Hulp en ondersteuning (Wmo) Stappenplan hulp bij het huishouden

Wilt u gebruik maken van hulp bij het huishouden via de gemeente? U regelt het zo:

  1. U belt of mailt de gemeente om een afspraak te maken voor een huisbezoek. U krijgt een brief over het huisbezoek. Wanneer u liever een telefonisch gesprek hebt in plaats van een huisbezoek, kunt u dit aangeven bij uw aanvraag.

  2. Binnen vier weken komt er iemand van het buurtteam bij u thuis om te bespreken wat u nodig hebt. U bespreekt wat u nog zelf kunt, wat anderen eventueel voor u kunnen doen en wat een huishoudelijke hulp kan doen.

  3. U ontvangt een brief van de gemeente met daarin het besluit (de beschikking). In de brief staat hoeveel uur hulp bij het huishouden u per jaar ontvangt. Bij deze brief zit ook het verslag, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

  4. U kiest een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. U belt of mailt de organisatie om een afspraak te maken over de hulp. In dit overzicht staan alle organisaties.

  5. U maakt afspraken met de organisatie. Hoe vaak, hoe lang en wat wordt er schoongemaakt binnen het aantal uur dat u per jaar hebt. Hoe u de uren verdeelt, mag u zelf beslissen. De organisatie schrijft de afspraken op en geeft u een kopie.

  6. U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK. Iedere vier weken krijgt u automatisch een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage

Verandering in uw situatie

Als uw situatie verandert, hebt u misschien (tijdelijk) meer of minder schoonmaakhulp nodig. Meldt u dit dan bij de gemeente. We bespreken uw behoeften opnieuw tijdens een huisbezoek. U krijgt daarna eventueel een nieuwe beschikkingsbrief.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00