Urgentie voor een woning

In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in Utrecht. Daar hebt u een 'urgentieverklaring' voor nodig: een bewijs dat u als eerste recht op een woning hebt.

Voor wie?

De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? Denk aan:

  • dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen
  • geldproblemen buiten uw schuld om
  • medische problemen

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?

Denkt u een urgentieverklaring te kunnen krijgen? Vraag deze aan via de 'urgentiewijzer'. Bekijk vooral eerst de voorbeelden en voorwaarden voordat u een aanvraag doet.

Urgentie bij sloop woning

U kunt voorrang krijgen bij het zoeken naar een andere woning als uw huis binnenkort wordt gesloopt.

  • U kunt al in een vroege fase verhuizen. De jaren die u woont in uw te slopen woning, mag u gebruiken als inschrijftijd. Woont u bijvoorbeeld al 15 jaar in uw huis? Dan kunt u op het woningaanbod van WoningNet reageren met 15 jaar inschrijftijd.
  • U kunt een 'regio-urgentie' krijgen. Daarmee krijgt u voorrang op een woning die bij uw situatie past in de gemeentes in de regio. Dus in bijvoorbeeld De Bilt, Woerden of IJsselstein. U krijgt deze urgentie via uw woningcorporatie als de plannen voor het gebouw waar u woont definitief zijn en voldoende steun hebben van de bewoners.
  • U kunt ook een 'stadsurgentie' krijgen. Daarmee krijgt u voorrang op een woning die bij uw situatie past in de gemeente Utrecht. Deze stadsurgentie krijgt u tegelijk met de regio-urgentie.
  • U kunt gebruikmaken van de 'terugkeervoorrang'. Daarmee hebt u voorrang op mensen die niet op die plek gewoond hebben. Hier kunt u gebruik van maken als u verhuisd bent met een regio-urgentie of een stadsurgentie. En u wilt terugkeren naar uw eerdere woning die nu ofwel nieuw gebouwd is ofwel flink opgeknapt is.

Wordt uw woning binnenkort gesloopt? En wilt u daarom een urgentieverklaring aanvragen? Neem dan contact op met uw woningcorporatie:

Alle regels staan in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023 gemeente Utrecht.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur