Hulp en ondersteuning (Wmo) Stappenplan hulp bij het huishouden

Wilt u hulp bij het huishouden via de gemeente? U regelt het zo:

  1. U stelt uw hulpvraag. Het buurtteam belt u binnen 5 werkdagen. Het buurtteam maakt dan een afspraak voor een huisbezoek, of een telefoongesprek als u dat liever wilt. U krijgt een brief over de afspraak. Afhankelijk van uw situatie kan ook de gemeente u bellen voor het maken van een afspraak met het buurtteam.

  2. Binnen 4 weken komt er iemand van het buurtteam bij u thuis. U bespreekt wat u nog zelf kunt, wat anderen voor u kunnen doen en wat een huishoudelijke hulp kan doen. Aan het einde van het gesprek geeft u aan van welke organisatie u hulp bij het huishouden wilt ontvangen. Bekijk het overzicht van alle organisaties.

  3. U ontvangt een brief van de gemeente met daarin het besluit (de beschikking). In de brief staat hoeveel uur hulp bij het huishouden u per jaar ontvangt. Bij deze brief zit ook het verslag van het huisbezoek.

  4. U maakt afspraken met de organisatie over hoe vaak, hoe lang en wat er wordt schoongemaakt. Hoe u de uren verdeelt die u per jaar krijgt, beslist u zelf. De organisatie schrijft de afspraken op en geeft u een kopie.

  5. U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK. Iedere 4 weken krijgt u automatisch een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. Dit betekent dat u 13 keer per jaar een rekening ontvangt. 

Verandering in uw situatie

Als uw situatie verandert, hebt u misschien (tijdelijk) meer of minder schoonmaakhulp nodig. Meldt u dit dan bij de gemeente. We bespreken uw behoeften opnieuw tijdens een huisbezoek. U krijgt daarna eventueel een nieuwe beschikkingsbrief.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 - 286 95 00