Wijk Zuidwest

De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten Kanaleneiland, Merwede, Transwijk, Rivierenwijk en Dichterswijk. Ook het bedrijvengebied Kanaleneiland en de Merwedekanaalzone horen bij de wijk.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan Zuidwest

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Zuidwest (pdf, 503 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Zuidwest vooral op:

 • veiligere wijken: Noordzeestraat, OPG-terrein, Koningin Wilhelminalaan en Vasco da Gamalaan en omstreken,
 • vroegsignalering jeugd,
 • het onder controle houden van maatschappelijke onrust,
 • tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit,
 • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid.

Algemeen beeld veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

 • De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten Dichterswijk, Kanaleneiland, Rivierenwijk en Transwijk. De wijk is volop in ontwikkeling. Met de woningbouw op het Defensieterrein, Beurskwartier en in de Merwedekanaalzone gaat de wijk flink groeien in de toekomst tot ongeveer 69.000 inwoners. Dit gaat naar verwachting ook invloed hebben op het veiligheidsbeeld.
 • Het totaal aantal geregistreerde misdrijven is in 2023 toegenomen. Een stijging van +16% ten opzichte van 2022.
 • Het aantal gemelde woninginbraken, fietsendiefstallen en de jeugdoverlast zijn het afgelopen jaar gedaald. Ondanks de daling van jeugdoverlast met -10% zien we een zorgelijke toename van ernstige feiten gepleegd door jongeren, waarbij ook opvalt dat de leeftijd lager is van jongeren die betrokken raken bij (ernstige) incidenten.
 • Op verschillende plekken in de wijk zijn veiligheidsproblemen opgepakt met een specifieke wijkaanpak op maat, zoals aan de Vasco da Gamalaan. Ook de jaarwisseling vraagt om zo’n aanpak op maat. De voorbereidingen met partners in de wijk beginnen al maanden voorafgaand aan de jaarwisseling. De recente jaarwisseling is in vergelijking met voorgaande jaren verlopen met minder incidenten.
 • Het aantal overvallen en straatroven is relatief laag met in absolute aantallen 1 en 3 in 2023.
 • Verder zien we net als in veel andere wijken een opvallende stijging van overlast door daklozen en verslaafden. In Zuidwest zijn twee opvanglocaties voor dak- en thuislozen en EU-migranten. Met de koudweerregeling zijn alle dak- en thuislozen welkom op deze 2 locaties.

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag