Monumentenlijst

In de monumentenlijst kunt u opzoeken of een gebouw een monument is. Utrecht heeft ongeveer 1.400 rijksmonumenten en 1.600 gemeentelijke monumenten.

Lijst van monumenten

Op de monumentenlijst staan ongeveer 1.400 rijksmonumenten en 1.600 gemeentelijke monumenten.
Bekijk de lijst van beschermde monumenten 2019 (pdf, 1,8 MB)

Op deze lijst staan ook gebouwen 'in procedure'. Die gebouwen zijn nog niet aangewezen als monument, maar de regels voor bescherming gelden al wel. Zie ook Aanwijzing monument.

Lijst van beeldbepalende gebouwen

Er is ook een lijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan beeldbepalend en ook een monument zijn. Op de lijst beeldbepalende gebouwen staan alleen de gebouwen die niet op de monumentenlijst staan.
Bekijk de lijst van 'beeldbepalende' gebouwen (pdf, 24 kB)

Handig om te weten

  • De lijsten staan op alfabetische volgorde van adres.
  • Is er geen eigen adres? Dan staan de gebouwen geordend op locatie.
  • Straatnamen die beginnen met een cijfer staan onder aan de lijst, bijvoorbeeld 1e Achterstraat. Toevoegingen bij huisnummers kunnen ontbreken
  • Onder 'aantekening' in de lijst staan verschillende soorten gegevens. Het kan gaan om de historische naam van een huis, om een bijzonder soort gebouw (bijvoorbeeld kerk of school) of bouwwerk (bijvoorbeeld een brug of sluis).

Van ieder monument staan de gegevens op een blad. U kunt bij ons een kopie van zo'n blad opvragen.

Bekijk de kaart met monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

Onderzoek naar jong erfgoed

We brengen momenteel jong erfgoed uit de periode van 1970 tot 2008 in kaart. Zo bepalen we welke gebouwen en stedenbouwkundige ontwerpen uit deze periode van bijzondere waarde zijn. En hoe we daar nu en in de toekomst mee om willen gaan. Sommige gebouwen komen mogelijk in aanmerking voor een beschermde monumentenstatus. We informeren de eigenaren van deze gebouwen daar van tevoren over.

We organiseerden meerdere bijeenkomsten met (oud-)bewoners, architecten en plannenmakers die betrokken waren bij de totstandkoming van gebouwen en ontwerpen in deze periode. Wilt u ook meepraten? Meld u dan aan voor een bijeenkomst.

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl