Wonen Uw huurwoning

Wilt u meer wilt weten over uw rechten als huurder? Dan is het Huurteam er voor u. Bijvoorbeeld voor informatie over redelijke huurprijzen.

Naar website Huurteam

Studentenwoningen

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat het aantal studenten dat wel in de stad wil wonen maar geen kamer kan vinden, is afgenomen. Dit komt onder andere door de invoering van het nieuwe leenstelsel. Hierdoor gaan eerstejaars studenten minder vaak op kamers wonen. Toch zijn nog veel studenten op zoek naar woonruimte.

In 2013 is het Actieplan studentenhuisvesting (pdf, 2,9 MB) opgesteld. Hierin staat wat we doen om de studentenhuisvesting te verbeteren. Het gaat zowel om kwantiteit, aantal kamers, als kwaliteit, hoe goed die kamers zijn. Op basis van dit actieplan zijn er veel nieuwe studentenwoningen gekomen. Tussen 2010 en 2016 waren dat er bijvoorbeeld bijna 3.500 extra. De laatste informatie over het Actieplan Studentenhuisvesting staat in een brief van de wethouder aan de gemeenteraad (maart 2019).

Internationale studenten

Steeds meer internationale studenten weten hun weg te vinden naar de Utrechtse onderwijsinstellingen. In collegejaar 2019/2020 hadden zich ruim 4.000 studenten aangemeld (bachelor, master en exchange-studenten). Internationale studenten hebben moeite om woonruimte te vinden.

Wie een kamer wil verhuren aan een internationale student, kan terecht bij Hospi Housing.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur