Dickensplaats

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen. De verouderde garageboxen, een garagebedrijf en 8 woningen verdwijnen hiervoor.

Lees meer over het project aan de Dickensplaats


Werkzaamheden rondom Cartesiusweg

De werkzaamheden van ProRail in de buurt van de Cremerstraat zijn bijna klaar. De onderdoorgang van het spoorviaduct is nu breder. Omdat er nog verschillende werkzaamheden plaatsvinden, kan het nieuwe deel van deze onderdoorgang nog niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Lees waarom de onderdoorgang nog niet gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers


Stabiliseringswerkzaamheden Merwedekanaal

De kades langs het Merwedekanaal vertonen scheuren en moeten worden gerenoveerd. De oorzaak van de scheuren heeft te maken met de leeftijd van de kades. Vroeger werd er gefundeerd op houten palen. Doordat de houten fundering deels is vergaan, kunnen door uitspoeling van grond verzakkingen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor mensen die de kades betreden, daarom heeft Rijkswaterstaat hekken geplaatst. Aannemer Hakkers B.V. gaat met zand gevulde ‘big bags’ voor verschillende kades aan het Merwedekanaal plaatsen. Dit is nodig om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De werkzaamheden voor de stabiliseringsmaatregelen starten in mei en zijn naar verwachting begin juni gereed. Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u bij de aannemer terecht.

Planning

  • najaar 2019 start van uitvoering van werkzaamheden
  • najaar 2020 werkzaamheden afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave West staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave West leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave West

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m donderdag 9.00-17.00
vrijdag 9.00-12.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening