Wijk Zuid

De wijk Zuid bestaat uit de buurten Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Rotsoord.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan Zuid

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Zuid (pdf, 491 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Zuid vooral op:

  • veiligere wijken: aanpak winkelcentrum Lunetten en buurtaanpak Huize de Geerlaan en omstreken,
  • jeugd,
  • veiligheid en zorg,
  • het onder controle houden van maatschappelijke onrust,
  • tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit,
  • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid.

Algemeen beeld veiligheid
De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

  • In Zuid werken we samen met onze partners, bewoners en ondernemers aan een wijk waar mensen veilig kunnen wonen, zich veilig kunnen bewegen en zich veilig voelen. De criminaliteitscijfers en overlastmeldingen zijn vorig jaar afgenomen met -14% en in 2023 opnieuw met -8%.
  • Meldingen van jeugdoverlast en fietsendiefstal zijn verder gedaald met -23% en -34%.
  • Het aantal woninginbraken is gestegen met +24% en autokraak met +32%. Het is de uitdaging om in 2024 verdere stijging van woninginbraak en autokraak tegen te gaan.
  • Na 2 jaar stijging zien we in 2023 voor het eerst weer een daling bij de incidenten gepleegd door personen met onbegrepen gedrag. In 2021 was er een toename van +21% in 2022 een toename van +25%. In 2023 zien we een afname van -18%. Deze cijfers geven geen volledig beeld omdat het alleen gaat over de geregistreerde criminaliteit. Buiten deze geregistreerde criminaliteit en overlast speelt er meer af in de wijk. Denk aan de ondermijnende criminaliteit die niet altijd zichtbaar is en cybercriminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit is zowel de onderwereld (criminelen) als de bovenwereld (de rest van de samenleving) betrokken. Deze vorm van criminaliteit worden door bewoners en ondernemers weinig of niet gemeld. Het is onze taak deze signalen zo veel mogelijk op te vangen en hierop in te spelen.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag