Beschermd stads- of dorpsgezicht

Het rijk kan een gebied aanwijzen als 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Zo bewaken we de kwaliteit van bijzondere gebieden. Het liefst houden we in deze gebieden alles zo veel mogelijk hetzelfde.

In Utrecht zijn deze 6 gebieden beschermd stads- of dorpsgezicht:

  • de middeleeuwse binnenstad van Utrecht
  • Blauwkapel
  • Oud-Zuilen (grotendeels gemeente Maarssen)
  • Haarzuilens: het middeleeuwse landgoed rondom het kasteel en park
  • Utrecht-Oost: de Maliebaan, het Wilhelminapark en omgeving, de buurt op en rond het Veeartsenijterrein inclusief de F.C. Dondersstraat
  • Elinkwijk en De Lessepsbuurt: 2 aan elkaar grenzende tuindorpen uit de periode vanaf ongeveer 1915

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staan beschrijvingen en kaarten van deze gebieden.

De gemeente heeft zelf in 2013 ook nog een gemeentelijk beschermd gezicht aangewezen:

  • het Minstroomgebied

Kaart met beschermde stads- en dorpsgezichten

Wonen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

De gemeente legt in het omgevingsplan (bestemmingsplan) voor een beschermd stads- of dorpsgezicht een aantal speciale dingen vast. Het gaat over de inrichting (straten, stoepen, pleinen, water, parken, groen) en de grootte van gebouwen.

De Welstandscommissie kan nog extra eisen stellen aan hoe gebouwen eruit moeten zien. Denk aan het gebruik van materiaal en kleuren.

Inwoners hebben sneller een vergunning nodig dan in andere buurten. En in een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen de huurprijzen hoger zijn.

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl