Woonoverlast en woonfraude

Hebt u overlast van uw buren? Of denkt u dat zij hun woning niet gebruiken zoals die bedoeld is? Op deze pagina leest u wat u dan kunt doen.

Woonoverlast

Ervaart u overlast van uw buren? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of afval in een gezamenlijke ruimte. Ga dan eerst zelf het gesprek aan met uw buren. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verhuurder, het buurtteam of team Buurtbemiddeling van U Centraal. Zij kunnen u verder helpen.

Woonfraude

Bij woonfraude gebruikt iemand de woning niet zoals die bedoeld is. We zetten ons in om woonfraude terug te dringen.

Voorbeelden van woonfraude

 • Een woning zonder toestemming van de eigenaar onderverhuren
 • De huurwoning wordt verhuurd, maar er woont niemand
 • Er staat niemand op het adres ingeschreven, maar er wonen toch mensen.
 • De woning gebruiken voor illegale activiteiten, zoals hennep kweken, drugsverkoop, wapenhandel en prostitutie.

Hoe herkent u woonfraude?

 • Gordijnen die altijd dicht zijn
 • Een hennepgeur
 • Overvolle brievenbus
 • Veel aanloop van onbekende mensen
 • Nachtelijke activiteiten

Woonfraude melden

Vermoedt u woonfraude? Meld dit dan:

Wij behandelen uw melding vertrouwelijk.

Aanpak woonfraude

We pakken woonfraude aan. We beschermen huurders en nemen maatregelen als mensen zich niet aan de regels houden.
Op die manier:

 • voorkomen of verminderen we woonfraude
 • komen er meer woningen vrij voor de mensen die er recht op hebben
 • stroomt de huurmarkt beter door
 • verbetert de leefbaarheid en veiligheid van een buurt

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur