Hulp voor uw vve

Hebt u vragen over de vereniging van eigenaren (vve)? Bij het vve-loket van de gemeente Utrecht kunt u terecht. Bijvoorbeeld voor organisatorische of bouwkundige vragen of een vraag over energiebesparing.

Is uw huis onderdeel van een vereniging van eigenaren (vve)? U kunt bij de gemeente terecht voor:

Vve-check

Iedere vve is verplicht een aantal zaken te regelen. Koopt u een appartement in Utrecht? Let op de volgende punten.

  • Is de vve ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
  • Wordt er gespaard voor onderhoud?
  • Check of er een planning voor onderhoud is en voldoende in kas.
  • Heeft uw vve een gezamenlijke opstalverzekering en bankrekening?
  • Wordt er jaarlijks vergaderd? Vraag het verslag van de laatste vergadering op.

Actieve vve

Een actieve vve spaart op een gemeenschappelijke bankrekening voor onderhoud. Als u niet genoeg spaart voor het onderhoud kunt u opeens voor hoge kosten komen te staan. Bijvoorbeeld als het dak gerepareerd moet worden. Is uw vve niet actief? Lees in het stappenplan hoe u uw vve actief maakt.

Advies over het activeren van uw vve

Lukt het niet om uw vve actief te krijgen en wilt u daarover advies? In een gratis gesprek met de gemeente Utrecht kunt u de mogelijkheden bespreken om uw vve te activeren. Vraag een intakegesprek aan via vveloket@utrecht.nl. Nadat we uw mail hebben ontvangen, belt of mailt 1 van onze adviseurs u om een afspraak te maken.

Een kleine vve

Soms bestaat een vve maar uit 2 of 3 leden, bijvoorbeeld bij een boven- en benedenwoning. Ook dan gelden de wettelijke verplichtingen. Maar dan gaat u misschien niet jaarlijks vergaderen, maar spreekt u elkaar aan de keukentafel. Ook dan is het belangrijk om afspraken te maken. Sparen we genoeg voor onderhoud? Welk onderhoud is er binnenkort nodig? Willen we het gebouw energiezuiniger maken? Zet deze afspraken op schrift, zodat bij verkoop van de woning duidelijk is wat de afspraken zijn.

Wat doet een vve?

Een vereniging van eigenaren (vve) bestaat uit de eigenaren van woningen (en winkels) in een gebouw (vve-leden). Koopt u een flat of appartement? Dan wordt u automatisch mede-eigenaar van het gebouw waarin uw appartement ligt.

De vve zorgt voor het onderhoud van het gebouw. De vve–leden beslissen over onderhoud van datgene wat van u samen is, bijvoorbeeld de fundering, het dak en de gevels. In de splitsingsakte staat wat de vve samen onderhoudt en betaalt. Bij de aankoop van uw woning krijgt u een kopie van deze splitsingsakte. Hebt u geen akte? Dan kunt u die bij het kadaster aanvragen.

Meer informatie over vve

Hulp en contact Vve-loket

Telefoon

14 030

E-mail

vveloket@utrecht.nl