Stappenplan hulp bij het huishouden

Wilt u hulp bij het huishouden via de gemeente? U regelt het zo:

 1. U stelt uw hulpvraag. Het buurtteam belt u binnen 5 werkdagen. Het buurtteam maakt dan een afspraak voor een huisbezoek, of een telefoongesprek als u dat liever wilt. U krijgt een brief over de afspraak. Afhankelijk van uw situatie kan ook de gemeente u bellen voor het maken van een afspraak met het buurtteam.
   
 2. Binnen 4 weken komt er iemand van het buurtteam bij u thuis. U bespreekt wat u nog zelf kunt, wat anderen voor u kunnen doen en wat een huishoudelijke hulp kan doen. Bekijk het overzicht van alle organisaties.
   
 3. U ontvangt een brief van de gemeente met daarin het besluit (de beschikking). In de brief staat hoeveel uur hulp bij het huishouden u per jaar ontvangt, vanaf wanneer en van welke organisatie. Bij deze brief zit ook het verslag van het huisbezoek.
   
 4. U maakt afspraken met de toegewezen organisatie over hoe vaak, hoe lang en wat er wordt schoongemaakt. Ook kunt u met de organisatie bespreken hoe u de uren verdeelt die u per jaar krijgt. De organisatie schrijft de afspraken op en geeft u een kopie.
   
 5. U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK. Iedere 4 weken krijgt u automatisch een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. Dit betekent dat u 13 keer per jaar een rekening ontvangt. 

Verandering in uw situatie

Als uw situatie verandert, hebt u misschien (tijdelijk) meer of minder schoonmaakhulp nodig. Meldt u dit dan bij de gemeente. We bespreken uw behoeften opnieuw tijdens een huisbezoek. U krijgt daarna eventueel een nieuwe beschikkingsbrief.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 - 286 95 00

Maandag tot en met vrijdag
(van 09.00 tot 13.00 uur)

Op dit moment krijgt het Wmo-loket veel telefonische vragen. Wanneer u ons belt kan het daardoor zijn dat het langer duurt voordat we u te woord kunnen staan.