Wonen Monumentenlijst

In de monumentenlijst kunt u opzoeken of een gebouw een monument is. Utrecht heeft ongeveer 1.400 rijksmonumenten en 1.600 gemeentelijke monumenten.

Op de monumentenlijst staan ook gebouwen 'in procedure'. Die gebouwen zijn nog niet aangewezen als monument, maar de regels voor bescherming gelden al wel.

Soorten monumenten op de lijst

Op de monumentenlijst staan ongeveer 1.400 rijksmonumenten en 1.600 gemeentelijke monumenten. Verder staan op de lijst gebouwen 'in procedure'. Die gebouwen zijn nog niet aangewezen als monument, maar de regels voor bescherming gelden wel al. Zie ook Aanwijzing monument.

Dan is er de lijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan zowel beeldbepalend zijn als een monument. Op de lijst beeldbepalende gebouwen staan alleen de gebouwen die bijzonder of kenmerkend in het beschermde stadsgezicht zijn, maar die geen monument zijn.
Bekijk de lijst van beschermde monumenten 2019 (pdf, 1,8 MB)

Bekijk de kaart met monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

Beeldbepalende gebouwen

Er is ook een lijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan beeldbepalend en ook een monument zijn. Op de lijst beeldbepalende gebouwen staan alleen de gebouwen die niet op de monumentenlijst staan.
Bekijk de lijst van 'beeldbepalende' gebouwen (pdf, 24 kB)

Handig om te weten

  • De lijsten staan op alfabetische volgorde van adres.
  • Is er geen eigen adres? Dan staan de gebouwen geordend op locatie.
  • Straatnamen die beginnen met een cijfer staan onder aan de lijst, bijvoorbeeld 1e Achterstraat. Toevoegingen bij huisnummers kunnen ontbreken
  • Onder 'aantekening' in de lijst staan verschillende soorten gegevens. Het kan gaan om de historische naam van een huis, om een bijzonder soort gebouw (bijvoorbeeld kerk of school) of bouwwerk (bijvoorbeeld een brug of sluis).

Van ieder monument staan de gegevens op een blad. U kunt bij ons een kopie van zo'n blad opvragen.

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl