Stappenplan hulp bij het huishouden

Wilt u hulp bij het huishouden via de gemeente? U regelt het zo:

1. U stelt uw hulpvraag

U stelt uw hulpvraag bij de gemeente. De gemeente vraagt het buurtteam om met u in gesprek te gaan. Het buurtteam belt u binnen 5 werkdagen. Het buurtteam maakt dan met u een afspraak voor een huisbezoek.

2. U krijgt een huisbezoek van het buurtteam

Binnen 2 weken komt er iemand van het buurtteam bij u thuis. U bespreekt waarom u hulp bij het huishouden nodig hebt. Samen kijkt u of er misschien andere mogelijkheden zijn. Misschien is er iemand in uw omgeving die u kan helpen, of kunt u zelf hulp inkopen. Het buurtteam bekijkt of u hulp via de gemeente kunt krijgen en geeft dit door aan de gemeente.

3. U krijgt een brief van de gemeente

In de brief staat of u hulp bij het huishouden krijgt. Krijgt u hulp bij het huishouden via de gemeente? Dan staat in de brief van welke organisatie u hulp krijgt. Dat is 1 van deze 4 organisaties. En in de brief staat dat u minimaal 105 uur hulp per jaar krijgt. Dat is gemiddeld 2 uur per week. Bij de brief zit ook het verslag van het huisbezoek.

4. U krijgt een telefoontje van de organisatie als er plek is

Heeft de organisatie waarvan u hulp gaat krijgen plek? Dan bellen zij u.

Wachtlijst

Helaas is er nu een wachtlijst voor hulp bij het huishouden. Dit komt doordat er een groot tekort is aan personeel. De organisatie waar u hulp van gaat krijgen kan u meer vertellen over uw plek op de wachtlijst. Het telefoonnummer van die organisatie staat in de brief van de gemeente.

5. De organisatie stelt samen met u een plan op

De organisatie waarvan u hulp krijgt maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. Dan maken zij samen met u een plan voor hulp bij het huishouden. In dit plan staat hoe vaak de hulp komt. Ook staat in dit plan wat u zelf doet en welke taken de hulp voor u doet. Hebt u in uw situatie meer dan 2 uur per week hulp bij het huishouden nodig? Dan staat dit ook in het plan.

6. U betaalt de eigen bijdrage

Vanaf het moment dat de hulp start, betaalt u uw eigen bijdrage aan het CAK. Iedere 4 weken krijgt u automatisch een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. Dit betekent dat u 13 keer per jaar een rekening ontvangt.

Verandering in uw situatie

Als uw situatie verandert, hebt u misschien (tijdelijk) meer of minder hulp nodig. Dit kunt u bespreken met de organisatie waar u hulp van krijgt. Zij maken dan samen met u een nieuw plan voor hulp bij het huishouden.

Merken zij dat u meer of minder hulp nodig hebt? Dan bespreken zij dat met u. Ook dan maken zij samen met u een nieuw plan voor hulp bij huishouden.

Niet eens met het plan

Bent u het niet eens met het plan voor hulp bij huishouden? Zeg dit dan tegen de organisatie waar u hulp van krijgt. Zij kijken dan samen met u of het plan aangepast moet worden.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u aan de organisatie waar u hulp van krijgt vragen om een nieuw besluit van de gemeente. U krijgt dan een brief van de gemeente met een nieuw besluit. Daarin staat hoeveel uur hulp bij het huishouden u krijgt. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u dit doet.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)